ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗಳ ವಿವರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
 • ಎಲ್ಲ ವಿಕಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗಳ ವಿವರ as on 5-4-2020
Global account information
ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು: Bschandrasgr
ನೋಂದಾಯಿತ: 14:21, 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2010.
ಒಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ: 60,377 (as on 31-1-2021)
Number of attached accounts116

Global account information =ಸಂಪಾದನೆಗಳ ವಿವರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • 'Groups  : commons.wikimedia.org'( 31-1-2021)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಕಿ Attached on//since Method Edit count
commons.wikimedia.org 1೦:೦0, 3 ಜನವರಿ 2012 ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ 10
en.wikipedia.org 13:37, 2 ಜನವರಿ 2012 " 294
en.wikisource.org 13:20, 3 ಜನವರಿ 2012 " 5
kn.wikipedia.org 14:21, 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2010 " 42,001
kn.wikiquote.org 23
kn.wikisource.org 08:26, 21 ಜನವರಿ 2012 " 17,249
kn.wiktionary.org 08:26, 21 ಜನವರಿ 2012 " 438
meta.wikimedia.org 12:44, 3 ಜನವರಿ 2012 " 7
te.wikipedia.org ೧೭:೫೫, ೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೨ 2
www.wikidata.org 12:34, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2013 " 357
ಒಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಗಳು (31-1-2021ಕ್ಕೆ) " 60377

(suMkadavar ೦೫:೪೫, ೨೨ ಜೂನ್ ೨೦೨೦ (UTC))

ಪ್ರಾಣಿ- ಪಕ್ಷಿ- ಕೀಟ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ --ವಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಚಿತ್ರ-ವಿವರ ಹಾಕಿದೆ೭-೫-೨೦೨೦
 2. ಕಾಡು ಪಾಪ--: ಚಿತ್ರ-ವಿವರ -ವರ್ಗ ಹಾಕಿದೆ;೨೨-೧೨-೨೦೧೪
 3. ಬಾವಲಿ - ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿದೆ ೨೭-೯-೨೦೧೬
 4. ಚೀನೀ ನಾಗರ -ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಸಿದೆ.
 5. ನಾಗರಹಾವು -ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ ೩-೧೦-೨೦೧೬
 6. ಕೀಟ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ,೨೬=೩-೨೦೧೭
 7. ದನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ-ಗಡಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕಿದೆ ೨೮-೩-೨೦೧೭
 8. ಪಕ್ಷಿ -- ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಪಕ್ಷಿಗಾನ ವಿಷಯ ಹಾಕಿದೆ. ೨೨-೫-೨೦೧೭
 9. ಭಾರತದ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಚಿಗುಳಿ -- ೭-೨-೨೦೧೯
 10. ನಾಯಿ‎ --- ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಎತ್ತರದ ನಾಯಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡೆನಿಸಿಡೂರ್ಲಾಗ್ ವಿಷಯ ಹಾಕಿದೆ :೯-೧೧-೨೦೧೬
 11. ಎಮ್ಮೆ ---ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ-೭-೨-೨೦೧೭
 12. ನವಿಲು --ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ೨೯-೭-೨೦೧೯

ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಹಾಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಸಹಾಯ:ಲಿಪ್ಯಂತರ - ವಿಸ್ತರಣೆ - ನುಡಿಯಿಂದ ಕಗಪ ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ.
 2. ಆ್ಯಪಲ್
 3. -ರ್‍ಯಾಂಕ್
 4. rX=ಱ =ರ
 5. LX=ೞ= ಳ

ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ
 2. *ಸೃಷ್ಟಿ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಪುರಾಣ
 3. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ
 4. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ
 5. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್
 6. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್
 7. *ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ
 8. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇದ- ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ
 9. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ದರ್ಶನ
 10. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ
 11. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಅದ್ವೈತ
 12. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್
 13. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ
 14. *ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮೈ.ವಿ.ವಿಶ್ವಕೋಶ ವಿಕೀಕರಣ- ವಿಸ್ರಣ ೨೭-೫-೨೦೨೦

ಧಾರ್ಮಿಕ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ೧೩ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರಾಂಶ -ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರಾಂಶ - ಮೈ.ವಿ.ವಿ ವಿಕೀಕರಣ: ೨೨-೯-೨೦೨೦
 2. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ -‎ --೧೪-೫-೨೧
 3. ಸಂಸ್ಕಾರ==ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು/ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು/೦೧-೦೧-೨೦೧೫/01-01-2015
 4. ವಿವಾಹ==10-2-2015/೧೦-೨-೨೦೧೫
 5. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿ೧೦-೩-೨೦೧೫
 6. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ-ಉತ್ತರಕರ್ಮ / ಅಪರಕ್ರಿಯೆ/ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ: -೧೪-೨-೨೦೧೫ /ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ
 7. ಜನಿವಾರ-- ಯಜ್ಞೋಪವೀತ-ಚುಟುಕ -ಮುಂದುವರೆಸಿ-ತುಂಬಿದೆ. ೧೬-೧೧-೨೦೧೪
 8. ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ
 9. ಗಾಯತ್ರೀ ಪುಟ೨
 10. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಕನ್ನಡ ಚೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ .
 11. ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
 12. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ
 13. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ
 14. ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು : ೪-೧೨-೨೦೧೨ ಬಿಟ್ಟ ೨ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬಿಸಬೇಕು : ಬಿಟ್ಟಿರುವ ೨ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ೪-೧೨-೨೦೧೨ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತುಂಬಿದೆ. ೫-೧೨-೨೦೧೨.
 15. ಪಾಪ |ಪುಣ್ಯ
 16. ಕರ್ಮ
 17. ಧರ್ಮ--ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ
 18. *ಕರ್ಮಯೋಗ ಗೀತೆಯ ಭಾಗ ತುಂಬಿದೆ - ೧೦-೭-೨೦೧೩ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ -೧೫-೭-೨೦೧೩
 19. *ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತು (ಶ್ರೀಮತಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ)೧೭-೧೦-೨೦೧೩

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ಸಂತ ಗಾಂಧೀಜೀ ಈಪುಟದ ವಿಷಯವನ್ನು - ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ (೧೯/೯/೧೩) ಅವರು ಸಂತರಾಗಿ , ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರಾಗಿ, ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆ -ನೋಡಿದಾಗ -೨೮-೧೦-೨೦೧೨ / ೨೯-೧೦-೨೦೧೨ಗಾಂಧಿ
 2. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ- ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ರ ಜೀವನ(ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ) ೩೧-೧-೨೦೧೩
 3. ಪಂ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು‎ -- ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೧೫-೧೧--೨೦೧೮
 4. ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ - ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೩-೧೧--೨೦೧೮
 5. ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ/ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಲೇಖನವನ್ನು ವಿಕೀಕರನ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಿದೆ. ೩-೯-೨೦೧೮
 6. ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೪-೮-೨೦೧೮
 7. ಸೋಮನಾಥ್ ಚಟರ್ಜಿ -- ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೧-೮-೨೦೧೮
 8. ಶಂಕರ ದಯಾಳ ಶರ್ಮ ---ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೩-೭-೨೦೧೯
 9. ಪ್ಲೇಟೊ --ಚುಟುಕವನ್ನು ಮೈ.ವಿ.ಕೋ. ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಿ ವಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ.೨೫-೭-೨೦೧೯
 10. ವಿ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ -- ೧೮-೧೦-೨೦೨೦ (ಅನುವಾದ)

 1. *ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಂತ್ರ - ಹವ್ಯಕ---ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಅರ್ಥ , ಸೂಚನೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ.-ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ
 2. *ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಪೂರ್ಣಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಅರ್ಥ , ಸೂಚನೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ.
 3. *ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಭೋಜನ ವಿಧಿ - ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬೋಧಾಯನ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಹವ್ಯಕ ಪದ್ಧತಿ .
 4. *ದೇವತಾರ್ಚನ ವಿಧಿ
 5. *ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂಜಾಕ್ರಮ
 6. *ಗಾಯತ್ರೀ ಪುಟ೨
 1. *ಯಮ - ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೩-೧೦-೨೦೨೦
 2. *ಶತರೂಪಾ -- ೨೨-೮-೨೦೨೦
 3. *ಅಂಬೆ - ಚುಟುಕ ವಿಸ್ರಿಸಿದೆ, ೧೭- ೩-೨೦೧೯
 4. *ಸೂರ್ಯ ವಂಶ
 5. *ಕುರು ವಂಶ
 6. *ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತ. ೨೨-೧೦-೨೦೧೪ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೋಮದೇವ ರಚಿತ-ಹಾಕಿದೆ
 7. *ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ-ಮಜ್ಜಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಯಣ- ಮಹಾಭಾರತಹಾಕಿದೆ
 8. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ‎;ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ +ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ.೧೭-೩-೨೦೧೬
 9. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್‎ - ಇದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ೨೫-೫-೨೦೧೫
 10. ರಾಧೆ -- ಮೈ.ವಿ.ವಿಶ್ವಕೋಶ ದ ಪಠ್ಯಹಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ.೨೭-೧೦-೨೦೧೮
 11. ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಗಳು - ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ.೨೬-೧೦-೨೦೧೮. ಕಾಲಸೂಚಿ ಹಾಕಿದೆ.
 12. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲ -ಕಲ್ಪಗಳು - ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ- ಚುಟುಕ ಮೈವಿವಿ- ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೩೦-೧೧-೨೦೧೮/೨೨-೬-೨೦೧೯

ವಿಜ್ಞಾನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಸೊನ್ನೆ ವಿಕೀಕರಣ- ವಿಸ್ತರಣ- ೧೬-೯-೨೦೨೦
 2. *ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಕ ಹಾಕಿದೆ.- ೬-೬-೨೦೨೦
 3. *ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ --೧೯-೨-೨೦೨೦
 4. *ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ವಿಶ್ವ- ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ವಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ.೩೧-೧೨-೨೦೧೯
 5. *ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಕ - ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿದ್ದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಳಿಸಿದೆ-೨೯-೧೨-೨೦೧೯
 6. *ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2019 ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ --೨೨-೧೨-೨೦೧೯
 7. *ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ -- ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸಿದೆ,೨೩-೭-೨೦೧೯
 8. * ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ‎ -ಇಂ.ಗೆ ಕೊಂಡಿಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ
 9. *ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲ -ಕಲ್ಪಗಳು-ಕಲ್ಪ - - ಹೊ. ೩೦-೧೧-೨೦೧೮
 10. *ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ - ಮಂಗಳಯಾನ-
 11. *ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ರಿಸಿದೆ ೨೧-೩-೨೦೧೭
 12. *ನೆನಪು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೯-೧-೨೦೧೭
 13. *ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಸಂಶೋದನೆಗಳು ೧೪-೧-೨೦೧೭
 14. *ದೂರದರ್ಶಕ  :-ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ದೂರದರ್ಶಕ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ. ೧೩-೧-೨೦೧೭
 15. *ರಿಸೋರ್ಸ್‌ ಸ್ಯಾಟ್‌–2 ಎ ೯-೧೨-೨೦೧೬
 16. *ಟೀಮ್ ಇಂಡಸ್ ೫-೧೨-೨೦೧೬
 17. *ನಾಸಾದ ಲಘು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ೧೦-೧೧-೨೦೧೬
 18. *ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲದ ಅಳಿವು ಹೊಸ ಪುಟ ಮಾಡಬೇಕು; ೭-೧೧-೨೦೧೬
 19. *ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ- ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಅಳಿವು ಸೇರಿಸಿದೆ.೫-೧೧-೨೦೧೬
 20. *ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ೭-೧೧-೨೦೧೬
 21. *ಶೆಂಝೌ–11 (ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ) ೧೯-೧೦-೨೦೧೬
 22. *ಡೈನೋಜಾರ್ ೭-೧೦-೨೦೧೬
 23. *ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ (ರೋವರ್) ಸರಿಪಡಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೫-೧೦-೨೦೧೬;ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
 24. *ಚೀನಾದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಗೋಲಾಕಾರದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ೨೬-೯-೨೦೧೬
 25. *ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ–ಸಿ38 - ಕಾರ್ಟೊಸ್ಯಾಟ್‌ 2 ೨೭-೬-೨೦೧೭
 26. *ಪೋಲಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ)ಸಿ-37--(ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ– ಸಿ37) ೧೬-೨-೨೦೧೭
 27. *ಪೋಲಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ-ಸಿ35-ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ35 ೨೬-೯-೨೦೧೬
 28. *ಕ್ಯಾಸಿನಿ-ಹೈಜಿನ್ಸ್ ನಾಸಾದ ಶನಿಗ್ರಹ ಅನ್ವೇಶಣ ನೌಕೆ ೨೦-೯-೨೦೧೬
 29. *ಬ್ರುಸೆಲ್ಲೋಸಿಸ್ - ಜಾನುವಾರು ರೋಗ ೧೪-೯-೨೦೧೬
 30. *ಸೊಯುಜ್ ಕೋಶ ಟಿಎಮ್‍ಎ-20ಎಮ್ ೮-೯-೨೦೧೬
 31. *ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು -ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೧-೭-೨೦೧೬
 32. *ಜ್ಯೋತಿರ್ಮೇಘ --೧೫-೭-೨೦೧೬
 33. *ಗ್ರಹ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೯-೭-೨೦೧೬
 34. *ವೈ-20 ವಿಮಾನ ಚೀನೀ ವಿಮಾನ ೮-೭-೨೦೧೬
 35. *ಸೊಳ್ಳೆ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ವರ್ಗ, ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ೭-೭-೨೦೧೬
 36. *ಜುನೋ (ಗಗನನೌಕೆ) ೪-೭-೨೦೧೬
 37. *ಜಿಸ್ಯಾಟ್‌–17 ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ ೩೦-೬-೨೦೧೭
 38. *ಪೋಲಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಸಿ 34 (ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ) ೨೧-೬-೨೦೧೬
 39. *ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾನಕ್ಷತ್ರದ ಹುಟ್ಟು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು ೨೮-೫-೨೦೧೬ ಹಿಂದಿನ ಚುಟುಕವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
 40. *ಮರುಬಳಕೆ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ವಿ–ಟಿಡಿ ೨೪-೫-೨೦೧೬ ಇಸ್ರೊ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಾಹಕ
 41. *ಇರಾಸ್-- ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ--೪೩೩ ಇರೊಸ್ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಕೊಟ್ಟು‎ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ.
 42. *ಕ್ಷೀರಪಥ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 43. *ಸೌರಮಂಡಲ--ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೩-೪-೨೦೧೬
 44. *ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೪-೪-೨೦೧೬/೨೨
 45. *ಅಂಕಗಣಿತ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೬-೪-೨೦೧೬
 46. *ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌–1ಎಫ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ‎;೬-೪-೨೦೧೬
 47. *ಪರಮಾಣು ಚುಟುಕವನ್ನ ಮುಂದವರೆಸಿದೆ -ತಪ್ಪು ಅನುವಾದವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.೧೮-೩-೨೦೧೬.
 48. *ಭಾರತ ಉಪಖಂಡ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯಾದ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಭೂ-ಮಾಪನ--೧೧-೨-೨೦೧೫
 49. *ಬುರುಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ೧೫-೧-೨೦೧೫ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
 50. *ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್:  : ಮಂಗಳಯಾನ-೨೨-೭-೨೦೧೪(೧೮-೭-೨೦೧೬)
 51. *ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಕಿದೆ ೨೨-೧೨-೨೦೧೪
 52. *ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿಎಂ-3 ರಾಕೆಟ್‌ ಉಡಾವಣೆ೨೦-೧೨-೨೦೧೪
 53. *ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 3 ೭-೬-೨೦೧೭
 54. *ಜಿಸ್ಯಾಟ-೧೬/GSAT-16 ಉಪಗ್ರಹ ೮-೧೨-೨೦೧೪ ಜಿಸ್ಯಾಟ (GSAT) ಉಪಗ್ರಹಬದಲಾವಣೆ
 55. *ಜಿಸ್ಯಾಟ (GSAT) ಉಪಗ್ರಹ --- ೮ -೧೨ - ೨೦೧೪
 56. * ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ * ವರ್ಗ : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
 57. * ಮಹಾ ಸ್ಪೋಟ
 58. *ದೇವಕಣ ವಿವರ- ೯-೯-೨೦೧೪ ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಹಾಕಿಂಗ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
 59. *ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ
 60. *ಜೀವ ವಿಕಾಸವಾದ
 61. *ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್ | ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ೨೯-೭-೨೦೧೨
 62. *ಆಸ್ತ್ರೇಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಆಸ್ತ್ರೇಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಅಪೆರೆನ್ಸಸ್ ೨೯-೭-೨೦೧೨
 63. *ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ/Species chart ಕಾಲ ಸೂಚಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆ
 64. *ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕಾಲ ಸೂಚಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆ -ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿದೆ ೯-೧೧-೨೦೧೩
 65. *ದೇವಕಣ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರೆಸಿ ತುಂಬಿದೆ.
 66. *ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿಡಿ೫ - ರಾಕೆಟ್ - ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಕ- ವಿವರ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆ
 67. *ಎಸ್.ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣನ್ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಎಂಜಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋದನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ.೨೦-೭-೨೦೧೪ - ಮಂಗಳಯಾನ
 68. *ಭೂಸ್ಥಾಯೀ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನ-GSLV ಗೂಗಲ್ ಅನುವಾದ- ಎಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು
 69. *ಇಸ್ರೋಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸಾಧನೆಗಳು-ತುಂಬಿದೆ,೨೬-೯-೨೦೧೫
 70. *ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಚಿತ್ರ,ಕೊಂಡಿ, +ಚರ್ಚೆ ಹಾಕಿದೆ.೧೨-೨-೨೦೧೬
 71. *ಮೊರ್ಮುಗಾವೋ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ೧೮-೯-೨೦೧೬
 72. *ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವದಲೆ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ 9 Sep, 2016 ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಹೊಸಪುಟಕ್ಕೆ;

[[೧]]

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಙಾನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಲಸಿಕೆ --೧೨-೬-೨೦೨೦
 2. *ಆರ್.ಎನ್.ಎ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ- ಸಾರಾಂಸ ತುಂಬಿದೆ
 3. *ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸೇರಸಿದೆ.೧೩-೧೨-೨೦೧೪
 4. *ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 5. *ಮಾನವನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ೨೫-೮-೨೦೧೬
 6. *ಮಾನವನ ಪಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ --೯-೮-೨೦೧೬
 7. *ಮಾನವನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೫-೩-೨೦೧೭
 8. *ಮಾನವನ ಚರ್ಮ ೯-೩-೨೦೧೭ ~&-&
 9. *ಮಾನವನಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ೧೯-೨-೨೦೧೭
 10. *ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ೨೦-೨-೨೦೧೭
 11. *ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕರೋನರಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ೧೮-೩-೨೦೧೭
 12. *ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ‎-ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಚಿತ್ರತುಂಬಿ ಲೇಖನ ಪೂರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.೨೩-೮-೨೦೧೯
 13. *ಮೂಗು -- ಮೈ.ವಿಕೋ.ದ ಲೇಖನ ವ್ಯವಸ್ತೆಗೋಳಿಸಿದೆ.೨೯-೯-೨೦೧೯
 14. *ಮುಟ್ಟು ವಿಷಯಸೇರಿಸಿ ತಿದ್ದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ -೨೦-೧೦-೨೦೧೯

ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಕಲ್ವರಿ ೧೦::೧೭-೮-೨೦೧೭
 2. ಐ.ಎನ್.ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ --ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ೨೨-೫-೨೦೧೭
 3. ಎಂ777 ಫಿರಂಗಿ --೨೦-೫-೨೦೧೭
 4. ಐ.ಎನ್.ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (ಆರ್೧೧) ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೪-೨-೨೦೧೭
 5. ಪೃಥ್ವಿ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಪಿಎಡಿ) (ಭಾರತ)¨ ೧೩-೨-೨೦೧೭
 6. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ - ಖಾಂಡೇರಿ ೧೨-೧-೨೦೧೭
 7. ಅಗ್ನಿ-೧ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೨-೧೧-೨೦೧೬
 8. ಪೃಥ್ವಿ-೨ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೨-೧೧-೨೦೧೬
 9. ಅಗ್ನಿ-೪ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೩-೧-೨೦೧೭
 10. ಅಗ್ನಿ-೫ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೭-೧೨-೨೦೧೬
 11. ಎಚ್ಎಎಲ್ ತೇಜಸ್--ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ೨೭-೧೨-೨೦೧೩
 12. ಎಚ್ಎಎಲ್ ತೇಜಸ್ಇದಕ್ಕೆ -'ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ -ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ೨೦೧೩-೨ನೆ ಹಂತ' ಸೇರಿಸಿದೆ. ೨೭-೧೨-೨೦೧೩
 13. ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ಅಪಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.೩೧-೧೨-೨೦೧೬
 14. ರಫೆಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ - ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ೨೪-೯-೨೦೧೬
 15. ಐ.ಎನ್.ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ (ಆರ್೨೨) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ 'ವಿದಾಯ' ವಿಷಯ;೨೧-೩-೨೦೧೭
 16. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ೧೯-೧೦-೨೦೧೬
 17. ಅರಿಹಂತ-ಪ್ರಥಮವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ೨೦-೧೦-೨೦೧೬
 18. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ರಾಫೇಲ್ ವಿಮಾನ ಇಪ್ಪಂದ ಹಾಕಿದೆ ೨೩-೯-೨೦೧೬
 19. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕೀಸ್ತಾನಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯ ಬಲ‎ --೨೩-೯-೨೦೧೬
 20. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ೨೧-೯-೨೦೧೬ಮಿಗ್ ೨೧ ವಿವರ.


ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ ಭವನ -- ೧೧- ೧೨- ೨೦೨೦
 2. *ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ --- ೧೫-೭-೨೦೨೦
 3. *ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ -ವಿಕೀರಣಮಾಡಿ, ಭಾಷೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಚಿತ್ರ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೧೪-೫-೬-೨೦೨೦
 4. *ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ ವಿಷಯ ಹಾಕಿದೆ, ೨೧೩-೨೦೧೭
 5. *ನಾಡಕಲಸಿ - ಸಾಗರ
 6. *ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು-ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ
 7. *ಕೇದಾರೇಶ್ವರ -(ಕೇದಾರನಾಥ, ಉತ್ತರಾಂಚಲ) ಉತ್ತರಾಂಚಲ)ಮಂದಿರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬಿದೆ
 8. *ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಕಾಶಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ)೨೩-೯-=೨೦೧೩
 9. *ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ೨೪-೯-೨೦೧೩
 10. *ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯನಿ ೨೫-೯-೨೦೧೩
 11. *ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನರ್ಮದಾ ತೀರ ೨೬-೯-೨೦೧೩
 12. *ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜುನಾಗಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಜರಾತ್ , ಸೌರಾಷ್ತ್ರ :೨೭-೯-೨೦೧೩
 13. *ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದ್ವಾರಕಾ ಗುಜರಾತ್ ೨೯-೯-೨೦೧೩
 14. *ಶ್ರೀ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ನಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯ ; ೬-೧೦/೧೩ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ೭-೧೦-೨೦೧೩
 15. *ಶ್ರೀ ಗೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಕ್ಶೇತ್ರ ೮-೧೦-೨೦೧೩
 16. *ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ -ಪುಣೆಯ ಬಳಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಿದೆ೧೪-೧೦-೨೦೧೩
 17. *ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ -೧೫-೧೦-೨೦೧೩
 18. *ಶ್ರೀರಾಮನಾಥೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ತಮಿಳುನಾಡು ೧೬-೧೦-೨೦೧೩
 19. *(ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತು (ಶ್ರೀಮತಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ)೧೭-೧೦-೨೦೧೩
 20. *ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ= ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ತುಂಬಿದೆ ೩-೩-೨೦೧೫
 21. *ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ +ಮದ್ದಿನಮನೆ ವಿಷಯ; ೨೮-೩-೨೦೧೭

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಎಸ್.ಜಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ - ವಿಸ್ತರಣೆ- ೨೩-೨-೨೦೨೧
 2. ಕ.ವೆಂ.ರಾಘವಾಚಾರ್ - ಮೈ.ವಿ ಕೋ.ದಿಂದ -೨೧-೨-೨೦೨೧
 3. ಹೊರೇಸ್ - ಮೈ.ವಿ ಕೋ.ದಿಂದ & ಇಂ.+ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಿದೆ'.೭-೧-೨೦೨೧
 4. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ಥರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮೈ.ವಿ ಕೋ.ದಿಂದ & ಇಂ. ಅನುವಾದ ಕೊಡಿಗೆ'.೨೩-೧೧-೨೦೨೦
 5. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ---ಇ.ಅನುವಾದ++ ೨೮-೪-೨೦೨೦
 6. ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ --ಮೈ.ವಿ.ಕೋಶದ ಲೇಕನ> ಹಾಕಿ ವಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ.
 7. ಜಿ.ಎಸ್.ಜಯದೇವ -- ವಿಸ್ತರಿಸಿ -ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ-೪-೪-೨೦೨೦
 8. ತ್ರಿವೇಣಿ-- ವಿಸ್ತರಿಸಿ -ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ-೧೯-೩-೨೦೨೦
 9. ಎಮ್.ರಾಮಮೂರ್ತಿ -- ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿದೆ.೧೨-೩-೨೦೨೦(ಆದರೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ.)
 10. ಸುಭಾಸ್ ಕಾಕ್‎ -- ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಚುಟುಕ ಲೇಖನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೯-೩-೩೦೩೦.
 11. ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ ‎ಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨-೩-೨೦೨೦‎
 12. ಸುಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೮-೨-೨೦೨೦‎
 13. ರಘುರಾಮ ರಾಜನ್ == ಪುನರನಿರ್ದೇಸನ-ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ವರ್ಗ ಹಾಕಿದೆ.
 14. ಗ್ರೇಟಾ ಥನ್‍ಬರ್ಗ್ ೧೭-೧೨-೨೦೧೯
 15. ಎನ್.ವೆಂಕಟಾಚಲ ೩೦-೧೦-೨೦೧೯
 16. ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ ಲೇಖನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.೬,೭-೧೦-೨೦೧೯
 17. ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ - ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಫೋಟೊಹಾಕಿ ವ್ಯಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ-೫-೮-೨೦೧೯
 18. ನವಜೋತ್ ಸಿಧ್ದು‎ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ - ಫೋಟು ಹಾಕಿದೆ;೨೯-೧೧-೨೦೧೮
 19. ಪಂ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು‎ -- ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೧೫-೧೧--೨೦೧೮
 20. ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ - ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೩-೧೧--೨೦೧೮
 21. ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ/ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಲೇಖನವನ್ನು ವಿಕೀಕರನ ಮಾಡಿದೆ. ೩-೯-೨೦೧೮
 22. ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೪-೮-೨೦೧೮
 23. ಸೋಮನಾಥ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೧-೮-೨೦೧೮
 24. ಅಗ್ನಿವೇಶ್ ೨೦-೮-೨೦೧೮
 25. ವೈ ಎಸ್ ವಿ ದತ್ತಾ -- ವಿಕಿಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣ ೧೪-೬-೨೦೧೮
 26. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲದ್ದ ಲೇಕನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ,೬-೯-೨೦೧೭
 27. ಜಯಮಾಲಾ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ೧೦- ೬- ೨೦೧೮
 28. ಎ.ವಿ. ವರದಾಚಾರ್ ೨೬-೩-೨೦೧೭
 29. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ೨೧-೩-೨೦೧೭
 30. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತಿಮದಿನಗಳ ವಿಷಯ-ವಿಸ್ರಿಸಿದೆ-'ತೆಗೆದ'- ಆರಂಬದ ದಿನಗಳ ವಿಷಯ ಪುನಃ ಸೇರಿಸಿದೆ.೨೦-೧-೨೦೧೭
 31. ಸರ್ವಜ್ಞ :-;ತನ್ನಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ೨೦೦ ವಚನಗಳು.
 32. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ವಿಸ್ತರಿದೆ-ವಿಕಿ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.೧೫-೧೨-೨೦೧೬.
 33. ಜಯಲಲಿತಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೫-೬-೧೨-೨೦೧೬
 34. ಬಾಬ್‌ ಡಿಲಾನ್ ೨೪-೧೦-೨೦೧೬ ಬಾಬ್‌ ಡೈಲನ್ - ಹಳೇ ಪುಟ.
 35. ಅಬ್ರಹಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೧-೧೦-೨೦೧೬
 36. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ೬-೧೦-೨೦೧೬
 37. ನಾಡಿಯಾ ಮುರಾದ್ ೧೮-೯-೨೦೧೬
 38. ಬಿ ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ೧೧-೯-೨೦೧೬
 39. ಫಾಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನಾರಿಮನ್ ೧೧-೯-೨೦೧೬
 40. ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ೪-೯-೨೦೧೬
 41. ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಅರಣಾಚಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ-೧೭-೭-೨೦೧೬
 42. ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ --೮-೧೦-೨೦೧೬
 43. ಥೆರೆಸಾ ಮೇ ೧೪-೭-೨೦೧೬
 44. ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ >ತುಂಬಿದೆ:(ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಚೊಚ್ಚಿಲ ಕೃತಿ ‘ವೇದಾಂತ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ’)
 45. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಾ ಜೆಟ್‌ಕಿನ್ --ಕ್ಲಾರಾ ಜೆಟ್‌ಕಿನ್ ವಿಷಯ ಹಾಕಿದೆ ೫-೩-೨೦೧೬
 46. ಹೆಚ್. ಎಲ್. ದತ್ತು ಹುಟ್ಟದ ಸ್ಥಳ ಹಾಕಿದೆ. ೨೫-೨-೨೦೧೬
 47. ಅಕಬರ ಅಲಿ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೩-೨-೨೦೧೬
 48. ಸಾ.ಶಿ.ಮರುಳಯ್ಯ-೫-೨-೨೦೧೬ ವಿವರ -ನಿಧನ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ
 49. ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮತ್ತುಬೆಳೆಯೂರುಮೇಲದ ವರುಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರಿಚಯ ಹಾಕಿದೆ.೬-೩-೨೦೧೫
 50. ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ೨೫-೧೨-೨೦೧೪
 51. ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ ೧೩-೧೨-೨೦೧೪
 52. *ಸಿತಾರಾ ದೇವಿ ಕಥಕ್ ಕಲಾವಿದೆ ೩೦-೧೧-೨೦೧೪
 53. *ಅ.ನ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ- ಅನಕೃ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ೧೧-೧೧-೨೦೧೪ ಈಶ್ವರಿಯವರ ಲೇಖನದ ಅನಕೃ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ವಷಯ ಹಾಕಿದೆ
 54. *ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ--ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ನಾಟಕದವಿಮರ್ಶೆ -ಕಣ್ವ ವಿವರ ಹಾಕಿದೆ.
 55. *ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ- ಎಡಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ ೨೭-೮-೨೦೧೪
 56. *ಬಿ.ಟಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ - ಅಮಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿ - ಹವ್ಯಕ
 57. *ವಿದ್ವಾನ್ ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮಾ - ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೆ ೫-೯-೨೦೧೩
 58. *ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎ.ಹೆಗಡೆ -ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು , ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ,, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು.
 59. *ಡಾ.ದೊಡ್ಡೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿರಾವ್ , ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. - ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತುಂಬಿರಿ :
 60. *ದೊಡ್ಡೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್ ಈ ತಾಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ. i
 61. *ಹೆಚ್.ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್ (ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರರಾವ್- ಈ ಪುಟ ರದ್ದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ) ಹೊಸಬಾಳೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. (೨೮-೨-೨೦೧೩)
 62. *ಹೊಸಬಾಳೆ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ,ಹೊಸಬಾಳೆ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಹೊಸಬಾಳೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. (೧೪-೩-೨೦೧೩)
 63. *ಮನೆಘಟ್ಟದ ಟಿ.ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಮನೆಘಟ್ಟ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ; ೨೬-೩-೨೦೧೩
 64. *ಎಲ್.ಟಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. (೫/೬-೪-೨೦೧೩)
 65. *ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಇದಕ್ಕೆ ೨೩ ಘಾತ ಮೂಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬಿದೆ ಲಂಡನ್ ಗೆ ಹೋದ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ; ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೆ-೫-೯-೨೦೧೩.
 66. *ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ -ಶಾಸಕರು ಸಾಗರ- ೧-೮-೨೦೧೩
 67. *ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆ ಸಾರಾಂಶ +೭-೯-೨೦೧೪
 68. *ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಛೋಪ್ರಾ--ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ೧೫-೨-೨೦೧೬- ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಪುಟವಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ /ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ
 69. *ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾ ಕೇಸರಿ-- 'ಮಕ್ಕಳ ಸಿರಿ’ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ೧೬-೨-೨೦೧೬
 70. *ಪಿ.ಸುಶೀಲಾಗೆ --ಮಾಧುರ್ಯ ವಿಷಯ ಹಾಕಿದೆ ೪-೪-೨೦೧೬
 71. *ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್- ಆಧಾರ, ವರ್ಗ,ಚರ್ಚೆಪುಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾವಾನಿಯ ೪/೧೨/೧೫ರಮೂಲ ಲೇಖನ ಹಾಕಿದೆ.
 72. *ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇದಕ್ಕೆ "ಸಂತ ಗಾಧೀಜಿ" ಸೇರಿಸಿದೆ.
 1. *ಷಟ್ಪದಿ -- ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೦-೧-೨೦೨೧
 2. *ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿ‎ ಚುಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವಿಕೀಕರನ ಮಾಡಿದೆ.೨೯-೭=೨೦೨೦
 3. *ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ -- ಮೈ.ವಿ.ವಿಶ್ವಕೋಶ+/ವಿಸರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕೀಕರಣ.೩೧-೫-೨೦೨೦
 4. *ಉಮರನ ಒಸಗೆ -- ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೧೮-೧೧-೨೦೧೯
 5. *ಚಿಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ (ಗ್ರಂಥ) -- ೧೦-೬-೨೦೧೯; ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 6. *ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೧೧-೪-೨೦೧೭
 7. *ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ೨೯-೧-೨೦೧೭
 8. *ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ೨೩-೧೨-೨೦೧೬
 9. *ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಿಸ್ತರಣೆ -೨೨-೧೨-೨೦೧೬
 10. *ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳು ೩೦-೧೨-೨೦೧೬
 11. *ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ೧-೧೨-೨೦೧೭
 12. *ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು
 13. *ಲಘು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು - ನಿದ್ದೆಯ ಬಹುರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ.
 14. *ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು -ಮರಗುಳಿತನದ ಇತಿಹಾಸ
 15. *ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ -
 16. *ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ -ಚರ್ಚೆಪುಟ:ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ ಎಳೆಯ ಮನಸು ;ಚೈತ್ರಮಾಸ ;ಇಂಗ್ಲಿಷ್` ಕವನಗಳ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಾ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ/೫-೭-೨೦೧೪
 17. *ರಮ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ೨೦೧೩ ಶುಭಮಕ್ಕೆ ಸಕಲರ್ಗೆ-ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಗುರುತುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಚರ್ಚೆಪುಟ:ರಮ್ಯ ಕಾವ್ಯ
 18. *ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ - ೨೦೦೦ ಮೇ ೧೧
 19. * ಕವನ -(ಕೆಳಗಡೆ) ವರ್ಗ:ಕವನ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕವನ -- 'ಮನಸು -ಕನಸು '
 20. *ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯ ಲಾವಣಿ -'ಜೋಗದ ಝೋಕು'
 21. *ತಾತ್ವಿಕ ಕಾವ್ಯ - 'ಸತ್ಯ - ಮಿಥ್ಯ'
 22. *ನವ್ಯ*ನವ್ಯ ವನ್ನು ೩ಕವನ ಸಹಿತ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. -ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಥೆ ; ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ; ಸೋಮಯಾಗ
 23. *ಸೋಮೇಶ್ವ ರ ಶತಕ - ಸೋಮ ಕವಿ - ಪುಲಿಕೆರೆಯ ಸೋಮ ಕವಿ ೧೪-೬-೨೦೧೩
 24. *ಪುಲಿಗೆರೆ ಸೋಮನಾಥ ೨೧-೬-೨೦೧೩
 25. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನ 'ಮಂಡಿಗೆ' ಗಳು -ಅಥವಾ ಒಗಟು ಪದ್ಯಗಳು ; ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆಗಳು.
 26. *ಮಂಡಿಗೆಗಳು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಒಗಟು ಪದ್ಯಗಳು ೩-೭-೨೦೧೩
 27. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ೧೭-೯-೨೦೧೩/೧೯-೯-೧೩
 28. *ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನ ಭಾರತದ ಪೀಟಿಕಾ ಸಂಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಕಿ ಸೋರ್ಸ್`ಗೆ ಹಾಕಿರೆ-೨೪-೬-೨೦೧೪
 29. ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷ -ತಿದ್ದುಪಾಟು ಮತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಸಿದೆ
 30. ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ೩೦-೧೧-೨೦೧೬
 31. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ --ಮೈ.ವಿ.ಕೋಶ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ‎;೧೫-೧೦-೨೦೧೯
 32. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ‎ --ಮೈ.ವಿ.ಕೋಶ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ‎;೧೫-೧೦-೨೦೧೯

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ - ಕಾಗಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಥೆ- ಹಾಕಿದೆ :Bschandrasgr ೧೬:೦೯, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೨
 • ಮಕ್ಕಳ ಕವನ ವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ೨೭-೭-೨೦೧೨ (ನಾಗರ ಹಾವೆ ; ನಮ್ಮ ಮನೆಲೊಂದು ಪಾಪನಿರುಉದು ; ಕಂದನು ಬಂದ)ಊಟದ ಆಟ, ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು, ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ -೩೧-೭-೨೦೧೨ -ಗೋವಿನ ಹಾಡು ಪದ್ಯ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ . ೧೩-೬-೨೦೧೩
 • (ಈ ಪುಟಗಳಮ್ಮು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)
 1. ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರ: ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ(ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ) ಪರಿಚಯ :- ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ & ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎ.ಹೆಗಡೆ. (ಕಾಪಿ ರೈಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ)
 2. ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ‎ --ಚಕ್ರಗಳ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಗಸಮಾಧಿ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ.೩-೫-೨೦೧೯
 3. ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ತುಂಬಿದೆ.೨೩-೧೦-೨೦೧೩
 4. ಜೈನ ಧರ್ಮ- ಜೈನ ದರ್ಶನ ೨೯-೧೦-೨೦೧೩ (ಮುಂ)
 5. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ - ೦೨-೧೧-೨೦೧೩ - ೭-೧೧-೨೦೧೩
 6. ಸಾಂಖ್ಯ-ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ - ಮುಂದುವರೆಸಿ ತುಂಬಿದೆ -೧೭-೧೧-೨೦೧೩
 7. (ಯೋಗ)->ರಾಜಯೋಗತುಂಬಿದೆ-೨೨-೧೧-೨೦೧೩
 8. ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ತುಂಬಿದೆ ೧-೧೨-೨೦೧೩(ಆರಂಭ ೨೩-೧೧-೨೦೧೩)
 9. ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ;೧-೧೨-೨೦೧೩ ತುಂಬಿದೆ ೨-೧೨-೨೦೧೩
 10. ಮೀಮಾಂಸ- -೩-೧೨-೨೦೧೩ -ತುಂಬಿದೆ ೧೦-೧೨-೨೦೧೩
 11. ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ / ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ--೧೧-೧೨-೨೦೧೩ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆ
 12. ಅದ್ವೈತ --೧೭-೧೨-೨೦೧೩ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿಸಿದೆ ೭-೧=೨೦೧೪
 13. ಆದಿ ಶಂಕರರು ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ೨೩-೫-೨೦೧೩
 14. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಆರಂಭ ೭-೧-೨೦೧೪
 15. ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ - ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ -೨-೨-೨೦೧೩ ; -೧೨-೧-೨೦೧೪
 16. ಶೈವ ದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು--೧೩-೧-೨೦೧೪-ಶೈವ ಪಂಥ ೨೦-೧-೨೦೧೪
 17. ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ - ೨೦-೧-೨೦೧೪ ;೨೪-೧=೨೦೧೪
 18. ಪಂಚ ಕೋಶ :- ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳು. - ೨೬-೧-೨೦೧೩
 19. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದಿ. ೧೧-೨-೨೦೧೩
 20. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ
 21. ವೇದಗಳು
 22. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 23. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು;
 24. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು-ಅಸ್ತಿತ್ವ-ಸತ್ಯವೇ-ಮಿಥ್ಯವೇ ೨೮-೨-೨೦೧೪ ಮುಗಿದಿದೆ
 25. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ --ಜೀವ೨೮-೨-೨೦೧೪
 26. ಮೋಕ್ಷ - ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ೧೦-೩-೨೦೧೪
 27. ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ ವಿವಾದ ೨೩-೩-೩೦೧೪
 28. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨-೪-೨೦೧೭
 29. ಶಿವ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೧೫-೧೦-೨೦೧೮
 30. ಸೂಫಿಪಂಥ -- ಮೈ.ವಿ.ಕೋ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ ೨೦-೧೧-೨೦೧೯
 1. *2020ರ ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ -2020 Indian farmers' protest೧೪-೧೨-೨೦೨೦
 2. *ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ‎ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, (*See-app*) ೧೯-೭-೨೦೧೮
 3. *ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೨-೬-೨೦೧೭
 4. *ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. -೭-೫-೨೦೧೩
 5. *ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ -- ೭-೫-೨೦೧೩(ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ | ಭಾರತದ ಜನತೆ -೨೫-೬-೨೦೧೩
 6. *(http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/India.pdf )
 7. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ವಿವರ
 8. *ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ರ ಗಣತಿ ವಿವರ
 9. *ನಕ್ಸಲೀಯ-ಮಾವೋವಾದಿ ಬಂಡಾಯ ೨೫-೩-೨೦೧೭
 10. *ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಾಂಗೀಯ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ೭-೨-೨೦೧೭
 11. *ದಲಿತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೦-೧೨-೨೦೧೬
 12. *ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ೨೭-೫-೨೦೧೭
 13. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ --೨೭-೪-೨೦೧೬
 14. *ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ | ಹವ್ಯಕ | ಸಾಗರ ಸೀಮೆ
 15. *ಹವ್ಯಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ | ಹವ್ಯಕ | ಸಾಗರ ಸೀಮೆ
 16. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ೧೨-೭-೨೦೧೪
 17. *ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಸಾಕ್ಷರತೆ ವಿವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್`ನಲ್ಲಿ ೨೩-೧೧-೨೦೧೪
 18. *ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ - ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಲಾರಾ ಜೆಟ್'ಕಿನ್ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ.೮-೩-೨೦೧೬
 19. *ಹಿಂದೂ ಮಾಸಗಳು --ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ - ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ.
 20. *ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್--ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತುಂಬಿದೆ.
 21. *ಇಸ್ಲಾಮೀ ನ್ಯಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಅಬುಬೇಕರ್ ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಅವರ ಲೇಖನದ ಭಾಗಗಳನ್ನುಹಾಕಿದೆ/೪-೧೧-೨೦೧೬
 22. *ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ +ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ -ವಿಸ್ತರಣೆ ೩-೬-೨೦೧೭
 23. *ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ -- ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ೨೦೨೦ - - ೧೨-೮-೨೦೨೦ (ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ೨೦೨೦)
 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ -ವಿಕೀಕರಣ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣ, ಪ್ರಸ್ತುತತೆ- ೯-೨೦೨೦
 3. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ --ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಣೆ- ವಿಕೀಕರಣ.೧೨-೧-೨೦೨೦.
 4. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಣಮಟ್ಟ ೨೦೧೭‎ ೬-೪-೨೦೧೭
 5. ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ- ೨೦-೩-೨೦೧೭; ೪-೪-೨೦೧೭
 6. ಮಾಂಟೆಸ್ಸೊರಿ ತಪ್ಪು-ತಪ್ಪಾದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿದೆ; ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ-ಶಿಕ್ಷಣಕ್ರಮ ತುಂಬಿದೆ.
 7. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ೨೪-೧-೨೦೧೭
 8. ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ (ಕೆಎಲ್‌ಇ) ಸೊಸೈಟಿ ೧೭-೧೧-೨೦೧೬
 9. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ-- ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಇದನ್ನು ಸರಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುತ್ತೆ.
 10. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು--ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:ತುಂಬಿದೆ.೧೫-೬-೨೦೧೬
 11. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು --೬-೩-೨೦೧೫
 12. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು
 13. ಸ್ಕೌಟ್ ಚಳುವಳಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ ೨೮-೮-೨೦೧೪
 14. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕೋರ್-ಎನ್.ಸಿ.ಸಿಎನ್ ಸಿ ಸಿ--ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಈ ತಾಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ೨೯-೧೧-೨೦೧೪
 15. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ೭-೧೨-೨೦೧೪
 16. ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ೪-೧೧-೨೦೧೬
 17. ಅಂಕಗಣಿತ :ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ (ನೋಡು:*೮,೯,೧೦ರ ಗಣಿತ ಪಾಠಗಳು:::ಗಣಿತ ಪಾಠಗಳು

ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಸಮ್ಮಾನಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ೨೦೧೭ ರ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ೩೦-೮-೨೦೧೭
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೬ ೧೨-೪-೨೦೧೭;
 3. 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ವಿಜೇತರು ೨೬-೧-೨೦೧೭
 4. 2017 ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ೨೬-೧-೨೦೧೭
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2016 ೧೧-೧-೨೦೧೭
 6. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ೨೦೧೬ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಬಾಬ್‌ ಡಿಲಾನ್ ಸೇರಿಸಿದೆ.೧೩-೧೦-೨೦೧೬
 7. ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ೨೦೧೪,೨೦೧೫,೨೦೧೬ ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ೭-೧೦-೨೦೧೬
 8. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೬ ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ೫-೧೦-೨೦೧೬
 9. ನೊಬೆಲ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೧೩-೧೦-೨೦೧೬
 10. ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ್‌ ಭಟ್ನಾಗರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೭-೯-೨೦೧೬
 11. 2016 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 12. 2016 ರ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ೧೨-೯-೨೦೧೬
 13. ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೧೧-೫-೨೦೧೬
 14. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು--೫-೩-೨೦೧೬+(ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)೫-೪-೨೦೧೬
 15. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ --೧೪-೩-೨೦೧೬
 16. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2010-2019)==ಪದ್ಮಶ್ರೀ 2016 ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ೧೩-೨-೨೦೧೬
 17. ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ- 2016 ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ೧೨-೨-೨೦೧೬
 18. ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರ೧೩-೩-೨೦೧೫
 19. 2014ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ೨-೩-೨೦೧೫
 20. 2014ನೇ ಸಾಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೨-೨-೨೦೧೫
 21. ರನ್ನ ಹಳಗನ್ನಡ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2014--೧೮-೨-೨೦೧೫
 22. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ2014ನೇ ಸಾಲಿಗೆ--೧೯-೧-೨೦೧೫
 23. 2013ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ೧೭-೧-೨೦೧೫
 24. 2013ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ೫-೧-೨೦೧೫ /5-01-12015
 25. ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೩-೧-೨೦೧೫/ 3-01-12015
 26. 2014ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾ­ಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ೨೦-೧೨-೨೦೧೪
 27. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2014ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ೫-೧೨-೨೦೧೪
 28. 2014ರ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ೪-೧೨-೨೦೧೪ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:
 29. ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ೩೦-೧೧-೨೦೧೪
 30. ಜಮ್ನಾಲಾಲ್‌ ಬಜಾಜ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ೨೯-೧೧-೨೦೧೪
 31. ವೀಣೆ ರಾಜಾರಾವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿರಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೆ, ೨೬-೧೧-೨೦೧೪
 32. ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ­ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು-2013–14-/- 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ /೨೨-೧೧-೨೦೧೪
 33. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ--೨೧-೧೧-೨೦೧೪
 34. ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -೧೫-೧೧-೨೦೧೪
 35. ಸ್ವಾತಿ. ಪಿ. ಭಾರದ್ವಾಜ್- ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ೧೨ ವರ್ಷದನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ.೧೫-೧೧-೨೦೧೪
 36. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 ೧೫-೧೧-೨೦೧೪=ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪುರಸ್ಕಾರ೧೫-೧೧-೨೦೧೬
 37. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಇದರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ;ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ;ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ,ಸೇರಿಸಿದೆ.
 38. 2014ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನ59 ಸಾಧಕರಿಗೆ -ವಿಕ ಸುದ್ದಿ |2014 Oct 31, ,
 39. *ಡಾ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಶಿಕ್ಷಣರತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ‎; ಎಲ್.ಬಿ. ಕಾಲೇಜು ಸಿ.ಕೆ.ಮೂಕಪ್ಪನವರಿಗೆ -೭-೧೧-೨೦೧೪
 40. *ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು‎; ೩-೯=೨೦೧೬
 41. *2015ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 1. *ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಗ :-ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ವರ್ಷ - ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕೀಕರಣ-೨೪-೫-೨೦೨೦
 2. *ಸಮುದ್ರ -- ಸಮುದ್ರಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.೨೭-೧-೨೦೨೦
 3. *ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಸಪುಟಮಾಡಿ ವಿಕಿಕರಣ ಮಾಡಿ, ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿದೆ.೨೭-೧-೨೦೨೦
 4. *ಭೂಮಿ ದಿನ -- ಚುಟುಕ ಲೇಕನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೧೩-೧೨-೨೦೧೯
 5. *ರಾಜಸ್ಥಾನ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿದೆ. ೧೭-೧೨-೨೦೧೮
 6. *ಸಹಾಯ:ಲಿಪ್ಯಂತರ -- ಕಗಪ/ನುಡಿ-KGP/Nudi/KPRao- ಕೀಲಿಮಣೆ ಸಹಾಯ -ನುಡಿ ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗ ಕ್ರಮ ಹಾಕಿದೆ. ೩೦-೧೦-೨೦೧೮
 7. *ಅಮೆಜೋನಿಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೬-೭-೨೦೧೭
 8. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ -೨೬-೫-೨೦೧೭
 9. *ಮಾಯಾಬಜಾರ್ ೨೧-೪-೨೦೧೭
 10. *ಪೀಣ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೭-೨-೨೦೧೭
 11. *ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಕೇಕ್‌ ೨೩-೧೨-೨೦೧೬
 12. *ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೦-೧೨-೨೦೧೬~&/&
 13. *ಸೀಮಾಂಧ್ರ ಚುಟುಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಷಯ ಹಾಕಿದೆ
 14. *ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಿವರ್ಗ ಲೇಖನ ಚೊಕ್ಕಗಳಿಸಿ ಹೆಸರುಬದಲಿಸಿದೆ.
 15. *ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳು ೨೬-೧೧-೨೦೧೬
 16. *ಕಾರವಾರ ೨೪-೧೧-೨೦೧೬ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 17. *ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ೧೮-೧೧-೨೦೧೬ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 18. *ಇಂದೋರ್‌–ಪಾಟ್ನಾ ರೈಲು ದುರಂತ ೨೦-೧೧-೨೦೧೬
 19. *ಸಸ್ಯಾಹಾರ ೧೫-೧೧-೨೦೧೬
 20. *ಪ್ಲಮ್ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೨-೧೧-೨೦೧೬
 21. *ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೯-೧೦-೨೦೧೬
 22. *ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ೨೮-೧೦-೨೦೧೬ ವಿಷಯತುಂಬಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
 23. *ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ೧೭-೧೦-೨೦೧೬
 24. *ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ೧೬-೧೦-೨೦೧೬
 25. *ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲದ ಅಳಿವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
 26. *ಅರಿಹಂತ-ಪ್ರಥಮವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ೨೦-೧೦-೨೦೧೬
 27. *ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ರಾಫೇಲ್ ವಿಮಾನ ಇಪ್ಪಂದ ಹಾಕಿದೆ ೨೩-೯-೨೦೧೬
 28. *ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕೀಸ್ತಾನಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯ ಬಲ‎ --೨೩-೯-೨೦೧೬
 29. *ನವಗ್ರಹಗಳು ಜ್ಯೊತಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ-೨೧-೯-೨೦೧೨
 30. *ಸಂಸಾರ ನೌಕ (ಚಲನಚಿತ್ರ) ಸಿನೇಮಾ ತುಂಬಿದೆ ೨೬-೮-೨೦೧೬
 31. *ಅರಗು-ಕೃಷಿ ವಿವರ ಚತ್ರ ಹಾಕಿದೆ,೨೬-೭-೨೦೧೬.
 32. *ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೭-೭-೨೦೧೬ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ
 33. *ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ-ಕರ್ನಾಟಕ ೧೩-೧೨=೨೦೧೪
 34. *ನಾಡಗೀತೆ-ಇದಕ್ಕೆ ಢಾ. ಚಿ, ಮೂರ್ತಿ ಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಕಿದೆ. ೨೩-೧೧-೨೦೧೪
 35. *ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳು ೧೯-೭-೨೦೧೪/19-7-2014/೧೨ವಯಸ್ಸಿನ ಗೌರಿಶಂಕರ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದ ಮಾಲವತ್ ಪೂರ್ಣಾ; ಕತ್ತೆಹಾಲಿಗೆ ಲೀ.ಗೆ ರೂ೨೦೦೦/- ಹಾಕಿದೆ (ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಈಜು ತಾರೆ ಬೈರಮ್ಮ-೯-೩-೨೦೧೫)(ಜಾರಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ೨೦ ವರ್ಷದ ನಂತರ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದಳು:೮-೫-೨೦೧೬)(ಪುಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ)
 36. *ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ೩ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೆ
 37. *ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು | ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
 38. *ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ
 39. *ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ
 40. *ಸಾಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ, ಮತದಾರರ ವಿವರ ಸಾಗರ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ .
 41. *ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂಗೆ ವಿದಾಯ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ  ? (೧೫-೭-೨೦೧೩ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಚ್.) ೧೪ -೭-೨೦೧೩ ರಾತ್ರಿ ೯:೦೦ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.(೧೪-೭-೨೦೧೩)
 42. *ಮಳೆಗಾಲ ಶ್ರೀಧರ ಶರ್ಮ್ ಅವರ ಚುಟುಕ ವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ೧೦-೮-೨೦೧೩ -ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ -ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
 43. *ಫಾಯಿಲಿನ್ ಚಂಡ ಮಾರುತ ೨೭-೭- ೨೦೧೮
 44. *೨೦೧೪ರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರವಾಹ ೨೭-೭-೨೦೧೮
 45. *ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ೭-೬-೨೦೧೪
 46. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦-೬-೨೦೧೪
 47. 2014ನೇ ಇಸವಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ೧೯-೧-೨೦೧೫
 48. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ೨೧-೦೧-೨೦೧೪
 49. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಪೀಠ--ಶಿಷ್ಯಸ್ವೀಕಾರ ಆರಂಭದ ವಿಷಯ ೨೨-೧-೨೦೧೫
 50. ಕಾರ್ಕಳ ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಫೋಟೊ ಹಾಕಿದೆ
 51. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಲೀನ ವಿವರ ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ-೫-೪-೨೦೧೭

ಹಾನಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *2021 ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಹ --೧೫-೨-೨೦೨೧
 2. *ಫಿನೇಸ್ ಪಿ. ಗೇಜ್ -- ೪-೧೧-೨೦೨೦
 3. *ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಿ.ಜಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಾಥನ್‌ಕುಲಂ ಅವರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಾವು --೧-೧೧-೨೦೨೦
 4. *2020 ರ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ - ೪-೧೦-೨೦೨೦(ಹತ್ರಾಸ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ೨೦೨೦)
 5. *ಲಂಡನ್ ಗ್ರೆನ್ಫೆಲ್ ಟವರ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ 2017 ೧೫-೬-೨೦೧೭
 6. *ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ೧೮-೧೨-೨೦೧೬~&/&
 7. *ಚಂಡಮಾರುತ ಚುಟುಕವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ೧೨-೧೨-೨೦೧೬~&/&
 8. *ಮದರ್‌ ಆಫ್‌ ಆಲ್‌ ಬಾಂಬ್ಸ್ (MOAB-GBU-43/B) ೧೫-೪-೨೦೧೭
 9. *ಅಪಘಾತಗಳು ೨೬-೧-೨೦೧೭~&/&
 10. *ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ೨೯-೧೧-೨೦೧೬ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.~&/&
 11. *ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ -ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ೮-೧೦-೨೦೧೬~&/&
 12. *ಪಠಾನ್ಕೋಟ್ ಧಾಳಿ 2016 ೨೧-೧೨-೨೦೧೬
 13. *ನಕ್ಸಲೀಯ-ಮಾವೋವಾದಿ ಬಂಡಾಯ ೨೫-೩-೨೦೧೭
 14. *ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ -ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ೮-೧೦-೨೦೧೬~&/&
 15. *ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿ ೨೦೧೬ ೧೯-೯-೨೦೧೬
 16. *2008ರ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ -ದೋಣಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಕಿದೆ,+ವರ್ಗ,ಉಲ್ಲೇಖ+೨೯-೯-೨೦೧೬
 17. *ಕೇದಾರನಾಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ೧೦-೮-೨೦೧೩ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ -೩೧-೮-೨೦೧೩/೧೭-೯-೨೦೧೩ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ
 18. *ಜೈಷ್–ಎ–ಮೊಹಮದ್ ೪-೩-೨೦೧೯

ಕ್ರೀಡೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಒಲಂಪಿಕ್ - ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮೈ.ವಿ.ವಿ.ಕೋಶ- ಲೇಖನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಿ, ಕೊಂಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.೮-೧೧-೨೦೧೯
 2. *೨೦೧೮ ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ‎ ಚುಟುಕ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದೆ; ೭-೯-೨೦೧೮
 3. *ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿದೆ.
 4. *ವಿಶ್ವ ಅತ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ಸ್ ೨೨-೮-೨೦೧೭
 5. *2017 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ ೭-೭-೨೦೧೭
 6. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ೯-೪-೨೦೧೭
 7. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕುಸ್ತಿ ೨೭-೨-೨೦೧೭ ~&/&
 8. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ೨೫-೧೦-೨೦೧೬
 9. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ೧೦-೧೦-೨೦೧೬
 10. *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ೯-೧೦-೨೦೧೬
 11. *ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿ ೨೦೧೬ ೨೨-೯-೨೦೧೬
 12. *೨೦೧೬ ರ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ೧೦-೯-೨೦೧೬
 13. *ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ೧೧-೯-೨೦೧೬
 14. *ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ೩೧-೭-೨೦೧೬
 15. *ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ --೨೪-೭-೨೦೧೬
 16. *2016ರ ರಿಯೊ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳ ಪಟ್ಟಿ --೧೨-೭-೨೦೧೬
 17. *ಭಾರತದ ಅತ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‍ ೨೦೧೬::--೧೨-೭-೨೦೧೬::ಭಾರತದ ಅತ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‍
 18. *ವಿಂಬಲ್ಡನ್-ಚುಟುಕ :ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿ 2016 ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೧೦-೬-೨೦೧೬
 19. *ಯುರೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ 2016 -೧೬-೬-೨೦೧೬
 20. *ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2016 --೨-೫-೨೦೧೬
 21. *ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ --ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 22. *ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ +ಏಷ್ಯಾಡ್ ವಿವರ ಹಾಕಿದೆ. ೮/೯-೧೧-೨೦೧೪
 23. *ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ/ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ:ಸಾಧನೆ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಧನೆ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ-೨೦೧೪ (೮-೧೧-೨೦೧೪)
 24. *ಫೀಫಾ:--2014 ರ ಫೀಫಾ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ೨೦೧೪/೧೩-೬-೨೦೧೪
 25. *17ನೇ ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2014--17ನೇ ಏಷ್ಯಾಡ್ 2014
 26. *2014-15ರ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟತಿರುವನಂತಪುರ ೨೨-೨-೨೦೧೫
 27. *ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಪುಟ ತುಂಬುವುದು ೫-೨-೨೦೧೬
 28. *ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡ ೨೦೧೬ರ ಅಜ್ಲಾನ್‌ ಹಾಕಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ2016 ಹಾಕಿದೆ.೧೪-೪-೨೦೧೬
 29. *ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ ೨೮-೧೧-೨೦೧೬
 30. *ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ ೨೦೧೬ ೫-೨-೨೦೧೬ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುವ ರಾಷ್ತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ.
 31. *12ನೇ ಸೌತ್‌ ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ-೨೦೧೬-೫-೨-೨೦೧೬
 32. *2016 ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ- ೫-೨-೨೦೧೬ ಅಸ್ಸಾಂ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ.
 33. *ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ೯-೨-೨೦೧೬
 34. *ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ +ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ; ೯-೨-೨೦೧೬;೧೮-೪-೨೦೧೬
 35. *ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಎಫ್‍ಸಿ) ೨೬-೩-೨೦೧೭

ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಕಾಯ್ ಗ್ರೀನ್‌ ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯ ಪಟು ೨೪-೭-೨೦೧೭
 2. *ಅಭಿಷೇಕ್ ವರ್ಮಾ (ಬಿಲ್ಲುಗಾರ) ೨೧-೫-೨೦೧೭
 3. *ವಿಜೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್‎ ೧೯-೧೨-೨೦೧೬
 4. *ಎಚ್.ಎಂ.ಜ್ಯೋತಿ ೧೪-೧೧-೨೦೧೬
 5. *ಭಕ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ೬-೧೧-೨೦೧೬
 6. *ಅರ್ಚನಾ ಕಾಮತ್ ೩೧-೧೦-೨೦೧೬
 7. *ದೇವೇಂದ್ರ ಜಝಾರಿಯಾ ೧೪-೯-೨೦೧೬
 8. *ದೀಪಾ ಮಲಿಕ್ ೧೩-೯-೨೦೧೬#
 9. *ಮರಿಯಪ್ಪನ್ ತಂಗವೇಲು 10-9-2016
 10. *ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ದತ್ --೩೧-೮-೨೦೧೬
 11. *ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್ ೨೦-೮-೨೦೧೬
 12. *ಮನೋಹರ್ ಐಚ್ ೭-೬-೨೦೧೬
 13. *ಸುನಿಲ್ ಛೇತ್ರಿ:::ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ೬-೬-೨೦೧೬
 14. *ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ--ಭಾರತದ ಆರ್ಚರಿ(ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ) ೩-೫-೨೦೧೬
 15. *ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಪಟು ೧೯-೪-೨೦೧೬
 16. *ಮೇರಿ ಕೋಮ್೧-೧೦-೨೦೧೪ 17ನೇ ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2014-ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಷಿಂಗ್ ವಿಷಯ
 17. *ಸ್ಕೌಟ್ ಚಳುವಳಿ ೨೮-೯-೨೦೧೪ರಿಂದ ಚುಟುಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
 18. *ಎಂ.ಆರ್. ಪೂವಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾಡ್ ರಿಲೇ ಚಿನ್ನ; ೧-೧೧-೨೦೧೪
 19. *ಜಿತು ರಾಯ್ ೫೦ಮೀ. ೧೦ ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟು (೨-೧೧-೨೦೧೪)
 20. *ವಿಕಾಸ್‌ ಗೌಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆತ (೨-೧೧-೨೦೧೪)
 21. *ಸೈನಾ ನೆಹವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ೧೮-೧೧-೨೦೧೪ ಸೇರಿಸಿದೆ
 22. *ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು-- ೨೦೧೪ ರಸಾಧನೆ ಹಾಕಿದೆ.+೨೯-೧೧-೨೦೧೫ ರ ಮಾಕಾವ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ 2015 ಹಾಕಿದೆ(೧೬-೧-೨೦೧೬ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧುಮಲೇಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ 2016 ಚಿನ್ನ ೨೪-೧-೨೦೧೬ ಸೇರಿಸಿದೆ.
 23. *ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಸಿಡ್ನಿ ಗೆಲವು ಹಾಕಿದೆ ೧೨೭-೧-೨೦೧೫/೨೯/೧ಕ್ಕೆ ಅಪ್`ಡೇಟ್`ಮಾಡಿದೆ
 24. *ಹೀನಾ ಸಿಧು ಭಾರತದ ನಂ ೧ ಶೂಟರ್ ೨೮-೧-೨೦೧೬
 25. *ಅಯೋನಿಕಾ ಪಾಲ್ಶೂಟರ್ ೩೦-೧-೨೦೧೬
 26. *ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 2016 ರ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಲಾಮ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ವಿಷಯ ೧-೨-೨೦೧೬
 27. *ಮಾರ್ಟಿನಾ ಹಿಂಗಿಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನವಾದಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ತೆರೆದಿದೆ.೨-೨-೨೦೧೬ ಮುಂದುವರಿಸಲಅಗುವುದು.
 28. *ಏಂಜಲಿಕ್‌ ಕರ್ಬರ್ ೩-೨-೨೦೧೬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಲಾಮ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌-ಗೆಲವು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಜ -- ಫ್ಲೂ ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೨೮-೩-೨೦೨೦
 2. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊಸ ಶೋಧನೆ,೧೮-೮-೨೦೧೭
 3. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕರೋನರಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ೧೮-೩-೨೦೧೭ &-&
 4. ಎಚ್ ೧.ಎನ್ ೧. ಜ್ವರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೧೧-೨-೨೦೧೭~&/&
 5. ರುಬೆಲ್ಲಾ --೧೦-೨-೨೦೧೭~&/&
 6. ದಡಾರ --೯-೨-೨೦೧೭
 7. ಕ್ಷಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೯-೨-೨೦೧೭
 8. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ.
 9. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ೧೯-೧೧-೨೦೧೬
 10. ಸೊಳ್ಳೆ --ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
 11. ಎತ್ತರ-ತೂಕ-ಆರೋಗ್ಯ + (ಬೊಜ್ಜು) ಡಾ.ಮಾಲಿನಿ ಪಟ್ಟಿ -ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
 12. ಮನೆ ಮದ್ದು೨೭-೬-೨೦೧೪ ನುಗ್ಗೇಕಾಯಿ ;ಕಾಕಮಾಚಿ ; ದೂರ್ವೆ ಹುಲ್ಲು ;ಮನೆ ಲೇಹ್ಯ;ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಪಪ್ಪಾಯಿ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ೧೨-೭-೨೦೧೪ ಸೇರಿಸಿದೆ.
 13. ಎಬೋಲಾ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ೧೬-೮-೨೦೧೪
 14. ಬೊಜ್ಜು ೨೯-೩-೨೦೧೭ &-&
 15. ಡೆಂಗಿ-ಡೆಂಗೇ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ; ೨೮-೬-೨೦೧೬
 16. ಒಂದೆಲಗ -ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ; ೧೦-೭-೨೦೧೬
 17. ವ್ಯಾಯಾಮ - ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ,೨೭-೯-೨೦೧೬
 18. ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಪುಟ ಮಾಡಬೇಕು.೨-೧೧-೨೦೧೬
 19. ನಿದ್ರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ -೧-೬-೨೦೧೭
 20. ಎಬೋಲಾ -೧೬-೮-೨೦೧೪ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ‘ಎಬೋಲಾ’ ಕಾಯಿಲೆ

ಸಸ್ಯ- ಕೃಷಿ-ಬೆಳೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ವ್ಯವಸಾಯ‎ ---ವಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ;೧೮-೧೨-೨೦೧೯
 2. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ನ ಅನುವಾದ- ೨೯-೭-೨೦೧೯
 3. ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ *ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯಲು...
 4. ಅಡಿಕೆ ತಯಾರಿ,ವಿಧ, ಜೂನ್,೨೦೧೪ರ ದರ ಹಾಕಿದೆ ೧೯-೬-೨೦೧೪
 5. ಟೊಮೇಟೊಟೊಮ್ಯಾಟೊ --೧೬-೬-೨೦೧೪ ಹೊಸ ತಳಿ ವಿಷಯ + ೮-೭-೨೦೧೪
 6. ಬಾದಾಮಿ (ಪದಾರ್ಥ)೮-೭-೨೦೧೪ ಯುಎಸ್`ಎ ಯಲ್ಲಿ
 7. ಮಾವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾರ ದ ವಿವರ ಸೇರಿಸಿದೆ.೧೩-೭-೨೦೧೩;೨ಕೆಜಿ ಮಾವಿನ ತಳಿ+೧೬-೬-೨೦೧೪.
 8. ಅನಾನಸ್ statistics- ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ 27-2-೨೦೧೪
 9. ಕಾವೇರಿ ನದಿಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಯ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ ಹಾಕಿದೆ. ೧೬-೭-೨೦೧೪
 10. ಖರ್ಜೂರದ ಹಣ್ಣು --(ಖರ್ಜೂರ,ಕುರಾನ್`ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ) ; ೨೮-೭-೨೦೧೪
 11. ಕಬ್ಬು- ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ೩೦-೭-೨೦೧೪
 12. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಾರತದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿಸಿದೆ-೧೬-೧೨-೨೦೧೪
 13. ಮಂಡಕ್ಕಿ -ಪ್ರಜಾವಾಣಿಲೇಖನ ಸಾರಾಂಶ ಹಾಕಿದೆ ೧೬-೧೨-೨೦೧೪
 14. ಹಲಸು --ಕೆಂಪು ತೊಳೆ ಹಲಸು ೧೩-೧-೨೦೧೫
 15. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕ ನಿಯಮಿತ--ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ ಅಂಡ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್೨೨-೨-೨೦೧೪
 16. ಬೆಲ್ಲ -ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೯-೭-೨೦೧೬
 17. ಸಾಸಿವೆ -ಭಾರತದ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಚುಟುಕ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ.
 18. ಪ್ಲಮ್ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೩-೧೧-೨೦೧೬.
 19. ಕರಿಗೇರು ಮೈವಿ.ಕೋ. ಬಾಗವನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿದೆ.೧೧-೧೦-೨೦೨೦.

ಭಾರತ; ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮೈ.ವಿ.ವಿಶ್ವಕೋಶ- ವಿಕೀಕರಣ ಮಾದಿ ವಿಸ್ತರಣ-೩-೬-೨೦೨೦
 2. ಭಾರತದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು --ಹಳೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿದೆ.೨೧-೪-೨೦೨೦.
 3. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ -- ವಿಸ್ರಿಸಿದೆ.೧೫-೨-೨೦೨೦
 4. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಚುಟುಕ ತೆಗೆದಿದೆ-೧೫-೨-೨೦೨೦
 5. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ‎ -(ಭಾಗ ೧) - ೧೧-೯-೨೦೧೮
 6. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ ೨ -- ೧೧-೪-೨೦೨೦
 7. ನೀತಿ ಆಯೋಗ - ವಿಸ್ತರಿಸುದೆ
 8. ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ; ೨೦-೧=೨೦೧೭
 9. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನ ಗವರ್ನರ್ ಗೌರ್ನರ‍ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 10. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಹಿವಾಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೪-೧೨-೨೦೧೬
 11. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಹಣ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲದ ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೨-೧೨-೨೦೧೬
 12. ಭಾರತೀಯ ೫೦೦ ಮತ್ತು ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆ ರದ್ದತಿ ೧೪-೧೧-೨೦೧೬
 13. ಸಿಂಧೂ ನದಿ - ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೪-೧೦-೨೦೧೬
 14. ಸಿಂಧೂ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ೨೯-೯-೨೦೧೬
 15. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ -- ೨-೫-೨೦೧೮
 16. ಕಿಶನ್‌ಗಂಗಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ೨೨-೧-೨೦೧೭
 17. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ೧೧-೮-೨೦೧೬
 18. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ(ಜಿಎಸ್ ಟಿ) - ೩-೮-೨೦೧೬
 19. ಭಾರತೀಯ ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮ ೭-೯-೨೦೧೬
 20. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ(ಜಿಎಸ್ ಟಿ) ೩-೮-೨೦೧೬
 21. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ -೭-೭-೨೦೧೬
 22. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ೨-೭-೨೦೧೪ -ಇಂ.ಅನು.
 23. ಭಾರತದ ನದಿಗಳು----ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೦-೬-೦೧೬
 24. ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದೆ.
 25. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ೨೦೨೧- ೨೦೨೨- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ 2021-22- ೧೬-೩-೨೦೨೧
 26. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ೨೦೧೭-೧೮ ೨-೨-೨೦೧೭ (.2017-18ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್)
 27. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ 2016-17 ೧-೩-೨೦೧೬
 28. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ)==ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ-ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ==೧-೩-೨೦೧೫
 29. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ;2015-2016==೧-೩-೨೦೧೫
 30. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ 2015-2016೨೭-೨-೨೦೧೫
 31. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ೨೫-೧೧-೨೦೧೪
 32. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ;2014-2015 --10-7-2014 budget-೧೩-೭-೨೦೧೪
 33. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು -ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ - ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ.-ವಿವರ ತುಂಬಿದೆ.
 34. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ -ಚಿನ್ನ ೧೯೩೦ ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ೨೮-೮-೨೦೧೩
 35. ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕಿರು ಧಾನ್ಯ--೧೪-೧೨-೨೦೧೩/೧-೯-೨೦೧೪
 36. ಬಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ೨೪-೨-೨೦೧೪ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು-ಬಂಡವಾಳ ಕ್ಕೆ
 37. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಟೀ ಉತ್ಪಾದನೆ ೨೦-೩-೨೦೧೪ ಚಹಾ೨೦೧೨,೨೦೧೩,೨೦೧೪ ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ತುಂಬಿದೆ.೨೪-೫-೨೦೧೪
 38. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು ದಿ.೨೧-೪-೨೦೧೪
 39. ಉಕ್ಕು--ಜಾಗತಿಕ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಕೆ/ಉತ್ಪಾದನೆ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕದ ಯೋಜನೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ) --೨೫-೪-೨೦೧೪
 40. ಅಮುಲ್ ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೨೭-೪-೨೦೧೪
 41. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು--೨೯-೪-೨೦೧೪
 42. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ೧೧-೧೧-೨೦೧೪

ಕರ್ನಾಟಕ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ೨೦೨೧-೨೨ - -೧೦-೩-೨೦೨೦
 2. ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ --ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೮-೫-೨೦೧೯
 3. ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ೭-೪-೨೦೧೭
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಕೆ.ಎಮ್.ಎಫ್)ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ-೨೭-೪-೨೦೧೪;
 5. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ೧೨-೭-೨೦೧೪
 6. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ‎-೩೧-೮-೨೦೧೪
 7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು‎--- ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದೆ ೨೨-೧೧-೨೦೧೪
 8. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ೨೯-೧೧-೨೦೧೪.
 9. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಚುಟುಕವನ್ನು -ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ೨೪-೧೨-೨೦೧೩
 10. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮತ್ತುಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ವಿಷಯ +೨೯-೧೧-೨೦೧೪
 11. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದ ೧೨-೯-೨೦೧೬
 12. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ; ೩೦-೧೨-೨೦೧೪~&/&
 13. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ-2015-2016 ೧೩-೩-೨೦೧೪
 14. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ೨೦೧೬-೧೭--ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ 2016-17--೧೯-೩-೨೦೧೬
 15. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ (ಬಜೆಟ್) ೨೦೧೭-೧೮ ೧೫-೩-೨೦೧೭
 16. ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ - ೨೮-೭-೨೦೧೬
 17. ಕೂಡಗಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ--೧೬-೩-೨೦೧೬
 18. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಿತ-ಗತಿ ತಂಬಿದೆ
 19. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ೮-೧೧-೨೦೧೬
 20. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ೧೬-೮-೨೦೧೬ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ
 21. ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳು ೧೯-೬-೨೦೧೬
 22. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು--ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ೧೫-೫-೨೦೧೬
 23. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು -ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೫-೪-೨೦೧೬
 24. ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು --೨-೪-೨೦೧೬
 25. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ವಿಸ್ರಿಸಿದೆ ೨೧-೩-೨೦೧೭
 26. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಜಲಪೂರಣ

ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಕಾಫಿ ೧೮-೭-೨೦೧೬
 2. *ಚಹಾ ;
 3. *ನಂದಿನಿ ಹಾಲು

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಡಿರಾಜ್ಯಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿವಾದ 4-7-2017
 2. ಭಾರತ ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು
 3. ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು‎ -೨೯-೧೨-೨೦೧೯

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ -- ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.೨೦-೧-೨೦೨೦
 2. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೨೭-೧೨-೨೦೧೮
 3. ಛತ್ತೀಸ್‌ಘಡ್ -- ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತರಾಜಕೀಯ-ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಿದೆ.
 4. ರಾಜಸ್ಥಾನ -- ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.- ೧೭-೧೨-೨೦೧೮
 5. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ‎ --೩-೯-೨೦೧೮
 6. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ ೨ ೧೨-೪-೨೦೨೦
 7. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೭ ೬/೭-೬-೨೦೧೭
 8. ಬೃಹನ್ಮುಂಬಯಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ೨೩-೨-೨೦೧೭
 9. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಾಂಗೀಯ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ೭-೨-೨೦೧೭
 10. ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ೨೦೧೪ --೧೭-೧೦-೨೦೧೮
 11. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ೨೦೧೭ ೪-೧-೨೦೧೭
 12. ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ೪-೧-೨೦೧೭
 13. ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ೫-೧=೨೦೧೬
 14. ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ --೪-೪-೨೦೧೬
 15. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ೫-೧-೨೦೧೭
 16. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೭ ೧೯-೩-೨೦೧೭
 17. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ೫-೧-೨೦೧೭
 18. ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ೫-೧-೨೦೧೭
 19. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ೭-೧೨-೨೦೧೬
 20. ಗುಜರಾತು ಸರ್ಕಾರ ೭-೮-೨೦೧೬
 21. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೧೪-೧೬ ೨೧-೬-೨೦೧೬
 22. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಚುಟುಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ- ಅಪ್'ಡೇಟಮಾಡಿದೆ
 23. ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೧ --೫-೪-೨೦೧೬ಜಮ್ಮು
 24. ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೬--೫-೪-೨೦೧೬
 25. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ, 2016 --೩-೪-೨೦೧೬
 26. ಅಸ್ಸಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರ -ರಾಜಕೀಯ ತುಂಬಿದೆ --೧-೪-೨೦೧೬
 27. ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ --೨-೪-೨೦೧೬
 28. ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೬|೧-೪-೨೦೧೬
 29. ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೧--೧-೪-೨೦೧೬
 30. ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2011 --೩೦-೩-೨೦೧೬
 31. ಕೇರಳ ಶಾಸನ ಸಭೆ ೩೦-೩-೨೦೧೬
 32. ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2016 ೩೧-೩-೨೦೧೬
 33. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, 2016೨೯-೩-೨೦೧೬
 34. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೧ ೨೯-೩-೨೦೧೬
 35. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ೨೦೦೯ ರಿಂದ ೨೦೧೨ರವರೆಗೆ ೨೭-೩-೨೦೧೬
 36. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2016 - ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ೨೫-೩-೨೦೧೬
 37. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ -ಸರ್ಕಾರದ ಬಲಾಬಲ ತುಂಬಿದೆ ೨೪-೩-೨೦೧೬.
 38. ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೪-೩-೨೦೧೬
 39. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2015 --೧೦-೩-೨೦೧೫
 40. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ --೪-೩-೨೦೧೬
 41. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು೨೩-೨-೨೦೧೫/
 42. ಬಿಹಾರ ೯ ತಿಂಗಳನಂತರ ಪುನಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ೨೨-೨-೨೦೧೫
 43. ದೆಹಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ--೧೨-೧-೨೦೧೫
 44. ನೀತಿ ಆಯೋಗ-ನೇಮಕ ವಿವರ ತುಂಬಿದೆ-೬-೧-೨೦೧೫
 45. *ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ೨-೧೨-೨೦೧೪ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ
 46. *ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ 2014ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ೨೯-೧೧-೨೦೧೪
 47. *2014ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಗಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ೨೮-೧೦-೨೦೧೪
 48. *2014ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹರಿಯಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ
 49. *2014ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹರಿಯಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ
 50. *ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು--೫-೦೬-೨೦೧೪ಮೊದಲೇ ತುಂಬಿದೆ
 51. *ಬಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ೨೦೧೪ ೨೭-೫-೨೦೧೪
 52. *೨೦೧೪ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ೨೨-೨-೨೦೧೪(2014)
 53. *ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯೃ‍ರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -೧೨-೧-೨೦೧೪
 54. *೨೦೦೯ರ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇವಕ್ಕೆ ೨೦೦೯ ರ ಲೋಕಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತುಂಬಿದೆ.೨೦-೭-೨೦೧೩
 55. *೨೦೧೪ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ(2014)ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ-16-9-2014
 56. *ಲೋಕಸಭೆ ತಾಣಕ್ಕೆ ೨೦೦೯-೨೦೧೩ ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ವಿವರ ಹಾಕಿದೆ -೨೬-೭-೨೦೧೩
 57. *ರಾಜ್ಯಸಭೆ --೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರು ೧೨-೬-೨೦೧೪
 58. *೧೫ನೆಯ ಲೋಕಸಭೆ ೪-೬-೨೦೧೬
 59. *ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ - ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ; ೧೭-೭-೨೦೧೩
 60. *ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹುಡುಕುವಿಕೆಗಾಗಿ.
 61. *ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ೨೦೦೯ ರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ;ಮು.ಮ್.ತುಂಬಿದೆ.೧೮-೮-೨೦೧೩/ಅಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪುನಹ ಹಾಕಿ ೨೦೧೫ರ ಚುನಾವಣೆ+ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ/೨೭/೧/೨೦೧೬
 62. *ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳು- ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸುವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಪುಟ ರೆರೆದಿದೆ.30-1-2016
 63. *ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ. ೧೭-೮-೨೦೧೩
 64. *ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ೨೦೦೯ರ ಚುನಾವಣೆ /ಆಂಧ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ/ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ೧೮-೮-೨೦೧೩
 65. *೨೦೦೯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ತುಂಬಿದೆ (೨೦-೮-೨೦೧೩ ರಿಂದ ೨೭-೮-೨೦೧೩ ಅಪ್ ಡೇಟೆಡ್) ->
 66. *ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೦೯=೨೦೦೯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ
 67. *೨೦೦೯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ= ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೦೯
 68. *ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೦೯(ಲೋಕ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಸಭೆ) ಪುನರ್ನಿದೇಶಿತ ತಾಣ
 69. *ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ತುಂಬಿದೆ , ೩೦-೮-೨೦೧೩
 70. *ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾ ಬಲಗಳನ್ನು ಭಾರತ ತಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದೆ. ೪-೯-೨೦೧೩
 71. *ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ೪-೮-೨೦೧೬
 72. *೨೦೧೩ ರ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ೧೦-೧೨-೨೦೧೩ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆ
 73. *ದೆಹಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ೧೧-೧-೨೦೧೪
 74. *ತೆಲಂಗಾಣರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ-ವಿಧಾನ ಸಭೆ-ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ(ಚರ್ಚಾಪಟದಲ್ಲಿ ವಿವರ-ಆರ್.ಅಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಲೇಖನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ,3/08/2014)ತಾಣಕ್ಕೆ 'ತೆಲಂಗಾಣ ಉದಯ' ೨-೬-೧೪/೫-೯-೨೦೧೪/2014)
 75. *ಶಿಕಾರಿಪುರ೧೯೬೨ ರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ೨೦-೮-೨೦೧೪
 76. *ಹರಿಯಾಣ ದ ವಿವರಗಳು ೨೦೧೪ರ ಲೋಕಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ ೨೧-೮-೨೦೧೪
 77. *ಪಾಕಿಸ್ತಾನ೨-೯-೨೦೧೪ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ.
 78. *ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ-16-9-2014

ಕರ್ನಾಟಕ-ರಾಜಕೀಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2016--೯-೩-೨೦೧೬
 2. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್--೬-೩-೨೦೧೬
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೧೯-೨-೨೦೧೬
 4. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ-ಧನ ಯೋಜನೆ (PMJDY)ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೨೬-೧೧-೨೦೧೪
 5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಯಾಡಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ೯-೮-೨೦೧೭
 6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ನೇಮಕ ೨೦೧೬
 7. *ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕ೨೦೧೪/ ೨೫-೧೧-೨೦೧೫
 8. *ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, 2013 + (2016 ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ) + ೨೦೧೭--೨೨-೭-೨೦೧೩/18-2-2016
 9. *ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೧೮ ೧೫-೫-೨೦೧೮ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 10. *ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ತುಂಬಿದೆ , ೩೦-೮-೨೦೧೩
 11. *ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್-೧೧-೧-೨೦೧೬ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ--
 12. *ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೩ ರಿಂದ ೨೦೧೬ --೯-೬-೨೦೧೬
 13. *ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ; ೩೦-೫-೨೦೧೮
 14. *ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೦೮ ೧೯೮೫ ರಿಂದ ೨೦೧೩ ರರ ವರೆಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ತುಂಬಿದೆ ೨೧-೭-೨೦೧೩
 15. *ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ೩೦-೬-೧೪
 16. *ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ೨೧-೬-೨೦೧೪
 17. *ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ೩-೪-೨೦೧೪
 18. *ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರುಕೆಜಿಒಡೆಯರ್ ವಿಷಯ (ಆಧಾರ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ೨೭-೩-೨೦೧೪)
 19. *ಕರ್ನಾಟಕದ ೨೦೦೯-೨೦೧೪ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು೧೩-೩-೨೦೧೪
 20. *ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು- ಸಾಗರ ,೪-೪-೨೦೧೪
 21. *೨೦೦೮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ೧೯೮೫ ರಿಂದ ೨೦೧೩ ರರ ವರೆಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ತುಂಬಿದೆ ೨೧-೭-೨೦೧೩
 22. *ಶಿಕಾರಿಪುರ ; --೧೯೬೨ ರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ೨೦-೮-೨೦೧೪
 23. *ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ-೨೦೧೫ / ೧೨-೧-೨೦೧೬
 24. *ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೦೪ಸರಿಪಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ೧೭-೨-೨೦೧೬
 25. *ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ=== ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊ ೧೨-೧೧೨೦೧೬ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ವಿಶ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿ --೧೯-೧೧-೨೦೨೦
 2. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ -- 23-8-2020
 3. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ --ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವಿಕೀಕರಣಮಾಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿದೆ.೨೫-೪-೨೦೨೦
 4. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿದೆ.೨-೩-೨೦೨೦
 5. ಅಲಿಪ್ತ ಚಳುವಳಿ ವಿಸ್ತರಿ ಉಲ್ಲೇಕ ಹಾಕಿದೆ.೨೩-೮-೨೦೧೯
 6. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ‎ - ೭-೭-೨೦೧೯
 7. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಗೋ-ಟೆಂಪ್ಲೇಟು,ಉಲ್ಲೇಖ, ಕೊಂಡಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನುಹಾಕಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ.೫-೬-೨೦೧೯
 8. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಸದು - ೫-೧೧-೨೦೧೮
 9. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.- ೧-೧೧-೨೦೧೮
 10. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ೩೧-೮-೨೦೧೮
 11. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‍ನ ಥಾಮ್ ಲುವಾಗ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯ ೧೦-೭-೨೦೧೮
 12. ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ; ೯-೭-೨೦೧೭
 13. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, 2017 ೧೦-೬-೨೦೧೭
 14. ಬಾಲಿ ಚುಟುಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ೨೧-೫-೨೦೧೭
 15. ಸಿರಿಯಾದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ೨೨-೪-೨೦೧೭
 16. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ೧೩-೧೨-೨೦೧೬
 17. ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ೨೫-೧೧-೨೦೧೬ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 18. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ೧೫-೧೦-೨೦೧೬
 19. ಗಿಲ್ಗಿಟ್ಗೆ ಚೀನಾ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಯೋಜನೆ (ಸಿಪಿಇಸಿ)ವಿವರ ೨೨-೯-೨೦೧೬
 20. ಚೀನಾ ಚರ್ಚೆಪುಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ವಿವಾದ ೧೪-೭-೨೦೧೬
 21. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ 2016-- ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೬~&/&
 22. ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೬~&/&
 23. ಟಿಟಿಕಾಕ ಸರೋವರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದೆ ೭-೪-೨೦೧೬
 24. ಗ್ವಾಟನಾಮೊ ಬೇ -ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದೆ. ೪-೩-೨೦೧೫
 25. ಬರ್ಮಾ--ಮಯನ್ಮಾರ್ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೦-೧-೨೦೧೬
 26. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2015 ತುಂಬಲಿದೆ ೨೧-೧-೨೦೧೬
 27. ಯುಕ್ರೇನ್ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆ / ೨೪-೩-೨೦೧೪
 28. ಎಬೋಲಾ೧೬-೮-೨೦೧೪ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ‘ಎಬೋಲಾ’ ಕಾಯಿಲೆ
 29. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ೨-೯-೨೦೧೪ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ.
 30. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ೨೯-೭-೨೦೧೭
 31. ಆಫ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ ೧೨-೨-೨೦೧೬
 32. ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರ- ಆಡಳಿತದ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದೆ
 33. ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ೨೭-೬-೨೦೧೬
 34. ಸ್ಟಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್; ಸ್ಟಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಷಯ -೨೫-೬-೨೦೧೪
 35. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ 370 ಅನಧಿಕೃತ ಕಣ್ಮರೆ ೨೯-೧೨-೨೦೧೪
 36. ತೆಹ್ರಿಕ್‌ ಎ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಟಿಟಿಪಿ)==೨೯-೧೨-೨೦೧೪
 37. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಲಿ ಹೆಬ್ಡೊಗೆ ದಾಳಿ/7-1-2015೮-೧-೨೦೧೫
 38. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನೀಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ 2016 ೧೫-೭-೨೦೧೬
 39. ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ:ಜುಲೈ 2016 ೨೨-೭-೨೦೧೬
 40. ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ --- ೨-೬-೨೦೧೭
 1. *ಸಮುಚ್ಚಯ ಪದಗಳು (ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ (ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಗಳು)ಇದರಲ್ಲಿ ) - ದ್ವಯಗಳು, ತ್ರಯಗಳು, ಚತುರ್ ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ (ತುಂಬಿದೆ -ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ -೬-೧೦-೨೦೧೨)
 2. *ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ  :-ಲೇಖನ : ಕಾಪಿರೈಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.)
 3. *ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಿದೆ; ವಾಲ್ಮೀಕಿ -ಇದಕ್ಕೆ 'ಕೂಜಂತಮ್- 'ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕಿದೆ
 4. *ಶ್ರೀ ಕೇಶೀರಾಜಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿ.ನಾರಾಯಣಅವರ ವಿವರಣೆಯುಳ್ಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಕಿದೆ.
 5. * ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ‎; ಈ ಲಿಪಿಯ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
 6. *ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ‎ - ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿ -ವಿವರಣೆ ಹಾಕಿದೆ.
 7. *ವಿಲಿಯಂ ಕ್ಯಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ.ವಿಷಯ ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತೆ.೧೩-೯-೨೦೧೯
 8. *ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.೨೦೧೮.
 9. *ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ--೧೦-೨-೨೦೧೫-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನರ ಯುಗ
 10. *ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕಿ ವಿಕೀಕರಣಗಳಿಸಿದೆ. ೮-೭-೨೦೨೦
 1. ಗಮಕ ಕಲೆ ೨೮-೩-೨೦೧೩ ಪೀಟಿಕೆ , ಅರ್ಥ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗಮಕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ಇತಿಹಾಸ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. *ಕುಂತಲ ದೇಶ‎ - ಮೈ.ವಿ.ವಿ.ಕೋಶ ದ ವಿಷಯತುಂಬಿದೆ;೭-೬-೨೦೨೦
 2. *ಇಸ್ರೇಲಿನ ಇತಿಹಾಸ - ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ - ಉಲ್ಲೇಖ -ವರ್ಗ -ಲಿಂಕ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.೮-೧೨-೨೦೧೯
 3. *ಗಂಗ (ರಾಜಮನೆತನ)‎ -ವಿಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಕಿದೆ ೨೮-೭-೨೦೧೯
 4. *ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಸದು - ೫-೧೧-೨೦೧೮
 5. *ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಚುಟುಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.- ೧-೧೧-೨೦೧೮
 6. *ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ೩೧-೮-೨೦೧೮
 7. *ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ‎ --೩-೯-೨೦೧೮
 8. *ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗದ ಅವಶೇಷಗಳು೧೨-೭-೨೦೧೪
 9. *ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ--೧೦-೨-೨೦೧೫-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನರ ಯುಗ
 • ೬೨೮ ::೨೫-೩-೨೦೧೭
 • ೭೫೮ -- ೧೨-೮-೨೦೧೯
 • +೨೦ --:೧೭-೪-೨೦೨೦
 • ೮೨೪ -(824)- ೧೧-೧೧-೨೦೨೦
 • ೧೭೮ ಫೈಲು ವಿಕಿಸೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ೧೫-೬-೨೦೧೯/೨೩-೮/೧೯
 • ಒಟ್ಟು= ೯೭೭ ಲೇಖನಗಳು.
 • ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು: Bschandrasgr
 • ನೋಂದಾಯಿತ: 14:21, 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2010 (9 years ago)
 • Number of attached accounts:109

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವರ್ಗ- ಉಲ್ಲೇಖ ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿದೆ:೧೯-೧-೨೦೧೬

 1. *ರಘುರಾಮ ರಾಜನ್ ಮೂಲ ಪುಟಕ್ಕೆ ತಂಬಿದೆ(ರಿ)೧೧-೧-೨೦೨೦
 2. *ಭಾರತೀಯರ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ೫--೨೦೧೯
 3. *ಶೀಲಾ ದಿಕ್ಷಿತ್‎
 4. *ಆಕರ ಕೋಶ ೧೧-೧೦-೨೦೧೬
 5. *ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್-
 6. *ಆಧುನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ-
 7. *ಸಿಮೊನ್ ದಿ ಬೋವ್ಹೆರ್-
 8. *ನಿಯೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ-
 9. *ಎ ರ್ಕೋಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್-
 10. *ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಗೀತೆ-ಗಾಂಧಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ೭-೪-೨೦೧೬
 11. *3-7-2016 ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ fruit fly Drosophilidae ಕ್ಕೆ ವರ್ಗ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡ 'ಗುಂಗಾಡಿ' ಹೆಸರು ಹಾಕಿದೆ. ಅನಾಥ-ಟೆಂಪಲೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ
 12. *ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹವಳದಿಣ್ಣೆಯ ವಿಷಯ ಹಾಕಿದೆ ೧೭-೧೦-೨೦೧೬

ವಿಕಿ ಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

[ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr]

 • ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ ಸಾಹಿತ್ಯ- ೩ ಪುಟ ಹಾಕಿದೆ; ೭-೧೦-೨೦೧೯
 • ಶರೀಫ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೫-೧೨-೨೦೧೬-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರುವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಗೂಗಲ್:[[೨]]
 1. ಶರೀಫ ಸಾಹಿತ್ಯ:[[೩]]
 2. [[೪]] ೧೫-೧೨-೨೦೧೬
 3. ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ತಂಗಿ,
 4. ಚಂದದಿ ಕೇಳಿದರ ವಿಸ್ತಾರ
 5. ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ ದೇಹದ
 6. ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕಿಂಥವಳ!
 7. ಮೋಹದ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ
 8. ಒಳ್ಳೇ ನಾರಿ ಕಂಡೆ
 9. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹರಿದಾಡುವ ಮನಸಿಗೆ
 10. ಅಗ್ಗದ ಅರವಿ ತಂದು
 11. ಬಿದ್ದಿಯಬ್ಬೇ ಮುದುಕಿ
 12. ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಲಿಮನಿ
 13. ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗಿ
 14. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ
 15. ದುಡ್ಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಣ್ಣ
 16. ಕೂ ಕೂ ಎನುತಿದೆ ಬೆಳವಾ
 17. ಮನಸೇ ಮನಸಿನ ಮನಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು
 18. ಅಳಬೇಡ ತಂಗಿ ಅಳಬೇಡ
 19. ಗಿರಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಮ್ಮ
 20. ಎಲ್ಲರಂಥವನಲ್ಲ ನನ ಗಂಡ
 21. ಚೋಳ ಕಡಿತು, ನನಗೊಂದು ಚೋಳ ಕಡಿತು
 22. ಎಡಿ ಒಯ್ಯನು ಬಾರೆ ದೇವರಿಗೆ

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. (ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿ)ಮೊದಲಿನದು
 2. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ೨-೫-೨೦೧೭
 3. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೩-೫-೨೦೧೭
 4. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ೫-೫-೨೦೧೭
 5. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ ೬-೫-೨೦೧೭
 6. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ ೬-೫-೨೦೧೭
 7. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೭-೫-೫೦೧೭
 8. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ ೮-೫-೨೦೧೭
 9. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೮-೫-೨೦೧೭
 10. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೮-೫-೨೦೧೭
 11. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೮-೫-೨೦೧೭
 12. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೮-೫-೨೦೧೭
 13. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ೮-೫-೨೦೧೭
 14. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೯-೫-೨೦೧೭
 15. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ೯-೫-೨೦೧೭
 16. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೦-೫-೨೦೧೫
 17. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೧-೫-೨೦೧೭
 18. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹದಿನೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೧-೫-೨೦೧೭
 19. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೧-೫-೨೦೧೭
 20. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೧-೫-೨೦೧೭
 21. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೧-೫-೨೦೧೬
 22. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ‎ ---೧೧-೫-೨೦೧೬
 23. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ‎ ---೧೧-೫-೨೦೧೬
 24. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೧-೫-೨೦೧೬
 25. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 26. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 27. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 28. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 29. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 30. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮುವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 31. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮುವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 32. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮುವತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 33. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮುವತ್ತ್ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 34. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮುವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ---೧೩-೫-೨೦೧೭
 • ೩೪ ಸಂಧಿ; ೧೯೦೭ ಪದ್ಯ;೭-೫-೨೦೧೭ ರಿಂದ ೨ನೇ ಸಂದಿಯಿಂದ ೧೩-೫-೨೦೧೭ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ತುಂಬಿದೆ.

ಪಂಪ ಭಾರತ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ವಿಕಿ ಸೊರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ:
 • ಪಂಪ ಭಾರತ
 • ಪಂಪ ಬಾರತ: [೫]
 • ಅಶ್ವಾಸಗಳು (ಸಂಧಿಗಳು):೧ - ೨- ೩ - ೪ - ೫ - ೬ - ೭ -೮- ೯- ೧೦- ೧೧- ೧೨- ೧೩- ೧೪)

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
೧.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೧)|ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಆದಿಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೧)
೨.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೨)
೩.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೩)
೪.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೪)
೫.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೫)
೬.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೬)
೭.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೭)
೮.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೮)

೪.ವಿರಾಟಪರ್ವ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
೧.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೧)
೨.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೨)
೩.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೩)
೩.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೪)
೩.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೫)
೩.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೬)
೩.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೭)
೩.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೮)

೧೦ ಗದಾಪರ್ವ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಸಂಧಿ-: ೧; ೨; ೩; ೪; ೫;೬; ೭; ೮; ೯;

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ

ಸಂಪರ್ಕ-೧

ಬದಲಾಯಿಸಿ

[ಗಮನಿಸಿ-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕೋರ್ (ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ)corps ಇದರ ಉಚ್ಛಾರ ಕೋರ್ = ದಳ; corpse=ಕಾರ್ಪ್ಸ್=ಹೆಣ] ಈ ವಿಚಾರ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ - ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಫೋಟೋ ಲೈಸನ್ಸ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Copyright_rules_by_territory#cite_note-27
 • ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು: you can tag it with {{self|GFDL|cc-by-sa-all}

ಕಾಣಿಕೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜನ್ನರ್
 • ಕಮಲಾದಾಸ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವನದ ೪ಸಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು -ಈಗ ಅದರ ಭಾವಾನುವಾದ ಹಾಕಿದೆ.೧೨-೧೧-೨೦೧೪
 • ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ ದ ಟೀಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ
 • ಸಾವರಕರ್ ಚರ್ಚೆ ಗೆ ಅವರ ಗೋವಿನ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ೧೮-೯-೨೦೧೪
 • ತೆಲಂಗಾಣ- ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ -ವಿಧಾನ ಸಭೆ - ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ (ಚರ್ಚಾಪಟದಲ್ಲಿ ವಿವರ)
 • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ -೨-೯-೨೦೧೪ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ
 • ಕಾಳಿದಾಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ.೩೦-೮-೨೦೧೪
 • ಎಬೋಲಾ-೧೬-೮-೨೦೧೪ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ‘ಎಬೋಲಾ’ ಕಾಯಿಲೆ
 • ಎಸ್.ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಎಂಜಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋದನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ.೨೦-೭-೨೦೧೪

ಹುಡುಕುವ ತಾಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
***ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ***
!
!
 • ವರ್ಗ:ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳು
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Chembox Elements:ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ.
 • Simple English Wikipedia, the free encyclopedia- Universe -
 • |}{| border="1" cellspacing="0" width="80%"
 • |-
 • ! colspan="15" | ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು
 • |-
 • | ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು‍ || ಯ || ರ || ಱ || ಲ || ವ || ಶ || ಷ || ಸ || ಹ || ಳ|| ೞ
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು‍
 • ⇦∈c➨

ಬಾಕ್ಸ್-೩

ಬದಲಾಯಿಸಿ

 

 • right

{{Quote_box| width=23em|left|align=left|quote=

wikitable align=right

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • align="right"
ಭಾವಾನುವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲದಾಸರ The Looking Glass='ಕನ್ನಡಿ'ಇತ್ಯಾದಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
-ಪಿ. ಜಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜೆ. ಬೆನ್ನಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಸಾವು
 • ದಿನಾಂಕ:- ಜೂನ್ 19–23, 2020
 • ಸಮಯ:- 7:45 PM IST, UTC + 05: 30
 • ಸ್ಥಳ:- ಸಾಥನ್‌ಕುಲಂ, ತೂತುಕುಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಭಾರತ.
 • ಸಾವುಗಳು:- ಪಿ.ಜಯರಾಜ್ (ವಯಸ್ಸು 59) ಜೆ. ಬೆನ್ನಿಕ್ಸ್ (ವಯಸ್ಸು 31)
 • ವಿಚಾರಣೆ:- ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವೀಡಿಯೊ-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಬಂಧನ: ಶ್ರೀಧರ್
ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್
ರಘು ಗಣೇಶ.
ಮುರುಗನ್
ಮುತ್ತು ರಾಜ್
 • ವಿಚಾರಣೆ(ಟ್ರಯಲ್):-ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
 • ಮೃತರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ