• ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂಭತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು

ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು

ನವಗ್ರಹಗಳು, a ರಾಜಾ ರವಿ ವರ್ಮನ ಕೃತಿ

ನವಗ್ರಹಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

# ಸೂರ್ಯ; ಸೂರ್ಯ(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)(ರವಿ,ಭಾನು)
# ಚಂದ್ರ; ಚಂದ್ರ(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)
# ಮಂಗಳ; ಮಂಗಳ(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)(ಕುಜ)
# ಬುಧ; ಬುಧ(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)(ಚಂದ್ರನ ಮಗನ ಹೆಸರು)
# ಗುರು; ಗುರು(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)(ಬೃಹಸ್ಪತಿ)
# ಶುಕ್ರ; ಶುಕ್ರ(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)
# ಶನಿ; ಶನಿ(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)
# ರಾಹು; ರಾಹು(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)
# ಕೇತು; ಕೇತು(ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಸೂರ್ಯ, the Sun
 2. ಚಂದ್ರ/Soma, the Moon
 3. ಮಂಗಳ, Mars
 4. ಬುಧ, Mercury
 5. ಗುರು, Jupiter
 6. ಶುಕ್ರ, Venus
 7. ಶನಿ, Saturn
 8. ರಾಹು, Lunar node
 9. ಕೇತು/Ketu, Lunar node

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ದೃಢವಾಗಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ತಲೆ ಅಗ್ನಿ, ಚಂದ್ರನ ತಲೆ ವರುಣ, ಕುಜುದಿಯ ತಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬುಧದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಶಿಕ್ಷಕನ ತಲೆ ಇಂದ್ರ, ಶುಕ್ರನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಚ್ ದೇವಿ, ಶನಿಯ ತಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನ ತಲೆ, ಚಂದ್ರನು ಉಪ್ಪು, ಸೂರ್ಯನು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬುಧವು ಶುದ್ರುಚು, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶುಕ್ರವು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ, ಬುಧದ ಉದಯ, ಬುಧದ ತಿಂಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಬೃಹಜಾತಕಾಖ್ಯ : ವರಾಹಮಿಹಿರ-ಟೀಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ.
 • ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಪಂಚಾಂಗ ಮೈಸೂರು;೨೦೧೬-೧೭ |