ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿನ "ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ" ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪುಟ ಇದು.

ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು:
ಜನವರಿ - ಫೆಬ್ರುವರಿ - ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ - ಮೇ - ಜೂನ್ - ಜುಲೈ - ಆಗಸ್ಟ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್


ಈಗಿನ ಸಮಯ: ೦೩:೩೬. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ೯, ೨೦೨೨ (UTC) - ಈ ಪುಟವನ್ನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ


ಜನವರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನವರಿ:

 

ಫೆಬ್ರುವರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಫೆಬ್ರುವರಿ:

 

ಮಾರ್ಚ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾರ್ಚ್:

 
Frauentag 1914 Heraus mit dem Frauenwahlrecht

ಏಪ್ರಿಲ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏಪ್ರಿಲ್:

 

ಮೇಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇ:

 

ಜೂನ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಮಧುಮೇಹದ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ನೀಲಿ ವಲಯ ಚಿಹ್ನೆ

ಜುಲೈಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜುಲೈ:

 

ಆಗಸ್ಟ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್:

 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ


Sanjaygwoda

ಡಿಸೆಂಬರ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೯: ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ದಿವಸ; ಟಾಂಜೇನಿಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ.

 

ಜನನಗಳು: ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್, ಸೋನಿಯ ಗಾಂಧಿ; ಮರಣಗಳು: ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ನೂನ್.

೧೦೧೧೧೨೧೩೧೪೧೫೧೬೧೭೧೮೧೯೨೦೨೧೨೨೨೩೨೪೨೫೨೬೨೭೨೮೨೯೩೦೩೧