ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನನಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಧನಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಭಾರತ ಧ್ವಜ
  • ವರ್ಷ ೧೯೪೨ - ಮಹಾದೇವ್ ದೇಸಾಯಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ
  • ವರ್ಷ೨೦೦೪ - ಅಮರ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಚೌಧರಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಗುಜರಾತ್ ೮ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಬಿ. ೧೯೪೧)
  • ವರ್ಷ೨೦೦೫ - ವೆಂಕಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯ.

ಹಬ್ಬಗಳು/ಆಚರಣೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ