೧೯೨೩ ಮೇ ೧ ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಶಿಕಾಗೋ ಇತ್ಯಾದಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೨೩&oldid=836417" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ