ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಪ್ರಿಲ್ ೭ - ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಇಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಜನನ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೩ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಜಿ.ಕಪ್ಪಣ್ಣ. ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ರಂಗಕರ್ಮಿ.

ಮರಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನವರಿ ೩೦ - ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೪೮&oldid=316610" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ