ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ವತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧] ಗುಲಾಮರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ದುಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕುವ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ[೨] ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದಂತಹ ಬರಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಹತ್ಯೆಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.[೩]

ಇಂದು ಉಳಿದಿರುವ ಗುಲಾಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 12 ಮಿಲಿಯನ್[೪] ನಿಂದ 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಇರಬಹುದು,[೫][೬][೭] ಆದರೂ ಬಹುಶಃ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.[೮] ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇವರುಗಳು ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಲದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇವರ ಸೇವಕತನವು ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ಪೀಳಿಗೆಗಳವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.[೯] ಮಾನವನ ವಿನಿಮಯ ವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವೇಶ್ಯೆಯಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ.[೧೦] ಇದು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.[೧೦][೧೧]

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವಾದ ಸ್ಲೇವ್ ,ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ನ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಪದದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.[೧೨][೧೩]

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೆರ್ಗೆಯಿ ಇವನೋವ್ ರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ.

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು, ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯಷ್ಟು ಹಿಂದಿನವಾಗಿದೆ, ಹಾಗು ಇದು ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು.[೨] ಲೋವರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8000 BC ಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾಧಿಗಳು, ಲಿಬ್ಯನ್ ಜನರು ಸ್ಯಾನ್-ನಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರನ್ನು ಗುಮಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.[೧೪]

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಬೇಟೆಗಾರ–ಸಂಚಯಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಮತ್ತು ಬದುಕಬಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಟ್ಟಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಸುಮಾರು 11,000 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಆಗಮನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.[೧೫] kasi

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ, ಹಮ್ಮುರಾಬಿ ಯ ಕಾನೂನು (ca. 1760 BC), ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಮ್ಮುರಾಬಿಯ ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ: ಗುಲಾಮನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಾರಿಯಾದವರಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೈಬಲ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.[೧೬]

ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಾದ ಸುಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಾ, ಅಕ್ಕೇಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಅಸ್ಸಿರಿಯಾ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ, ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್, ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲೀಫಗಿರಿ, ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ- ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹುಪಾಲು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.[೨] ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಲದ-ಜೀತಗಾರಿಕೆ, ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಯುದ್ಧದ ಖೈದಿಗಳ ದಾಸ್ಯ,ಮಗುವಿನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜನನಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.[೧೭] ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ದೊರಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೈಸಿನಿಯನ್ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಯುತ್ತವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಥೇನಿಯನ್ನರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಲಾಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗುಲಾಮರಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ[೧೮] 6 ನೇ ಮತ್ತು 5 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80,000 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.[೧೯]

ರೋಮನ್ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ ನ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ನಿಂದ ಗುಲಾಮರ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರೀಕರು, ಇಲಿರಿಯನ್ನರು, ಬರ್ಬರರು, ಜರ್ಮನ್ನರು, ಬ್ರಿಟನ್ನರು, ಟ್ರಾಸಿಯನ್ನರು, ಗೌಲ್ ರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅರಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೇವಲ ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ , ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಲೈಗಿಂಕ ಗುಲಾಮರು)ಯು ಗುಲಾಮರಾದರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗಣ್ಯರ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಗುಲಾಮರ ದಂಗೆ ( ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕರ ಕದನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ)ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು; ಸ್ಪಾರ್ಟಕಸ್ ನಡೆಸಿದ ತರ್ಡ್ ಸರ್ವೈಲ್ ವಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ದಂಗೆಯಾಗಿದೆ. ಗಣತಂತ್ರಯುಗದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ರೋಮ್ ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ರೋಮನ್ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಯಿತು.[೨೦] ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್ ನ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾನ್ನದರು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.[೨೧] ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ, 35 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇಟಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು.[೨೨] ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೋಮ್ ನಗರದಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 400,000 ದಷ್ಟು ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು.[೨೩] ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ಸಹಸ್ರವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಳುಗುವವರೆಗು,ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಮಯತ್ತು ಅದರ ಒಳನಾಡುಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯ ಲಕ್ಷ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನಾದರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗಿತ್ತು.[೨೪]

 
13ನೇ ಶತಮಾನದ ಯೆಮೆನ್‌ನ ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೆಮೆನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು 1962ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು.[೨೫]

ಮಧ್ಯಯುಗಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದವರೆಗಿತ್ತು: ಬೈಜಾನ್ಟಿನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಪಂಚ ಇದರ ನೆಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಪೇಗನ್ ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಕೌಕ್ಯಾಸುಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟರಿ, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ವೈಕಿಂಗ್, ಅರಬ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಯೆಹ್ಯೂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ( ರಾಧನೈಟ್ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ),ಎಲ್ಲರು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು.[೨೬][೨೭][೨೮] ಜಾಂಜ್ ಬಂಡಾಯದ ನಂತರ 10 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಈ ಬಂಡಾಯ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿತು.[೨೯][೩೦][೩೧]

ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಸ್ಪ್ಯೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮುಸ್ಲೀಮರ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ, ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದೆತರಲು ಅಲ್-ಅಂದಲೂಸ್ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. 1189 ರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಬಾನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲ್ ಮೊಹದ್ ಕಲೀಫ್ ಯಕೂಬ್ ಅಲ್-ಮನ್ಸೂರ್ 3,000 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1191 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಸಿಲ್ವಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ Córdoba ದ ಆತನ ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿ 3,000 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯದನು.[೩೨] 11 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕದ ಬಾರ್ಬರಿ ಕಡಲುಗಳ್ಳರು, ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅಲ್ಗೇರಿಯ ಮತ್ತು ಮೊರಿಕೊ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಮಾಡಲು ಗಾಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ತೀರದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.[೩೩][೩೪]

1086 ರಲ್ಲಿ ಡಾಮ್ಸ್ ಡೇ ಪುಸ್ತಕ ವನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು.[೩೫] ಪೂರ್ವಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು — ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕೊಬ್ಲೆನ್ಜ್ (922), ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್(1102), ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ (1171) ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು.[೩೬] 1452ರಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ನಿಕೋಲಸ್ V , ಪಾಪಲ್ ಬುಲ್ ಡಮ್ ಡೈವರ್ ಸ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದು, ಇದನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಅಫೊನ್ಸೊ V ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಯಾವುದೇ "ಸ್ಯಾರಸನ್ ಗಳು, ಪೇಗನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು" ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೆಂಬಂತೆ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿಸಿತು.[೩೭] ಈ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ 1455 ರ ರೋಮನುಸ್ ಪಾಂಟಿಫೆಕ್ಸ್ ಬುಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇನೇ ಆದರೂ, 1537 ರಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಪೌಲ್ III ಭಾರತೀಯರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಲ್ ಬುಲ್ ಸಬ್ಲಿಮಸ್ ಡೆಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದರು.[೩೮] ಆದರೆ ಸ್ಯಾಂಟೊ ಡೊಮಿಂಗೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಸಾಹತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾಮಿನಿಕನ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಇತರ ಪಾದ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಾಜನೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.[೩೯]

 
ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಮ ಗುಲಾಮರ ಹರಾಜಿನ ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ 1852ರ ವಲ್ಲಚಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟರ್.

ಬೈಜಾನ್ಟಿನ್-ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗು ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಯುದ್ಧಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಕರೆತಂದಿತು.[೪೦] 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಿಡಿದು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಡೆವ್ಸಿರ್ಮೆ–ಜಾನಿಸ್ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 500,000ದಿಂದ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂಯೇತರ(ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಕನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು) ಹರೆಯದ ಪುರುಷರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.[೪೧] ಲೆಪಾನ್ಟೊನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸರಿಸುಮಾರು 12,000 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.[೪೨] ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಟಾಟರ್ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಬಳಲಿತು, ಈ ಆಕ್ರಮಣದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜಸಿರ್ ಗೆ ಗುಲಾಮರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಟಾಟರ್ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು 1474–1569ರ ಅವಧಿಯ ನಡುವೆ ಪೋಲಂಡ್-ಲಿತುವಾನಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.[೪೩] 1551ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಜನ್ ಖನತೆಯಲ್ಲಿ 100,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಷ್ಯನ್ ಬಂಧಿತರಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪೪]

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಬ್ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.[೪೫] ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 1960ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಗುಲಾಮರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 300,000ದಷ್ಟಿತ್ತೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.[೪೬] ಯೆಮೆನ್ ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸೌದಿಗಳು, ಕೇವಲ 1962ರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು.[೪೭] ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುಲಾಮರು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸಹರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ(ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಜ್ )[೪೮], ಕಕೇಷಸ್ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿರ್ಕಾಸ್ಸಿಯನ್ಸ್),[೪೯] ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಟರ್ ಗಳು), ಹಾಗು ಮಧ್ಯ ಹಾಗು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ನ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾಲಿಬ ) ಗುಲಾಮರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.[೫೦]

ಇಬ್ನ್ ಬಟೂಟ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.[೫೧] 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇಬ್ನ್ ಖಾಲ್ಡುನ್, "ಕಪ್ಪು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಮಣಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ (ಕರಿಯರು) ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಹಾಗು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು..." .[೫೨] ಗುಲಾಮರನ್ನು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಮಾರಾಟವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.[೫೩][೫೪][೫೫] 9ನೇ ಹಾಗು 10ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಳ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡೇಪಕ್ಷ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕರಿಯ ಜನ್ಜ್ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.[೫೬] ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗು ಕಕೇಷಸ್ ನಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.[೫೭]

ಒಮಾನಿನ ಅರಬ್ ಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಜಂಜಿಬಾರ್, ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಗುಲಾಮರ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 50,000ದಷ್ಟು ಗುಲಾಮಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.[೫೮][೫೯] ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು, 11 ರಿಂದ 18 ದಶಲಕ್ಷ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರು ರೆಡ್ ಸೀ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಾಗರ, ಹಾಗು ಸಹಾರ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು 650 ADಯಿಂದ 1900 ADವರೆಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ.[೨][೬೦][೬೧] ಎಡ್ವರ್ಡ್ ರಪ್ಪೆಲ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಗುಲಾಮಿ ಸುಡಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: "ದಕ್ಷಿಣ ನುಬಾ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ದಫ್ತರ್ದಾರ್ ಬೇ 1822ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 40,000 ಗುಲಾಮರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮಾನವೀಯ ವರ್ತನೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇವಲ 5000 ಗುಲಾಮರು ಮಾತ್ರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು." [೬೨]

ಮಧ್ಯ ಹಾಗು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾಲಿಬ (ಅರ್ಥಾತ್., ಗುಲಾಮರು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೬೩] 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದ ಮೂರ್ ಗಳೂ ಸಹ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಹಾಗು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದರು, ಹಾಗು ಬಾರ್ಬರಿ ದರೋಡೆಕೋರರೆಂದು ಪರಿಚಿತರಾದರು.[೬೪] ಅವರು 16ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ 1.25 ದಶಲಕ್ಷ ಬಿಳಿಯ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಹಾಗು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೬೫][೬೬] ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1662ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜೀರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಗುಲಾಮಿ ಆಶ್ರಯದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗವು ಹರಡಿದಾಗ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ 30,000 ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ 10,000–20,000 ಗುಲಾಮರು ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರು.[೬೭]

 
1662ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಂಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುಲಾಮರ ವಿಮೋಚನೆ.

ಯುರೋಪ್‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಸುಮಾರು 10–20%ನಷ್ಟು ಕಾರೋಲಿಂಗಿಯನ್ ಯುರೋಪ್ ನ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.[೬೮] ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಮಧ್ಯಯುಗದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.[೬೯] ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 1102ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.[೭೦] ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.[೭೧] ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪೋಲಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು, ಲಿತುವಾನಿಯನಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 1588ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು; ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎರಡನೇ ಮಟ್ಟದ ಜೀತಗಾರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಿಯೇವನ್ ರುಸ್ ಹಾಗು ಮಸ್ಕೊವಿಯಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಹೊಲೋಪ್ ಗಳೆಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು, 1723ರವರೆಗೂ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಮನೆಗೆಲಸದ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಪೀಟರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೀತದಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಲಾಮರನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜೀತಗಾರರನ್ನಾಗಿ 1679ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.[೭೨] ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ 23 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೀತಗಾರರನ್ನು 1861ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ IIನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಧಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.[೭೩] ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀತಗಾರರನ್ನು 1866ರಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.[೭೪]

ರಾಬರ್ಟ್ ಡೇವಿಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ 1 ದಶಲಕ್ಷ ಹಾಗು 1.25 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರನ್ನು ಬಾರ್ಬರಿ ದರೋಡೆಕೋರರು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, 16 ಹಾಗು 19ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗು ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.[೭೫][೭೬] 1783ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಕ್ರಿಮೀನ್ ಖಾನತೆಯನ್ನು ನಾಶಪದಿಸುವವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೆಶಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರಾಟವೂ ಸಹ ನಡೆದಿತ್ತು.[೪೪] 1570ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000ದಷ್ಟು ಗುಲಾಮರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಮೀನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಫ್ಫಾನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.[೭೭] ಗುಲಾಮರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ರಷ್ಯಾ, ಪೋಲಂಡ್-ಲಿತುವಾನಿಯ, ಮೊಲ್ಡವಿಯಾ, ವಲ್ಲಚಿಯಾ, ಹಾಗು ಸಿರ್ಕಾಸ್ಸಿಯದಲ್ಲಿ "ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಕಟಾವು" ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟರ್ ಕುದುರೆ ಸವಾರರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಪೊಡೋಲಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ 1578 ಹಾಗು 1583ರ ನಡುವೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.[೭೮] ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು, ಕ್ರಿಮೀನ್ ಖಾನತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ.[೭೯][೮೦] ಕ್ರಿಮೀನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 75%ರಷ್ಟು ಗುಲಾಮರು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಗುಲಾಮರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.[೮೧]

ಆಫ್ರಿಕಾಸಂಪಾದಿಸಿ

 
1880ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ.
 
ಹಮೌದ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, 1896ರಿಂದ 1902ರವರೆಗೂ ಜಂಜಿಬಾರ್ ನ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿದ್ದ.ಈತ ಜಂಜಿಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಘಾನ (750–1076), ಮಾಲಿ (1235–1645), ಸೇಗೌ (1712–1861), ಹಾಗು ಸೊಂಘೈ(1275–1591)ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆನೆಗಾಂಬಿಯಾನಲ್ಲಿ, 1300 ಹಾಗು 1900ರ ನಡುವೆ, ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರ್ರ ಲೆಯೋನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗುಲಾಮಿ ಜನರಿದ್ದರು. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಪಕ್ಷ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ನ ದುವಾಲ, ಈಗ್ಬೋ ಹಾಗು ಕೆಳ ನೈಗರ್, ಕಾಂಗೋ, ಕಸಂಜೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ಅಂಗೋಲಾದ ಚೊಕ್ವೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಶಾಂತಿ ಹಾಗು ಯೊರುಬಾಗಳ ನಡುವೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲರಷ್ಟು ಜನರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು.[೮೨] ಕಾನೆಮ್ ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (1600–1800) ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲರಷ್ಟು ಜನರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಬೋರ್ನುನಲ್ಲಿ (1580–1890) 40%ರಷ್ಟಿದ್ದಿರಬಹುದು. 1750ರಿಂದ 1900ರ ನಡುವೆ ಫುಲಾನಿ ಜಿಹಾದ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದರಿಂದ-ಎರಡರಷ್ಟು ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು.[೮೨] 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾ ಹಾಗು ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೌಸಸ್ ಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸೋಕೊಟೋ ಕಾಲೀಫಗಿರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆ-ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು. 65%ರಿಂದ 90%ರಷ್ಟು ಅರಬ್-ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಜಂಜಿಬಾರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.[೮೨][೮೩] ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪ್ರಕಾರ, "1890ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಗುಲಾಮರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷ ಜನರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋಕೊಟೋ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಗುಲಾಮರ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು."[೮೪][೮೫] ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 1930ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾನಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 16 ದಶಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷ ಗುಲಾಮರಿದ್ದರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ.[೮೬]

ಹಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಪರ್ಟನ್ ರ ಪ್ರಕಾರ 1824ರಲ್ಲಿ ಕಾನೋನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗುಲಾಮರಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.[೮೭] W. A. ವೀನ್ಹೊವೆನ್ ರ ಪ್ರಕಾರ, "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ವೈದ್ಯ, ಗುಸ್ತಾವ್ ನಾಚ್ಟಿಗಲ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗುಲಾಮರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... ಕೆಲ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ದಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ , ಲಂಡನ್, 1920) ಅರಬರು ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ ಕಡೇಪಕ್ಷ ಆರು ಜನರು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಈ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ಜನರಂತೆ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ."[೮೮] ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೆಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್, ಈತ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಜೆರೋ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹಾಗು ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದು, ಜಾಂಬೆಜಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾಂಬೆಜಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ, ವಾಯಾವೋ ಹಾಗು ಮಕುವ ಜನರು, ಇದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಲಾಮರ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಕ್ರಮನಕಾರರಾಗಿ ಹಾಗು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಮ್ವೆಜಿ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮ್ಸಿರಿ ಹಾಗು ಮಿರಂಬೋನ ನಾಯಕತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೮೯]

ಏಷ್ಯಾಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಖನತೆ ಆಫ್ ಖಿವಾನಲ್ಲಿನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗುಲಾಮ, 19ನೇ ಶತಮಾನ

1908ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೯೦] ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ರಷ್ಯನ್ ಹಾಗು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು, ಇದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಖಿವ ಖನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಿತ್ತು.[೯೧] ಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಬಾರ್ಟ್ಲ್ ಫ್ರೆರೆಯ ಪ್ರಕಾರ (ಇವರು ವೈಸರಾಯನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು), 1841ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 8 ದಶಲಕ್ಷದಿಂದ 9 ದಶಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು. ಮಲಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15%ನಷ್ಟು ಜನರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 1843ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಆಕ್ಟ್ Vನ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.[೨][೯೨] ಇಸ್ತಾನಬುಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗುಲಾಮರಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.[೮೧]

ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 1906ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು, ಹಾಗು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು 1910ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.[೯೩] 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ ದಂಗೆಯು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಮಾಲೀಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ-ಪ್ರಧಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು.[೯೪] ಚೈನೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂಗ್ಜನ್ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಮನೆಗೆಲಸದ ಗುಲಾಮರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.[೯೫] ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಲಾಮರು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 1894ರ ಗಬೋ ರಿಫಾರ್ಮ್ ನೊಂದಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 1930ರವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಜೋಸೆಯೋನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (1392–1910) ಸುಮಾರು 30% ರಿಂದ 50% ಕೊರಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಾಗಿತ್ತು.[೯೬] ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು; ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗು ಕರಾರುಬದ್ಧ ಜೀತಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಗಳ ಬಲವಂತದ ಜೀತಗಾರಿಕೆ ಅವಧಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು.[೯೭]

ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಥೈಲಾಂಡ್ ಹಾಗು ಬರ್ಮಾದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು.[೨] ಇಂಡೋಚೀನಾದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು "ಸಿಯಾಮೀಸ್(ಥಾಯ್), ಅನಮೈಟ್ಸ್ (ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್), ಹಾಗು ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ನರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು."[೯೮] ಸಿಯಾಮೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಲಾಮರ-ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.[೯೯]

ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಚೆಗಿನ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು.[೮೧] ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಲಾಗೋಸ್ ಎಂಬ ಕಡಲತೀರದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು – 1444ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮರ್ಕ್ಯಾಡೋ ಡೆ ಎಸ್ಕ್ರಾವೋಸ್ .[೧೦೦][೧೦೧] 1441ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಉತ್ತರ ಮೌರಿಟಾನಿಯಾದಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.[೧೦೧] 1552ರಲ್ಲಿ, ಲಿಸ್ಬನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖಡಾ 10ರಷ್ಟು ಕರಿಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರಿದ್ದರು.[೧೦೨][೧೦೩] 16ನೇ ಶತಮಾನದ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ರಾಜಾಧಿಕಾರವು ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಲಿನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಯುರೋಪ್ ಗೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಯಿತು – ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.[೧೦೧] 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೧೦೪]

ಸ್ಪೇನ್, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಗರೀಕತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಆಕ್ರಮಣವು, ವ್ಯಾಪಕ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬಲವಂತದ ಜೀತಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿತ್ತು. ಸ್ಪಾನಿಶ್ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಗಳು, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಹಾಗು ಹಿಸ್ಪಾನಿಯೋಲಾದಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗಳೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ,.[೧೦೫]

ಬಾರ್ಟೋಲೋಮೆ ಡೆ ಲಾಸ್ ಕಾಸಸ್, ಕ್ಯೂಬಾದ (ಬಯಾಮೋ ಹಾಗು ಕಾಮಗುಯೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು) ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಡಾಮಿನಿಕನ್ ಪಂಥದವರು ಹಾಗು ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ, ಇವರು ಹತುಯೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಯ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು; ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಯು ಇವರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಂತೆ ಹಾಗು ಕರಿಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ಷೀಣತೆಯು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶದ ಕಾನೂನಿನ ಜಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು(ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬುರ್ಗೋಸ್, 1512–1513).

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರು ಹಿಸ್ಪಾನಿಯೋಲಾನಲ್ಲಿ 1501ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು.[೧೦೬] 1518ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ I, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. "ಗುಲಾಮರ ತ್ರಿಕೋಣ"ವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡ್ರೇಕ್ ಹಾಗು ಆತನ ಸಹಚರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತನಗೊಳಿಸಿದರು. ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂತೋನಿ ಜಾನ್ಸನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಶಾಶ್ವತ ಕರಿಯ ಗುಲಾಮನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 1650ರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕರಿಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ.[೧೦೭] 1750ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಎಲ್ಲ 13 ಅಮೆರಿಕನ್ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು,[೧೦೮][೧೦೯] ಹಾಗು ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭ ಹಾಗು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಶನ್ ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 5%ರಷ್ಟು ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಿತು. [೧೧೦]

 
"ಲಾ'ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ಡೆ ಲಾ ಪುನಿಟಿಯೋನ್ ಡು ಫೌಯೆಟ್" ("ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಹಿಪ್") ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನ ರಿಯೋ ಡೆ ಜನೈರೊನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚಾವಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.ಜೀನ್ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟೆ ಡೆಬ್ರೆಟ್‌ನಿಂದ, ವೊಯಾಜೆ ಪಿಟ್ಟೋರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಎಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ಯೂ ಆವ್ ಬ್ರೆಸಿಲ್ (1834–1839).

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಚೆಗಿನ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರವು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಯೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ(ಯೊರುಬಾ), ಅಶಾಂತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ,[೧೧೧] ದಹೊಮೆಯ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ,[೧೧೨] ಹಾಗು ಆರೋ ಒಕ್ಕೂಟ.[೧೧೩] ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿರೋಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಲಾಮರನ್ನು ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಹೊರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

16ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 12 ದಶಲಕ್ಷ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದರು.[೧೧೪] ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜು 645,000 ಗುಲಾಮರನ್ನು ಇಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಖಡ 15ರಷ್ಟು ಗುಲಾಮರು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಖುದ್ದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತುಂಬುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸರಿಸುಮಾರು 6 ದಶಲಕ್ಷ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಕರಿಯರಿಂದ ಹತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೧೫] ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಬಿಳಿಯ ನಾಗರೀಕರು, ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರನ್ನು ಕರಾರುಬದ್ಧ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.[೧೧೬] 17 ಹಾಗು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧದಷ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಲಸಿಗರು ಕರಾರುಬದ್ಧ ಸೇವಕರುಗಳಾಗಿದ್ದರು.[೧೧೭] 1655ರಲ್ಲಿ, ಕರಿಯ ಜಾನ್ ಕಾಸೋರ್, ಇಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗುಲಾಮನೆನಿಸಿದ.[೧೧೮] 1860ರ U.S.ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 393,975 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ US ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 8%ರಷ್ಟು ಜನರು, 3,950,528 ಗುಲಾಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.[೧೧೯] ದಕ್ಷಿಣದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೨೦]

ಗುಲಾಮರನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೧೨೧] ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಪನಾಮ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಹಾಗು ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ನ್ಯೂ ಗ್ರನೆಡಾ ವೈಸರಾಯಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 1789ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಕರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 420,000ದಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರು ಕೇವಲ 20,000 ದಷ್ಟಿದ್ದರು. ಬಂಧಮುಕ್ತರಾದ ಕರಿಯರೂ ಸಹ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕ್ಯೂಬಾನಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತವಾದ ಕರಿಯರು 1827ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15%ನಷ್ಟಿದ್ದರು; ಹಾಗು 1789ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಸೇಂಟ್-ಡೊಮಿನ್ಗ್ಯೂನಲ್ಲಿ (ಇಂದಿನ ಹೈತಿ) ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೇವಲ 5%ನಷ್ಟಿತ್ತು.[೧೨೨] ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಧ ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಗುಲಾಮರು, ಸೇಂಟ್-ಡೊಮಿನ್ಗ್ಯೂನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟೆಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೨೩]

 
ವರ್ಜಿನಿಯಾ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಗುಲಾಮರು (ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಸುಮಾರು 1790)

ಲೇಖಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಪ್ಪ್ಲೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ

In the West Indies in particular, but also in North and South America, slavery was the engine that drove the mercantile empires of Europe..It appeared, in the eighteenth century, as universal and immutable as human nature.[೧೨೪]
 
ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಗುಲಾಮ-ಬೇಟೆಗಾರ, 1823

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ಗುಲಾಮಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು, ದಕ್ಷಿಣತಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಾಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳು 1780 ಹಾಗು 1804ರ ನಡುವೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂಡವು; ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.[೧೨೫] ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತು. ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ಪೀಟರ್ ಕೊಲ್ಚಿನ್, "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹಾಗು ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ದೂರಹೊಗಬೇಕೆಂದು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು" ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಲಸೆಗಾರಿಕೆಯು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರದ "ಹಲವು ಭಯಾನಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು"(ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ್ದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ).[೧೨೬] ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ಇರಾ ಬರ್ಲಿನ್, ಈ ಬಲವಂತದ ವಲಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಗುಲಾಮನ ಜೀವನದ "ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ" ಎಂದು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಓಡಿಹೋದರೆ ಅಥವಾ ತಾವು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶರಹಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ, "ತೀವ್ರತರವಾದ ಗಡಿಪಾರು, ಗುಲಾಮ ಹಾಗು ಮುಕ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕರಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತೆಂದು" ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.[೧೨೭] 1860ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 500,000ದಷ್ಟಿದ್ದ ಗುಲಾಮರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಾಲ್ಕು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಹಾಗು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದು ಅಸಂಭವವೆನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳು, ಇದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಲಾಭಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವರು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಗು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಾಗು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದರಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾ, ಹಾಗು ಕೆಂಚುಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಭತ್ತದ ಪ್ಲಾಂಟೆಶನ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಅಲಬಾಮ, ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಮೃದ್ಧ ಹತ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು—ಹಾಗು ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗುಲಾಮರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು1808ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸುಮಾರು 1,000,000 ಗುಲಾಮರು 1790ರಿಂದ 1860ರ ನಡುವೆ ಓಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಲವು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್, ವರ್ಜೀನಿಯ, ಹಾಗು ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾಸ್ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೈಕಲ್ ಟಾಡ್ಮನ್, 1989ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಹಾಗು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮರ 60–70% ಅಂತರಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಸೆಗಾರಿಕೆಯು ಅವರ ಮಾರಾಟಗಳ ಪರಿನಾಮವಾಗಿತ್ತು. 1820ರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಸೌತ್ ನ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 1860ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 30% ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.[೧೨೮]

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 1850ರ ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇದರಂತೆ ಗುಲಾಮರು ಹಾಗು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನ್ಸಾಸ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಿಹಾರವಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪರವಾದ ಹಾಗು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಿರೋಧಿ ನೆಲೆಗಾರರ ನಡುವೆ ರಕ್ತಪಾತದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾದವು.[೧೨೯] 1860ರಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಾದಿಗೆ ಏರಿಸಲು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗು US ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಿಂಕನ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯು ಇಮಾನ್ಸಿಪೆಶನ್ ಪ್ರೋಕ್ಲಮೇಶನ್ ನನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು, ಇದರಂತೆ ಕ್ರಾಂತಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಹಾಗು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1865ರ ಥರ್ತೀನ್ಥ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹಾಡಿತು.

ಸಮಕಾಲೀನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗು ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಾತ್ಮಕ ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು (ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದೆಂದರೆ ತೃತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ) 1960ರ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯಿತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭೂಸಂಬಂಧಿ ಪರಿವರ್ತನೆ) ಇದು 1970ರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತಕ್ಕೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯಿತು (ಬ್ರಸ್ಸ್ ರ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ, 1999, ಹಾಗು 600 ಪುಟದ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಬ್ರಾಸ್ ಹಾಗು ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಲಿಂಡೆನ್ 1997ರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ). ಬಂಡವಾಳವಾದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗು ಮುಕ್ತರಾಗದ ಜೀತಗಾರರ (ಸೇವಕತನ, ಸಾಲದ ಬಂಧನ, ಕರಾರು, ಹಾಗು ಗುಲಾಮಗಿರಿ)ಆಧುನಿಕ ರೂಪಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗು ಎಂದಿಗೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಗುಂಪುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರಸಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಮುಕ್ತರಾಗಿರದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಬಂಧಮುಕ್ತರಾಗಿರದ ಜೀತಗಾರರೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನಮೀಮಾಂಸಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧಮುಕ್ತರಾಗಿರದ ಜೀತಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ ಬಂಧನ, ಕರಾರುಬದ್ಧ ಸೇವೆ, ಜೀತಗಾರಿಕೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಮನೆಗೆಲಸದವರು, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗುಲಾಮರು, ಚಿಕ್ಕ ಸೈನಿಕರು, ಹಾಗು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೧೩೦] ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು 1910ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ,[೧೩೧] ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ದೇಶದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.[೧೩೨][೧೩೩][೧೩೪] ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಂಟಿ-ಸ್ಲೇವರಿ ಗ್ರೂಪ್, ಆಂಟಿ-ಸ್ಲೇವರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಫ್ರೀ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಆಂಟಿ-ಸ್ಲೇವರಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಹಾಗು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಆಂಟಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಸೊಸೈಟಿಯಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿಶ್ವದಾದಂತ್ಯ ಇರುವ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ,[೭][೧೩೫] ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.[೧೩೬] ಮೌರಿಟಾನಿಯಾ 1981ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು[೧೩೭] ಹಾಗು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಸಹ ಹೌದು - ನೋಡಿ ಅಬಾಲಿಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನ್ನು ನೋಡಿ.

ಚಿತ್ರ:FrancisBok.jpg
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೊಕ್, ಮಾಜಿ ಸುದಾನೆಸೆ ಗುಲಾಮ.ಎರಡನೇ ಸುದಾನೆಸೆ ನಾಗರಿಕ ಕದನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಡಿಂಕಾ ಜನರಾಗಿದ್ದರು.[೧೩೮][೧೩೯]

ಕೃಷಿಕ ಜೀತಗಾರರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಫ್ಲೋರಿಡಾನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಮಾಡ್ರನ್-ಡೇ ಸ್ಲೇವರಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಏಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀತರಾರರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಧಣಿಗಳ ಮೇಲೆ USನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೈಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು, 1980ರಿಂದಲೂ USAನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ರಾಜ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೧೪೦]

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ, ಹಾಗು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.[೧೪೧] ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಏಕರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.[೧೪೨] ಜೂನ್ ಹಾಗು ಜುಲೈ 2007ರಲ್ಲಿ, ಶಾಂಕ್ಸಿ ಹಾಗು ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 570 ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಕರು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇವರನ್ನು ಚೈನೀಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಧಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿತು.[೧೪೩] ಸರಕಾರವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ 69 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದರು.[೧೪೪] ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಚೈನೀಸ್ ಸರ್ಕಾರವು, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಚೈನೀಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ 35,000 ಪೋಲಿಸು ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು, ಡಜನ್ನುಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕಿತು, ಶಾಂಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತದ 95 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿತು, ಹಾಗು ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು.[೧೪೩] 2008ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಂತದ ಜೀತಗಾರಿಕೆಯ ಹಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು, ಇದು 20,000 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿತು.[೧೪೫] ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 40 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು, ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದಲಿತರು ಅಥವಾ "ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿದ್ದರು", ಇವರುಗಳು ಕರಾರುಬದ್ಧ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಲಾಮರ-ಮಾದರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೪೬][೧೪೭][೧೪೮] ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುಲಾಮರನ್ನು 2008ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಲಾಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.[೧೪೯]

ಕೇವಲ ಮೌರಿಟಾನಿಯಾನಲ್ಲಿ, 600,000 ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ 20% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ಕರಾರುಬದ್ಧ ಜೀತಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೧೫೦][೧೫೧] ಮೌರಿಟಾನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವನ್ನಾಗಿಸಲಾಯಿತು.[೧೫೨] ನೈಗರ್ ನಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ನೈಜೀರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಯನವು 800,000 ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 8% ರಷ್ಟು ಜನರು.[೧೫೩][೧೫೪][೧೫೫] ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾದ ಪಿಗ್ಮೀಸ್,[೧೫೬] ಬಾಂಟುಸ್ ಗಳ ಸೇವತಕನದಲ್ಲಿದ್ದರು.[೧೫೭] ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಷೇಕ್ ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಬ್ದ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅರೇಬಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ ಮಾದರಿ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.[೧೫೮] ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. U.S. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ, 2002ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಟೆ ಡ'ಐವೋಯಿರ್(ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್) ನಲ್ಲಿ109,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಕೋ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ "ಮಕ್ಕಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು".[೧೫೯]

ಬಡತನವು ಕಡೇಪಕ್ಷ 225,000 ಹೈತಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟವೆಕ್ ಗಳಾಗಿ (ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಮನೆಗೆಲಸದವರು) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು; ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಧುನಿಕ ದಿನದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.[೧೬೦]

ವಿಶ್ವಾದಂತ್ಯ ಇರುವ ಗುಲಾಮರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್(FTS) ನ ಕೆವಿನ್ ಬೇಲ್ಸ್ ಬಳಸಿದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರೂಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಟಿ-ಸ್ಲೇವರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಮರ್ಥನಾ ಗುಂಪು, 1999ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದಂತ್ಯ 27 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು.[೧೬೧] 2005ರಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್, ವಿಶ್ವಾದಂತ್ಯ 12.3 ದಶಲಕ್ಷ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜೀತಗಾರರಿರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತು,.[೧೬೨] ILO ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕಾಂಬಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್(SAP-FL) ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ILOದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯು 2002ರ ಆರಂಭದಿಂದೀಚೆಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಅರಿವು ಹಾಗು ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜೀತಗಾರಿಕೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು; ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗು ಕಾರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿತು; ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜೀತಗಾರಿಕೆ ಹಾಗು ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗು ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು; ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಗು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು, ಹಾಗು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜೀತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನೇರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಾರಾ, 2006ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 28.4 ದಶಲಕ್ಷ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು: ಕರಾರುಬದ್ಧ ಜೀತಗಾರಿಕೆ ಸಾಲದ ಬಂಧನ(18.1 ದಶಲಕ್ಷ), ಬಲವಂತದ ಜೀತಗಾರಿಕೆ(7.6 ದಶಲಕ್ಷ), ಹಾಗು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗುಲಾಮರು(2.7 ದಶಲಕ್ಷ).[೧೬೩] ಕಾರಾ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುವ ಗುಲಾಮರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಂತೆ 2009ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 29.2 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಿರ್ಮೂಲನಾ ವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ನಿರ್ಮೂಲನವಾದಿ ಆಂಥೋನಿ ಬೆನೆಜೆಟ್‌ರ ಪುಸ್ತಕ 'ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿನಿಯಾ'ದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪುಟದಿಂದ, ಲಂಡನ್, 1788
 
1863ರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ - ಪೀಟರ್, ಈತ ಲೂಸಿಯಾನದ ಬೇಟನ್ ರೂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದನು, ಆತನ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಆತನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಚಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು, ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನು ಅನಂತರ ಪೀಟರ್‌ನ ಮಾಲೀಕನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು.ಇಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳ ರೂಪವು ನಾರೂತಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ತೀವ್ರ ಚಾವಟಿ ಹೊಡೆತವನ್ನಲ್ಲ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿತವಾದ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು — ಇದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮರ ಮುಕ್ತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಬೈಬಲಿನ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಸಸ್, ಇಸ್ರೇಲಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ — ಬಹುಶಃ ಇದು ಗುಲಾಮರು ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಿ ಕಾನೂನುಗಳು(ಹಲಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದಾಚೆಗೆ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು, ಹಾಗು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ಗುಲಾಮರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಗ್ರೀಕ್ ಸ್ಟೋಯಿಕರು, ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಸಹೋದರತ್ವ ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು, ಹಾಗು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದೆಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಟೀಕಿಸಿದರು.[೧೬೪] ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾಂಗ್ ಮಾಂಗ್, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 9 CEನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ(ಆದಾಗ್ಯೂ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನಲ್ಲ).[೧೬೫]

ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಯು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಗಳಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಟೀಕಾಕಾರನೆಂದರೆ ಬಾರ್ಟೊಲೊಮೆ ಡೆ ಲಾಸ್ ಕಾಸಸ್, ಈತ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ವಿರೋಧಿಸಿದ.

ಆಫ್ರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ವಿರೋಧವು 1688ರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಹಾಗು ಡಚ್ ಕ್ವೇಕರ್ಸ್ ರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಲು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 1772ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಲಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಅವರು ಸೊಮರ್ಸೆಟ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಾರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆದ್ಯಂತ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಈ ತೀರ್ಪು, ಇತರ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುರೀತ್ಯಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪಂದವೆಂಬ ಆಧಾರ ತತ್ತ್ವವಾಗಿ ರಚಿಸಿತು(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಗಳು), ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.[೧೬೬] 1777ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ಭಾಗವೆನಿಸಿದ ವರ್ಮೊಂಟ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು(ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮೊಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು). 1794ರಲ್ಲಿ ಜಾಕೊಬಿನ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು.[೧೬೭] 2007ರಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆಂಟಿ-ಸ್ಲೇವರಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟವು ರದ್ದುಗೊಂಡ 200ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ವಿಲ್ಬರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಗುಲಾಮಿ-ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸನ್ ಒದಗಿಸಿದರು. ವಿಲ್ಬರ್ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಿಟ್ಟ್ ದಿ ಯಂಗರ್ ಸಹ, ತಮ್ಮದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಂಡರು, ಹಾಗು ಇವರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿತ ಇವ್ಯಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಜಾನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್ ನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಂಸತ್ತು 25 ಮಾರ್ಚ್ 1807ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಇದರಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಿತು, ವಿಲ್ಬರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಸ್ಲೇವರಿ ಅಬಾಲಿಶನ್ ಆಕ್ಟ್ 1833ರಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. 1807ರ ಕಾಯಿದೆಯ ನಂತರ, ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿತು, ಈ ಚಳವಳಿಗಾರರು, ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಗಳೆಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದರು.

1808 ಹಾಗು 1860ರ ನಡುವೆ, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೌಕಾದಳವು ಗುಲಾಮರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸರಿಸುಮಾರು 1,600 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 150,000 ಆಫ್ರಿಕನ್ನರನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು.[೧೬೮] ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು 1833ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸಿತು, ಹಾಗು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 1834ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಇಮಾನ್ಸಿಪೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.[೧೬೯] ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಲಾಗೋಸ್ ನ ದುರಾಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೊರೆಯನ್ನು" 1851ರಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಿರೋಧಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು 50 ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.[೧೭೦]

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮೂನಲಾವಾದಿ ಒತ್ತಡವು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಜನವರಿ 1, 1808ರ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು,[೧೭೧] ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟ, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಟಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು; ಹಾಗು ಈಗಾಗಲೇ U.S.ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಲಾಮರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಅಮೇರಿಕನ್ ನಿರ್ಮೂಲನಾವಾದಿಗಳು ನೆಲದಡಿ ರೈಲುರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರವೇ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳು, ಹಾಗು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪರವಾದ ನೆಲೆಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಾಸ್, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೆತವಾಯಿತು. 1861ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವು, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

1863ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್, ನಿರ್ಮೂಲನಾವಾದಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು; U.S. ಸಂವಿಧಾನದ 13ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು (1865)ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು.

1860ರಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ರ ವರದಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು, ಇದು ನಿರ್ಮೂಲನಾವಾದಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು. 1870ರುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಯಲ್ ನೇವಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಂಜಿಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ "ಈ ಅಸಹನೀಯ ಪೂರ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು" ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1948ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿತು, ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವ ಹಕ್ಕೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ 4ನೇ ನಿಬಂಧನೆಯು ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ:

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.[೧೭೨]

ಆರ್ಥಿಕತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನ ಸರಾಸರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು $340 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗುಲಾಮರ ಸರಾಸರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯು $1,895ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗು ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಗುಲಾಮರು ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ $40 ರಿಂದ $50ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೬೩] ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗುಲಾಮರ ಒಡೆಯರು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಇವರುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅಧಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೭೩] ಸಂಶೋಧಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಾರಾ ಪ್ರಕಾರ, 2007ರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಲಾಭವು $91.2 ಶತಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯದ ಅಪರಾಧದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು $3,175 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಜೀತಗಾರರು $950ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗುಲಾಮರು $29,210ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೬೩] ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸರಾಸರಿ ನಲವತ್ತು ಶೇಖಡದಷ್ಟು ಹಣವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಗುಲಾಮರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ 29 ದಶಲಕ್ಷ ಗುಲಾಮರಿಗಿಂತ ಶೇಖಡಾ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.[೧೬೩]

ರಾಬರ್ಟ್ E. ರೈಟ್, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕರಾರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸೇವಕರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಊಹನಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.[೧೭೪]

ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನವೆಂಬರ್ 2006ರಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ "ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೀತಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂದು, ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಿರುವ" ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜುಂಟದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.[೧೭೫][೧೭೬] ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್(ILO) ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದಾಜು 800,000 ಜನರು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಜೀತಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.[೧೭೭] ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40-50 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಲಾವೊಗೈ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪೀಪಲ್'ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾನಲ್ಲಿರುವ ಬಲವಂತದ ಜೀತಗಾರಿಕೆ ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.[೧೭೮]

ಇಕೋವಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, 2008ರಲ್ಲಿ ಹದಿಜತೌ ಮನಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಂತೆ ಕು.ಮನಿ ನೈಗರ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.[೧೭೯]

ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಜಾಂಜಿಬರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಲಾಮರ ಸ್ಮಾರಕ.

ಮಾನವರನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ (ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಗುಲಾಮರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮೋಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಮೂಲಕ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ, ವಲಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ, ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು), ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಾರಾಟ, ಹಿಂದಿನ ಗುಲಾಮರಿಂದ ಸೇವಕತನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅಪಹರಣ ಮಾದಿವಿದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರನ್ನು "ಸಾಲದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ" ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ, ಬೆದರಿಕೆ, ಒಂಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಹೆದರಿಸುವುದು, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲವಂತಪದಿಸುವುದು, ಸಾಲದ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮಾದಕವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಪಡಿಸುವುದು.[೧೮೦] "ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ, 2006ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ U.S. ಸರ್ಕಾರ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಸುಮಾರು 800,000 ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಸಾಗಣಿಕೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಾಚೆಗಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಖಡಾ 80ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಖಡಾ 50ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು U.S. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.[೧೮೧]

ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವರುಗಳನ್ನು ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೮೨] ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ U.S. ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಯು, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ 600,000 ರಿಂದ 800,000ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.[೧೮೨] ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನವು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ 1.5 ದಶಲಕ್ಷದಿಂದ 1.8 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 500,000 ರಿಂದ 600,000 ಜನರು ಲೈಂಗಿಕಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಪಡುತ್ತಾರೆ.[೧೬೩]

ಆರ್ಥಿಕತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಗುಸ್ಟೇವ್ ಬೌಲಾಂಗರ್‌ನ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು (ಮತ್ತು ಜೀತಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ) ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತು ಕಂಡುಬರದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೊರಕದಿದ್ದಾಗ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವಿದೆ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೀತಗಾರಿಕೆಯು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]. ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಸ ಜಮೀನು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ (ಜೀತಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೂಢಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್: ದಿ ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಮೊದಲಾದ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫೋಗೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

 
ಮಿನಾಸ್ ಗೆರೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನಿಗೆ ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು (177).

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾ, ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಗುಲಾಮರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಧಿಕ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಂಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ-ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ-ಗುಂಪು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಂತರಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು, ಅದು ಗುಂಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಂದು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಇತರರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಹತ್ತಿಯ ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದವು. ಅದರ ನಂತರ ಉಳುವ ತಂಡಗಳು ಹತ್ತಿಯ ತೋಟಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆದಕಿ, ಆ ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಂಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಜೋಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.[೧೮೩]

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುಲಾಮರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.[೧೮೪]

ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗುಲಾಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಾದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಮಧ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅನಂತರವೇ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದವು,[೧೮೫] ಸ್ವತಂತ್ರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಯ ಮತ್ತು ಗಣತಂತ್ರದ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಲಾಮರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಗೆ ತಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್‌ನಂತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತವಿದ್ದಾಗ ಗುಲಾಮರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದೂ ವಾದಿಸಿದರು.[೧೮೬] ಅಂತಹುದೇ ವಾದಗಳು ನಂತರ ಆಗಸ್ಟೆ ಕಾಮ್ಟೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಮ್ಟೆ 'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ' ಎಂದು ಕರೆದುದರ ಬಗೆಗಿನ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್‌ರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗುಲಾಮರ ಮಾಲೀಕರು, ಗತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಮಿತ್‌ರ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, 'ಕ್ರೈಸ್ತ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಗುಲಾಮರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ರಾಜರ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜತೆಗೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳೆರಡೂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವು ಕೊರೆಯಾದರೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.'

ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

2001ರ ಮೇ 21ರಂದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಟಾಬಿರಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಸಹದೇಶೀಯರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರವಾದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗಳು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್(ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರ)ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಮಾಜಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರಿಯ ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಲಾಮ ಮಾರಾಟ ಜಾಲಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದವು.[೧೮೭] ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿವೆ. ನೈಜೀರಿಯಾದ ಇತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಬರ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಏಕಮಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವು. ಅಂಗೋಲದ ಇಂಬಂಗಲ ಮತ್ತು ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ನ್ಯಾಮ್ವೆಜಿ ಮೊದಲಾದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜನರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇತರ ಆಪ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೮೮]

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಗುಲಾಮರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ವಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಂಚಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.[೧೮೯]

ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಷ್ಟಭರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ಪ್ರಪಚಂದಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಜಮೈಕನನ್ ರಿಪೇರೇಶನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

2006ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, UK ಸರ್ಕಾರವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ 'ಕ್ಷಮೆಕೇಳುವ ಹೇಳಿಕೆ'ಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಬಹುದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು[೧೯೦], ಇದರ ನಂತರ 2006ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಟೋನಿ ಬ್ಲೇರ್ 'ವಿಷಾದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆ'ಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರು.[೧೯೧]

2007ರ ಫ್ರೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು, ವರ್ಜಿನಿಯಾ ರಾಜ್ಯವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 'ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸಲು' ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. U.S. ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯು, ವರ್ಜಿನಿಯಾವು 1619ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೇಮ್ಸ್‌ಟೌನ್‌ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 400ನೇ ವಾರ್ಷಿಕದಿನವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಹೌಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೧೯೨]

2007ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್‌ಲಂಡನ್‌ನ ಮೇಯರ್ ಕೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ವಸಾಹತಿನ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. 'ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಈಗಲೂ ಲಾಭಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಲಂಡನ್ ಈಗಲೂ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕಳಂಕಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆತ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಜೆಸ್ಸೆ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಭರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೇರಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.[೧೯೩]

2009ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, US ಸೆನೆಟ್ 'ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅನ್ಯಾಯ, ಕ್ರೂರತೆ, ಪಾಶವತೆ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯತೆ'ಗಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು.[೧೯೪]

ನಷ್ಟಭರ್ತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆ ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ನಷ್ಟಭರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿದುದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟಭರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಜಿ ಗುಲಾಮರ ಬಂಧುಗಳು ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಭರ್ತಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದಂಡಗಳಿಂದ ವಾರಸುದಾರರ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಗುಂಪಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದವು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಈ 'ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ'ಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ-ಗುಲಾಮರು ಅಥವಾ ಮಾಜಿ-ಗುಲಾಮರ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದವು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮಿತಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬಹುಹಿಂದೆಯೇ ಮುಗಿದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪದದ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಕ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ-ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.[೧೯೫][೧೯೬][೧೯೭][೧೯೮]
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು, ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ ತತ್ತ್ವಾನುಯಾಯಿಗಳು "ಸಂಬಳದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ" ಅಥವಾ "ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಗುಲಾಮಗಿರಿ"ಯನ್ನು ದೂರಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿವು, ಬಡತನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]
 • ಕೆಲವು ಇಚ್ಛಾಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಾಜಕತಾವಾದಿ-ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.[೧೯೯]
 • ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಸಮಾನತಾವಾದಿಗಳು ಗರ್ಭಪಾತ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸುವ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ-ಸ್ವಂತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾನವ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.[೨೦೦]
 • ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಾಪದ ಗುಲಾಮ ರಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ಆಡಮ್‌ನ ಮೂಲಭೂತ ಪಾಪ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ' ಪದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 'ಪಾಪದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ'ಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ]

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವಿಧ

ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿ

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯುಗದಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ತಾಳಿಕೆ

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು
ವರ್ಷ ಮೂಲ ಶೀರ್ಷಿಕೆ [೨೦೧][೨೦೨] ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
(ಬೇರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ)
ಸ್ವರೂಪ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ
1903 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್   ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನಾಟಕ
ಎಡ್ವಿನ್ ಎಸ್. ಪೋರ್ಟರ್, ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಲೂಬಿನ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1907 ಪ್ರೈಮ್ಯವೆರ ಸೆನ್ಜಾ ಸೋಲ್   ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನಾಟಕ
ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್ ವೆಲ್ಲೆ     Italy    
1910 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್   ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನಾಟಕ
ಜೆ. ಸ್ಟೌರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಟನ್, ಬೆರಿ ಒ'ನ್ಯೆಯಿಲ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1910 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್  
ಮೂಕಿ
ನಾಟಕ
ಜೇಮ್ಸ್ ಸೌರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಟನ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1913 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್   ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನಾಟಕ
ಸಿಡ್ನಿ ಒಲ್ಕಾಟ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1913 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್  
ಮೂಕಿ
ನಾಟಕ
ಒಟಿಸ್ ಟರ್ನರ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1913 ಇನ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಡೇಸ್       ಒಟಿಸ್ ಟರ್ನರ್     United States    
1914 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್    
ನಾಟಕ
ವಿಲಿಯಂ ರಾಬರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಲಿ     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1914 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್  
ಮೂಕಿ
ನಾಟಕ
ವಿಲಿಯಂ ರಾಬರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಲಿ     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1914 ಇನ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ       ರಿಚರ್ಡ್ ರಿಡ್ಜ್ಲೆ     United States    
1914 ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಆಫ್ ಫಾಕ್ಸಿಕಸ್       ಮಾರ್ಷಲ್ ನೈಲನ್     United States   ಮಾರ್ಷಲ್ ನೈಲನ್
1918 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್  
ಮೂಕಿ
ನಾಟಕ
ಜೆ. ಸಿರ್ಲೆ ಡೌಲೆ     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1919 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಬಿನ್   ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಹಾಸ್ಯ
ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಫ್. ಕ್ಲೈನ್, ರೇ ಹಂಟ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1927 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್  
ಮೂಕಿ
ನಾಟಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹ್ಯಾರಿ ಅ.ಪೊಲರ್ಡ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1927 ಗುಲ್ಜರ್       ನನುಬಾಯ್ ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ     India    
1931 ಗುಲಮ್ ನು ಪತನ್       ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್l     India    
1936 ಆಂತೋನಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್       ಮರ್ವಿನ್ ಲೇರಾಯ್     United States   ಹರ್ವೆ ಅಲೆನ್
1937 ಸ್ಲೇವ್ ಶಿಪ್       ಟೇ ಗಾರ್ನೆಟ್     United States    
1937 ಸೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೀ       ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾತ್ ವೇ     United States    
1945 ಒ ಕೋರ್ಟಿಕೊ    
ನಾಟಕ
ಲೂಯಿಜ್ ದೆ ಬರೋಸ್     Brazil ಒ ಕೋರ್ಟಿಕೊ ಅಲುಯಿಸ್ ಅಜೆವೆಡೊ
1947 ಸ್ಲೇವ್ ಗರ್ಲ್  
ಚಲನಚಿತ್ರ
ಸಾಹಸೀ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮಂಟ್     United States    
1949 ಅ ಎಸ್ಗ್ರಾವ ಇಸೋರ    
ನಾಟಕ
ಯುರಿಡೆಸ್ ರಾಮೊಸ್     Brazil ಅ ಎಸ್ಕ್ರಾವ ಇಸೋರ ಬರ್ನಾರ್ಡೊ ಗೈಮ್ಯಾರೇಸ್
1953 ಸ್ಪಾರ್ಟ್ಯಾಕೊ  
ಚಲನಚಿತ್ರ
  ರಿಕಾರ್ಡೊ ಫ್ರೆಡಾ     France,   Italy    
1957 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಏಂಜಲ್ಸ್    
ನಾಟಕ
ರೌಲ್ ವಾಲ್ಷ್     United States   ರಾಬರ್ಟ್ ಪೆನ್ ವರೇನ್
1958 ಟ್ಯಮಾಂಗೊ       ಜಾನ್ ಬೆರ್ರಿ     France    
1960 ಸ್ಪಾರ್ಟಕಸ್     ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಕುಬ್ರಿಕ್ ಕಿರ್ಕ್ ಡ್ಪ್ಗ್ಲಾಸ್   United States    
1960 ಗಿಸ್ಪೆ ವೆನ್ಡುಟು ಡೈ ಫ್ರಾಟೆಲಿ  
ಚಲನಚಿತ್ರ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇರ್ವಿಂಗ್ ರಾಪರ್, ಲುಸಿನೊ ರಿಸ್ಸಿ     Italy,   Yugoslavia    
1962 Il ಫಿಗ್ಲಿಯೊ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಟಕಸ್  
ಚಲನಚಿತ್ರ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸರ್ಗಿಯೋ ಕಾರ್ಬಸಿ     Italy    
1964 ಗಂಗಾ ಜುಂಬಾ    
ನಾಟಕ
ಕಾರ್ಲಾಸ್ ಡೈಗ್ಯೀಸ್     Brazil    
1965 ಲಾ ಕೇಸ್ ಡೆ ಐ'ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್    
ನಾಟಕ
ಗೆಜಾ ವಾನ್ ರಾದ್ವ್ಯಾನಿ     France,   Italy,   West Germany,   Yugoslavia ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1967 ಸಿಮರಾನ್     ? ಸರ್ಗಿಯೊ ಗಿರಾಲ್     United States,   Cuba    
1969 ಕ್ವೈಮದಾ ಬರ್ನ್!  
ನಾಟಕ
ಗಿಲ್ಲೊ ಪಾಂಟೆಕೊರ್ವೊ
ಮರ್ಲಾನ್ ಬ್ರಾಂಡೊ.
  Italy    
1969 ಸ್ಲೇವ್ಸ್    
ನಾಟಕ
ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಜೆ. ಬೈಬರ್ ಮನ್     United States    
1971 ಸ್ಕಿನ್ ಗೇಮ್      
ಜೇಮ್ಸ್‌ ಗಾರ್ನರ್‌
    United States    
1974 ? ಸೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಐ     ಜೊಜಿಮೊ ಬುಲ್ಬುಲ್     Brazil    
1975 ಎಲ್ ಒಟ್ರೊ ಫ್ರಾಂಸಿಸ್ಕೊ    
ನಾಟಕ
ಸರ್ಗಿಯೊ ಗಿರಾಲ್     United States,   Cuba    
1975 ದಿ ಫೈಟ್ ಅಗ್ಯೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೇವರಿ   (ಟಿವಿ ಸರಣಿ)   ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ರಾಲಿಂಗ್     United Kingdom    
1975 ಮ್ಯಾಂಡಿಗೋ    
ಕ್ರಿಯೆ
ರಿಚರ್ಡ್ ಫ್ಲೆಸ್ಚರ್     United States ಮ್ಯಾಂಡಿಗೋ ಕೈಲೆ ಆನ್ ಸ್ಟಾಟ್
1976 ಲಾ ಅಲ್ಟಿಮಾ ಸೆನಾ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪರ್  
ನಾಟಕ
ಟಾಮಸ್ ಗಟೀರ್ಜ್ ಅಲೇಯ     Cuba    
1976 ಕ್ಸಿಕಾ ಡಾ ಸಿಲ್ವಾ    
ಹಾಸ್ಯ
ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಡೈಗ್ಯೂಸ್     Brazil ಮೆಮೊರೈಸ್ ಡೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಟೊ ಡೆ ಡೈಮ್ಯಾಂಟಿಯಾ ಜೊವೊ ಫೆಲಿಸಿಯೋ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್
1976 ಲಾ ಅಲ್ಟಿಮಾ ಸೆನಾ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪರ್     ಟಾಮಸ್ ಗಟೈರೆಜ್     Cuba    
1976 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್     ? ಅಲ್ ಆಡಮ್ಸನ್     United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1976 ಇಸೌರಾ   (TV ಸರಣಿ)   ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಬ್ರಾಗಾ     Brazil ಅ ಎಸ್ಕ್ರಾವ ಇಸೋರ ಬರ್ನಾರ್ಡೊ ಗೈಮ್ಯಾರೇಸ್
1977 ರೂಟ್ಸ್   (TV ಸರಣಿ) ನಾಟಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ, ಎರ್ಮಾನ್, ಗ್ರೀನೆ ಅಟ್ ಮೋಸೆಸ್     United States Roots: The Saga of an American Family ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೆ
1977 ಒ ಕೊರ್ಟಿಕೊ    
ನಾಟಕ
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ರಾಮಲ್ಹೊ Jr.     Brazil ಒ ಕೊರ್ಟಿಕೊ ಅಲುಸಿಯು ಅಜೆವೆಡೊ
1977 ದಿ ಓಲ್ದ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲಾಸ್ ಫೆಮರ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
      United Kingdom    
1978 ಸ್ಲೇವರ್ಸ್       ಜುರ್ಗೆನ್ ಗೊಸ್ಲರ್r     Germany    
1978 ಸೆಡೊ       ಆಸ್ಮನ್ ಸೆಂಬೇನ್     Senegal    
1979 ಮಲೌಲಾ     ? ಸರ್ಗಿಯೋ ಗಿರಲ್     United States,   Cuba    
1981 ಅ ಹೌಸ್ ಡೇವಿಡ್: ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಸೇಸ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
ನಾಟಕ
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಲಾಥನ್     United States    
1984 ಕ್ವಿಲೊಂಬೊ    
ಪ್ರಕಾರ!
ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಡೈಗ್ಯೂಸ್     Brazil,   France    
1984 ಅ ಹೌಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ : ಸೊಲೊಮಾನ್ ನಾರ್ಥ ಅಪ್'ಸ್ ಒಡಿಸ್ಸೆ(ಅಕಾ ಹಾಲ್ಫ್ ಸ್ಲೇವ್, ಹಾಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ)    
ನಾಟಕ
ಗೊರ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್     United States   ಲೊ ಪಾಟರ್, ಸಮ್-ಆರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
1985 ಚಿಕೊ ರೇ    
ನಾಟಕ
ವಾಲ್ಟರ್ ಲಿಮಾ ಜೂನಿಯರ್     Brazil   ಸೆಸಿಲಿಯಾ ಮಿಯರ್ಲೆಸ್
1985 ಅ ಹೌಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್: ಎಕ್ಸ್ ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್: ಚಾರ್ಲೊಟ್ ಫೋರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್    
ನಾಟಕ
ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ರೇನ್     United States   ಸ್ಯಾಮ್-ಆರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
1985 ವೈಟ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿ       ಲಿನೊ ಬ್ರೊಕಾ    ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್    
1985 ಸ್ಚೈವೆ ಬಿಯಾಂಚೆ: ವಿಲೆನ್ಜಾ ಇನ್ ಅಮೇಜೊನಿಯಾ  
ಚಲನಚಿತ್ರ
ಸಾಹಸ, ನಾಟಕ, ಹಾರರ್ ಮರಿಯೋ ಗ್ರಾರಿಜೊ     Italy    
1986 ಸರೌನಿಯಾ     ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರ ಮೆಡ್ ಹೊಂಡೊ     Mauritania    
1987 ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
ನಾಟಕ
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಲಾಥನ್ ಅವೆರಿ ಬ್ರೋಕ್ಸ್   United States ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬೀಚರ್ ಸ್ಟೊವ್
1988 ಅಬಾಲಿಕೊ   (ಟಿವಿ ಸರಣಿ)   ವಾಲ್ಟರ್ ಅವ್ಯಾನ್ಸಿನಿ     Brazil    
1988 ಅಬಾಲಿಕೊ    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಜೊಜಿಮೊ ಬುಲ್ಬುಲ್     Brazil    
1988 ಆಕ್ಸ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಮರಿಯಾ ಏಂಜಲಿಕಾ ಲೆಮೊಸ್, ಮ್ಯಾರ್ಸಿಯ ಮೆರ್ಲೆಸ್     Brazil    
1988 ನಾಟಲ್ ಡಾ ಪೊರ್ಟೆಲಾ    
ನಾಟಕ
ಪೌಲೊ ಸ್ಯಾರಾಸೆನಿ     Brazil    
1988 ಅ ಹೌಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ : ಕೇರ್ ಗೀವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
      United States   ವಿಲಿಯಂ ಹಂಪ್ಟ್ಮನ್
1989 ಒ ನೀಗ್ರೋ ನೊ ಬ್ರಾಸಿಲ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಲೂಸಿಯಾ ಮುರಾಡ್     Brazil    
1989 ಮೆಸ್ಟಿಜೊ       ಮರಿಯೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್     Venezuela    
1990 ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯನ್ಸ್ : ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿ - ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ ರೋಡ್       ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಲ್     United States    
1991 ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್     ಹಾಸ್ಯ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೂಲಿ ಡ್ಯಾಷ್     United States,   United Kingdom    
1992 ಲಾ ಅಲ್ಟಿಮಾ ರುಂಬಾ ದೆ ಪಾಪಾ ಮಾಂಟೆರೊ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರುಂಬಾ ಆಫ್ ಪಾಪಾ ಮಾಂಟೆರೊ   ಸಂಗೀತ ಆಕ್ಟೇವಿಯೊ ಕೊರ್ಟಾಜರ್r     Martinique,   Cuba    
1993 ಸ್ಯಾನ್ಕೊಫಾ    
ನಾಟಕ
ಹೈಲೆ ಗೆರಿಮಾ     United States,   Ghana,   Burkina Faso,   United Kingdom,   Germany    
1993 ಕ್ಯಾಂಡೊಂಬೆ       ರಾಫೆಲ್ ಡೆಜೆನಿಯೋ     Uruguay    
1994 ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೌಗ್ಲಾಸ್: ವೆನ್ ದಿ ಲಯನ್ ರೋಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ       ಆರ್ಲೆಂಡೊ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಲ್     United States    
1995 ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್  
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಫೇವಿಯೋ ಲಿಂಡ್ರೋ     Brazil    
1995 ಅಸೈನ್ ಟಾಸ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಫ್ರಾಂಕಾಯ್ಸ್ ವೊಕೊಚೆ     Senegal    
1995 ದಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್    
ನಾಟಕ
ಜಾನ್ ಡಿಗನ್     United States    
1996 ನೈಟ್ ಜಾನ್    
ನಾಟಕ
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬರ್ನೆಟ್     United States    
1996 ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್           ?    
1997 ಅಮಿಸ್ಟ್ಯಾಡ್    
ನಾಟಕ
ಸ್ಟೀವನ್‌ ಸ್ಪೀಲ್ಬರ್ಗ್‌
    United States    
1997 ಥ್ರೂ ದಿ ಡೋರ್ ಆಫ್ ನೋ ರಿಟನ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಷಿರಿಕಿಯನಾ ಐನಾ     United States    
1998 ಬಿಲವ್ಡ್    
ನಾಟಕ
ಜೊನಥಾನ್ ಡೆಮ್ಮೆ
    United States  
ಟೊನಿ ಮಾರಿಸನ್
1998 ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ: ಅಮೇರಿಕಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಥ್ರೂ ಸ್ಲೇವರಿ   (ಟಿವಿ ಸರಣಿ)   ನೊಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಕರ್     United States    
1998 ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ  
ಶಾರ್ಟ್‌
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಲ್ರಿಕ್ ರಿಲೆ     United Kingdom   ಒಲಾವುದಾ ಎಕ್ವೈನೊ
1999 ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಲವ್       ಜಾನ್ ಬೇಡನ್ ಹಾರ್ಸ್ಟ್     South Africa    
2000 ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೆನ್ ಕ್ವೇರೊಸ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಸಿದಿಕಿ ಬಕಾಬಾ, ಬ್ಲೈಸೆ ಜೆಹೊಯಾ     Colombia,   Cote d'Ivoire,   France    
2000 ಅಡನ್ಗ್ ಮನ್       ರಾಜರ್ ಗ್ನೋನಾ ಎಮ್'ಬಾಲಾ     Cote d'Ivoire,    Switzerland    
2000 ಮಿಡಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್       ಗೈ ಡೆಸ್ಲಾರೀರ್ಸ್     Martinique    
2000 ಏಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ       ಸ್ಟೀವನ್ ಜೆ. ಆಂಡರ್ಸನ್     United States    
2004 C.S.A.: ದಿ ಕಾನ್ ಫೆಡರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ     ಹಾಸ್ಯ, ನಾಟಕ, ಗ್ಯೂರ್ರೆ ಕೆವಿನ್ ವಿಲ್ ಮಾಟ್     United States    
2005 500 ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಒವೆನ್' ಅಲಿಕ್ ಷಹದಾಹ್     United Kingdom,   United States    
2005 ಕ್ವಾಂಟೊ ವೇಲ್ ಔ ಇ ಪಾರ್ ಕ್ವಿಲೊ    
ನಾಟಕ
ಸರ್ಜಿಯೋ ಬಿಯಾಂಚಿ     Brazil    
2005 ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ   (ಟಿವಿ ಸರಣಿ)   ವಿಲಿಯಂ ಆರ್. ಗ್ರಾಂಟ್
ಮಾರ್ಗನ್‌ ಫ್ರೀಮನ್‌
  United States    
2005 ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಬಿಸ್ ನೆಸ್: ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಚೈನ್ಸ್  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
      ?    
2005 ಡೆತ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೇವರಿ    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ವಿಕೋರೀಯಾ ಚಿಕಾನ, ವಿಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಮಿನ, ವಿಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಮಿನಾ     United States    
2005 ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಬಿಸ್ ನೆಸ್: ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೇವರಿ  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
  ಮೈಕೆಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯೂಲ್ಸ್     United Kingdom    
2005 ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಬಿಸ್ ನೆಸ್: ಸುಗಾರ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
        United Kingdom    
2006 ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್     ನಾಟಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಮೈಕಲ್‌ ಆಪ್ಟೆಡ್‌
    United Kingdom,   United States    
2006 ಮಾಡ್ರನ್ ಡೇ-ಸ್ಲೇವರಿ  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಮೈಕೆಲ್ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಜ್     United States    
2007 ಟ್ರೇಡ್     ರೋಮಾಂಚಕ ಮಾರ್ಕೊ ಕ್ರೆಜ್ ಪೈಂಟರ್     Germany,   United States    
2007 ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್: ಸ್ಲೇವರಿ   ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೆನ್ ಜಕೋಬ್ಸ್     United States    
2007 ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ ವಿತ್ ರಾಗೆ ಒಮಾರ್  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಿನ್     United Kingdom    
2007 ಬ್ರಿಟನ್ಸ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರ       United Kingdom    
2008 ಲೆಸ್ ಎಸ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಬ್ಲೀಸ್    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಆಂತೋನಿ ವಿಟ್ಕಿನೆ     France    
2009 ಮಾಡ್ರನ್ ಸ್ಲೇವರಿ    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಟಿನಾ ಡೇವಿಸ್, ಥಾಮಸ್ ರಾಬ್ ಸಮ್     Norway    
2009 ಪಂಕ್ಚರ್ಡ್ ಹೋಪ್: ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೊಕೊಸಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ    
ನಾಟಕ
ಬ್ರೂನೊ ಪಿಸ್ಚಿಟ್ಟ     Canada    
2009 ಲೆ ಡೈಬಲ್ ನಾಯ್ರ್  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಚಿತ್ರ, ಬಯೋಪಿಕ್ ಕ್ಲೌಡೆ ರಿಬ್ಬೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಕೊಪೆಟ್, ಅಮ್ ಸಿಸೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್-ಫ್ಲೋರಾ ಪ್ರಾಕ್ಸೊ   Guadeloupe ಲೆ ಡೈಬಲ್ ನಾಯ್ರ್ ಕ್ಲೌಡೆ ರಿಬ್ಬೆ
2010 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್- ಟ್ರೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಸೊನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಲೇವ್   ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಟೆಟ್ಚೆನಾ ಬೆಲಾಗ್ಜೆ     Quebec    
2010 ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ    
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
    ?    
2010 ನೆಕ್ರೊ, ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿಂಗ್: ವೈಟ್ ಸ್ಲೇವರಿ  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
      ?    
2012 ಸ್ಲೇವರಿ ಬೈ ಅನದರ್ ನೇಮ್  
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ
(ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ)
ಸ್ಯಾಮ್ಯೂವಲ್ ಡಿ. ಪೊಲಾರ್ಡ್     United States    

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. Brace, Laura (2004). "8. Slaveries and Property: Freedom and Belonging". The politics of property: labour, freedom and belonging. Edinburgh University Press. ISBN 0748615350.
 2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ ೨.೩ ೨.೪ ೨.೫ "ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ > ಸ್ಲೇವ್-ಒವ್ನಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್". ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 3. "Welcome to Encyclopćdia Britannica's Guide to Black History". Britannica.com. Retrieved 2010-03-14.
 4. "Forced labour – Themes". Ilo.org. Archived from the original on 2010-02-09. Retrieved 2010-03-14.
 5. Bales, Kevin (1999). "1". Disposable People: New Slavery in the Global Economy. University of California Press. p. 9. ISBN 0-520-21797-7.
 6. By E. Benjamin Skinner Monday, Jan. 18, 2010 (2010-01-18). "sex trafficking in South Africa: World Cup slavery fear". Time.com. Archived from the original on 2013-08-17. Retrieved 2010-08-29.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 7. ೭.೦ ೭.೧ "UN Chronicle | Slavery in the Twenty-First Century" (PDF). Un.org. Archived from the original (PDF) on 2011-07-16. Retrieved 2010-08-29.
 8. ಸ್ಲೇವರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಬಲ್.
 9. UK. "Slavery in the 21st century". Newint.org. Archived from the original on 2010-05-27. Retrieved 2010-08-29.
 10. ೧೦.೦ ೧೦.೧ "Experts encourage action against sex trafficking". .voanews.com. 2009-05-15. Archived from the original on 2011-05-01. Retrieved 2010-08-29.
 11. "Asia's sex trade is 'slavery'". BBC News. 2003-02-20. Retrieved 2010-08-29.
 12. "slave", Online Etymology Dictionary, retrieved 26 March 2009
 13. Merriam-Webster's, retrieved 18 August 2009
 14. ಥಾಮಸ್,ಹುಗ್: ದಿ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಮನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಚುಸ್ಟರ್; ರಾಕೆಫೆಲ್ಲರ್ ಸೆಂಟರ್; ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್; 1997
 15. "Slavery". Britannica.
 16. "Mesopotamia: The Code of Hammurabi". Archived from the original on 2011-05-14. Retrieved 2011-05-03. e.g. Prologue, "the shepherd of the oppressed and of the slaves". Code of Laws #7, "If any one buy from the son or the slave of another man".
 17. ಡೆಮೊಗ್ರಫಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ಸ್ಲೇವನ್ಸ್, ಬೈ W. V. ಹ್ಯಾರೀಸ್: ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, 1999
 18. {{De icon}} ಲಾಫರ್, ಎಸ್. "ಡೈ ಬರ್ಗ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾವನ್ ವಾನ್ ಲಾರಿಯನ್", ಅಬನ್ಡ್ಲುಜೆನ್ ಸಂಖ್ಯೆ.12 (1956), ಪುಟ 916.
 19. ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್. ಬ್ರಿಟಾನಿಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಾಪೀಡಿಯ
 20. "Slavery in Ancient Rome". Dl.ket.org. Retrieved 2010-08-29.
 21. "BBC – History – Resisting Slavery in Ancient Rome". Bbc.co.uk. 2009-11-05. Retrieved 2010-08-29.
 22. ಸ್ಚಿವೊನ್ ಅಲ್ಡೊ (2000), ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಏನ್ಷಿಂಟ್ ರೋಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಾಡ್ರನ್ ವೆಸ್ಟ್ , ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಮಾಸ್.: ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಪುಟ 112.
 23. ದಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೆ Archived 2008-07-05 at the Wayback Machine. ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್.
 24. "ದಿ ರೋಮನ್ ಸ್ಲೇವ್ ಸಪ್ಲೆ" ವಾಲ್ಟರ್ ಶೆಡೆಲ್. ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ.
 25. "ಸೌದಿಯ ಗುಲಾಮರು".ನಯೀಮ್ ಮೊಹೈಮೆನ್.ದಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್.ಜುಲೈ 27, 2004.
 26. Encyclopædia Britannica. "Slave trade – Britannica Concise Encyclopedia". Britannica.com. Retrieved 2010-08-29.
 27. "– slave-trade". Jewishencyclopedia.com. Retrieved 2010-08-29.
 28. "Slavery Encyclopedia of Ukraine". Encyclopediaofukraine.com. Retrieved 2010-08-29.
 29. "ದಿ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್: ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ ". ಮೈಕಲ್ ಮೊಯಿಸ್ಸೆ ಪೊಸ್ಟನ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಸೈಥಿಯಾ ಪೊಸ್ಟನ್(1987). ಕೆಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್. ಪುಟ 61. ISBN 0-521-08709-0
 30. "Arab Slave Trade".
 31. Encyclopedia of the African diaspora: origins, experiences and culture, Volume 1.
 32. James William Brodman. "Ransoming Captives in Crusader Spain: The Order of Merced on the Christian-Islamic Frontier". Libro.uca.edu. Retrieved 2010-08-29.
 33. "British Slaves on the Barbary Coast".
 34. "Jefferson Versus the Muslim Pirates by Christopher Hitchens, City Journal Spring 2007".
 35. University of Wisconsin. "Medieval English society". history.wisc.edu. Archived from the original on 2011-10-25. Retrieved 2009-09-05.
 36. "Slavery, serfdom, and indenture through the Middle Ages". Scatoday.net. 2005-02-03. Archived from the original on 2010-05-18. Retrieved 2010-08-29.
 37. Allard, Paul (1912). "Slavery and Christianity". Catholic Encyclopedia. XIV. New York: Robert Appleton Company. Retrieved 4 February 2006.
 38. "Sublimus Dei". Papalencyclicals.net. Retrieved 2010-08-29.
 39. Thomas, Hugh (2003). Rivers of Gold: The Rise of the Spanish Empire. London: Weidenfeld & Nicolson. pp. 258–262. ISBN 0297645633.
 40. Phillips, Jr, William D. (1985). Slavery from Roman times to the Early Transatlantic Trade. Manchester: Manchester University Press. p. 37. ISBN 9780719018251.
 41. ಎ.ಇ. ವ್ಯಾಕಲೊಪೌಲೋಸ್. ದಿ ಗ್ರೀಕ್ ನೇಷನ್ , 1453—1669, ನ್ಯೂ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿಕ್, ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ, ರಟ್ಜರ್ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1976, p.41; ವ್ಯಾಸಿಲಿಕಿ ಪಾಪೊಲಿಯಾ, ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವ್ಷ್ರಿಮ್ ಆನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಸೊಸೈಟಿ , ಇನ್ ವಾರ್ ಅನ್ದ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯುರೋಪ್ , ಎಡಿಟರ್—ಇನ್—ಚೀಫ್, ಬೆಲಾ ಕೆ. ಕಿರ್ಲೆ, 1982, ಸಂಪುಟ II, ಪುಟಗಳು 561—562.
 42. "Famous Battles in History The Turks and Christians at Lepanto". Trivia-library.com. Retrieved 2010-08-29.
 43. Davies, Brian (2007). Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe,1500–1700. p. 17. ISBN 0415239869.
 44. ೪೪.೦ ೪೪.೧ ^ದಿ ಕ್ರಿಮೀನ್ ಟಾಟರ್‌ಸ್ ಅಂಡ್ ಧೇರ್ರಷ್ಯನ್ -ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ Archived 2011-05-01 at the Wayback Machine.. ಈಜೊ ಮಟ್ಸುಕಿ, ಹಿಟೊಟ್ಸುಬಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿನ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮೂಹ .
 45. "Islam and Slavery" (PDF). Lse.ac.uk. 2010-07-30. Archived from the original (PDF) on 2009-03-25. Retrieved 2010-08-29.
 46. "ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್:ಅ ವಲ್ಡ್ ಸರ್ವೇ ". ವಿಲ್ಲೆಮ್ ಆಡ್ರಿಯನ್ ವೀನ್ ಹೊವೆನ್ , ವಿನಿಫ್ರೆಡ್ ಕ್ರೂಮ್ ಎವಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಚ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೂರಲೆ ಸ್ಯಾಮೆನ್ ಲೆವಿನ್ಗೆನ್(1976). ಪುಟ 452. ISBN 90-247-1779-5
 47. "Religion & Ethics - Islam and slavery: Abolition". BBC. Retrieved 2010-05-01.
 48. ^ ""ರೇಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ಲ್ಈಸ್ಟ್: ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೊರಿಕಲ್ ಎನ್ ಕ್ವೈರಿ ". ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಲೇವಿಸ್ (1992). ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌‍ US. ಪುಟ 53. ISBN 0-19-505326-5
 49. ""Horrible Traffic in Circassian Women—Infanticide in Turkey," New York Daily Times, August 6, 1856". Chnm.gmu.edu. Retrieved 2010-08-29.
 50. "Soldier Khan". Avalanchepress.com. Retrieved 2010-08-29.
 51. "ಮೆಡಿವಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬುಕ್: Ibn ಬತೂತ: ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ1325-1354"
 52. ^ ""ರೇಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ಲ್ಈಸ್ಟ್: ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೊರಿಕಲ್ ಎನ್ ಕ್ವೈರಿ " ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಲೇವಿಸ್ (1992). ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌ US‍ . ಪುಟ 53. ISBN 0-19-505326-5
 53. ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ > ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 54. ಸ್ಲೇವ್-ಟ್ರೇಡ್. JewishEncyclopedia.com
 55. ಮುಸ್ಲೀಂ ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ Archived 2008-05-12 at the Wayback Machine., ಕೆ.ಎಸ್. ಲಾಲ್, ಅದಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ನವದೆಹಲಿ
 56. ಸ್ಲೇವರಿ. ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೊಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕಸ್ ಗೈಡ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ.
 57. ಸ್ಲೇವರಿ. ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 58. ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಕೋಸ್ಟ್. Nationalgeographic.com
 59. ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಲೇವ್ ರೈಡ್ಸ್, BBC ನ್ಯೂಸ್, 2007 ರ ಮಾರ್ಚ್ 30
 60. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್, BBC ನ್ಯೂಸ್, 2001 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3
 61. "ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಲೇವರಿ: ಇನ್ ದಿ ಮುಸ್ಲೀಂ ವಲ್ಡ್, ಧೆಟ್ ಈಸ್ — ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒವರ್". Archived from the original on 2009-11-26. Retrieved 2011-05-03.
 62. ಗ್ವೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಬೆಲ್, ಸೂಸೇನ್ ಮೀರ್ಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಡರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (2007). "ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ: ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ವಲ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಮೆಡಿವಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ". ಓಹಿಒ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್. ಪುಟ 173. ISBN 0-8214-1724-X
 63. ಲೆವೀಸ್. ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ 1994.
 64. Milton, Giles (2004). White Gold : the Extraordinary Story of Thomas Pellow and North Africa's One Million European Slaves. Hodder. p. 352. ISBN 0340794690. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 65. "''When europeans were slaves: Research suggests white slavery was much more common than previously believed''". Researchnews.osu.edu. Archived from the original on 2011-07-25. Retrieved 2010-08-29.
 66. ಡೇವಿಸ್, ರಾಬರ್ಟ್. ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್: ವೈಟ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್, ದಿ ಬಾರ್ಬರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟಲಿ, 1500–1800 ."ಅಮೇರಿಕನ್ನರಿಗಾಗಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಲಾದ 27,233 ಪ್ರಯಾಣಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟೆಫೆನ್ ಬೆರೆನ್ಟ್ "ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್", ಆಫ್ರಿಕನ್: ದಿ ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಾಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯನ್ಸ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಬೇಸಿಕ್ ಸಿವಿಟಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, 1999), ISBN 0-465-00071-1.
 67. "ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್: ವೈಟ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್, ದಿ ಬಾರ್ಬರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟಲಿ, 1500-1800 ". ರಾಬರ್ಟ್ ಡೇವಿಸ್ (2004). ಪುಟ 18. ISBN 1-4039-4551-9.
 68. Anderson, Perry (1996). Passages from antiquity to feudalism. Verso. p. 141. ISBN 1859841074.
 69. ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್. Historymedren.about.com
 70. ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಲೇವ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್. 2006 ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 71. ಟ್ರ್ಯಾಡೊಮ್. ನಾರ್ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ಜೆಬಾಕ್ / ಉಗ್ಲೆಉಪ್ಲ್ಯಾಗನ್. 30. ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ಟಿಂಡ್– ಉರಕ್ಯಾಮಿ/159–160, 1920. (ಇನ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್)
 72. ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ >ವೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 73. "ಸ್ಲೇವರಿ (ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ)". ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 74. ಮೀ, ಅರ್ಥರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಟನ್, ಜೆ. ಎ.; ಇನ್ನೆಸ್, ಅರ್ಥರ್ ಡಿ.;"ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ವಲ್ಡ್: ವಾಲ್ಯೂಮ್ 7", 1907, ಕಾರ್ಮೆಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಲಂಡನ್; 5193 ಪುಟದಲ್ಲಿ.
 75. "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಮುಸ್ಲೀಂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್:ವೈಟ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್, ದಿ ಬಾರ್ಬರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟಲಿ, 1500–1800 ". ರಾಬರ್ಟ್ ಡೇವಿಸ್ (2004) ISBN 1-4039-4551-9
 76. ರೀಸ್ ಡೇವಿಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಬರೆ ಕೋಸ್ಟ್, BBC, 2003 ರ ಜುಲೈ 1.
 77. ಹಲಿಲ್ ಇನಾಲ್ಕಿಕ್. "ಸರ್ವಿಲ್ಲೆ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟಮನ್ ಎಂಪೈರ್" ಇನ್ ಎ. ಅಸ್ಚೆರ್, ಬಿ. ಕಿ.ಕಿರಾಲೆ, ಮತ್ತು ಟಿ. ಹ್ಯಾಲಸಿ-ಕುನ್ (ಸಂಪಾದಕರು),ದಿ ಮ್ಯೂಚಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜೂಡೊ-ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಲ್ಡ್ಸ್: ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಬ್ರೂಕ್ಲೀನ್ ಕಾಲೇಜ್, 1979, ಪುಟಗಳು 25–43.
 78. ಸಬ್ ಟೆಲ್ನೆ, ಆರೆಸ್ಟ್ (1988). "ಉಕ್ರೇನ್: ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ". ಪುಟ 106
 79. ಫಿಷರ್ 'ಮಸ್ಕೊವಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್', ಪುಟಗಳು 580—582
 80. ಸೋಲ್ಜರ್ ಖಾನ್ ಬೈ ಮಿಕ್ ಬೆನ್ನಿಗ್ಆಫ್, Ph.D. 2007 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
 81. ೮೧.೦ ೮೧.೧ ೮೧.೨ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ > ಸ್ಲೇವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 82. ೮೨.೦ ೮೨.೧ ೮೨.೨ "Welcome to Encyclopædia Britannica's Guide to Black History". Britannica.com. Retrieved 2010-08-29.
 83. Digital History, Steven Mintz. "Digital History Slavery Fact Sheets". Digitalhistory.uh.edu. Archived from the original on 2006-11-06. Retrieved 2010-08-29.
 84. ಕೆವಿನ್ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ (2005). ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಾಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ . ಮಿಚಿಗನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್. p.1401. ISBN 1-57958-455-1
 85. ಸ್ಲೋ ಡೆತ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೇವರಿ: ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಇನ್ ನಾರ್ತನ್ ನೈಜೀರಿಯಾ, 1897–1936 (ವಿಮರ್ಶೆ), ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ MUSE – ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ
 86. ""Freedom is a good thing but it means a dearth of slaves": Twentieth Century Solutions to the Abolition of Slavery" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-05-15. Retrieved 2010-08-29.
 87. "ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ". ಹಂಪ್ರೆ ಜೆ. ಫಿಷರ್ (2001). ಸಿ. ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋ. ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್. ಪುಟ 33 ISBN 1-85065-524-3
 88. ವಿಲ್ಲೆಮ್ ಆಡ್ರಿಯನ್ ವೀನ್ ಹೊವೆನ್ (1977). "ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್: ಅ ವಲ್ಡ್ ಸರ್ವೇ ". ಮಾರ್ಟಿನ್ಸ್ ನಿಝೊಫ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್. ಪುಟ 440. ISBN 90-247-1956-9
 89. ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಲೇವ್. BBC ವಲ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸ್| ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ.
 90. ಸೆಕ್ಚ್ಯುವಲ್ ಸ್ಲೇವರಿ – ದಿ ಹ್ಯಾರೆಮ್. BBC – ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್
 91. "The Freeing of the Slaves". Khiva.info. Retrieved 2010-08-29.
 92. "Historical survey > Slave-owning societies". Britannica.com. Retrieved 2010-08-29.
 93. "Slavery". Encyclopædia Britannica. May 19, 2009.
 94. "ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ > ಸ್ಲೇವ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್". ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 95. ಎ. ಟಾಮ್ ಗ್ರೂನ್ ಫೆಲ್ಡ್, ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಟಿಬೆಟ್ , ಪುನಃ ಸಂಪಾದಿಸಲಾದ ಆವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಮಾಂಕ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಎಮ್. ಇ. ಶಾರ್ಪ್, 1996, p. 15.
 96. "Encyclopædia Britannica – Slavery". Britannica.com. Retrieved 2010-08-29.
 97. ಲೆವೀಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರೈಂಟ್. (2003). ಫ್ರಾಂಟೈರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚೊಸನ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟೊಕುಗವಾ ಜಪಾನ್, p. 31-32.
 98. "ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ನೈಂಟೀತ್-ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ನಾರ್ದನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ (ಪುಟ 4 of 6) Archived 2010-10-09 at the Wayback Machine.". ಕ್ಯೊಟೊ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ; (ಕಾಲ್ಕುಹಾನ್ 1885:53).
 99. "ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ನೈಂಟೀತ್-ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ನಾರ್ದನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್: ಆರ್ಚಿವಲ್ ಅನೆಕ್ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ವಾಯ್ಸಸ್" (ಪುಟ 3 ಆಫ್ 6). ದಿ ಕ್ಯೊಟೊ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ
 100. ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಜೋನ್ ಇ. (2001). ಅ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಸರ್ಟನ್ ಜರ್ನಿ: ದಿ 27,000 ಮೈಲ್ ವೊಯೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ಕೊ ಡಾ ಗಾಮಾ. ಮಿಕಾಯಾ ಪ್ರೆಸ್, ISBN 0-9650493-7-X.
 101. ೧೦೧.೦ ೧೦೧.೧ ೧೦೧.೨ ದೆ ಒಲಿವಿರ ಮಾರ್ಕ್ವೇಸ್, ಆಂಟೊನಿಯೋ ಹೆನ್ರಿಕ್ವೆ ಆರ್. (1972). ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೊರ್ಚುಗಲ್ . ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ISBN 0-231-03159-9, p. 158-160, 362–370.
 102. ಥಾಮಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಎರ್ಲ್, ಕೆ. ಜೆ. ಪಿ. ಲೊವೆ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆನೆಸಾಯನ್ಸ್ ಯುರೋಪ್", ಪುಟ 157 ಗೂಗಲ್
 103. ಡೇವಿಡ್ ನಾರ್ತ್ ರುಪ್, "ಆಫ್ರಿಕಾ'ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್", ಪುಟ 8 (ಗೂಗಲ್)
 104. ಕ್ಲೇನ್, ಹರ್ಬರ್ಟ್. ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ .
 105. CIA Factbook: Haiti
 106. "ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಸ್ಲೇವರಿ". Archived from the original on 2006-10-03. Retrieved 2011-05-03.
 107. Billings, Warren (2009). The Old Dominion in the Seventeenth Century: A Documentary History of Virginia, 1606-1700. Pg 286-287. ISBN 1442961260.CS1 maint: location (link)
 108. Scott, Thomas Allan (1995-07). Cornerstones of Georgia history. University of Georgia Press. ISBN 0820317438, 9780820317434 Check |isbn= value: invalid character (help). Check date values in: |date= (help)
 109. "Thurmond: Why Georgia's founder fought slavery". Archived from the original on 2012-07-15. Retrieved 2009-10-04.
 110. Digital History, Steven Mintz. "Was slavery the engine of economic growth?". Digitalhistory.uh.edu. Archived from the original on 2009-02-26. Retrieved 2009-04-18.
 111. "ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಬ್ಲೇಮ್-ಗೇಮ್". ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌. 2010 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22
 112. ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಇವ್ಸ್ ಬೊರ್ಟೊಲಾಟ್. ಕಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕೊಲಂಬಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.
 113. ನೈಜೀರಿಯಾ –ದಿ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮೂಲ: U.S. ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.
 114. Ronald Segal (1995). The Black Diaspora: Five Centuries of the Black Experience Outside Africa. New York: Farrar, Straus and Giroux. p. 4. ISBN 0-374-11396-3. It is now estimated that 11,863,000 slaves were shipped across the Atlantic. [Note in original: Paul E. Lovejoy, "The Impact of the Atlantic Slave Trade on Africa: A Review of the Literature," in Journal of African History 30 (1989), p. 368.] ... It is widely conceded that further revisions are more likely to be upward than downward.
 115. Rubinstein, W. D. (2004). Genocide: a history. Pearson Education. pp. 76–78. ISBN 0582506018. External link in |title= (help)
 116. "Frontline: Famous Families". Pbs.org. Retrieved 2010-08-29.
 117. ಇನ್ ಡೆಂಚರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಅಮೇರಿಕ. ಡೀಅನ್ನ ಬಾರ್ಕರ್, ಫ್ರಾಂಟೈರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ .
 118. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ ಸ್ಟೆವೆನ್ Archived 2006-05-07 at the Wayback Machine.. ಫಿಲಿಪ್ ಬರ್ನ್ ಹ್ಯಾಮ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್.
 119. 1860 ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ದಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್.
 120. [೧] "ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಪ್ಯಾಪರಿಂಗ್ ಒವರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲೈ"
 121. ಸ್ಟೆಫೆನ್ ಡಿ. ಬೆರೆನ್ಡ್ಟ್, ಡೇವಿಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸನ್, ಮತ್ತು ಎಲಿಟ್ಸ್, ಡ್ಬ್ಲ್ಯೂ. ಇ. ಬಿ. ಡೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ - ಅಮಿರಿಕನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ. "ಅಮೇರಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿದಂತಹ 27,233 ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. Stephen Behrendt (1999). "Transatlantic Slave Trade". Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience. New York: Basic Civitas Books. ISBN 0-465-00071-1.
 122. "AFRICAN-AMERICANS". History.com.
 123. ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಷನ್ / "ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಬ್ಲಡಿ200-ಇಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈತಿ ಡೂಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೋರ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್?", ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ , 2004 ರ ಮೇ 30.
 124. Sons Of Providence: The Brown Brothers, the Slave Trade, and the American Revolution By Charles Rappleye. 2006 Simon & Schuster. 978-0743266871
 125. ರಿಚರ್ಡ್ ಎಸ್ . ನ್ಯೂಮ್ಯಾನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಬಾಲಿಷನಿಸಮ್: ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
 126. ಕೊಲ್ಚಿನ್ ಪುಟ 96
 127. ಬರ್ಲಿನ್ ಪುಟಗಳು 161–162
 128. ಬರ್ಲಿನ್ ಪುಟಗಳು 168–169. ಕೊಲ್ಚಿನ್, ಪುಟ 96. 84%ನಷ್ಟು ಗುಲಾಮರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆಂದು ಫೋಗೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಗರ್‌ಮನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತರ ಪಂಡಿತರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಲಾಮರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಲ್ಚಿನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋಗೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಗರ್‌ಮನ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ 1830ರ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಕೌಂಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆಂದು ರಾನ್ಸಮ್ (ಪುಟ 582) ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 129. "ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ)". ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ.
 130. "Religion & Ethics – Modern slavery: Modern forms of slavery". BBC. 2007-01-30. Retrieved 2009-06-16.
 131. "Commemoration of the Abolition of Slavery Project". Uclan.ac.uk. 2008-05-20. Archived from the original on 2007-11-14. Retrieved 2010-08-29.
 132. "Chinese Police Find Child Slave". BBC News. 2008-04-30. Retrieved 2010-08-29.
 133. "Convictions in China slave trial". BBC News. 2007-07-17. Retrieved 2010-08-29.
 134. "Acme of Obscenity". Retrieved 2010-03-28.
 135. "BBC Millions 'forced into slavery'". BBC News. 2002-05-27. Retrieved 2010-08-29.
 136. "ಆಂಟಿ-ಸ್ಲೇವರಿ ಸೊಸೈಟಿ". Archived from the original on 2017-12-13. Retrieved 2011-05-03.
 137. "Mauritanian MPs pass slavery law". BBC News. 2007-08-09. Retrieved 8 Jan 2011.
 138. [227]
 139. [228]
 140. [೨]
 141. "Does Slavery Still Exist?". Anti-Slavery Society. Retrieved 2008-01-04. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 142. "My Career Redeeming Slaves". MEQ. December 1999. Retrieved 2008-07-31. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 143. ೧೪೩.೦ ೧೪೩.೧ "Convictions in China slave trial". BBC. July 17, 2007. Retrieved 2008-01-04. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 144. Zhe, Zhu (June 15, 2007). "More than 460 rescued from brick kiln slavery". China Daily. Retrieved 2008-01-04. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 145. "ನೇಪಾಳ್ ಅಬಾಲಿಷಸ್ ಸ್ಲೇವ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್". ABC ನ್ಯೂಸ್‌. 2008 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 8
 146. ಕೆನಡಾದ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮಂಡಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ: ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚ್ಯುವೇಷನ್ ಇನ್ ಆಫ್ ದಲಿತ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್; ಅಂಡ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ರಾಲಿಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಲಿತ್ಸ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ 1997 ಅಂಡ್ 1998 ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಅಥರಿಟೀಸ್; , 1999 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, IND31487. E, ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ - http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6ad3914.html [2010 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಂಕಲನಗೊಂಡಿತು]
 147. "ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಬಾನ್ಡಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ". ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್. 2003 ರ ಜನವರಿ 23.
 148. "UN ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯ ಫಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್". CBC ನ್ಯೂಸ್. 2007 ರ ಮಾರ್ಚ್ 2.
 149. Hernandez, Vladimir (2010-06-26). "''Forced labour clouds boom in Brazil's Amazon'', BBC". BBC News. Retrieved 2010-08-29.
 150. "Mauritania made slavery illegal last month". Saiia.org.za. 2007-09-06. Retrieved 2010-08-29.
 151. "The Abolition season on BBC World Service". Bbc.co.uk. Retrieved 2010-08-29.
 152. "Mauritanian MPs pass slavery law". BBC News. 2007-08-09. Retrieved 2010-08-29.
 153. "The Shackles of Slavery in Niger". Abcnews.go.com. 2005-06-03. Retrieved 2010-08-29.
 154. Andersson, Hilary (2005-02-11). "Born to be a slave in Niger". BBC News. Retrieved 2010-08-29.
 155. "BBC World Service | Slavery Today". Bbc.co.uk. Retrieved 2010-08-29.
 156. ಆಸ್ ದಿ ವಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೂಡ್ಸ್, ಪಿಗ್ಮೀಸ್ ಫೀಲ್ ಎಂಡೇಜಂರ್ಡ್, ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್
 157. ಕಾಂಗೋ'ಸ್ ಪಿಗ್ಮೀಸ್ ಲೈಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ Archived 2009-02-28 at the Wayback Machine., newsobserver.com
 158. IRAQ: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಾಕಿಸ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ವಿನ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್
 159. U.S. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, 2005 ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಕೋಟೆ ಡಿಐವೋಯರೆ
 160. ರಿಪೋರ್ಟ್: 225,000 ಹೈತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಸ್ಲೇವರಿ , USATODAY.com, 2009-12-22. 2010-02-16 ರಂದು ಮರು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
 161. ಕೆವಿನ್ ಬೇಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಪೀಪಲ್
 162. A Global Alliance Against Forced Labour. ISBN 9221153606. Unknown parameter |unused_data= ignored (help).
 163. ೧೬೩.೦ ೧೬೩.೧ ೧೬೩.೨ ೧೬೩.೩ ೧೬೩.೪ Kara, Siddharth (2008). Sex Trafficking – Inside the Business of Modern Slavery. Columbia University Press. ISBN 978-0231139601. Unknown parameter |month= ignored (help)
 164. Colish, Marcia (1990). The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages: Stoicism in classical Latin literature. Brill. p. 37. ISBN 9004093273. Retrieved December 2010. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help); More than one of |pages= and |page= specified (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 165. http://books.google.co.il/books?id=g_kuS42BxIYC&pg=PA420&lpg=PA420&dq=wang+mang+slavery&source=bl&ots=ZVLP0h32P9&sig=bf89w4fTVdCeQn5q4pdbgHdfKv8&hl=iw&ei=UjRSSpjOGYfgnAPapqymCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2
 166. ಎಸ್.ಎಮ್.ವೈಸ್, ಧೋ ದಿ ಹೆವನ್ಸ್ ಮೇ ಫಾಲ್ , ಪಿಮ್ಲಿಕೊ (2005)
 167. ಅಬಾಲಿಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ Archived 2010-01-12 at the Wayback Machine.. ಆನ್ ಲೈನ್ ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಾಪೀಡಿಯಾ
 168. ಸ್ಯೇಲಿಂಗ್ ಅಗ್ಯೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೇವರಿ.ಬೈ ಜೊ ಲೂಸ್ ಮೋರ್. BBC – ಡಿವಾನ್ – ಅಬಾಲಿಷನ್
 169. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಜಸ್ http://blackhistorypages.net/pages/emancipation.php Archived 2011-07-23 at the Wayback Machine.
 170. "The West African Squadron and slave trade". Pdavis.nl. Retrieved 2010-08-29.
 171. ಫೋನರ್, ಎರಿಕ್. "ಫರ್ಗಾಟನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್," ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್. 2007 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30.
 172. "The law against slavery". Religion & Ethics – Ethical issues. British Broadcasting Corporation. Retrieved 2008-10-05.
 173. ಹೆಸರು="ಸ್ಲೇವರಿ1"/
 174. ರಾಬರ್ಟ್ ಇ. ರೈಟ್, ಫ್ಯುಬರ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ (ಬಫಲೋ, ಎನ್.ವೈ.: ಪ್ರಾಮ್ಥಿಯಸ್, 2010), 83-116.
 175. "ILO seeks to charge Myanmar junta with atrocities". Reuters. 2006-11-16. Retrieved 2006-11-17.[permanent dead link]
 176. "ILO asks Myanmar to declare forced labour banned". Reuters.com. 2007-11-14. Retrieved 2010-08-29.
 177. Mar 29, 2005 (2005-03-29). "ILO cracks the whip at Yangon". Atimes.com. Archived from the original on 2017-11-19. Retrieved 2010-08-29.
 178. "ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನ್ US ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಚೀನಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್". ಏಜನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್-ಪ್ರೆಸ್. 2008 ರ ನವೆಂಬರ್ 8.
 179. "BBC report on Mani case". BBC News. 2008-10-27. Retrieved 2010-08-29.
 180. "Trafficking FAQs – Amnesty International USA". Amnestyusa.org. 2007-03-30. Archived from the original on 2009-07-08. Retrieved 2010-08-29.
 181. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್ಸ್ – ಆನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಇನ್ ನೇಪಾಳ್ ವುಮೆನ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್– WNN, 2008 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 05
 182. ೧೮೨.೦ ೧೮೨.೧ "US State Department Trafficking report". State.gov. Retrieved 2010-08-29.
 183. Lagerlöf, Nils-Petter (2006-11-12). "Slavery and other property rights". Ideas.repec.org. Retrieved 2009-05-06.
 184. "Technology". History.com. 2008-01-04. Archived from the original on 2008-04-23. Retrieved 2009-05-06.
 185. Slavery and Evangelical Enlightenment by Robert P Forbes in Religion and the Antebellum Debate over Slavery By John R. McKivigan and Mitchell Snay. Books.google.com. 2008-07-03. ISBN 9780820320762. Retrieved 2010-08-29.
 186. Adam Smith and the Virtues of Enlightenment by Charles L. Griswold. Books.google.com. 1999. ISBN 9780521628914. Retrieved 2010-08-29.
 187. ಆಡು ಬೊಹೆನ್, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ p. 110
 188. "Afrikan Involvement In Atlantic Slave Trade, By Kwaku Person-Lynn, Ph.D". Africawithin.com. Archived from the original on April 18, 2008. Retrieved 2010-08-29.
 189. João C. Curto. Álcool e Escravos: O Comércio Luso-Brasileiro do Álcool em Mpinda, Luanda e Benguela durante o Tráfico Atlântico de Escravos (c. 1480–1830) e o Seu Impacto nas Sociedades da África Central Ocidental. ಮ್ಯಾರ್ಸಿಯಾ ಲೆಮಿರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಪೊಸ್ ಇ ಎಸ್ಪಾಕೊಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಸೀರಿಸ್, ವಾಲ್ಯೂ. 3. ಲಿಸ್ಬನ್: ಎಡಿಟೊರಾ ವುಲ್ಗ್ಯಾಟಾ, 2002. ISBN 978-972-8427-24-5.
 190. ವಾಟ್ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೇ, BBC ನ್ಯೂಸ್ , 2006-09-22
 191. ಬ್ಲೇರ್ 'ಸಾರೋ' ಒವರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್, BBC ನ್ಯೂಸ್ , 2006-11-27
 192. "''BBC News'', 2007-02-25". BBC News. 2007-02-25. Retrieved 2010-08-29.
 193. "Livingstone breaks down in tears at slave trade memorial". London: Dailymail.co.uk. 2007-08-23. Retrieved 2010-08-29.
 194. "ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಪಾಲಜಿ Archived 2009-06-23 at the Wayback Machine.". ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್‌. 2009 ಜೂನ್ 19.
 195. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯದ ದಾಖಲತಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವರಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ
 196. ದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ[dead link] ಮತ್ತು ಕನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಎರಡು ರಾನ್ ಪೌಲ್ ರ ದಾಗಿದೆ.
 197. ಪೀಟರ್ ಕ್ರೆಂಬ್ಸ್ ರವರಿಂದ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್: ಕನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೇವರಿ
 198. ಡೇವ್ ಕೊಪೆಲ್ ರವರಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ; ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟಲಿ ಷುಡ್ ಡಂಪ್, ಇದು ಇಟಲಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 199. ಉದಾ, Machan, Tibor R. (2000). "Tax Slavery". Ludwig von Mises Institute. Retrieved October 9, 2006. Unknown parameter |month= ignored (help)
 200. ಸ್ಪ್ಜೆಲ್, ಮಾರ್ಜೊರೆ ದಿ ಡ್ರೆಡೆಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್: ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಲೇವರಿ , ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮಿರಾರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, 1996.
 201. http://www.ama.africatoday.com/films.htm
 202. http://www.imdb.com/find?s=all&q=slavery

ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಬ್ಯಾಲೆಸ್, ಕೆವಿನ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಪೀಪಲ್:ನ್ಯೂ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ (1999)
 • ಕ್ಯಾಂಪಬೆಲ್, ಗ್ವೆನ್, ಸೂಸೇನ್ ಮಿರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಸಿ.ಮಿಲ್ಲರ್, eds. ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1: ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ವಲ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಮೆಡಿವಲ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ; ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2: ದಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ (2007)
 • ಡೇವಿಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಬ್ರಿಯಾನ್. ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, 1770-1823 (1999)
 • ಡೇವಿಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಬ್ರಿಯಾನ್. ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಕಲ್ಚರ್ (1988)
 • ಡ್ರೆಸ್ಚರ್, ಸೆಮೌರ್. ಅಬಾಲಿಷನ್: ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿ ಸ್ಲೇವರಿ (2009) ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
 • ಫಿಂಕೆಲ್ಮೆನ್, ಪೌಲ್, ed. ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಪೀಡಿಯ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ (1999)
 • ಲಾಲ್, ಕೆ. ಎಸ್. ಮುಸ್ಲೀಂ ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ Archived 2008-05-12 at the Wayback Machine. (1994) ISBN 81-85689-67-9
 • ಗೊರ್ಡನ್, ಎಮ್. ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಅರಬ್ ವಲ್ಡ್ (1989)
 • ಗ್ರೀನೆ, ಜಾಕ್ವೆಲೈನ್. ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸೊಪೊಟೆಮಿಯ , (2001), ISBN 0-531-16538-8
 • ಮೀರ್ಸ್, ಸೂಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇಗರ್ ಕೊಪಿಟಫ್ - ಸಂಪಾದಕರು. ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ್ರಪಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ (1979)
 • ಮಾರ್ಗನ್, ಕೆನೀತ್. ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈಯರ್: ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟು ಅಮೇರಿಕ (2008)
 • ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾ, ಜೊಹಾನ್ಸ್. ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ , (2003)
 • ರಾಡ್ರಿಗೆಸ್, ಜುನಿಸ್ ಪಿ. - ಸಂಪಾದಕರು, ದಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಪೀಡಿಯ ಆಫ್ ವಲ್ಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ (1997)
 • ರಾಡ್ರಿಗ್ಯೂಜ್, ಜುನಿಸ್ ಪಿ. - ಸಂಪಾದಕರು. ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್: ಅ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಪೀಡಿಯ (2007)
 • ಶೆಲ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾರ್ಲ್-ಹೆನ್ಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡೇಜ್: ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ ಕೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುದ್ ಹೋಪ್, 1652–1813 (1994)
 • ವಿಲಿಯಂ ಲಿನ್ ವೆಸ್ಟರ್ಮನ್, ದಿ ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಮನ್ ಅಂಟಿಕ್ವಿಟಿ (1955), ISBN 0-87169-040-3
ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಮೂಲಗಳು
 • ಹೊಗೆನ್ ಡಾರ್ನ್, ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಮರಿಯನ್:ದಿ ಶೆಲ್ ಮನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸರಣಿಗಳು 49, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, 1986.
 • ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ ರೀಡರ್ , ಸಂಪಾದಕರು - ಬೈ ರಿಗಾಸ್ ಡೊಗ್ಯಾನಿಸ್, ಗ್ಯಾಡ್ ಹೆಮನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವಿನ್, ರೂಟ್ ಲೆಡ್ಜ್ 2003
ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು
ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಎರಾ
 • ಜೆಸ್ಸೆ ಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋರ ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್, ಎನ್ ಸ್ಲೇವಡ್: ದಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಡೇ ಸ್ಲೇವರಿ , ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿಲ್ಲನ್, 2008 ISBN 978-1-4039-7493-8
 • ಟಾಮ್ ಬ್ರಾಸ್, ಮಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ದೆರ್ ಲಿಂಡನ್, ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಲುಕ್ಯಾಸಿನ್, ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಫ್ರೀ ಲೇಬರ್ . ಅಮ್ ಸ್ಟರ್ಡಮ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, 1993
 • ಟಾಮ್ ಬ್ರಾಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಫ್ರೀ ಲೇಬರ್: ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ , ಲಂಡನ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಲೆಂಡ್, ಆರ್: ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್, 1999. 400 ಪುಟಗಳು.
 • ಟಾಮ್ ಬ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ಲಿಂಡನ್ - ಸಂಪಾದಕರು, ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಫೀ ಲೇಬರ್: ದಿ ಡಿಬೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ , ಬೆರ್ನ್: ಪೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಜಿ, 1997. 600 ಪುಟಗಳು. ಈ ಸಂಪುಟ ಅನ್ ಫ್ರೀ ಲೇಬರ್ ನ ಆಧುನಿಕ ರೂಪಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬರಹಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಕೆವಿನ್ ಬೇಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೇಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ , ಪುನಃ ಸಂಪಾದಿಸಲಾದ ಆವೃತ್ತಿ, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ 2004, ISBN 0-520-24384-6
 • ಕೆವಿನ್ ಬೇಲ್ಸ್(ಸಂಪಾದಕರು), ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಅ ರೀಡರ್ , ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ 2005, ISBN 0-520-24507-5freak
 • ಕೆವಿನ್ ಬೇಲ್ಸ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಲೇವರಿ: ಹೌ ವಿ ಫ್ರೀ ಟುಡೇಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ , ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ 2007, ISBN 978-0-520-25470-1.
 • ಮೆಂಡೆ ನ್ಯಾಜರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮಿನ್ ಲೆವಿಸ್, ಸ್ಲೇವ್:ಮೈ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ , ISBN 1-58648-212-2. ಮೆಂಡೆ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯುಬಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅಟ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. 2003 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಸಿಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು.
 • ಗ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಗ್, ಅಲೈನ್ ಗೌಸ್, ಮಿಕ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್, ಕ್ಲಾರ ಕ್ರಿವ್ಯಾಂಕೋವ ಮತ್ತು ಏಡನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ವೇಡ್ (2007). ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ದಿ UK: ಒವರ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕೀ ಇಷ್ಯೂಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ರೌನ್ ಟ್ರೀ ಫೌಂಡೇಷನ್. ISBN 978-1-85935-573-2.
 • ಸೊಮ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೌಂಡೇಷನ್

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ನುಡಿಗಳು ಇವೆ:
[[wikiquote:kn:{{{1}}}|ಗುಲಾಮಗಿರಿ]]
ಐತಿಹಾಸಿಕ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Particular human rights