ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯

ದಿನಾಂಕ

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ೩೬೩ನೇ ದಿನ( ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೬೪ನೇ ದಿನ). ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ೨೬ನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ೫ ದಿನಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ .

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ


ಜನನಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಣಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಜೆಗಳು / ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • Christmas

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಜನವರಿ | ಫೆಬ್ರುವರಿ | ಮಾರ್ಚ್ | ಏಪ್ರಿಲ್ | ಮೇ | ಜೂನ್ | ಜುಲೈ | ಆಗಸ್ಟ್ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ನವೆಂಬರ್ | ಡಿಸೆಂಬರ್