ಪೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು,ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಜನರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರವು ಬಂಧನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೋಲಿಸ್ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪೋಲಿಸ್ ಪಡೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಂದರ್ಮೆರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯುನಿಟ್ ಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಪೋಲಿಸ್ಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪೋಲಿಸ್ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಆದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ, ೧೮ ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೧೯ ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವು.ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ಪಡೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿವೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಲಿಸ್ ಪಡೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಬ್ಯುಲರಿ, ಗ್ಯಾಂಡರ್ಮೆರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ, ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾಗರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು, ಶೆರಿಫ್ಗಳು, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು, ರೇಂಜರ್ಸ್, ಶಾಂತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ / ನಾಗರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಪೋಲಿಸ್ ಪದವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಅಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಪೊಲೀಸರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪದಗಳು ಹಲವಾರು. ಕಳೆದುಹೋದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಭಾಷಾ ಪದಗಳು ದಶಕಗಳ ಅಥವಾ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ "ಕಾಪ್" ಎಂಬ ಪದವು ತನ್ನ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಂಟ್ರಲ್ರಿ ಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್) ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕವೆಂದು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಐಪಿ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವರೆಗಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕಾನ್-ನಕ್ಸಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದು.

ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೋಲಿಸ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೋಲಿಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ) ಯು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೋಲಿಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ೨೧೧೫ ಕಿ.ಮೀ. ಐಟಿಬಿಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಗಳು, ಕಾಡಿನ ಯುದ್ಧ, ಕೌಂಟರ್ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಸುಮಾರು ೯೦೦೦೦ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐಟಿಬಿಪಿ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಮತ್ತು ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ-ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ-ಸಮಯದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಾಲ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ)ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯೬೩ ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಾಲ್, ಇಂಡೋ-ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಭೂತಾನ್ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೋಲಿಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಮೀಸಲಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೋಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ೮೨೦೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಗಳು, ಜಂಗಲ್ ಯುದ್ಧ, ಕೌಂಟರ್ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಐಬಿ), ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಂಗ್ (ಆರ್ & ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ), ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಗುಂಪು (ಎಸ್ಪಿಜಿ), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ (ಎನ್ಎಸ್ಜಿ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ (ಎ.ಸಿ) ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪೋಲಿಸ್ (ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ) ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಐಜಿ) ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.


ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/news/fixing Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೋಲಿಸ್&oldid=904165" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ