ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನನ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಧನ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೩೩&oldid=740657" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ