ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ೧೯೪ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿವಿಡಿ: ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆ - ಪಟ್ಟಿ - ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯೩೩ಮಾಂಟೇವೀಡಿಯೊ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದಂತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.(೧) ನಿಶ್ಚಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (೨) ನಿಶ್ಚಿತ ಭೂಪ್ರದೇಶ (೩) ಸರಕಾರ ಮತ್ತು (೪) ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಭಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ದೇಶಗಳ/ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ೧೯೪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ೨ ದೇಶಗಳನ್ನು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಟೈವಾನ್) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ೧೯೨ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದದ ಕೆಲವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳು (ಉದಾ.ಪಶ್ಚಿಮ ಸಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಹ್ರವಿ ಅರಬ್ ಲೋಕತಂತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅಧಿಕಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಭಜನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ.

ಪಟ್ಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿವಿಡಿ:

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಅಂಗೋಲ - ಅಂಗೋಲ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Angola)
  ಅಂಡೋರ - ಅಂಡೋರ ರಾಜ್ಯ (Principality of Andorra)
  ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ - ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Azerbaijan)
  ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Islamic Republic of Afghanistan)
 • ಫಾರ್ಸಿ (ದರಿ-ಫಾರ್ಸಿ) ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: افغانستان (ಅಫ್ಘಾನೆಸ್ಥಾನ್) — دولت اسلامی افغانستان (ದೌಲತ್-ಎ ಎಸ್ಲಾಮಿ-ಯೆ ಅಫ್ಘಾನೆಸ್ಥಾನ್)
 • ಪುಶ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: افغانستان (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್)
  [೧][೨] ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ (United States of America)
  ಅರ್ಜೆಂಟೀನ - ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಗಣರಾಜ್ಯ (Argentine Nation or Argentine Republic)
  ಅಲ್ಬೇನಿಯ - ಅಲ್ಬೇನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Albania)
 • ಅಲ್ಬೇನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Shqipëria (ಶ್ಕಿಪೇರಿಯ)— Republika e Shqipërise (ರಿಪಬ್ಲಿಕ ಎ ಶ್ಕಿಪೇರಿಸೆ)
  ಅಲ್ಜೀರಿಯ - ಅಲ್ಜೀರಿಯ ಲೋಕತಂತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯ (People's Democratic Republic of Algeria)
 • ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: ಅಲ್-ಜಜಾ'ಇರ್ / الجمهورية الجزائرية — Al-Jumhūrīyah al-Jazā’irīyah ad-Dīmuqrāţīyah ash-Sha’bīyah / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ (Antigua and Barbuda)
  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ - (Commonwealth of Australia)
  ಆಸ್ಟ್ರಿಯ - ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Austria)
  ಆರ್ಮೇನಿಯ - ಆರ್ಮೇನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Armenia)
 • ಆರ್ಮೇನಿಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: ಹಯಸ್ಥಾನ್ / Հայաստան — ಹಯಸ್ಥಾನಿ ಹನ್ರಪೆತುತ್'ಯುನ್ / Հայաստանի Հանրապետություն<

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ - ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Indonesia)
  ಇರಾನ್ - ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮೀಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Islamic Republic of Iran)
  ಇರಾಕ್ - ಇರಾಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Iraq)
  ಇಸ್ರೇಲ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ (State of Israel)
  ಇಟಲಿ - ಇಟಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Italian Republic)
  [೨] ಇಥಿಯೋಪಿಯ - ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
 • ಅಮ್ಹರಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Ityop'iya / ኢትዮጵያ — Ityop'iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik / የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ - ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Equatorial Guinea)
  ಈಜಿಪ್ಟ್ - ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅರಬ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Arab Republic of Egypt)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  [೩] ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್ - ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Uzbekistan)
  ಉಗಾಂಡ - ಉಗಾಂಡ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Uganda)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಎಕ್ವಡಾರ್ - ಎಕ್ವಡಾರ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Ecuador)
  ಎಸ್ಟೊನಿಯ - ಎಸ್ಟೊನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Estonia)
  ಎರಿಟ್ರಿಯ - ಎರಿಟ್ರಿಯ ರಾಜ್ಯ (State of Eritrea)
  ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ - ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of El Salvador)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಐರ್ಲೆಂಡ್ - ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Ireland)
  ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ - ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Iceland)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಒಮಾನ್ - ಒಮಾನ್ ಸುಲ್ತನತ್ (Sultanate of Oman)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಕಾಂಬೋಡಿಯ - ಕಾಂಬೋಡಿಯ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Cambodia)
  ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ - ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Cameroon)
  [೪] ಕೆನಡ (Canada)
  ಕೇಪ್ ವೆರ್ದ್ - ಕೇಪ್ ವೆರ್ದ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Cape Verde)
  ಕೊಲಂಬಿಯ - ಕೊಲಂಬಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Colombia)
  ಕೊಮೊರೊಸ್ - ಕೊಮೊರೊಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ (Union of the Comoros)
  ಕಾಂಗೊ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Congo)
  ಕಾಂಗೊ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Democratic Republic of Congo)
  ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ - ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Costa Rica)
  [೫] ಕೋತ್ ದ್'ಇವಾರ್ - ಕೋತ್ ದ್'ಇವಾರ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Côte d'Ivoire)
  ಕ್ರೊಯೆಶಿಯ - ಕ್ರೊಯೆಶಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Croatia)
  ಕ್ಯೂಬ - ಕ್ಯೂಬ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Cuba)
  ಕಜಾಕಸ್ಥಾನ್ - ಕಜಾಕಸ್ಥಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Kazakhstan)
 • ಕಜಾಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Qazaqstan / Қазақстан — Qazaqstan Respūblīkasy / Қазақстан Республикасы
 • Russian: Kazachstan / Казахстан — Respublika Kazachstan / Республика Казахстан
  ಕೀನ್ಯ - ಕೀನ್ಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Kenya)
  ಕಿರಿಬಾತಿ - ಕಿರಿಬಾತಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Kiribati)
  ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ - ಕೊರಿಯ ಜನ ಗಣರಾಜ್ಯ (Democratic People's Republic of Korea)
  ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ - ಕೊರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Korea)
  ಕುವೈತ್ - ಕುವೈತ್ ರಾಜ್ಯ (State of Kuwait)
  ಕಿರ್ಗಿಸ್ಥಾನ್ - ಕಿರ್ಗಿಜ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Kyrgyz Republic)
  ಕಟಾರ್ - ಕಟಾರ್ ರಾಜ್ಯ (State of Qatar)


ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಗಬೊನ್ - ಗಬೊನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Gabonese Republic)
  ಗ್ಯಾಂಬಿಯ - ಗ್ಯಾಂಬಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of The Gambia)
  [೩] ಗ್ರೀಸ್ - ಹೆಲೆನಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Hellenic Republic)
  [೩] ಗ್ರೆನಾಡ (Grenada)
  ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ - ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Guatemala)
  ಗಿನಿ - ಗಿನಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Guinea)
  ಗಿನಿ-ಬಿಸೌ - ಗಿನಿ-ಬಿಸೌ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Guinea-Bissau)
  ಗಯಾನ - ಗಯಾನ ಸಹಕಾರಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Co-operative Republic of Guyana)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಘಾನ - ಘಾನ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Ghana)
 • English: Ghana — Republic of Ghana

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಚಾಡ್ - ಚಾಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Chad)
  ಚಿಲಿ - ಚಿಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Chile)
  ಚೀನಿ ಜನ ಗಣರಾಜ್ಯ (People's Republic of China)
  ಚೀನಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of China)
  ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Czech Republic)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಜಮೈಕ (Jamaica)
  ಜಪಾನ್ - ಜಪಾನ್ ರಾಜ್ಯ (State of Japan)
  ಜಿಬೂಟಿ - ಜಿಬೂಟಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Djibouti)
  ಜೋರ್ಡಾನ್ - ಜೋರ್ಡಾನ್ ಹಶೆಮೈಟ್ ರಾಜ್ಯ (Hashemite Kingdom of Jordan)
 • ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Al-Urdun / الاردن — Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah / المملكة الأردنّيّة الهاشميّة
  [೩] ಜಾರ್ಜಿಯ (Georgia)
  [೨] ಜರ್ಮನಿ - ಜರ್ಮನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗಣರಾಜ್ಯ (Federal Republic of Germany)
  ಜಾಂಬಿಯ - ಜಾಂಬಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Zambia)
  ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Zimbabwe)


ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಟೊಗೊ - ಟೊಗೊ ಗಣರಾಜ್ಯ (Togolese Republic)
  ಟೊಂಗಾ - ಟೊಂಗಾ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Tonga)
  [೩] ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ - ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Trinidad and Tobago)
  ಟುನೀಶಿಯ - ಟುನೀಶಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Tunisia)
  ಟರ್ಕಿ - ಟರ್ಕಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Turkey)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  2 ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ - ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Denmark)
  ಡೊಮಿನಿಕ - ಡೊಮಿನಿಕ ಕಾಮನ್‍ವೆಲ್ತ್ (Commonwealth of Dominica)
  ಡೊಮಿನಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Dominican Republic)


ಸಂಪಾದಿಸಿ

  [೩] ತಾಜಿಕಿಸ್ಥಾನ್ - ತಾಜಿಕಿಸ್ಥಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Tajikistan)
  ತಾಂಜೇನಿಯ - ಒಟ್ಟಾದ ತಾಂಜೇನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (United Republic of Tanzania)
  ತುವಾಲು (Tuvalu)
  ತುರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ಥಾನ್ (Turkmenistan)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಥೈಲೆಂಡ್ - ಥೈಲೆಂಡ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Thailand)
 • ಥಾಯ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Prathēt Thai / ประเทศไทย — Rātcha Anāchak Thai / ราชอาณาจักรไทย

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of South Africa)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ನಮಿಬಿಯ - ನಮಿಬಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Namibia)
  ನೌರು - ನೌರು ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Nauru)
  ನೇಪಾಳ - ನೇಪಾಳ ರಾಜ್ಯ (State of Nepal)
  [೧] ನೆದರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ - ನೆದರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of the Netherlands)
  [೧] ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ (New Zealand)
  ನಿಕರಾಗುವ - ನಿಕರಾಗುವ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Nicaragua)
  ನೈಜರ್ - ನೈಜರ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Niger)
  [೨] ನೈಜೀರಿಯ - ನೈಜೀರಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಗಣರಾಜ್ಯ (Federal Republic of Nigeria)
  [೧] ನಾರ್ವೆ - ನಾರ್ವೆ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Norway)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಪೂರ್ವ ಟೀಮೊರ್ - ಟೀಮೊರ್-ಲೆಸ್ತೆ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Democratic Republic of Timor-Leste)
  ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Islamic Republic of Pakistan)
 • ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Pākistān / پاکستان — Islami Jamhuria Pākistān / اسلامی جمہوریت پاکستان
  ಪಲಾವ್ - ಪಲಾವ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Palau)
  ಪನಾಮ - ಪನಾಮ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Panama)
  ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ - ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ (Independent State of Papua New Guinea)
  ಪರಾಗ್ವೆ - ಪರಾಗ್ವೆ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Paraguay)
  ಪೆರು - ಪೆರು ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Peru)
  ಪೋಲೆಂಡ್ - ಪೋಲೆಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Poland)
  [೩] ಪೋರ್ಚುಗಲ್ - ಪೋರ್ಚುಗೀಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Portuguese Republic)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  [೩] ಫಿಜಿ - ಫಿಜಿ ದ್ವೀಪಗಳ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of the Fiji Islands)
  [೩] ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ - ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Finland)
  [೧] ಫ್ರಾನ್ಸ್ - ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (French Republic)
  ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ - ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of the Philippines)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಬಹಾಮಾಸ್ - (Commonwealth of the Bahamas)
  ಬಹರೇನ್ - ಬಹರೇನ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Bahrain)
  ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜನ ಗಣರಾಜ್ಯ (People's Republic of Bangladesh)
 • ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Banglādeś / বাংলাদেশ — Gana Prajātantrī Bānglādesh - গণ প্রজাতঁত্রী বাংলাদেশ
  ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ (Barbados)
  ಬೆಲಾರುಸ್- ಬೆಲಾರುಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Belarus)
  ಬೆಲ್ಜಿಯಂ - ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Belgium)
  ಬೆಲೀಜ್ (Belize)
  ಬೆನಿನ್ - ಬೆನಿನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Benin)
  ಬೊಲಿವಿಯ - ಬೊಲಿವಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Bolivia)
  ಬೊಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಜೆಗೊವಿನ (Bosnia and Herzegovina)
  ಬೊಟ್ಸ್ವಾನ - ಬೊಟ್ಸ್ವಾನ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Botswana)
  ಬ್ರೆಜಿಲ್ - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸಂಘಟಿತ ಗಣರಾಜ್ಯ (Federative Republic of Brazil)
  ಬ್ರುನೈ - ಬ್ರುನೈ ದಾರುಸ್ಸಲಾಮ್ ರಾಜ್ಯ (State of Brunei Darussalam)
  ಬಲ್ಗೇರಿಯ (Republic of Bulgaria)
  ಬುರ್ಕೀನ ಫಾಸೊ (Burkina Faso)
  ಬುರುಂಡಿ - ಬುರುಂಡಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Burundi)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಭೂತಾನ್ - ಭೂತಾನ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Bhutan)
  [೨] ಭಾರತ - ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of India)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Central African Republic)
  ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸೆಡೊನಿಯ[೬] (North Macedonia)
  ಮಾಡಗಾಸ್ಕರ್ - ಮಾಡಗಾಸ್ಕರ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Madagascar)
  ಮಲಾವಿ - ಮಲಾವಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Malawi)
  [೨] ಮಲೇಶಿಯ - ಮಲೇಶಿಯ ಸಂಘಟನೆ (Federation of Malaysia)
  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ - ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Maldives)
 • ದಿವೇಹಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Divehi Rājje / ގުޖޭއްރާ ޔާއްރިހޫމްޖު — Divehi Rājje ge Jumhuriyyā / ހިވެދި ގުޖޭއްރާ ޔާއްރިހޫމްޖު
  ಮಾಲಿ - ಮಾಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Mali)
  ಮಾಲ್ಟ - ಮಾಲ್ಟ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Malta)
  ಮಾರ್ಶಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು - ಮಾರ್ಶಲ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of the Marshall Islands)
  ಮೌರಿಟೇನಿಯ - ಮೌರಿಟೇನಿಯ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Islamic Republic of Mauritania)
  ಮಾರಿಷ್ಯಸ್ - ಮಾರಿಷ್ಯಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Mauritius)
  [೨] ಮೆಕ್ಸಿಕೊ - ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ರಾಜ್ಯಗಳು (United Mexican States)
  [೨] ಮೈಕ್ರೊನೇಷ್ಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು (Federated States of Micronesia)
  [೩][೭] ಮಾಲ್ಡೊವ - ಮಾಲ್ಡೊವ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Moldova)
  ಮೊನಾಕೊ - ಮೊನಾಕೊ ರಾಜ್ಯ (Principality of Monaco)
  ಮಂಗೋಲಿಯ - ಮಂಗೋಲಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Mongolia)
  ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ - ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Montenegro)
  ಮೊರಾಕೊ - ಮೊರಾಕೊ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Morocco)
  ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ - ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Mozambique)
  [೮] ಮಯನ್ಮಾರ್ - ಮಯನ್ಮಾರ್ ಒಕ್ಕೂಟ (Union of Myanmar)
 • ಬರ್ಮೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Myanma / ဴမန္မာ — Pyidaungzu Myanma Naingngandaw / ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာနုိင္ငံေတာ္

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  [೩] ಯುಕ್ರೇನ್ (Ukraine)
  [೨] ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (United Arab Emirates)
  [೧] ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್ - ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
  ಯುರುಗ್ವೆ - ಯುರುಗ್ವೆ ಪೂರ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯ (Eastern Republic of Uruguay)
  ಯೆಮೆನ್ - ಯೆಮೆನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Yemen)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ರೊಮೇನಿಯ (Romania)
  [೨] ರಷ್ಯಾ - ರಷ್ಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ (Russian Federation)
  ರ್ವಾಂಡ - ರ್ವಾಂಡ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Rwanda)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಲಾಓಸ್ - ಲಾಓ ಜನರ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Lao People's Democratic Republic)
 • ಲಾಓಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Lao / ນລາວ — Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao / ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ಲಾಟ್ವಿಯ - ಲಾಟ್ವಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Latvia)
  ಲೆಬನನ್ — ಲೆಬನನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Lebanon)
  ಲೆಸೊಥೊ — ಲೆಸೊಥೊ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Lesotho)
  ಲೈಬೀರಿಯ — ಲೈಬೀರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Liberia)
  ಲಿಬ್ಯಾ — ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಲಿಬ್ಯಾದ ಜನರ ಅರಬ್ ಜಮ್ಹಾರಿಯ (Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya)
 • ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Lībiyah / ليبية — al-Jamāhīrīyah al-‘Arabīya al-Lībīyah ash-Sha‘bīyah al-Ishtirākīyah al-Uzma / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  ಲೈಕ್ಟೆನ್‍ಸ್ಟೈನ್ — ಲೈಕ್ಟೆನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರಾಜ್ಯ (Principality of Liechtenstein)
  ಲಿಥುವೇನಿಯ — ಲಿಥುವೇನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Lithuania)
  ಲಕ್ಸೆಂಬೊರ್ಗ್ — (Grand-Duchy of Luxembourg) Flag

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ವನುಆಟು — ವನುಆಟು ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Vanuatu)
  ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ — ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯ (State of the Vatican City)
  [೨] ವೆನೆಜುವೆಲ — ವೆನೆಜುವೆಲ ಬೊಲಿವಾರನ ಗಣರಾಜ್ಯ (Bolivarian Republic of Venezuela)
  ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ — ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Socialist Republic of Vietnam)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಸಿಪ್ರಸ್ — ಸಿಪ್ರಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Cyprus)
  [೩] ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ — ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಸಂಘಟನೆ (Federation of Saint Kitts and Nevis)
  ಸೇಂಟ್ ಲುಸಿಯ (Saint Lucia)
  ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೀನ್ಸ್ (Saint Vincent and the Grenadines)
  ಸಮೋಅ — ಸಮೋಅ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ (Independent State of Samoa)
  ಸಾನ್ ಮರಿನೊ — ಸಾನ್ ಮರಿನೊದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಗಣರಾಜ್ಯ (Most Serene Republic of San Marino)
  [೩] ಸಾಒ ಟೊಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ — ಸಾಒ ಟೊಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Democratic Republic of Sao Tome and Principe)
  ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯ — ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Saudi Arabia)
 • ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Al-ʿArabiyyah as-Saʿūdiyyah / العربية السعودية — Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Sa'udiyah / المملكة العربيّة السّعوديّة
  ಸೆನಗಲ್ — ಸೆನಗಲ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Senegal)
  [೨][೩] ಸೆರ್ಬಿಯ — ಸೆರ್ಬಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Serbia)
  ಸೆಶೆಲ್ಸ್ — ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Seychelles)
  ಸಿಯೆರ್ರ ಲಿಯೋನ್ — ಸಿಯೆರ್ರ ಲಿಯೋನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Sierra Leone)
  ಸಿಂಗಾಪುರ — ಸಿಂಗಾಪುರ ಗಣಾರಾಜ್ಯ (Republic of Singapore)
  ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ — ಸ್ಲೊವಾಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Slovak Republic)
  ಸ್ಲೊವೇನಿಯ — ಸ್ಲೊವೇನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Slovenia)
  ಸಾಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು (Solomon Islands)
  [೭][೯] ಸೊಮಾಲಿಯ (Somalia)
  [೨] ಸ್ಪೇನ್ — ಸ್ಪೇನ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Spain)
  ಸುಡಾನ್ — ಸುಡಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of the Sudan)
  ಸುರಿನಾಮ್ — ಸುರಿನಾಮ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Suriname)
  ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ — ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Swaziland)
  ಸ್ವೀಡನ್ — ಸ್ವೀಡನ್ ರಾಜ್ಯ (Kingdom of Sweden)
  [೨] ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ — ಸ್ವಿಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ (Swiss Confederation)
  ಸಿರಿಯಾ — ಸಿರಿಯಾದ ಅರಬ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Syrian Arab Republic)
 • ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: Sūriyyah / سورية — Al-Jumhuriyah al-'Arabiyah al-Suriyah / الجمهوريّة العربيّة السّوريّة

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಹೈತಿ - ಹೈತಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Haiti)
  ಹೊಂಡುರಾಸ್ - ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Honduras)
  ಹಂಗರಿ - ಹಂಗರಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (Republic of Hungary)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ೧.೦ ೧.೧ ೧.೨ ೧.೩ ೧.೪ ೧.೫ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named overseas
 2. ೨.೦೦ ೨.೦೧ ೨.೦೨ ೨.೦೩ ೨.೦೪ ೨.೦೫ ೨.೦೬ ೨.೦೭ ೨.೦೮ ೨.೦೯ ೨.೧೦ ೨.೧೧ ೨.೧೨ ೨.೧೩ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named federal
 3. ೩.೦೦ ೩.೦೧ ೩.೦೨ ೩.೦೩ ೩.೦೪ ೩.೦೫ ೩.೦೬ ೩.೦೭ ೩.೦೮ ೩.೦೯ ೩.೧೦ ೩.೧೧ ೩.೧೨ ೩.೧೩ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named autonomous
 4. The legal name for Canada is the sole word; an officially sanctioned, though disused, name is Dominion of Canada (which includes its legal title); see: Canada's name, Dominion.
 5. Also known as Ivory Coast (which was formerly its official name).
 6. The Republic of Macedonia is known also as the Former Yugoslav Republic of Macedonia, see Foreign relations of the Republic of Macedonia.
 7. ೭.೦ ೭.೧ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named dejure
 8. Also known as Burma (which was formerly its official name).
 9. Somalia is a country that currently only exists in a de jure capacity.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ