ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ). ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷಾಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯವೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್‌ನಂತ‍ಹ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದರೂ, ಅದರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಐರ್‍ಲೆಂಡ್‌ಗಳು ಕೂಡ ದೇಶಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳು ೧೯೩. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಪಂಗಡಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಂಚಿಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುರುತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜನಾಂಗೀಯತೆಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಇತರವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೧][೨] ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ಎಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.[೩]

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಾಗಿದೆ.[೪] ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ - ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ - 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಿಲ್ಲ.[೫] ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೂರು ಗಮನಾರ್ಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಲವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆದಿಮತ್ವ (ಬಹುವಾರ್ಷಿಕತೆ), ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಾಂಗೀಯತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರಬಲ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಆದಿಮವಾದ(ಆದಿಮತ್ವ) ವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು.[೬]

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Black%27s_Law_Dictionary
  2. https://www.academia.edu/40353321
  3. https://books.google.co.in/books?id=740O4K52DCwC&redir_esc=y
  4. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-polisci-041719-101841
  5. https://www.britannica.com/topic/nationalism
  6. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-polisci-041719-101841
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ದೇಶ&oldid=1178428" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ