ಕೊರಿಯಾದ ಭಾಷೆ

(ಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆ (한국어, 조선말), ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ.

ಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆ
한국어, 조선말
ಹಾಂಗುಗಿಯೊ, ಜೊಸೋನ್ಮಲ್
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ
ಒಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡುವವರು:
೭೮ ಮಿಲಿಯನ್[೧] 
ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ೧೬
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ (ವಿವಾದಿತ) 
ಬರವಣಿಗೆ: ಹಾಂಗುಲ್ 
ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ:
ದ. ಕೊರಿಯ:
National Institute of Korean Language (국립국어원)

ಉ. ಕೊರಿಯ:
Sahoe Kwahagwŏn Ŏhak Yŏnguso (사회 과학원 어학 연구소)

ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
ISO 639-1: ko
ISO 639-2: kor
ISO/FDIS 639-3: kor
  1. "Korean". ethnologue. Retrieved 2007-04-20.