ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 
Pie chart of world languages by percentage of speakers

ಇದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಜನಾಂಗಗಳ ಉಗಮ ಸಂಬಂಧಿ ಘಟಕಗಳಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ, ವ್ಯಾಪಕ ಮಾನ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ.

  1. ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳು (ಯೂರೋಪ್, ದಕ್ಷಿಣಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಅಮೇರಿಕ, ಓಷ್ಯಾನಿಯಾ)
  2. ಚೀನಿ-ಟಿಬೆಟನ್ ಭಾಷೆಗಳು (ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ)
  3. ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ ಭಾಷೆಗಳು (ಸಹಾರಾದ ಕೆಳಗಿನ ಆಫ್ರಿಕಾ)
  4. ಆಫ್ರೋ-ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು (ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಉತ್ತರಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ)
  5. ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸ್ಯದ ಭಾಷೆಗಳು (ಓಷ್ಯಾನಿಯಾ, ಮ್ಯಾಡಗ್ಯಾಸ್ಕರ್, ಮಲೇ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ)
  6. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ)
  7. ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು (ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಉತ್ತರ ಏಷ್ಯಾ, ಅನಟೋಲಿಯ, ಸಾಯ್ಬೀರಿಯಾ)
  8. ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ)
  9. ತಾಯ್-ಕಡಾಯ್ ಭಾಷೆಗಳು (ದಕ್ಷಿಣಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ)
  10. ಜಪಾನಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು (ಜಪಾನ್)

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಆದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನುಳ್ಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಷೆಗಳ ವರ್ಗಗಳು, ಎಸ್ಕಿಮೋ-ಅಲ್ಯೂಟ್, ನಾ-ದೆನೆ, ಆಲ್ಗಿಕ್, ಕೆಚ್ವನ್ ಮತ್ತು ನೈಲೋ-ಸಹಾರನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ವಿವಿಧತೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿಸಂಪಾದಿಸಿ