ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (Greek: χειρουργική

ಫಿಟ್ಜ್ಸಿಮೊನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಡಿಯೋತೋರಾಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಕಿರೀಟ ಕವಾಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.
ಚೆಯಿರೋರ್ಗಿಕೆ ಯಿಂದ, ಮೂಲLatin: chirurgiae, "ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕೆಲಸ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.) ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗು/ಅಥವಾ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗು ಪರಿಕರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಶರೀರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನ , ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ , ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯಾಪದವಾದ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ದಾದಿ ಎಂದೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ರೋಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಗಾರ, ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಪದವು ವೈದ್ಯರು, ಪೋಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೈದ್ಯರು, ದಂತವೈದ್ಯರು(ಅಥವಾ ಬಾಯಿ(ವಸಡು-ಚಹರೆ) ಹಾಗು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲೋಫೇಶಿಯಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ) ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಆವರ್ತಕ ಮಾದರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ಪದವು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರ ಕೋಣೆಗೆ, ದಂತವೈದ್ಯ/ಬಾಯಿ ಹಾಗು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲೋಫೇಶಿಯಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ದೈಹಿಕ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ)ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಗಿಯ ಅಂಗಾಂಶದ ಛೇದನ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಗಾಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು "ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ" ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಳಕೆ, ಅರಿವಳಿಕೆ, ಕೀವುಗಳೆಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಮಾದರಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಹಾಗು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸುವುದು.ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣಶೀಲ ವಿಧಾನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; "ಅತಿಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವ ಭಾಗದಿಂದ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಸ್ತುವು ಅಂಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿರುವ ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ.(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಟಲದ ವಿಚ್ಚೇದನ) ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಿಧಾನ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುರ್ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ).

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುರ್ತು, ವಿಧಾನದ ಮಾದರಿ, ಒಳಗೊಂಡ ದೇಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಮಟ್ಟ, ಹಾಗು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ರೋಗಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಹಾಗು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ಜೀವ, ಅಂಗ, ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಪರಿಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನ್ನು ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಥವಾ ರೋಗವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ರೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಂಗಛೇದನ ದೇಹದ ಅಂಗದ ಛೇದನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಥವಾ ಬೆರಳು. ರಿಪ್ಲಾಂಟೆಶನ್ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದ ಶರೀರ ಭಾಗದ ಮರುಜೋಡಣೆ. ಪುನಾರಚನೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಾಯಗೊಂಡ, ಅಂಗಹೀನವಾದ, ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ದೇಹದ ಭಾಗದ ಪುನಾರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು (ಪ್ರಸಾಧನ)ಉಳಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಛೇದನ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗ, ಅಂಗಾಂಶ, ಅಥವಾ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗವನ್ನು ರೋಗಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ದೇಹದ ಅಂಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗವನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ (ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ) ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಒಂದು ಅಂಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಾನವರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದೂ ಸಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಅಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅಂಗ, ಅಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ(ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಭಾಗ ಹಾಗು ಅದರ ಅನುಬಂಧವಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.), ಅಲ್ಲದೇ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ(ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗು/ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.)

ಕನಿಷ್ಠ ಅತಿಕ್ರಮಣಶೀಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇದು ಸಣ್ಣದಾದ ಬಾಹ್ಯ ಛೇದನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕುಳಿ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದೊಳಗೆ ಸಂಕೋಚನಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೊಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಛೇದನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಛೇದನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಚಾಕು (ಚೂರಿ)ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲೇಸರ್ ನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಮೈಕ್ರೋಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೊಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾ ವಿಂಚಿ ಅವರ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಇದನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಛೇದನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅಂಗದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು -ಎಕ್ಟಮಿ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಒಂದು ಅಂಗ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶದ ಛೇದನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳು -ಓಟಮಿ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದರದ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದರದ ಕುಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಲಾಪರೋಟಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸಣ್ಣ ಛೇದನದ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ದರ್ಶಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ವಿಧಾನಗಳು -ಓಸ್ಕೊಪಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉದರದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಮ(ಕೃತಕ ರಂಧ್ರ)ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಅರೆ-ಶಾಶ್ವತ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದ ರಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು -ಓಸ್ಟೋಮಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪುನಾರಚನೆ, ದೇಹದ ಅಂಗದ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪುನಾರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು -ಓಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೈನೋ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು "ಮೂಗಿಗೆ" ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಮೂಲತಃ ಮೂಗಿನ ಪುನಾರಚನೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ (ಪ್ರಸಾಧನ)ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ.

 • ಹಾನಿಯುಂಟಾದ ಅಥವಾ ಬಹುಕಾಲದ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ರಿಪೇರಿ(ದುರಸ್ತಿ) ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದವು -ರ್ರಫಿ ಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹರ್ನಿಯೋರ್ರಫಿ ಎಂಬುದು ಹರ್ನಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿಯಾದರೆ, ಪೆರಿನಿಯೋರ್ರಫಿ ಎಂಬುದು ಮೂಲಾಧಾರ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ರೋಗಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ಮೇಜು ಹಾಗು ಇತರ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ (ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ)ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಪರಿಸರ ಹಾಗು ವಿಧಾನಗಳು ಅಪೂತಿಕಾರಿ ವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: "ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರಹಿತ"(ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು "ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಸಹಿತ" ಅಥವಾ "ಕಲುಷಿತ" ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಾಶನಗೊಳಿಸಬೇಕು., ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕರಣವು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡರೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶನಗೊಳಿಸಬೇಕು.(ಅಂದರೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ರಿಮಿಸಹಿತ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ). ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರಹಿತ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.(ಕೈಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೋಪಿ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರಹಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗೌನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರಹಿತ ಕೃತಕ ರಬ್ಬರು ಅಥವಾ ರಬ್ಬರಲ್ಲದ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ಹಾಗು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮುಸುಕು), ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಗು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಕಾರಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂಚೆ, ರೋಗಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಹಾಗು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ASA ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರ್ಗಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯು ಸಮ್ಮತಿ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈತನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಟಲೋಗಸ್ ರಕ್ತ ದಾನದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೆಲ ವಾರಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ರೋಗಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಾಲಿಈಥಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರುಳನ್ನು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೆಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ದ್ರವಾಹಾರವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಲೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಒಂದು NPO ಆದೇಶ, ಇದರಂತೆ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೂರ್ವದ ಔಷಧವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಚೋಷಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಪೂರ್ವದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪು,ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕು. ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಹೊರಮೈಯ ನರಗಳ ತುದಿಗಳಿಗೆ IV ಲೈನ್ ನನ್ನು (ತೂರುನಳಿಕೆಯನ್ನು)ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಪೂರ್ವದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.(ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗಳು, ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳು, ಮುಂತಾದವು). ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ರೋಗಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಸೋಂಕಿನ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸಿಡೈನ್ ಗ್ಲುಕೊನೆಟ್ ಅಥವಾ ಪೋವಿಡೋನ್-ಐಯೋಡಿನ್ ನಂತಹ ಕೀವುಗಳೆಕಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೀವುಗಳೆಕಗಳ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಮಿರಹಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹಾಗು ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ; ನಂತರ "ಈಥರ್ ಪರದೆಯನ್ನು" ರೂಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆತನ ತಲೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞ/ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞರು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು (ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಮಿಸಹಿತ) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.(ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಮಿರಹಿತ)

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಅಂಗಾಂಶದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅರಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅರಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅರಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ ಬಹಳ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಆಳವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆಯು ಸಹ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅರಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ನಳಿಕೆಯನ್ನು ತೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಈತನನ್ನು ಒಂದು ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ಗವಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಗು ಒಳಕ್ಕೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಕಾರಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಛೇದನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಛೇದನವು ತೆರೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಹಾಗೆ ಇಡಲು ಪ್ರತಿಕರ್ಷಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಭಾಗವು ಹಲವಾರು ಪದರಗಳ ಛೇದನವನ್ನು ಹಾಗು ಅಂಗವಿಚ್ಚೇದನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಉದರದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾದರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಛೇದನವು ಚರ್ಮವನ್ನು, ಚರ್ಮದಡಿಯ ಅಂಗಾಂಶ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೂರು ಪದರಗಳು ಹಾಗು ನಂತರ ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ದೇಹದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಿದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕೆಗೂಡುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೋರಸಿಕ್ (ಹೃದಯ) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಾಸ್ಥಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು.

ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ:

 • ಛೇದನ - ಒಂದು ಅಂಗ, ಗೆಡ್ಡೆ,[೧] ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು.
 • ಅಂಶಛೇದನ - ಒಂದು ಅಂಗದ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.
 • ಅಂಗಗಳು, ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತೀವ್ರತರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಅಂಗಗಳ ಅಂಶಛೇದನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರುಳು ಮರುಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ತಂತಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಟೊಳ್ಳಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರುಳಿನ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನಸ್ಟೋಮೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬಂಧನ - ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ನಾಳಗಳು, ಅಥವಾ "ಕೊಳವೆಗಳ"ನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು.
 • ಕಸಿಕೆಗಳು - ಒಂದೇ ದೇಹದಿಂದ (ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಹದಿಂದ) ಕತ್ತರಿಸಲಾದ ಅಂಗಾಂಶದ ತುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅಂಗಾಂಶದ ಚರ್ಮದ ತುಂಡುಗಳು, ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಮರುಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೂ, ಇದನ್ನು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸಿಕೆಗಳನ್ನು ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗದಿಂದ ಕಸಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಹರಿವಿಗೆ ಉಪ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಕಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಶವಗಳು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ. ಮೂಳೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಸಲು ಹಾಗು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪಿನ್ನುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೂಳೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೃತಕಾಂಗ ಜೋಡಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಂಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಬುರುಡೆಯ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಸೊಂಟದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸಿದೆ.

ಹೃದಯದ ಗತಿ ನಿಯಾಮಕಗಳು ಅಥವಾ ಕವಾಟಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಾಸ್ತೆಸಸ್ (ಕೃತಕಾಂಗ)ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.

 • ಕೃತಕ ರಂಧ್ರದ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಥವಾ ಅರೆಶಾಶ್ವತವಾದ ರಂಧ್ರ.
 • ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯ ಅಂಗವನ್ನು(ದಾನಿಯ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ(ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು, ನಾಳಗಳು, ಮುಂತಾದವು).
 • ಆರ್ತೋಡೆಸಿಸ್ - ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಬೆಸುಗೆ ಯು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
 • ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ನಾಳವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬಹಿರ್ದ್ವಾರ, ಹರ್ನಿಯ, ಅಥವಾ ಭ್ರಂಶದ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ.
 • ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳು ಸೇರಿವೆ:
 • ಅಡ್ಡಿಯಾದ ದ್ರವಸಾಗಣೆ ನಾಳಗಳು, ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಇತರ ನಾಳಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು
 • ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯನ್ನು(ಕಲ್ಲುಗಳು) ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಶೇಖರಣೆಯಾದ ದ್ರವವನ್ನು ನಿರಾರ್ದ್ರಗೊಳಿಸುವುದು

 • ಡೆಬ್ರಿಡಿಮೆಂಟ್ - ಸತ್ತ, ಹಾನಿಯಾದ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಧಿ ಹಿಡಿದ ಅಂಗಾಂಶ

ರಕ್ತ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗುವ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಂತಿಜೋಡಣೆಯ ಮೂಲಕ ಛೇದನ ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಛೇದನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅರಿವಳಿಕೆ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಹಾಕಲಾದ ಗವಾಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.(ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ) ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನೆಸ್ತಿಸಿಯ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಅರಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆತ/ಆಕೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಂಕಿನ ಯಾವದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಛೇದನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹೌಷಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳ ಲೇಪನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ನಿರಾಕರಣ ನಿರೋಧಿ ಔಷಧಿಗಳು. ಇತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಥವಾ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಡೇಪಕ್ಷ ಎರಡು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿವೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ತಲೆಚಿಪ್ಪು ಕೊರೆತ,[೨] ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆರೆದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಗು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡ್ಯೂರ ಮೇಟರ್(ದರುಕು ಪೊರೆ) ಅನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿಯ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಮಾನವನ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು.ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸದವರೆಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಹಲವು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಹಾಗು ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆಯು ಮಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿದರು; ಇದು ಹಲವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಆರಂಭದ ಹರಪ್ಪನ್ ಅವಧಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು (ಸುಮಾರು. 3300 BCE) ಹಲ್ಲಿನ ಕೊರೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಸುಮಾರು 9,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆನಿಸಿದೆ.[೩] ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್,ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 2650 BCEಯಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್(ಕೆಳ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆ) ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರೀಕರಣ ವಿಧಾನವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಕೀವು ತುಂಬಿದ ಹಲ್ಲಿನ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸುಮಾರು 3500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪುರೋಹಿತರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗ ಇವರು ಇಂದಿನವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ, ಸದೃಶವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಪೈರಸ್ ನ ಹಸ್ತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಗಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಕಡತ ಇದಾಗಿದೆ; ಎಡ್ವಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪಪೈರಸ್(ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.) ದಾಖಲೆಗಳು ಶರೀರಛೇದನ ಹಾಗು ಶರೀರವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಈ ನಡುವೆ ಎಬೆರ್ಸ್ ಪಪೈರಸ್ ಗ್ರಂಥವು ಇಂದ್ರಜಾಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವೈದ್ಯನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇಶವು ವೈದ್ಯರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ, ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಲ್ಲಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಉದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು."[೪]

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇತರ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಹಾಗು ಗ್ರೀಸ್ ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸುಶ್ರುತ (ಸುಸೃತ ಅಥವಾ ಸುಶೃಥ ಎಂದೂ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಸುಮಾರು ಆರನೇ ಶತಮಾನ BCE ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಹಾಗು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ದ ಕರ್ತೃ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈತ ಸುಮಾರು 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 300 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾನವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ. ಈತ ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೂಲಿಕೆಯ ರಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನಾಗಿದ್ದ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

 
ಪ್ರಮಾಣವಚನದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನ ಉಲ್ಲೇಖ (ಸುಮಾರು. 400 BC) ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು ಜೊತೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಜ್ಞರು ನಡೆಸಬೇಕು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರು ಎನ್ನಲಾದ ಎಸ್ಕ್ಲೆಪ್ಯಸ್ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಎಸ್ಕ್ಲೆಪಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು(Greek: Ασκληπιεία , ಅಂದರೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದು. ಎಸ್ಕ್ಲೆಪಿಯಿಯೊನ್ Ασκληπιείον )ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.[೫] ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವದೋ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು "ಎನ್ಕೊಯಿಮೆಸಿಸ್" Greek: ενκοίμησις ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಅರಿವಳಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.[೬] ಎಸ್ಕ್ಲೆಪಿಯಾನ್ ನ ಎಪಿಡೌರಸ್ ನಲ್ಲಿ, 350 BCEಯ ಮೂರು ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳು, ರೋಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಹಾಗು ಸುಮಾರು 70 ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉದರದ ಛೇದನವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಅಫೀಮಿನಂತಹ ನಿದ್ರಾಜನಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎನ್ಕೊಯಿಮೆಸಿಸ್ ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೭]

ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನ ಗಾಲೆನ್ ಸಹ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಹಲವು ಸಾಹಸಭರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾದ ಮಿದುಳು ಹಾಗು ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ - ಇಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಹುವ ಟುವೊ, ಪೂರ್ವ ಹಾಂ ಹಾಗು ಮೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೈನೀಸ್ ವೈದ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಈತ ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಲ್ಲದ ವಿಧಾನವೆನಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯಯುಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಬುಲ್ಕಾಸಿಸ್ (ಅಬು ಅಲ್-ಖಾಸಿಂ ಖಲಾಫ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲ್-ಜಹ್ರಾವಿ), ಅಂಡಲೂಶಿಯನ್-ಅರಬ್ ವೈದ್ಯ ಹಾಗು ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಈತ ಕಾರ್ಡೋಬದ ಜಹ್ರ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ, ಈತ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇವುಗಳು ಪುನರುದಯದವರೆಗೂ ಯುರೋಪ್ ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.[೮][unreliable source?]

ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಲವು ವರ್ಷ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು; ಮೊಂಟ್ಪೆಲ್ಲಿಯರ್, ಪಡುವಾ ಹಾಗು ಬೋಲೋಗ್ನ ದಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೈ ಡೆ ಚೌಲಿಯಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆನಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಚಿರುರ್ಗಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಜರಿ (1363) ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥವೆನಿಸಿತ್ತು.[೯] ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಶುದ್ಧ ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ರೋಜೆರಿಯಸ್ ಸಾಲರ್ನಿಟನಸ್ ರಚಿಸಿದ ಚಿರುರ್ಗಿಯ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕೈಕಸುಬಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ChB) ಅನ್ನು (MB) ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ChM ಅಥವಾ MS ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದವಿಯೆಂದರೆ MB, BS ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ಷೌರಿಕ-ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.[೧೦] ಅಪೂತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಲ್ ಸ್ಟೆಡ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 
Hieronymus Fabricius, Operationes chirurgicae, 1685

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಆಮ್ಬ್ರೊಯಿಸೆ ಪಾರೆ (ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ "ಆಂಬ್ರೋಸ್"[೧೧] ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರೆನಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೌಕಾದಳದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೌರಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರುಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಇವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಾದ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದವು - ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸೋಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗು ನೋವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಅರಿವಳಿಕೆ)ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ರಕ್ತಸ್ರಾವ
ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಮುಂಚೆ, ರೋಗಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ದಹನವು(ಗಾಯವನ್ನು ತೀವ್ರತರವಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವುದು) ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆನಿಸಿದರೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು - ಇದು ಮಾರಕವಾಗಿಯೂ, ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದುದೂ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಕಳಪೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಂಧಕರಜ್ಜುಗಳು, ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುವು ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್[೧೨] ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಬ್ರೊಯಿಸೆ ಪಾರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ದಹನದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವವರೆಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು - ಇದರ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಸೋಂಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಕ್ತದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ರಕ್ತದ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವೀ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ನೋವು
ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ನೋವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕನ್ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳಾದ ಹೋರೇಸ್ ವೆಲ್ಲ್ಸ್ (1815–1848) ಹಾಗು ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ T. G. ಮಾರ್ಟನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂಚೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಯ ನರಳಿಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗಛೇದನಗಳು ಹಾಗು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. 1840ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾದ ಈಥರ್ ಹಾಗು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ನ ಪರಿಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತು, ಇದನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಜಾನ್ ಸ್ನೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಅರಿವಳಿಕೆಯು, ಮಾನವ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾಯು ಶಾಮಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯುರಾರಿಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಸೋಂಕು
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಪರಿಚಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿತು, ಇದು ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಂತರದ ಸೊಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸೋಂಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು 1847ರಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ವೈದ್ಯ ಈಗ್ನಾಜ್ ಸೆಮ್ಮೆಲ್ವೆಯಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸೆಮ್ಮೆಲ್ವೆಯಿಸ್, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಗು ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ, ತಾಯಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದಲ್ಲದೇ ತಾಯಿಯ ಹಾಗು ಮಗುವಿನ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ UKಯ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಇವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಸ್ಚರ್ ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಜೋಸೆಫ್ ಲಿಸ್ಟರ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಫೀನಾಲ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದರು. ಲಿಸ್ಟರ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾದರು, ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ರ ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಗ್ಗಿತು(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆವಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶನಗೊಳಿಸುವುದು, ಇದು ಲಿಸ್ಟರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೇಚಕಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.), ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಾಶನಗೊಳಿಸುವುದು, ಅತಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗು ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಲಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಲೇಖನಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿಯಾಗಿ ದಿ ಲಾನ್ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್ 1867) ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಲೇಖನವಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಘ್ರವಾದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಇದು 50 ವರ್ಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಅಪೂತಿಕಾರಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು.(ಖುದ್ದು ಲಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪೂತಿನಾಶಕ ಹಾಗು ಅಪೂತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು).

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗು ಉಪ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಕಾರ್ಡಿಯೋತೋರಾಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಕಲರೆಕ್ಟಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ
  • ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ದೈಹಿಕ ಆಘಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಸ್ತನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗಂತಿಶಾಸ್ತ್ರ
  • ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಚರ್ಮದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಕಿವಿ ಗಂಟಲು ಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲೊಫೇಸಿಯಲ್ (ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳ-ಚಹರೆಯ) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪೋಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಮೂತ್ರಪರೀಕ್ಷೆ (ಮೂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ)

ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಚಿಕಿತ್ಸಾಕ್ರಮ/ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಅತಿಕ್ರಮಣಶೀಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳತೂರಿಸುವುದು, ಅಂತರ್ದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಹಾಗು ಹೃದಯದ ನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಾಳಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ "ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ". ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಅರಿವಳಿಕೆ
 • ASA ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಸಿಫಿಕೆಶನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 • ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್
 • ಹೃದಯದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬಸಿನಾಳ
 • ಅಂತರ್ದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ
 • ಸಂಮೋಹನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್
 • ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 • ಕನಿಷ್ಠ ಅತಿಕ್ರಮಣಶೀಲ ವಿಧಾನ
 • ಪೆರಿಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ (ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ)
 • ರೋಬೋಟ್ ಲಕ್ಷಣದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗು ಸಂಶೋಧನೆ
 • ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೀವ್
 • ಅಪಘಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಮರುರಚನಾ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್
 • ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆರ್ತೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್
 • ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ಅಂಡ್ ಆಂಕಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್
 • ರಾಯಲ್ ಆಸ್ತ್ರಾಲೇಶಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್
 • ರಾಯಲ್ ಆಸ್ತ್ರಾಲೇಶಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್
 • ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ
 • ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್
 • ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್
 • ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ
 • ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

UK ಹಾಗು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್
 • ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ವಾಗ್ಮನ್ LD. " Archived 2009-05-15 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆನ್ಕಾಲಜಿ" Archived 2009-05-15 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಪಜ್ಡುರ್ R, ವಾಗ್ಮನ್ LD, ಕ್ಯಾಂಪ್ಹುಸೇನ್ KA, ಹೊಸ್ಕಿನ್ಸ್ WJ (ಸಂಪಾದಕರು) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್: ಏ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ Archived 2013-10-04 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.. 11 ಆವೃತ್ತಿ. 2008.
 2. Capasso, Luigi (2002). Principi di storia della patologia umana: corso di storia della medicina per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia e della Facoltà di scienze infermieristiche (in Italian). Rome: SEU. ISBN 8887753652. OCLC 50485765.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 3. "Stone age man used dentist drill". BBC News. 6 April 2006. Retrieved 24 May 2010.
 4. ಹೆರೊಡೋಟಸ್, ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ 2,84
 5. ರಿಸೆ, G.B. ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಸ್ : ಎ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1990. ಪುಟ. 56 [೧]
 6. ಎಸ್ಕಿಟೊಪೌಲೌ, H., ಕೊನ್ಸೊಲ್ಕಿ, E., ರಾಮೊಟಸ್ಕಿ, I., ಅನಾಟಸಕಿ, E. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಡಕ್ಶನ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಸ್ಕ್ಲೆಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೆರಸ್. ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಅನಸ್ತಿಸಿಯ: ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಮ್ಪೋಸಿಯಂ, ಜೋಸ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಡಿಜ್, ಅವೆಲಿನೋ ಫ್ರಾನ್ಕೋ, ಡೌಗ್ಲಾಸ್ R. ಬೇಕನ್, ಜ. ರುಪ್ರೆಹ್ಟ್, ಜ್ಯೋಲಿಯನ್ ಅಲ್ವರೆಜ್. ಎಲ್ಸೆವೆರ್ ಸೈನ್ಸ್ B.V., ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೀರಿಸ್ 1242(2002), ಪುಟ.11-17. [೨]
 7. ಎಸ್ಕಿಟೊಪೌಲೌ, H., ಕೊನ್ಸೊಲ್ಕಿ, E., ರಾಮೊಟಸ್ಕಿ, I., ಅನಾಟಸಕಿ, E. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಡಕ್ಶನ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಸ್ಕ್ಲೆಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೆರಸ್. ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಅನಸ್ತಿಸಿಯ: ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಮ್ಪೋಸಿಯಂ, ಜೋಸ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಡಿಜ್, ಅವೆಲಿನೋ ಫ್ರಾನ್ಕೋ, ಡೌಗ್ಲಾಸ್ R. ಬೇಕನ್, ಜ. ರುಪ್ರೆಹ್ಟ್, ಜ್ಯೋಲಿಯನ್ ಅಲ್ವರೆಜ್. ಎಲ್ಸೆವೆರ್ ಸೈನ್ಸ್ B.V., ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೀರಿಸ್ 1242(2002), ಪುಟ.11-17. [೩]
 8. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಫ್ರಂ Famousmuslims.com 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನಗೊಂಡಿದೆ
 9. ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಮೆರ್, ಓಲೆ ಪೀಟರ್ ಗ್ರೆಲ್ (2004). "ಹೆಲ್ತ್, ಡಿಸೀಸ್, ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಯುರೋಪ್, 1500-1800: ಏ ಸೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ ". ಮ್ಯಾನ್ಚೆಸ್ತರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್. ಪುಟ.8. ISBN 0719067375
 10. Sven Med Tidskr. (2007). "From barber to surgeon- the process of professionalization". Svensk medicinhistorisk tidskrift. 11 (1): 69–87. PMID 18548946.
 11. Levine JM (1992). "Historical notes on pressure ulcers: the cure of Ambrose Paré". Decubitus. 5 (2): 23–4, 26. PMID 1558689. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
 12. "ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ ,ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಲಂಡನ್". Archived from the original on 2010-10-21. Retrieved 2010-10-21. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ