ಮಾನವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತೋಳು ಶರೀರದ ಮೇಲಿನ ಅವಯವವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭುಜ ಹಾಗೂ ಮೊಣಕೈ ಕೀಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋಳು ಕೈಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ತೋಳು (ಬ್ರೇಕಿಯಂ), ಮುಂದೋಳು (ಆಂಟಿಬ್ರೇಕಿಯಂ), ಮತ್ತು ಕೈ (ಮೇನಸ್) ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು.

Braus 1921 132.png
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೋಳು&oldid=1102022" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ