ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಜೀವಜಾತಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಶಲಕರ್ಮಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೀವಜಾತಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವಜಾತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು" ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಯಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ಗೃಹೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಧಾನಗಳು, ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ , ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು , ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಇದು ಯಂತ್ರಗಳು , ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು , ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪಕರಣಗಳ ,ಜ್ಞಾನದ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು . ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೊoದಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿಗಳ ' ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ . ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು: ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ , ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ , ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ .

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ' ಬಳಕೆ ಸರಳ ಉಪಕರಣಗಳ ಒಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು . ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಹಾರ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮತ್ತು ಚಕ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು . ಮುದ್ರಣ , ದೂರವಾಣಿ, ಅಂತರಜಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು , ಸಂವಹನ ದೈಹಿಕ ತಡೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ; ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳ , ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಗತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ( ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ) ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿರಾಮ ವರ್ಗದ ಏರಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು . ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದು , ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ , ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ವಿನಾಶವು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭಾವ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಾನವ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿವೆ , ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಸವಾಲು . ] ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾನವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊoಡಿವೆ. ನವ ಯಂತ್ರ ವಿರೋಧಿ ತತ್ತ್ವ , ಅರಾಜಕತಾ ಅನುಕರಣೆ , ಮತ್ತು ಇದೇ ಚಳುವಳಿಗಳು ಇದು ಪರಿಸರ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಜನರು ಎಂದು , ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿದೆ ಟೀಕಿಸಲು ; ಇಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಂಶುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನೊ ಪ್ರಗತಿಶೀಲತೆ ನೋಟ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ . ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ , ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಇತರ ವಾನರಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸರಳ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಾದು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೋಡಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನವ ಪರಸ್ಪರ ತಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಪಾವ್ನ್ ಹೊಸ ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇದು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಏರಿಕೆ;. ಸೈಬರ್ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ , ಹೊoದಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ; ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹ ಗನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊoದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ , ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಫಾರ್ಮಲ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಯ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ , ಆಗಿದೆ . ಅವರು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಏಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು , ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಹಿತಿ .

ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ) , ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನವ ಎಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಕೇoದ್ರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು , ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗಣಿತ , ಭಾಷಾ , ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೆಳೆಯಲು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ - ಒಂದು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಜಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆದರೂ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ , ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹರಿವು ತಿಳಿಯಬಹುದು . ಈ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಇಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು , ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು , ರಚಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಳಸಬಹುದು . ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಎರಡೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮೂರು ಜಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಣ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಡುವಣ ನಿಖರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ , 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು , ಇತಿಹಾಸಕಾರರು , ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು . ಮಹಾಯುದ್ಧದ ತಕ್ಷಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು " ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ " ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಎಂದು ಕಾರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಆಗಿತ್ತು . ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೋಡಣೆಯ ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ವಾನ್ನೆವರ್ ಬುಷ್ನ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ , ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ : " ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು , ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು , ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಿರಂತರ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ... ಈ ಅಗತ್ಯ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಭೂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು . " 1960 ರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ, ಈ ನೋಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ( ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ) ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ , ನೇರ ದಾಳಿ ಒಳಪಟ್ಟಿತು . ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಆದರೂ ಉಳಿದಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾದರಿ ವಿರೋಧಿಸಲು .

1983 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮುದಾಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ , ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ , ಅಮೇರಿಕಾದ ಕುಸಿತದ ಮೂಲ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಗುಪ್ತಚರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೋಷಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಆಧರಿಸಿತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನು ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಶೋಷಣೆ (ಅಂದರೆ , ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲದ ಯೋಜನೆ ) ಆಧರಿಸಿತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೋಷಣೆ (ಅಂದರೆ , ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ) .

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ . ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ , ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಂದನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ಬುನಾದಿ ಮಾಡಬಹುದು .

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೇ ( ಉದಾ , ಡೌ , ಡ್ಯುಪಾಂಟ್, ಜಿಎಂ ) ಮೊದಲು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಏನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ರೂಪಾಂತರ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಇದು . ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ , ಅಮೇರಿಕಾದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಧಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಪುನಃ ಆರಿಸು ಹೊoದಿತ್ತು . ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಸಹ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಗಳು ಯೋಜನೆ ( ಅಮೇರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲದ ತನ್ನ ಬಳಸುದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊoಡವು ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪಾಲಿಸಲು ಮುಂದುವರೆಸಿತು , ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ . ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಗಳ ಬಳಸಿದ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ರೂಪ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಯಾರಕರು ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕ , ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಪೋಯ್ಸ್ಡ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗ , ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ( ಆರ್ & ಡಿ ಒಳಗೊoಡಿದೆ ) ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ.

ಅಮೇರಿಕಾದ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .