ರಬ್ಬರ್ ಮರದಿಂದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್' [ಎಲಸ್ಟೋಮರ್] [ಎಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್][ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಲಿಮರ್] ಅದು ಮೂಲವಾಗಿ ಮಿಲ್ಕಿ [ಕಲಿಲ ದ್ರಾವಣ] ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ ನಿಂದ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಸಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ‘ಕೊಳಾಯಿ’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮರದ ತೊಗಟೆಗೆ ಕೊರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪಾಲಿಸೊಪ್ರೆನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್‌ನಂತೆಯೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಗೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ಯಾರಾ ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಪ್ಯಾರಾ ರಬ್ಬರ್ ಮರ (ಹೆವಿಯಾ ಬ್ರೆಸಿಲಿಯೆನ್ಸಿಸ್ ) ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪುರ್ಜ್ ಕುಲದ ಸದಸ್ಯ, ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾಸಿಯಾ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಗಿಡಗಳೆಂದರೆ ಗುಟ್ಟಾ-ಪೆರ್ಚಾ (ಪಲಾಕ್ಯುಮ್ ಗುಟ್ಟಾ ),[೧] ರಬ್ಬರ್ ಫಿಗ್ (ಫಿಕುಸ್ ಎಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾ ), ಪನಾಮಾ ರಬ್ಬರ್ ಮರ (ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲಾ ಎಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾ ), ಸ್ಪರ್ಜ್‌ಗಳು (ಯುಪೋರ್ಬಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ.), ಲೆಟೂಸ್, ಕಾಮನ್ ದಂಡೇಲಿಯನ್ (ಟೆರಾಕ್ಸಾಕಮ್ ಅಫಿಸಿನಲೆ ), ರಷ್ಯನ್ ದಂಡೇಲಿಯನ್ (ಟೆರಾಕ್ಸಾಕಮ್ ಕೊಕ್-ಸಾಗ್ಸ್ ), ಸ್ಕಾರ್ಜೊನೆರಾ (ತಾವ್-ಸಾಗ್ಯಾ) , ಮತ್ತು ಗುವಾಯುಲ್ (ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಟಮ್ ). ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವುಗಳಲ್ಲೆವೂ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಜರ್ಮನಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧ IIದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ದುರಾಕ್ರಮಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಮರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು, ಗಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ಯಾರಾ ರಬ್ಬರ್ ಮರವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 1736 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ರಾಯಲ್ ಡೆಸ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗೆ ರಬ್ಬರ್‌ನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಸ್ ಮೆರಿ ಡಿ ಲಾ ಕಾಂಡಮೈನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.[೨] 1751 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಫ್ರಾಂಕೊಸ್ ಫ್ರೆಸ್‌ನ್ಯೂ ರಿಂದ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿಗೆ (ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1755 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು) ರಬ್ಬರ್‌ನ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು.[೨]

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್‌ನ ನಮೂನೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, 1770 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆ ಅವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರಬ್ಬರ್rubber . ನಂತರ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್‌ನ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 1876 ರಲ್ಲಿ, ಹೆನ್ರಿ ವಿಕ್‌ಹಾಮ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ಯಾರಾ ರಬ್ಬರ್ ಮರದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕ್ಯೂ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಿಲೋನ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಲಯಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮಲಯಾ (ಇದೀಗ ಮಲೇಷಿಯಾ) ನಂತರ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದಕರಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗೊ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವೂ ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲಿಬೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ಸಹ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್‌ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು 1873 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಸ್ಯವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೆವಿಯಾ ಸಸಿ ನೆಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು 1902 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ತತ್ತೇಕಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು "ಭಾರತದ ರಬ್ಬರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ರಬ್ಬರ್ ನೆಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟೀಷರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ರಬ್ಬರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್

ರಬ್ಬರು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ರಬ್ಬರುಗಳು ಒತ್ತಡ- ತೀವ್ರವಾದ ನಡಾವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಮುಲ್ಲಿನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ, ಪೇಯನ್ ಪರಿಣಾಮ, ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಂತಹ ಪರಿಣಾಮ. ರಬ್ಬರು ಸ್ಫಟೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರು ಓಜೋನ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವೀ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ರಾವಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಬ್ಬರುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದ್ರಾವಕಗಳಿರುತ್ತವೆ : ಟರ್‌ಪ್ಪನ್‌ಟೈನ್ ಮತ್ತು [[ನಾಫ್ತಾ (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ|ನಾಫ್ತಾ (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ]]). ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಿನಿಂದಲು ರೈತನು 1763 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 1779ರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರು ದ್ರಾವಕದಂತೆ ನಾಫ್ತಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಿವ್ವೊನ್ನಿ ಫ್ಯಾಬ್ರೊನ್ನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಬ್ಬರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಜಾಗದಿಂದ ರವಾನಿಸುವಾಗ ಕಚ್ಚಾ ಹಾಲನ್ನು ಘನಿಕರೀಸಲು ಅಮೋನಿಯಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಹಾ ಬಳಸಬಹುದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ತಯಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಐಸೋಪ್ರೇನ್‌ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಐಎಸ್-1,4-ಪಾಲಿಯಿಸಪ್ರೇನ್) - ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್‌ನ ಭಾರ 100,000 ರಿಂದ 1,000,000 ವರೆಗೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರು (5% ವರೆಗಿನ ಒಣ ಮಾಸ್), ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಯುಕ್ತ ಆಮ್ಲಗಳು, ಅರೆಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಸ್ತುಗಳು (ಉಪ್ಪುಗಳು) ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಯಿಸೊಪ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು "ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಾ-ಪೆರ್ಚಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು, ಇದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾನ್-1,4-ಪಾಲಿಯಿಸೊಪ್ರೆನ್‌ನಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ರಚನೀಯ ಐಸೋಮರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರು ಕೃತಕರಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ರಬ್ಬರು ವಲ್ಕನೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಉಷ್ಣಭರ್ದಿತವಾಗಿದೆ. ಹಂಚಲಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಲ್ಕನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ., ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪುಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಲೋಹಗಳು, ಬಂಧ ಸಹಜ ಆಕಾರ ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ, ಬಂಧದ ಅಳತೆಯು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ (ಕನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾಯಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಕಳಪೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಲೋಹಗಳು, ತೀವ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಷ್ಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿದಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರು ಸಹಾ ಹಿಗ್ಗುವಂತಹುದಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರಿನ ಹೊರಮೈಯಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಹೊರಮೈನಿಂದ ಎಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಟಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಸಡಿಲವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಬ್ಬರು ಅದ್ದವಾಗಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಕೆಲವೇ ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಒಳಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಡುವೆ, ಪ್ರತಿ ಮಾನೋಮರ್ ಇದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನ ಅಳತೆಗಳು, ಸ್ಥಿರಪಡಿಸದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಲನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಚೈನ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ, ಮೇಲಿನ ಹಗ್ಗದ ತುಂಡು ಬಿರುಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡುವಂತೆ. ರಬ್ಬರ್‌ನ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು 1934 ರಲ್ಲಿ ವೆರ್ನರ್ ಖುನ್ ಅವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ, "ಹಗ್ಗದ ಸಡಿಲವಾದ ತುಂಡುಗಳು" ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಷ್ಣದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎನ್ರೋಪಿ ಎಳೆಯದೆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುವಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎನ್ಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ನೀಡಿದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾದ ಭಾಗದ ಸರಪಣಿಗಿಂತ ಬಿಗಿಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ (W)ಮಡಚಬಹುದಾಗಿದೆ (ಎನ್‌ಬಿ. ಎನ್ಟ್ರೋಪಿಯನ್ನು S=k*ln(W) ಅಂತೆಯೂ ಸಹ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ). ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎನ್ಟ್ರೋಪಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅನುಭವವು ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಥರ್ಮಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬಿಡುವುದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡಿನ ಒತ್ತಡವು ಉಷ್ಣಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ . (ಲೋಹಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಮೆತುವಾಗುತ್ತವೆ). ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು 0}ಅಡಿಯಾಬೇಟಿಕ್ ತಣ್ಣಗಾಗುವಿಕೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರ್‌ನ ಈ ಗುಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನಿಲಕುಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಿಡುವುದು ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಗ್ಗಿಸಿದ ಅನಿಲವೂ ಸಹ "ಎಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್" ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಳಿ ಊದಲಾದ ಕಾರ್ ಟೈರಿನ ಒಳಗೆ. ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಜಾಂಶವು ಅಂತರ್ಬೋಧೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು-ಆಯಾಮದ ಅನಿಲ ದಂತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇದು ಸರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ಸರಪಳಿಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ "ಅಂತರ" ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ವಲ್ಕನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಪಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸಲ್ಫೂಡ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಪಣಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಸಪರಣಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಶ್ರಮದ ಅಳತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಗಡುಸುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಿದಾಗ, ಭಾಗಶಃ-ದ್ರವರೂಪದ ಸರಪಣಿ ಭಾಗಗಳು ನಿಗಧಿತ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳಿಗೆ "ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ" ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಸ್ಟೋಮರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ರಬ್ಬರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಟೈರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈರುಗಳಿಗಿಂತ ತೆಳುವಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಫಲವಾಗುವ ರಬ್ಬರ್ ಅದರ ಗಂಭೀರ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒ-ರಿಂಗ್ ಚ್ಯಾಲೆಂಜರ್ ವಿಪತ್ತುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಪತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

2005 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ 42% ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು. ತಯಾರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಗೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಏಷಿಯಾ ಇಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, 2005 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು 94% ರಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಕೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 72% ರಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು.

ಕೃಷಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಸಾಗುವಳಿಮಾಡಲಾಗಿದೆಭಾರತದ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ

ರಬ್ಬರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ – 7ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಪಕ್ವವಾದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಂತ.

ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಹವೆಯ ವಾತಾವರಣವಿರಬೇಕು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್, ಜಂಬುಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಜಂಬುಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲದ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಹವಾಮಾನವೆಂದರೆ (a) ಸುಮಾರು 250 ಸೆಮೀ ನಷ್ಟು ಮಳೆಯು ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಒಣ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು (b) ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ 25°ಸೆ ರಿಂದ 28°ಸೆ ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 20°ಸೆ ಯಿಂದ 34°ಸೆ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು (c) ಹೆಚ್ಚು ಹವಾಮಾನ ತೇವಾಂಶ ಸುಮಾರು 80% (d) ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2000 ಗಂಟೆಗಳು ವರ್ಷಾದ್ಯಂತ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು (e) ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಅಬೀಜ ಸಂತಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಬೀಜ ಸಂತಾನಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 2,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳ ಒಣ ರಬ್ಬರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡಿತು.

ಸಂಗ್ರಹಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ರಬ್ಬರ್ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೇರಳದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನ ಅರ್ಧ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗ್ಲೇಜಡ್ ಪಾಟರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ವೈರ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದು ಅಗಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಗಟೆಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು "ಮೂತಿ" ಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಜ್ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರದ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ಒಸರುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಸರುವ ಮರವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅರ್ಧ-ಸ್ಪೈರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಸರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈನಂದಿನ "ಕಾರ್ಯ" ದ ಪ್ರಮಾಣವು 450 ರಿಂದ 650 ಮರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದಿನ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಮಯ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. 25 - 40% ಒಣ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಮರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುವ ಕ್ಯಾಂಬಿಯಲ್ ಪದರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮರದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ. ಮರದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿವೇಚನೀಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ತೊಗಟೆಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ದೈನಂದಿನ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ 25 ಸೆಮೀ (ಲಂಬವಾಗಿ) ತೊಗಟೆಯ ಬಳಕೆಯು ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಬಲಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಎಡಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಮರಗಳು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಸರುತ್ತವೆ, ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹತ್ತಿರ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಪರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಸಂಗ್ರಹದ ನಂತರ ಒಸರಲು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರದ ಲೇಸ್ ಎಂದು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರದ ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ ಲಂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 -20% ನ ಒಣ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಒಣ ರಬ್ಬರ್‌ನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯೇಷನ್ ಶೋಧಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮುಕ್ತ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಲಿಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲು ಅಮೋನಿಯೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣವಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ, ಶುಭ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ರಬ್ಬರ್‌ಗಳಂತೆ ಟಿಎಸ್ಆರ್3ಎಲ್ ಅಥವಾ ಟಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿವಿ ಯಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ರಿಬ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೋಕ್ ಶೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ರಬ್ಬರ್ (ಕಪ್ ಲಂಪ್) ಟಿಎಸ್‌ಆರ್10 ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‌ಆರ್20 ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಬ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಈ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವುದ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಒಣಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಒಣಗಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಂತರ ಉಂಡೆಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಮಾಡಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬಳಕೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಫ್ಲಾಷಸ್ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಮೋಲ್ಡ್ (ಕರ್ಡ್) ಬೂಟುಗಳು

ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬಳಕೆಯು ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಗೃಹಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹರಿವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ರಬ್ಬರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 44% ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ವಸ್ತುಗಳ (ಜಿಆರ್‌ಜಿ) ವಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಬಳಕೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲ್‌ಮೆಕ್ಸ್‌ರಿಂದ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1600 ರಲ್ಲಿ ಹೆವಿಯಾ ಮರದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾಯನ್ನರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂಡು ತಯಾರಿಸಲು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕುದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ತಯಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಬ್ಬರ್‌ನ ಇತರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಳಕೆ ಎಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಹೋಸ್‌ಗಳು, ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು, ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ನೆಲಹಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೊಮೋಟಿವ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ "ಬಾನೆಟ್‌ನ ಕೆಳಗೆ" ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿರುವ ಡ್ಯಾಂಪನರ್‌ಗಳು (ಕಂಪನರಹಿತ ಮೌಂಟ್‌ಗಳು) ಬಳಕೆಗಳು. ಕೈಗವಸುಗಳು (ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆ ಬಲೂನುಗಳೂ ಸಹ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಳಸಲಾದ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರವು ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟುವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎರೇಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜವಳಿ ಉಪಯೋಗಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೈಬರ್ ಅಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ತಯಾರಿಸಿದ ರಬ್ಬರ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಗುಂಡಗಿನ ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ಫೈಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಫಿಲಮ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಡೈ ಸ್ವೀಕರಣೆಯ ಕಾರಣ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇತರ ಹೆಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಲಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1900 ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಬ್ಬರ್ ಯಾರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ತಳಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಜವಳಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು, ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಿತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಭಾರದ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಎಣ್ಣೆ, ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದುರುಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ನಿಯೋಪ್ರೇನ್‌ನತ್ತ (ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೇನ್‌ನ ಪಾಲಿಮರ್ ರೂಪ) ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಎಲ್ಯಾಸ್ಟೋಮರ್ ಫೈಬರ್‌ನತ್ತ ವಾಲಿದೆ, ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ (ಎಲ್ಯಾಸ್ಟೆನ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದು), ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ.

ವಲ್ಕನೀಕರಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಲ್ಕನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮರುಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಫರ್, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಪೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಲ್ಕನೀಕರಣವು ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು 1830 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ವಲ್ಕನೀಕರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಗುಡ್‌ಇಯರ್ ನೊಂದಿಗೆ 1939 ರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು.[೩] ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ರಬ್ಬರ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನ ಟೈರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲವು ಜನರು ತೀವ್ರವಾದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ತೀವ್ರಗ್ರಾಹಿತೆಯ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ಯುಯುಲ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಹೈಪೋ ಅಲರ್ಜಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹೆವಿಯಾ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೆಡಬಲ್ಲ ಹೆವಿಯಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆವಿಯಾ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಹೆವಿಯಾ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ವೈಟೆಕ್ಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಪೋ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ, ಕೈಗವಸುಗಳು, ಫೋಮ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಉಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ (ಎಂಸಿಎಸ್) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Burns, Bill. "The Gutta Percha Company". History of the Atlantic Cable & Undersea Communications. Retrieved 2009-02-14.
  2. ೨.೦ ೨.೧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದಾಖಲೆ
  3. ಸ್ಲಾಕ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್. "ನೊಬೆಲ್ ಓಬೆಷನ್: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗುಡ್‌ಇಯರ್, ಥಾಮಸ್ ಹ್ಯಾನ್‌ಕಾಕ್, ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಹಸ್ಯದ 19ನೇ ಶತಕ". ಹೈಪರಿಯನ್ 2002. ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್ 0195182014
  • ಬ್ರೈಡ್‌ಸನ್ ಅವರಿಂದರಬ್ಬರಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಶಗಳು
  • ಮೌರೀಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರಿಂದರಬ್ಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Hobhouse, Henry (2003, 2005). Seeds of Wealth: Five Plants That Made Men Rich. Shoemaker & Hoard. pp. 125–185. ISBN 1-59376-089-2. Check date values in: |date= (help)

ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಬ್ಬರು&oldid=880523" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ