ತಲೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಮೆದುಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗ.

ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನ: ಲಿಯನಾರ್ಡೊ ಡ ವಿಂಚಿ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಲೆ&oldid=407373" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ