ಜೂಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು. ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೨೮ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೨೯ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ೨೯ ನೇ ದಿನವನ್ನು ಅಧಿಕ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ೩೧ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು (ಇತರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳೆಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್) ಮತ್ತು ೩೦ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ತಿಂಗಳು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪವನಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯು ಪವನಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು (ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಋತುಯೋಗ್ಯ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ).

ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ರೀತ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಘಮಾಸ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಉಚ್ಚಾರಣೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

"ಫೆಬ್ರವರಿ" ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದದ ಆರಂಭವನ್ನು / / ˈfɛbju - / ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಎಫ್‌ಇಬಿ -ಯೂ- ಅಥವಾ / ˈ fɛb ru - / ಎಫ್‌ಇಬಿ -ರೂ- ) ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊದಲ "ಆರ್" ಅನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು "ಫೆಬ್ರವರಿ" ಎಂದು ಬರೆಯುವಂತೆ /j / ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು "ಜನವರಿ" ( / ˈdʒ æn . ju - / ನೊಂದಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು "ಆರ್" ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.[೧] ಪದದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಯುಎಸ್‍ನಲ್ಲಿ /-ɛr i / -⁠ ಇಆರ್‌ಆರ್-ಇ‌ಇ ಮತ್ತು ಯುಕೆನಲ್ಲಿ /-ər i / -⁠ ər-ee ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಸ್ ರಿಚಸ್ ಹೀರೆಸ್ ಡು ಡಕ್ ಡಿ ಬೆರ್ರಿ.
 
ಫೆಬ್ರವರಿ, ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಬಸ್ಸಾನೊ.

ರೋಮನ್ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದ ಫೆಬ್ರುಮ್ (ಅಂದರೆ "ಶುದ್ಧೀಕರಣ") ನಿಂದ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ಹಳೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೫ ರಂದು (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಯಾದ ಫೆಬ್ರುವಾದಿಂದ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಮನ್ನರು ಮೂಲತಃ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಲ್ಲದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನುಮಾ ಪೊಂಪಿಲಿಯಸ್ ೭೧೩ ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಡಿಸೆಮ್ವಿರ್‌ಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೫೦) ಫೆಬ್ರುವರಿಯು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅದು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ೨೩ ಅಥವಾ ೨೪ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ೨೭-ದಿನಗಳ ಅಧಿಕ ಮಾಸವಾದ ಇಂಟರ್‌ಕ್ಯಾಲಾರಿಸ್ ಅನ್ನು, ಋತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬರ್ಬಿಯಂ (ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ), ಸೆಮೆಂಟಿವೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨), ಫೆಬ್ರುವಾ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೩-೧೫), ಲುಪರ್ಕಾಲಿಯಾ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೩-೧೫), ಪೇರೆಂಟಾಲಿಯಾ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೩-೨೨), ಕ್ವಿರಿನಾಲಿಯಾ ( ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೭, (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧), ಕ್ಯಾರಿಸ್ಟಿಯಾ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೨), ಟರ್ಮಿನಾಲಿಯಾ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೩), ರೆಜಿಫುಜಿಯಂ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪), ಮತ್ತು ಅಗೋನಿಯಮ್ ಮಾರ್ಟಿಯಾಲ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೭) ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ದಿನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್‌ಕ್ಯಾಲಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೯ ನೇ ದಿನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ತದನಂತರ, ಇದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕ್ರಮ (ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್,. . ., ಡಿಸೆಂಬರ್) ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ, ಮಾರ್ಚ್ ೨೫ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ರಂದು, ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾದ ಅನ್ನೋ ಡೊಮಿನಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು.ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವ ವರ್ಷಗಳು ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ೨೯-ದಿನಗಳ ಫೆಬ್ರವರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಾದ ಸೊಲ್ಮೊನಾಥ್ (ಮಣ್ಣಿನ ತಿಂಗಳು) ಮತ್ತು ಕೇಲ್-ಮೊನಾಥ್ (ಎಲೆಕೋಸಿನಿಂದ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲೆಮ್ಯಾಗ್ನೆಯ ಪದನಾಮವಾದ ಹೋರ್ನುಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಫಿನ್ನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಮಿಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ "ಮುತ್ತಿನ ತಿಂಗಳು". ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಕರಗಿದಾಗ, ಅದು ಹನಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಪೋಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ತಿಂಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಅಥವಾ лютий ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಮದ ತಿಂಗಳು. ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಹೆಸರು ಸೆಚ್ಕೊ (сечко), ಅಂದರೆ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ತಿಂಗಳು. ಚೆಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು únor ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ (ನದಿಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ) ಮುಳುಗುವ ತಿಂಗಳು.

ಸ್ಲೋವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ svečan ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಮಬಿಳಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಮಾಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.[೨] ಈ ಹೆಸರು sičan ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.[೩] ೧೭೭೫ ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ನಿಯೋಲನ್ ಅಲ್ಮಾನಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ svičan ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ೧೮೨೪ ರಿಂದ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮೆಟೆಲ್ಕೊ ತಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಮಾನಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಹೆಸರನ್ನು sečan ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ "ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ತಿಂಗಳು". ೧೮೪೮ ರಲ್ಲಿ, ಲುಬ್ಲಿಯಾನಾದ ಸ್ಲೋವೆನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಟಾಲ್ನಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು Kmetijske in rokodelske novice ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು (ಐಸ್ ಕರಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ). ಆದರೆ ಇದು ಬಹುಕಾಲ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಾದ್ರಿ ಬ್ಲಾಜ್ ಪೊಟೊಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.[೪] ಸ್ಲೊವೀನ್‍ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರವಾದ ವೆಸ್ನಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ನಾರ್ ಎಂದು ಆಗಿತ್ತು.[೫]

ಸ್ವರೂಪಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಸೇಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೨೮ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೆಬ್ರುವರಿಯು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ೨೦೩೭ ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.[೬][೭] ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಇದು ಸತ್ಯ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ೨೦೩೩ ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.[೮][೯]

ಫೆಬ್ರವರಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ಣ ೭-ದಿನದ ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಏಕೈಕ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ವಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ೨೮ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ೨೦೨೧ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ೨೦೨೭ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ವಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ೨೦೧೫ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಘಟನೆ ೨೦೨೬ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾದ ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೧೯೦೦ ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ೨೧೦೦ ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಫೆಬ್ರುವರಿಯ ಉಲ್ಕಾವೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಂಟೌರಿಡ್ಸ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ), ಮಾರ್ಚ್ ವರ್ಜಿನಿಡ್ಸ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೫ ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦ ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ), ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾನ್‌ಕ್ರಿಡ್ಸ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೪ ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ ರವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ ೧೭ ರಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ), ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೆಂಟೌರಿಡ್ಸ್ (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ, ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ), ಥೀಟಾ ಸೆಂಟೌರಿಡ್ಸ್ (ಜನವರಿ ೨೩ - ಮಾರ್ಚ್ ೧೨, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ), ಎಟಾ ವರ್ಜಿನಿಡ್ಸ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ೨೭, ಮಾರ್ಚ್ ೧೮ ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ), ಮತ್ತು ಪೈ ವರ್ಜಿನಿಡ್ಸ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೩ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ೮, ಮಾರ್ಚ್ ೩ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ೯ ರ ನಡುವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ) ಸೇರಿವೆ.

ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ವಾಯಲೆಟ್.

ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ನೋ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 
ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೀಲಿ ಪ್ರಿಮ್‍ರೋಸ್.
 
ಪರ್ಪಲ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಐರಿಸ್.

ಇದರ ಜನ್ಮ ಹೂವುಗಳು ವಾಯಲೆಟ್ (ವಿಯೋಲಾ) ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಮ್‍ರೋಸ್ (ಪ್ರಿಮುಲಾ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್),[೧೦] ಮತ್ತು ಐರಿಸ್.[೧೧]

 
ಪದ್ಮರಾಗದ ಹರಳುಗಳು.

ಇದರ ಜನ್ಮಗಲ್ಲು ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ನಮ್ರತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕುಂಭ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೮ ರವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಮೀನ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯ ರಿಂದ).[೧೨]

ಆಚರಣೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ತಿಂಗಳಪೂರ್ತಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ತಿಂಗಳು.
 • ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ತಿಂಗಳು (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ).
 • ಕಪ್ಪು ಇತಿಹಾಸ ತಿಂಗಳು (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ).
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ-ಆಹಾರ ತಿಂಗಳು (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್).
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಂಗಳು (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್).[೧೩]
 • ಅಹಿಂಸೆಯ ಋತು: ಜನವರಿ ೩೦ - ಏಪ್ರಿಲ್ ೪ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆ).
 • ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್).

ಚಲಿಸಬಲ್ಲ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಆಹಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ (ಕೆನಡಾ): ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರಜಾಲ ದಿನ: ಎರಡನೇ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ.
 • ಸೂರ್ಯನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ: (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ದಿನಾಂಕವು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ

 • ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿನ.

ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ

ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ).

 • ಡೊಪ್ಪೆಲ್‌ಗ್ಯಾಂಗರ್ ವಾರ.
 • ವಿಶ್ವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ವಾರ.

ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ

 • ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ).
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನೀಕೃತ ಮೊಸರು ದಿನ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್).

ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಂಪು ಧರಿಸುವ ದಿನ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್).

ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ

 • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇರಳೆ ಹಿಜಾಬ್ ದಿನ.

ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ

ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ

ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ

ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೨ ರ ವಾರ

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವಾರ (ಯುಎಸ್)

ಮೂರನೇ ಸೋಮವಾರ

 • ಕುಟುಂಬ ದಿನ (ಕೆನಡಾ) (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಆಲ್ಬರ್ಟಾ, ಸಾಸ್ಕಾಚೆವಾನ್, ಮ್ಯಾನಿಟೋಬಾ, ಒಂಟಾರಿಯೊ, ನ್ಯೂ ಬ್ರನ್ಸ್‌ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಐಲೆಂಡ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು.)
 • ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಿನ/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್)

ಮೂರನೇ ಗುರುವಾರ

 • ಜಾಗತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಡಳಿತ ದಿನ

ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ

ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ

 • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಂಡತನ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ದಿನ

ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ

 • ಓಪನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಟಲ್ ದಿನ

ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ

 • ಅಪರೂಪದ ರೋಗದ ದಿನ

ನಿಶ್ಚಿತ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • Anthony Aveni, "February's Holidays: Prediction, Purification, and Passionate Pursuit," The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays (Oxford: Oxford University Press, 2003), 29–46

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. "February | Definition of February by Merriam-Webster". Merriam-webster.com. Archived from the original on 2016-09-18. Retrieved 2016-09-17.
 2. Koledar prireditev v letu 2007 in druge informacije občine Dobrova–Polhov Gradec (PDF) (in ಸ್ಲೋವೇನಿಯನ್), Municipality of Dobrova-Polhov Gradec, 2006, archived from the original (PDF) on 2013-11-02 {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (help)
 3. Vasmer, Max, ed. (1972). Zeitschrift für slavische Philologie. Vol. 36–37. Markert&Petters. p. 115. Archived from the original on 2021-02-06. Retrieved 2020-10-02.
 4. "Slovenska imena mesecev". Kmetijske in Rokodelske Novice. 6 (37). 13 September 1848. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 8 March 2016. {{cite journal}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (help)
 5. Bogataj, Janez (2005). "Slovenska mitologija – Vesna". Bilten; poštne znamke [Bulletin: Postage Stamps] (in ಸ್ಲೋವೇನಿಯನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, and ಜರ್ಮನ್) (56). ISSN 1318-6280. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2016-03-08. {{cite journal}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (help)
 6. "Moon Phases 2018 – Lunar Calendar for London, England, United Kingdom". www.timeanddate.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Archived from the original on 2021-08-29. Retrieved 2021-08-25.
 7. "Moon Phases 2037 – Lunar Calendar for London, England, United Kingdom". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 8. "Moon Phases 2014 – Lunar Calendar for London, England, United Kingdom". Archived from the original on 2017-10-26. Retrieved 2017-10-26.
 9. "Moon Phases 2033 – Lunar Calendar for London, England, United Kingdom". Archived from the original on 2017-10-26. Retrieved 2017-10-26.
 10. "Birth Month Flowers". Babiesonline.com. Archived from the original on 2016-08-05. Retrieved 2016-09-17.
 11. "Birth Month Flower of February - the Iris". Archived from the original on 2018-10-16. Retrieved 2018-10-16.
 12. "February Birthstone | Amethyst". Americangemsociety.org. Archived from the original on 2013-06-30. Retrieved 2016-09-17.
 13. "National Children's Dental Health Month". American Dental Association. 2017. Archived from the original on September 15, 2017. Retrieved September 23, 2017.