ಫೆಬ್ರುವರಿ ೫

ದಿನಾಂಕ

ಫೆಬ್ರುವರಿ ೫ - ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಐದನೇ ದಿನ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ೩೬ನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೨೯ ದಿನಗಳು(ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೩೦ ದಿನಗಳು) ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.


ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಜನನಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಕನ್ನಡ ಕವಿ)

ಮರಣಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ರಜೆಗಳು/ಆಚರಣೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿಜನವರಿ | ಫೆಬ್ರುವರಿ | ಮಾರ್ಚ್ | ಏಪ್ರಿಲ್ | ಮೇ | ಜೂನ್ | ಜುಲೈ | ಆಗಸ್ಟ್ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ನವೆಂಬರ್ | ಡಿಸೆಂಬರ್