ಉತ್ತರ ಗೋಲಾರ್ಧ

Coordinates: 45°0′0″N 0°0′0″E / 45.00000°N 0.00000°E / 45.00000; 0.00000

ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ.[೧]

ಉತ್ತರ ಗೋಲಾರ್ಧ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ನೋಡಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಗೋಲಾರ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ