ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ

೨೦೦೮ರಂತೆ ವಿಶ್ವದ ೧೪೫ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೮೭೮ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಗುಣದ ತಾಣಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಣಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ೮೭೮ ತಾಣಗಳನ್ನು ೫ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವೆಂದರೆ : ೧) ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ ೨) ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ೩) ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ೪) ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ೫) ಆಫ್ರಿಕಾ

ರಾಷ್ಟ್ರವಾರು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಒಟ್ಟೂ ತಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕಾಶೆ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾರು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕಾಶೆ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾರು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕಾಶೆ
ರಾಷ್ಟ್ರವಾರು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಮಿಶ್ರ ತಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕಾಶ

ಸೂಚನೆ : ಕೆಳಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅಕಾರಾದಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಲೆಬರಹಗಳ ಬಳಿ ಕಾಣುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಾಣ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣ ಮಿಶ್ರ ತಾಣ ಒಟ್ಟು ವಲಯ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ 2 2 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಅಲ್ಬೇನಿಯ ಅಲ್ಬೇನಿಯ 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಅಲ್ಜೀರಿಯ ಅಲ್ಜೀರಿಯ 6 1 7 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಅಂಡೋರ ಅಂಡೋರ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಅರ್ಜೆಂಟೀನ 4 3 7 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಹಾಗೂ Brazil ಬ್ರೆಜಿಲ್ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಅರ್ಮೇನಿಯ ಆರ್ಮೇನಿಯ 3 3 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ 11 2 4 17 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
Austria ಆಸ್ಟ್ರಿಯ 7 7 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Austria ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಾಗೂ Hungary ಹಂಗರಿ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಬಹ್ರೇನ್ ಬಹರೇನ್ 1 1 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 1 2 3 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಬೆಲಾರುಸ್ ಬೆಲಾರುಸ್ 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಬೆಲಾರುಸ್ ಬೆಲಾರುಸ್ ಹಾಗೂ Poland ಪೋಲೆಂಡ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಬೆಲಾರುಸ್ ಬೆಲಾರುಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಯುರೋಪ್‍ನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Belgium ಬೆಲ್ಜಿಯಂ 8 8 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Belgium ಬೆಲ್ಜಿಯಂ France ಫ್ರಾನ್ಸ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಬೆಲೀಜ್ ಬೆಲೀಜ್ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಬೆನಿನ್ ಬೆನಿನ್ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಬೊಲಿವಿಯ ಬೊಲಿವಿಯ 1 5 6 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಬೋಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಝೆಗೋವಿನ ಬೊಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಜೆಗೊವಿನ 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ ಬೊಟ್ಸ್ವಾನ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
Brazil ಬ್ರೆಜಿಲ್ 7 9 16 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
Bulgaria ಬಲ್ಗೇರಿಯ 2 7 9 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಕಾಂಬೋಡಿಯ ಕಾಂಬೋಡಿಯ 1 1 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಕೆನಡಾ ಕೆನಡ 6 6 12 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಕೆನಡಾ ಕೆನಡ ಹಾಗೂ United States ಯು.ಎಸ್.ಎ. 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಣರಾಜ್ಯ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಚಿಲಿ ಚಿಲಿ 5 5 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಚೀನಾ 7 26 4 37 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಕೊಲೊಂಬಿಯ ಕೊಲಂಬಿಯ 2 4 6 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ 2 2 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ ಹಾಗೂ ಪನಾಮಾ ಪನಾಮ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಕೋತ್ ದ ಇವಾರ್ 2 2 ಆಫ್ರಿಕಾ
Croatia ಕ್ರೊಯೆಶಿಯ 1 5 6 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಕ್ಯೂಬಾ ಕ್ಯೂಬ 2 6 8 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
Cyprus ಸಿಪ್ರಸ್ 3 3 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data the Czech Republic ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ 12 12 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ 1 1 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಕಾಂಗೊ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ 5 5 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ 1 3 4 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಡೊಮಿನಿಕ ಡೊಮಿನಿಕ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಡೊಮಿನಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ ಡೊಮಿನಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಈಕ್ವಡಾರ್ ಎಕ್ವಡಾರ್ 2 2 4 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ 1 6 7 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
Estonia ಎಸ್ಟೊನಿಯ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಇಥಿಯೊಪಿಯ ಇಥಿಯೋಪಿಯ 1 7 8 ಆಫ್ರಿಕಾ
Finland ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ 5 5 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
France ಫ್ರಾನ್ಸ್ 1 28 29 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
France ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ Spain ಸ್ಪೆಯ್ನ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಗೆಬೊನ್ ಗಬೊನ್ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಗ್ಯಾಂಬಿಯ ಗ್ಯಾಂಬಿಯ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಗ್ಯಾಂಬಿಯ ಗ್ಯಾಂಬಿಯ ಹಾಗೂ ಸೆನೆಗಲ್ ಸೆನಗಲ್ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಜಾರ್ಜಿಯ (ದೇಶ) ಜಾರ್ಜಿಯ 3 3 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Germany ಜರ್ಮನಿ 1 29 30 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Germany ಜರ್ಮನಿ ಹಾಗೂ Poland ಪೋಲೆಂಡ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Germany ಜರ್ಮನಿ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಘಾನಾ ಘಾನ 2 2 ಆಫ್ರಿಕಾ
Greece ಗ್ರೀಸ್ 15 2 17 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ 2 1 3 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಗಿನಿ ಗಿನಿ ಹಾಗೂ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಹೈತಿ ಹೈತಿ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಹೊಂಡುರಾಸ್ 1 1 2 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
Hungary ಹಂಗರಿ 6 6 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Hungary ಹಂಗರಿ ಹಾಗೂ Slovakia ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಐಸ್ಲೆಂಡ್ ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಭಾರತ ಭಾರತ 5 22 27 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ 4 3 7 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಇರಾನ್ ಇರಾನ್ 9 9 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ 3 3 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಗಣರಾಜ್ಯ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ 6 6 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಇಟಲಿ ಇಟಲಿ 1 40 41 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಇಟಲಿ ಇಟಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಜಪಾನ್ ಜಪಾನ್ 3 11 14 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಜಾರ್ಡನ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ 3 3 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಕಜಾಕಸ್ಥಾನ್ ಕಜಾಕಸ್ಥಾನ್ 2 2 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಕೀನ್ಯಾ ಕೀನ್ಯ 2 1 3 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಲಾವೋಸ್ ಲಾಓಸ್ 2 2 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
Latvia ಲಾಟ್ವಿಯ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಲೆಬನನ್ ಲೆಬನನ್ 5 5 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
Libya ಲಿಬ್ಯಾ 5 5 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
Lithuania ಲಿಥುವೇನಿಯ 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Lithuania ಲಿಥುವೇನಿಯ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Luxembourg ಲಕ್ಸೆಂಬೊರ್ಗ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮಾಡಗಾಸ್ಕರ್ 2 1 3 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಮಲಾವಿ ಮಲಾವಿ 1 1 2 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಮಲೇಶಿಯ ಮಲೇಶಿಯ 2 2 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಮಾಲಿ ಮಾಲಿ 3 1 4 ಆಫ್ರಿಕಾ
Malta ಮಾಲ್ಟ 3 3 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಮೌರಿಟೇನಿಯ ಮೌರಿಟೇನಿಯ 1 1 2 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಮಾರಿಷಸ್ ಮಾರಿಷ್ಯಸ್ 1 1 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ 3 24 27 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಮಂಗೋಲಿಯ ಮಂಗೋಲಿಯ 1 1 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಮಂಗೋಲಿಯ ಮಂಗೋಲಿಯ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಮೋಂಟೆನಿಗ್ರೋ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ 1 1 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಮೊರಾಕೊ ಮೊರಾಕೊ 8 8 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ನಮೀಬಿಯ ನಮಿಬಿಯ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ನೇಪಾಳ ನೇಪಾಳ 2 2 4 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೆದರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 7 7 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ 2 1 3 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ನಿಕರಾಗುವ ನಿಕರಾಗುವ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ನೈಜರ್ ನೈಜರ್ 2 2 ಆಫ್ರಿಕಾ
ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜೀರಿಯ 2 2 ಆಫ್ರಿಕಾ
ನಾರ್ವೇ ನಾರ್ವೆ 1 5 6 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಒಮಾನ್ ಒಮಾನ್ 4 4 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 6 6 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಪನಾಮಾ ಪನಾಮ 2 2 4 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಪೆರಗ್ವೆ ಪರಾಗ್ವೆ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಪೆರು ಪೆರು 2 6 2 10 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ 2 3 5 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
Poland ಪೋಲೆಂಡ್ 1 12 13 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 1 12 13 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ 1 7 8 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
Romania ರೊಮೇನಿಯ 1 6 7 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ 7 13 20 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಸೇಂಟ್ ಲೂಷಿಯ ಸೇಂಟ್ ಲುಸಿಯ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಸಾನ್ ಮರಿನೊ ಸಾನ್ ಮರಿನೊ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯ 1 1 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಸೆನೆಗಲ್ ಸೆನಗಲ್ 2 2 4 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಸೆರ್ಬಿಯ ಸೆರ್ಬಿಯ 4 4 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data the Seychelles ಸೆಶೆಲ್ಸ್ 2 2 ಆಫ್ರಿಕಾ
Slovakia ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ 4 4 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Slovakia ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಉಕ್ರೈನ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Slovenia ಸ್ಲೊವೇನಿಯ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data the Solomon Islands ಸಾಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು 1 1 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ 3 4 1 8 ಆಫ್ರಿಕಾ
Spain ಸ್ಪೆಯ್ನ್ 3 35 1 39 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 1 6 7 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಸುಡಾನ್ ಸುಡಾನ್ 1 1 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಸುರಿನಾಮ್ ಸುರಿನಾಮ್ 1 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
Sweden ಸ್ವೀಡನ್ 11 1 12 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
Sweden ಸ್ವೀಡನ್ ಹಾಗೂ Finland ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ 2 5 7 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಸಿರಿಯಾ ಸಿರಿಯಾ 5 5 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಥೈಲೆಂಡ್ 2 3 5 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಮೆಸಡೋನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸೆಡೊನಿಯ 1 1 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಟೋಗೊ ಟೊಗೊ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಟುನೀಶಿಯ ಟುನೀಶಿಯ 1 7 8 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ 7 2 9 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ತುರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ಥಾನ್ ತುರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ಥಾನ್ 3 3 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಉಗಾಂಡ ಉಗಾಂಡ 2 1 3 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಉಕ್ರೇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ 2 2 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್ 4 21 1 26 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಟಾಂಜಾನಿಯ ಟಾಂಜಾನಿಯ 4 3 7 ಆಫ್ರಿಕಾ
United States ಯು.ಎಸ್.ಎ. 10 8 18 ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
ಉರುಗ್ವೆ ಯುರುಗ್ವೆ 1 1 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್ 4 4 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವೆನೆಜುವೆಲ 1 2 3 ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್
ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ 2 3 5 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಯೆಮೆನ್ ಯೆಮೆನ್ 3 3 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಜಾಂಬಿಯ ಜಾಂಬಿಯ 1 1 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ಜಾಂಬಿಯ ಜಾಂಬಿಯ 1 3 4 ಆಫ್ರಿಕಾ
ಒಟ್ಟು 166 660 25 851 141 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ