ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಯೋಜನೆ

ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟವು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸಮೀಪದ ಮಿಜಾರುನಲ್ಲಿರುವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ.

ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸಮೀಪದ ಮಿಜಾರುನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಆನಂದಮಯ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮವಿದೆ.[೧] ಈ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೋಭವನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿವೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ, ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ, ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶೋಭವನ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಯೋಜನೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಲೇಖನವಿದೆ. ಶೋಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಲೇಖನಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳ ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಫೋಟೋನಡಿಗೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನ್ಸ್‍ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ ೨೭, ೨೦೧೮
ಸ್ಥಳ: ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನ ಸಮಯ:

 • ಫೋಟೋನಡಿಗೆ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦:೦೦ ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧:೦೦
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾನ್ಸ್‍ಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು - ಅಪರಾಹ್ನ ೨:೦೦ ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ೪:೩೦

ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ ೨೮, ೨೦೧೮
ಸ್ಥಳ: ಆಳ್ವಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಿಜಾರು
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦:೦೦ ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ೪:೩೦

ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಪವನಜ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. ಪವನಜ (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೭, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 2. Durga bhat bollurodi (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೧, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 3. Pranavs17 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೩, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)
 4. Veekshi Shetty (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೨, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 5. Merlin Lidwin Lobo (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 6. Shruthi H (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೧, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 7. Anusha. N (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೯, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 8. Sowmya H Sam (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೦, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 9. Akshay A J (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೧, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 10. Dhanalakshmi .K. T (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 11. Shri Raksha (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 12. Shreeja Shetty (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 13. Rahul B N (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 14. ANAND HULUGAPPA (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 15. Darshan darshu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೭, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 16. JOSHUA JOHN MATAPATHI (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೧, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 17. Yajas (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 18. Manju.hugar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೮, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 19. Niveditha Bhagyanathan (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 20. Shubhashri.R.gaonkar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 21. Eshtarth Gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 22. Shilpa D Sataraddi (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೪, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 23. Ashoka KG (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೫, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 24. Pranam Kulal (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೮, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 25. Ramyalathish (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೦, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 26. Bhavana Jain (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೪, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 27. Madhupriya Poojari (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೫, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 28. Dhakshini R (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೫, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 29. Athulya Ajith (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೭, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 30. ANUSHA NAYAK (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೯, ೨೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

ಶುಭಕೋರುವವರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. --Lokesha kunchadka (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೦೭, ೨೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)
 2. --Indudhar Haleangadi (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೩೩, ೬ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ (UTC)

ಸಸ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು ಗುಣಮಟ್ಟ
1 ರಕ್ತಚಂದನ PTEROCARPUS SANTALINUS RED SANDALWOOD ಲೇಖನ ಇದೆ
2 ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮರ AEGLE MARMELOS RUTACEAE ಲೇಖನ ಇದೆ
3 ಹೊನ್ನೆ(ಪುನ್ನಾಗ) (CALOPYLLUM INOPHYLLUM L.). HONNE ಲೇಖನ ಇದೆ
4 ಅಗ್ನಿಮಂಥ PREMNA SERATIFOLIA ಲೇಖನ ಇದೆ
5 ಬಾದಾಮಿ (ಪದಾರ್ಥ) TERMINALIC CATAPPA ALMAND ಲೇಖನ ಇದೆ
6 ಬೀಟೆ DALBERGIA latifolia SHIMSHAPA/ Black ROSEWOOD ಲೇಖನ ಇದೆ
7 ಭದ್ರಾಕ್ಷಿ GUAZUMA TOMENTOSA BADRAKSHI ಲೇಖನ ಇದೆ
8 ನಾಗದಂತಿ BALIOSPERMUM MONTANA DANTI ಲೇಖನ ಇದೆ
9 ಕ್ಷುದ್ರ ಅಗ್ನಿಮಂಥ PREMNA CORYMBOSA AGNIMANTHA ಲೇಖನ ಇದೆ
10 ಬೆಣ್ಣೆಹಣ್ಣು PERSEA AMERICANA BUTTERFRUIT ಲೇಖನ ಇದೆ
11 ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು CORDIA DICHOTOMA SHLESHMANTHAKA ಲೇಖನ ಇದೆ
12 ರಾಮಪತ್ರೆ MYRISTICA MALABERICA RAMPATRE ಲೇಖನ ಇದೆ
13 ಸೋಮವಾರದ ಮರ CROTON OBLONGIFOLIUS BRONCHISTIS ASTHAMA ಲೇಖನ ಇದೆ
14 ಸಕ್ಕರೆ ಗಿಡ STEVIA REBAUPIANA STIVIA ಲೇಖನ ಇದೆ
15 ಪುತ್ರಂಜೀವಿ PUTRANJIVA ROXBURGHII PUTRANJIVA ಲೇಖನ ಇದೆ
16 ಆನೆಮುಂಗು OROXYLUM INDICUM ಲೇಖನ ಇದೆ
17 ಅಳಲೆ ಕಾಯಿ TERMINALIA CHEBULA HARITHAKI ಲೇಖನ ಇದೆ
18 ಬೆಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿ PHYLLANTHUS EMBLICA AMALAKI ಲೇಖನ ಇದೆ
19 ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ SARACA INDICA ASHOKA ಲೇಖನ ಇದೆ
20 ಪನ್ನೇರಳೆ SYZYGIUM JAMBOLANA JAMBOO ಲೇಖನ ಇದೆ
21 ಹೊನ್ನೆ(ಬೇಂಗ) PTEROCARPUS MARSUPIUM ASANA ಲೇಖನ ಇದೆ
22 ಕವಟೆಕಾಯ್ಮರ ZANTHOXYLUM RHETSA TEJOVATI ಲೇಖನ ಇದೆ
23 ಮರದರಶಿನ COSCINIUM FENESTRATUM DARUHARIDRA ಲೇಖನ ಇದೆ
24 ಅತ್ತಿಮರ FICUS RECEMOSA UDAMBARA ಲೇಖನ ಇದೆ
25 ಕರ್ಪುರಲಕ್ಕಿ VITEX TRIFOLIA NIRGUNDI ಲೇಖನ ಇದೆ
26 ಬಲಮುರಿ HELICTERES ISORA AVARTANI ಲೇಖನ ಇದೆ
27 ರೊಹಿತುಕ AMOORA ROHITUKA ROHITHAKA ಲೇಖನ ಇದೆ
28 ದುರ್ವಾಸನೆ ಮರ MAPPIA FOETIDA CANCER PLANT ಲೇಖನ ಇದೆ
29 ಹಳದಿ ಕಣಗಿಲು PEETHA KARAVEERA ಲೇಖನ ಇದೆ
30 ಸಹಚರ ಮರ STROBILANTHES CILIATUS - ಲೇಖನ ಇದೆ
31 ಮತ್ತಿ(ಅರ್ಜುನ) TERMINALIA ARJUNA ARJUNA ಲೇಖನ ಇದೆ
32 ಅರ್ಕ Calotropis gigantea ARKA ಲೇಖನ ಇದೆ
33 ಗರಿಕೆಹುಲ್ಲು(ದೂರ್ವ) CYNODON DACTYLON DOORVA ಲೇಖನ ಇದೆ
34 ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ JASMINUM OFFICINALE JATEE ಲೇಖನ ಇದೆ
35 ಮಾಚಿಪತ್ರೆ ARTEMISIA VULGARIS MACHPATHRE ಲೇಖನ ಇದೆ
36 ಪಾರಿಜಾತ NYCTANTHES GRANATUM PARIJATHA ಲೇಖನ ಇದೆ
37 ದಾಳಿಂಬೆ PUNICA GRANATUM DADIMA ಲೇಖನ ಇದೆ
38 ಬದನೆ(ಗೋಮುಖಬದನೆ) SOLANUM MELONGENA GOMUKHA BADANE ಲೇಖನ ಇದೆ
39 ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ OCIMUM BASILICUM KAMAKASTHURI ಲೇಖನ ಇದೆ
40 ಲಕ್ಕಿ ಗಿಡ(ನಿರ್ಗುಂಡಿ) VITEX NEGUNDO NIRGUNDI ಲೇಖನ ಇದೆ
41 ತುಳಸಿ OCIMUM TENUIFLORUM TULASI ಲೇಖನ ಇದೆ
42 ಬದರ ZIZIPHUS JUJUBA BADARA ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
43 ಅಶ್ವತ್ಥಮರ FICUS RELEGIOSA ASHWATHA ಲೇಖನ ಇದೆ
44 ನೇರಳೆ SYZYGIUM CUMINI JAMBOO ಲೇಖನ ಇದೆ
45 ಕೋಡಸಿಗ HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA - ಲೇಖನ ಇದೆ
46 ಹೊಂಗೆ ಮರ MILLETIA PINNATA KARANJA ಲೇಖನ ಇದೆ
47 ಪುನರ್ಪುಳಿ GARCINIA INDICA AMLAVETASA ಲೇಖನ ಇದೆ
48 ಶಿವನೆ GMELINA ARBOREA GAMBHARI ಲೇಖನ ಇದೆ
49 ನಾಗಸಂಪಿಗೆ(ನಾಗಕೇಸರ) MESUA FERREA - ಲೇಖನ ಇದೆ
50 ಎಣ್ಣೆಹೊನ್ನೆ CALOPHYLLUM INOPHYLLUM PUNNAGA ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
51 ಗೋರಟೆ BARLARIA DRIONINIS SAHACHARA ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
52 ರಾನ್ನ ALPINIA GALANHA RASNA ಲೇಖನ ಇದೆ
53 ಲಾವಂಚ VETTIVERIA ZIZANOIDES USHEERA ಲೇಖನ ಇದೆ
54 ತೆಂಗಿನಮರ COCOSMUSIFERA NARIKELA ಲೇಖನ ಇದೆ
55 ಸಂಪಿಗೆ MICHLIA CHAMPAKA SAMPIGE ಲೇಖನ ಇದೆ
56 ಅಂಕೋಲೆ ALANGIUM SALVIFOLIUM ANGOLE ಲೇಖನ ಇದೆ
57 ರಂಜ MIMISOPSELENGII REMJE ಲೇಖನ ಇದೆ
58 ಕದಂಬ ANTHECEPHALUS CADAMBA KADAMBA ಲೇಖನ ಇದೆ
59 ಮುತ್ತುಗ ಎಣ್ಣೆ BUTEA MONOSPERMA MUTHUGA ಲೇಖನ ಇದೆ
60 ಮ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಟಿನ್ GARCINIA MANGOSTANA MARIGUSTANA ಲೇಖನ ಇದೆ
61 ಏಕನಾಯ್ಕ SALACIA CHINENSIS - ಲೇಖನ ಇದೆ
62 ತೇಗ TECTONIA GRANDIS TEGA ಲೇಖನ ಇದೆ
63 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ CELASTRUS PANICULATUS - ಲೇಖನ ಇದೆ
64 ಕುಂಕುಮ BIXA ORELLENA SINDOORA ಲೇಖನ ಇದೆ
65 ನಾಗಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪ ಮರ COUROPETA GAUIANESIS - ಲೇಖನ ಇದೆ
66 ಗುಲಗಂಜಿ(ಗುಳೆಗುಂಜ) ABRUS PRECATORIUS ಲೇಖನ ಇದೆ
67 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ PIPER BEETLE THAMBOOLA ಲೇಖನ ಇದೆ
68 ವಿಪ್ಪಲಿ PIPER LONGUIN ಲೇಖನ ಇದೆ
69 ಆಮ್ರಾತಕ SPONDIUS ಲೇಖನ ಇದೆ
70 ಬನ್ನಿ(ಶಮಿ) ACACIA FERRUGENIA ಲೇಖನ ಇದೆ
71 ಬೇವು AZADIRACHTHA ಲೇಖನ ಇದೆ
72 ಉತ್ತರ ಆಮ್ರಾ MANGIFERA ಲೇಖನ ಇದೆ
73 ನೀಲಗಿರಿ EUCALYTUS CITRIOPRA TAILAPARNT ಲೇಖನ ಇದೆ
74 ಕಪಿತ FERONA ELEPHANTOM KAPPITITA ಲೇಖನ ಇದೆ
75 ತಪಸಿ HOLOPTELIAINTE GRIFOLIA CHIRA BILWA ಲೇಖನ ಇದೆ
76 ಕಿರುಕೊಡಸಿಗ WRIGHILATINCTONA SWETHA KUTAJA ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
77 ಎಲಚಿ(ಬೋರೆ) ZIZIPHUS JUJUBA BADARA ಲೇಖನ ಇದೆ
78 ಕೊಂದೆ(ಅರಗ್ವೇದ) CASSIA FISTULA ARAGUEDA ಲೇಖನ ಇದೆ
79 ಮೇಧಾಸಕ LITSEA CHINENSIS MEDHASAKA ಲೇಖನ ಇದೆ
80 ಶ್ರೀಗಂಧ SANTALUM ALBUM CHANDANA ಲೇಖನ ಇದೆ
81 ಮೇ ಫ್ಲವರ್ DELONIX REGIA MAYFLOWER ಲೇಖನ ಇದೆ
82 ಪ್ರಯಾಂಗು CALLICARPA TOMENTOSA PRAYANGU ಲೇಖನ ಇದೆ
83 ಪುನರ್ವಸು BAMBUSA BAMBOO ಲೇಖನ ಇದೆ
84 ಬಸರಿ FICUS INFECTORIA ಲೇಖನ ಇದೆ
85 ಅಗಸೆ SESBANIA GRANDIRLUE AGASE ಲೇಖನ ಇದೆ
86 ಸೀಮೆ ಹುಣಸೆ (ಚಕ್ಕುಲಿಮರ) PITECELLOBIUM DULCE ಲೇಖನ ಇದೆ
87 ಶಾಂತಿಮರ(ತಾರೆ) TERMINALIA BELLERICA BIBITHAKI ಲೇಖನ ಇದೆ
88 ಕಾಡುಗೇರು SEMICARPUS ANACARDIUM BALLATHAKA ಲೇಖನ ಇದೆ
89 ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ CINNAMOMUM MACROCARPUM TWAK ಲೇಖನ ಇದೆ
90 ಕರವೀರ THEVETIA NERIFOLIA KARAVEERA ಲೇಖನ ಇದೆ
91 ತುಂಬೆಗಿಡ(ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪ) LEUCAS INDICA DRONA PUSHPA ಲೇಖನ ಇದೆ
92 ಹಿಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ(ಮಧುಕ) MADHUKA LONGIFOLIA MADHUKA ಲೇಖನ ಇದೆ
93 ಪಲಾಶ SUTEA MONOSPERMA - ಲೇಖನ ಇದೆ
94 ಉತ್ತರಾಣಿ(ಅಪಮಾರ್ಗ) ACHYRANTHUS ASPERA - ಲೇಖನ ಇದೆ
96 ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು(ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಲ್ಲು) CYMBOPOGON CITRATUS LEMONGRASS ಲೇಖನ ಇದೆ
97 ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೆಮೋನ್ COLLIOSTEMON LANCEILARA BOTTLE BRUSH ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
98 ವಿಕಂತಕ FLOCOURTIA MONFANCE VIKANKATA ಲೇಖನ ಇದೆ
99 ವೇತಶಾಲ್ಮಲಿ COCHLOSPERMUM RELIGIOSUM PEETHA SHALMALI ಲೇಖನ ಇದೆ
100 ಬಜೆ ACORUS CALAMUS VACHA ಲೇಖನ ಇದೆ
101 ಕಗ್ಗಲಿ(ಖದಿರ) ACACIA CATECHU KHADIRA ಲೇಖನ ಇದೆ
102 ಬೀಟೆ(ಸಪ್ತಪರ್ಣ) DALBERGIA SISSOO SHIMSHAPHA ಲೇಖನ ಇದೆ
103 ಶಿಂಶಫ ACACIA FERRUGINEA SHAMI ಲೇಖನ ಇದೆ
104 ಆಲ(ವಟಮರ) FICUS BENGHALENSIS VATA ಲೇಖನ ಇದೆ
105 ಪಾದರಿ(ಪಾಟಲ) PTEROSPERMUM SUVOVEOLENS PATALA ಲೇಖನ ಇದೆ
108 ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು(ಪನಸ) ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS PANASA ಲೇಖನ ಇದೆ
109 ಶಂಖಪುಷ್ಪ (ಅಪರಾಜಿತ) CLITARIA TERNETIA APRAJITHA ಲೇಖನ ಇದೆ
110 ಮಾಂಸರೋಹಿಣಿ SOYMIDU FABRIFUGA - ಲೇಖನ ಇದೆ
112 ಸರ್ಜು UETERIA INDICA ಲೇಖನ ಇದೆ
113 ತೊರೆ ಮತ್ತಿ(ಹೊಳೆಮತ್ತಿ) TERMRNALIA ARJUNA ARJUNA ಲೇಖನ ಇದೆ
114 ಸಮುದ್ರ ಫಲ BARRINGTONIA ACUTANGULA HIJJALA ಲೇಖನ ಇದೆ
115 ಕಾಂಚನಾರ BAULINIA VERIGATA KANCHNARA ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
116 ಬೂರಗದ ಮರ(ಶಾಲ್ಮಲಿ) ಲೇಖನ ಇದೆ
117 ನೆಲ್ಲಿ (ಆಮ್ಲಿಕಿ ) PHYLLANTHUS EMBLICA ಲೇಖನ ಇದೆ
118 ಗಂಭಾರಿ GMELINA ASIATICA ಲೇಖನ ಇದೆ
120 ಮಲ್ಲಿಕ JASMINUM ANGUSTIFOLIA ಲೇಖನ ಇದೆ
121 ಮರುಗ ORIGANUM MAJORANA ಲೇಖನ ಇದೆ
122 ನಾರಿಕೇಳ COCOS MUSIFERA ಲೇಖನ ಇದೆ
123 ಸರಳ PINUS ROXBURGHIANA ಲೇಖನ ಇದೆ
124 ಜಪಪುಷ್ಪ HIBISCUS ROSA SIENENSIS ಲೇಖನ ಇದೆ
125 ಗಣಗಲೆ ಹೂ (ಕಣಗಿಲ) NERIUMODORUM ಲೇಖನ ಇದೆ
126 ಸೇವಂತಿಗೆ CRYSANTHEMUM INDICA ಲೇಖನ ಇದೆ
127 ಇರುವಂತಿಗೆ CAPPARIS DIVARICATA ಲೇಖನ ಇದೆ
128 ಅತಸೀ LINUM UTISATISAMUM ಲೇಖನ ಇದೆ
129 ಕೇದಗೆ(ಕೇತಕಿ) PANDANUS ODARATISSMUS ಲೇಖನ ಇದೆ
131 ಸುಗಂಧಿ POLYANTHES TUBEROSA ಲೇಖನ ಇದೆ
132 ಕಮಲ(ತಾವರೆ) NELUMBIUM SPECIOSA ಲೇಖನ ಇದೆ
133 ಕೆಂಪುತಾವರೆ NYMPHAEA CHALO ಲೇಖನ ಇದೆ
134 ಕಾಡುಮಲ್ಲಿಗೆ JASMINUM ARBORESCENS ಲೇಖನ ಇದೆ
135 ವಿಷ್ಣುಕಾಂತಿ EVOLULOS ALSINOIDES ಲೇಖನ ಇದೆ
138 ಬಿದಿರು BAMBUSA BAMBOO ಲೇಖನ ಇದೆ
139 ದವನ ARTEMISIA INDICA ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
140 ನೀಲಿನಿ INDIGOFERA TINCTORIA(FABACEAE) ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
141 ಹುಣಸೆ(ಚಿಂಚ) TAMRINDUS INDICA ಲೇಖನ ಇದೆ
142 ಕೇತಕಿ PONDANUS TECTORIUS ಲೇಖನ ಇದೆ
143 ತಾಲ BORASSUS FLABELLIFERA ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
144 ಲವಂಗ CARYOPHYLLATA SYZYGIUM ಲೇಖನ ಇದೆ
145 ಕಲ್ಲುಬಾಳೆ MUSA SUOERDA MUCACEAE ROCK BANANA ಲೇಖನ ಇದೆ
146 ವಾಯುವಿಡಂನ EMBLIA ROBASTA MIRSINACEAE ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
147 ಕಾಡುಅಶೋಕ HMBOLATIABRUNONIS ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ
148 ಮೇಣಸುದಾಸವಾಳ MALVISCUS ROTUNDIFOLIA MALVACEAE ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ

ಫೋಟೋಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 

ಉಲ್ಲೇಖ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. http://www.alvasanandamaya.com/