, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ-ವರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರಗಳು
ಯೋಗವಾಹಗಳು
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು
ಜ಼
ಫ಼
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಪಕಾರದಂತೆಯೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮಹಾಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಇದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಳಿಯಂತಿರುವ ಕೊಂಡಿಯಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಐದಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯ ಬದಲು ಒಂದು ರೇಖೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರೇಖೆ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಸೀಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

 
ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಫ&oldid=1163546" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ