ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳನ್ನು (edit-a-thon) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪುಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕಿ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

 1. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ
 2. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಸಾಗರ
 3. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರು
 4. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮೈಸೂರು
 5. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರು
 6. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಜನವರಿ ೨೦೧೬
 7. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಸಾಗರ ೨೦೧೬
 8. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು
 9. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು/೧೬ ಮತ್ತು ೧೭ ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೧೬
 10. /ಎರಡನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೬
 11. /ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರು
 12. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೧೬
 13. /ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳ ಎರಡನೇ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೬
 14. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬
 15. /ಪಂಜಾಬ್
 16. /ಮಂಗಳೂರು (ಫೋಟೋ ನಡಿಗೆ)
 17. / ಅಕ್ಟೋಬರ್
 18. /ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೧೫
 19. /ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೧೬
 20. /ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮೂಡುಬಿದಿರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನವೆಂಬರ್ ೧೮-೨೦, ೨೦೧೬
 21. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ ೨೬-೨೭, ೨೦೧೬
 22. /ಕರಾವಳಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೧
 23. /ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೭
 24. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ ೧೧-೧೨, ೨೦೧೭
 25. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೩ ಜೂನ್ ೨೪-೨೬, ೨೦೧೭. ಮಂಗಳೂರು.
 26. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೬-೨೭, ೨೦೧೭. ಮಂಗಳೂರು.
 27. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೫, ಮಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೊಬರ್ ೦೧-೦೨, ೨೦೧೭
 28. /ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ೨೦೧೭
 29. /ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೧೭
 30. /ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ದಶಂಬರ ೦೧-೦೩, ೨೦೧೭
 31. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನವರಿ ೨೦೧೮
 32. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮
 33. /ಮೈಸೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮
 34. /ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು-೨೦೧೮
 35. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ೨೦೧೮
 36. /ಆಳ್ವಾಸ್ ಶೋಭವನ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ
 37. /ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೮
 38. /ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ನವೆಂಬರ್ ೧೬-೧೮, ೨೦೧೮
 39. /ಸಿದ್ದವೇಶ ಪಠ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ
 40. /ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಉಜಿರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೫-೧೬ ೨೦೧೮
 41. /ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ-೨೦೧೯
 42. /ಸುಳ್ಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ-೨೦೧೯
 43. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ - ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ೨೦೧೯, ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.
 44. /ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ-೨೦೧೯, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ೧೬-೧೭, ೨೦೧೯
 45. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು - ಜುಲೈ ೨೭-೨೮, ೨೦೧೯.
 46. /ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು - ೨೦೧೯
 47. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಜೆಎನ್‍ಎನ್‍ಸಿಇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೨೦೧೯
 48. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೦೭-೦೮, ೨೦೧೯, ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.
 49. /ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ
 50. /ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೨೧
 51. /ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೨೨
 52. /ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನಸಂಚಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
 53. /ನೀತಿನಿಯಮ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ