ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥನ ವು ಪುರಾಣಗಳ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಹೂರಣ. ಇದು, ದೇವರುಗಳ ಮತ್ತು ವೀರರ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಮತಾಚರಣೆ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ಇವು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ ಧರ್ಮದ ಭಾಗ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಬಗೆಗಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ, ಅದರ ನಾಗರೀಕತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಸ್ವತ: ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದೇ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.[೧]

ಗ್ರೀಕ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆ: ಜೀಯಸ್ ಗಾಡ್ (ಸ್ವರ್ಗ), ಪೋಸಿಡಾನ್ (ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳು) ಮತ್ತು ಹೇಡಸ್ (ಭೂಗತ). ಥಿಯೋಸ್ (ಸಣ್ಣ ದೇವರುಗಳು) ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು.
ದಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀಯಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆಟ್ ಆಟ್ರ‍ಿಕೋಲಿ (ಸಾಲಾ ರೋಟೊಂಡಾ, ಮ್ಯೂಸಿಯೊ ಪಿಯೋ-ಕ್ಲೆಮೆಂಟಿನೊ, ವ್ಯಾಟಿಕಾನ್)
ಪ್ಲಾಕ್ ವಿಥ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ರಿಚ್ಯೂಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ಯೂಸಿನಿಯನ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ - ಮ್ಯೂಸೀ ಆರ್ಕೀಯೋಲಾಜಿಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್,ಅಥೇನಿಸ್

ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಲೆಗಳಾದ ಪಿಂಗಾಣಿ ಯಾ ಲೋಹದ ಕಲಶಗಳ-ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರಕೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೀಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ದೇವರುಗಳ, ದೇವತೆಗಳ, ವೀರ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇತರ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಇವತ್ತು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅತೀ ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳಾದ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯ ಇಲೀಯಾದ್ ಮತ್ತು [[ಓಡಿಸ್ಸೀಯ್, ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರ|ಓಡಿಸ್ಸೀಯ್, ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರ]] ದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಮರ್ ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಮಕಾಲೀನ ಹೇಸೀಯಾಡ್ ನ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ಥೀಯೋಗಾನಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ,ದೈವದತ್ತವಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೋಮರಿಕ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಾನ ಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣ ಆವರ್ತಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗೀತಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಐದನೇ ಶತಮಾನದ BCಯ ರುದ್ರ ನಾಟಕಕಾರರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಯುಗದ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲದ ಬರಹಗಾರರ ಬರಹಗಳಾದ ಪ್ಲುಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪೌಸಾನಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ-ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭೂಷಣಗಳ ಕರಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದ BCಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜ್ಯಾಮಿತ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ನ ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರದ ಆರ್ಕೀಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಮೆರಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪುರಾಣದ ದೃಷ್ಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.[೨]

ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.[೩]

ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಜ್ಯಾಮಿತ್ತಿಯ ಅವಧಿ c ನಿಂದ. 900-800 BC ನಂತರ.[೪]

 
ಪ್ರಾಮಿಥೀಯಸ್ (1868 ಬೈ ಗಸ್ಟೇವ್ ಮೊರಾವ್). ದಿ ಮಿಥ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಥೀಯಸ್ ಫರ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆಸೀಯಾಡ್ ಆಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಲಾಜಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯ್ಸ್, ಪಾಸಿಬಲೀ ಬೈ ಅಸೈಕಿಲಸ್, ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಥೀಯಸ್ ಬೌಂಡ್,ಪ್ರಾಮಿಥೀಯಸ್ ಅನ್‌ಬೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಥೀಯಸ್ ಪೈರ್‌ಫಾರಸ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಗ್ರೀಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾತನತತ್ವದ ಕೈಪಿಡಿ ಪುಸ್ತಕವೆಂದರೆ ಅದು ಕೃತಕ-ಅಪೊಲ್ಲೋಡಾರಸ್ಗ್ರಂಥಾಲಯ , ಇದು ಕವಿಗಳ ಅಸಂಗತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವೀರರ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕಥನವನ್ನಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.[೫] ಅಪೊಲ್ಲೊಡಾರಸ್ ಬದುಕಿದ್ದು c. 180-120 BCಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ "ಲೈಬ್ರರಿ" ಚರ್ಚಿಸೋದು ಅವನು ಸತ್ತ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಘಟಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದುದರಿಂದಲ್ಲೇ ಕೃತಕ-ಅಪೊಲ್ಲೊಡಾರಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶ: ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಹೋಮರ್ ನ ಎರಡು ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ, ಇಲೀಯಾದ್ ಮತ್ತು ಓಡಿಸ್ಸೀಯ್ . ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು "ಪುರಾಣ ಆವರ್ತನ"ವನ್ನು ಪೂರಯಿಸಿದರು ಆದರೆ ಆನಂತರ ಬಹುತೇಖ ಎಲ್ಲಾ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಆದರೂ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಸರು, ಹೋಮೆರಿಕ್ ಹೈಮ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಮರ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ನಂಟಿಲ್ಲ. ಅವು ಭಾವಗೀತೆ ಯುಗದ ಆರಂಭದ ಭಾಗ, ಗೀತಾರಾಧನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.[೬] ಹೋಮರ್‌ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಹೆಸೀಯಾಡ್ ಥೀಯೋಗಾನಿ (ದೇವರುಗಳ ಮೂಲ ) ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಕೃತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ; ದೇವರುಗಳ ಮೂಲ, ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸುರರ ಬಗ್ಗೆ; ವಂಶಾನ್ವೇಷಣ, ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣವಾದುದರ ಬಗೆಗಿನ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸಿಯಾಡ್ಸ್ ನ ಕಾವ್ಯವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡೇಸ್ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಥೀಯಸ್, ಪಂಡೋರಾ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಎಂಬ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರುಗಳೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.[೨]

ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಂಡಾರ್, ಬ್ಯಾಚಿಲೈಡ್ಸ್, ಸಿಮೋನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೀಯೋಕ್ರಿಟಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಆನ್ ನಂಥ ಬುಕೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುರಾಣಗಳ ಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.[೭] ಜೊತೆಗೆ, ಪುರಾಣಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಅಥೀನಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು. ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳಾದ ಅಸ್ಕೀಲಸ್, ಸೊಫೋಕ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಪೈಡ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಥಾ ಹಂದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಾದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಹೀರೋಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಜಾನ್ ವಾರ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದುರಂತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗಾಮೆಮ್ನಾನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಈಡಿಪಸ್, ಜಾಸನ್, ಮೆಡಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ದುರಂತಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದವು. ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಕಾರ ಆರಿಸ್ಟೋಫೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು.[೮]

 
ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿರುವ ರೋಮನ್ ಕವಿ ವರ್ಜಿಲ್, ವರ್ಜಿಲೀಯಸ್ ರೋಮಾನಸ್ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ

ಚರಿತ್ರಾಕಾರರಾದ ಹೀರೋಡಾಟಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಯೋಡಾರಸ್ ಸಿಕ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಪಾಸಾನಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೊ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ದಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.[೭] ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಹೀಡಾಟಸ್ ಅಂತೂ ನಾನಾ ವಿಧದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದನು ಅವನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದುದೇನೆಂದರೆ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಸಾರ ಅಥವಾ ಬೇರುಗಳು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದಾಗ ಉದ್ಭವಾದದ್ದು.[೯] ಹೀರೋಡಾಟಸ್, ಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಸಮರಸವಾಗಿ ಬೆರಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು.

ಹೆಲ್ಲೇನಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೆನ್ನದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿ ಎಂದೇ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಅದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಕೃತಿಗಳು:

 1. ರೋಮನ್ ಕವಿಗಳ ಒವಿಡ್, ಸ್ಟಾಟೀಯಸ್, ವ್ಯಾಲೇರೀಯಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್, ಸೆನೇಕಾ, ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಯಸ್ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರುವ ವರ್ಜಿಲ್,
 2. ಹಿಂದಣ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಧಿಯ ಕವಿಗಳೆಂದರೆ: ನೋನ್ನಸ್, ಅಂಟೋನಿನಸ್ ಲಿಬರಾಲಿಸ್, ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಸ್ ಸ್ಮಿರ್ನೀಯಸ್.
 3. ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಧಿಕ ಗ್ರೀಕ್ ಕವಿಗಳೆಂದರೆ : ರೋಡ್ಸ್‌ನ ಅಪೊಲ್ಲೋನಿಯಸ್, ಕ್ಯಾಲಿಮಾಕಸ್, ಸೂಡೋ-ಎರಾಟೋಸ್ಥೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥೀನೀಯಸ್.
 4. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್‌ನ ಆದಿ ಕಾಲದ ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಂದರೆ ಅಪುಲೀಯಸ್, ಪೆಟ್ರೋನೀಯಸ್, ಲೊಲ್ಲಿಯಾನಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲೀಯಾಡರಸ್.
 
ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಎಟ್ರೂಸನ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್-ಕ್ರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾರುಣ್ ಎದುರು, ಆಕಿಲ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೋಜಾನ್ ಖೈದಿಯನ್ನು ಕೊಂದ, ಇದು ನಡೆದದ್ದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ-ಮೂರನೆ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭ BC ಯಲ್ಲಿ

ರೋಮನ್ ಬರಹ ಶೈಲಿಯ ಫ್ಯಾಬುಲೇ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರೋನಿಮಿಕಾ ವು ಕೃತಕ-ಹೈಜೀನಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಯವಲ್ಲದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಫಿಲೊಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ಇಮ್ಯಾಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೀಸ್ಟ್ರಸ್‌ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಕೃತಿಗಳು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮೂಲಾಧಾರ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅರ್ನೋಬಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ಬರಹಗಾರರು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಳೆದು ಹೋದ ಗ್ರೀಕ್ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಈ ಸಂರಕ್ಷಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸೈಕೀಯಸ್ನ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್, ಸೂದಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ತ್ಜೆತ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟಾತೀಯಸ್ ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆವರಿಸಿಸಿದೆ,ἐν παντὶ μύθῳ καὶ τὸ Δαιδάλου μύσος/ಎನ್ ಪಾಂಟಿ ಮುತೋಯ್ ಕೈ ಟಿ ಡೈಡಾಲೋ ಮುಸಾಸ್ ("ಪ್ರತಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡೈಡಾಲಸ್ ಅನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ."). ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಕೋಶ ಸೂದಾಸ್ ಡೇಡಾಲಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಸಿಫಾಯ್ ನ "ಅಸಹಜ ಕಾಮ"ವನ್ನು ಪೊಸಿಡಾನ್‌ನ ಗೂಳಿಯನ್ನು ತಣಿಸುವಂತೆ ಎಂದು ವರದಿಸಿದೆ: "ಈ ಕೆಡುಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಡೇಡಾಲಸ್‌ಗೆ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವನನ್ನು ಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ."[೧೦]

ಪುರಾತತ್ವದ ಮೂಲಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಜರ್ಮನಿಯ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೇಯ್ನ್‌ರಿಚ್ ಸ್ಕ್ಲೀಮ್ಯಾನ್ನ್ ಮೈಸೀನೀಯಾನ್ ನಾಗರೀಕತೆ ಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಿನಾವನ್ ನಾಗರೀಕತೆಯನ್ನು ಕ್ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೋಮರ್‌ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಿದ್ದಂತಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಹಾಗೂ ವೀರರ ಬಗೆಗಿನ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೈಸೀನೀಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈನಾನ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಮತಾಚರಣೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ, ಲೀನಿಯರ್ B ಲಿಪಿ (ಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀ‌ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಕ್‌ನ ರೂಪ) ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ದೇವರುಗಳ ಹಾಗೂ ವೀರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.[೨]

ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದ BCಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜ್ಯಾಮಿತ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ನ ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.[೨] ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ಈ ದೃಷ್ಯಗಳು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಹೂದಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ: ಹೆರಾಕಲ್ಸ್‌ನ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ರಮಿಕರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೀ ಸೆರ್ಬರಸ್ನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.[೧೧] ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೃಷ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯಾಮಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ.[೪] ಪ್ರಾಚೀನ(c. 750–c. 500 BC), ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (c. 480–323 BC), ಮತ್ತು ಹೆಲೀನೆಸ್ಟಿಕ್ (323–146 BC) ಅವಧಿಗಳು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಮೆರಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಷ್ಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದವು.[೨]

ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಸಮಯ ಬದಲಾದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಗಮವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಳಲಾಗಿರದ ಊಹೆಗಳು ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಗತ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಎಂದು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಕತ್‌ಬರ್ಟ್ಸನ್ ವಾದ.[೧೨]

ಬಾಲ್ಕನ್ ಪೆನಿನ್‌ಸುಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದ ಒಕ್ಕಲಿನ ಜನ ಆತ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಮೂರ್ತಚೇತನವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದೇ ಅಸ್ಫುಟ ಆತ್ಮಗಳು ಮನುಜನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಾಗಿ ಸೇರಿದರು.[೧೩] ಬಾಲ್ಕಾನ್ ಪೆನಿನ್‌ಸುಲಾದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಹೊಸ ದೇವಗಣದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತಂದರು ಆ ದೇವರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ದೇವರ ವಿಜಯಗಳ ಸರಮಾಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿಸಂ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ವರ್ಗದ ಇತರ ಹಳೆಯ ದೇವರುಗಳು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತವು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವು.[೧೪]

ಆರ್ಕೀಯಾಕ್ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ದೇವರುಗಳ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ವೀರರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪದೇ-ಪದೇ ತರುತ್ತಿದ್ದದು ಪಿಡಾಗೋಗಿಕ್ ಪೆಡೆರಸ್ಟಿ (ಇರೋಸ್ ಪೈಡಿಕೋಸ್, παιδικός ἔρως), ಅನ್ನು ಜೊತೆಗೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದರ ಕುರುಹು ಮತ್ತು ಇದು 630 BC ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕವಿಗಳು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅವರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅರೆಸ್ ಮತ್ತು ದಂತಕತೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೧೫] ಆಕಿಲ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ರೋಕ್ಲಸ್ ನಂಥ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರಾಣಗಳೂ ಕೂಡ ಪೆಡೆರಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಳಕು ವಿನಿಂದ ಕಳಚಲಾಗಿದ್ದವು.[೧೬] ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೀಯನ್ ಕವಿಗಳು, ನಂತರ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆರಂಭದ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಕಥಾ-ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲಸೂಚಿಯ ಹೊಸ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳಸುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.[೧೭] ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂ-ವಿರೋಧೋಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲದಗೆರೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದಾಜು ಕಾಲಸೂಚಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, "ವಿಶ್ವ ಚರಿತ್ರೆ"ಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಲಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ:

 1. ಮೂಲದ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳ ಕಾಲ (ಥೀಯೋಗಾನೀಸ್, "ದೇವರುಗಳ ಉಗಮ") : ವಿಶ್ವ ಮೂಲದ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳು.
 2. ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಕಾಲ : ದೇವರುಗಳ, ಅರೆದೇವರು ಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪಾರಸ್ಪರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆಗಳು.
 3. ವೀರರ ಯುಗ (ವೀರರ ಯುಗ) , ಇದರಲ್ಲಿ ದೈವದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅತಿ ದೊಡ್ದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ವೀರರ ದಂತಕಥೆ ಎಂದರೆ ಅದು ದಿ ಟ್ರೋಜಾನ್ ವಾರ್ ಆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಥೆ (ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ).[೧೮]

ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ದೇವರುಗಳ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನತ್ವ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಯುಗದ ಗ್ರೀಕ್ ಬರಹಗಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀರರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲಸೂಚಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಆನಂತರ ಮನುಷ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೀರರ ಇಲೀಯಾದ್ ಮತ್ತು ಓಡಿಸ್ಸೀಯ್ ದೈವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಥೀಯೋಗಾನಿ ಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋಮೆರಿಕ್ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ-ಗೀತೆಯನ್ನು, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜವಾಗಿಸಿತು. ಹೋಮರ್‌ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ "ಹೀರೋ ಪದ್ಧತಿ"ಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರುರಚನೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತ್ತ ವೀರರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಲೈಂಪೀಯನ್‌ನಿಂದ ಚ್ತಾನಿಕ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.[೧೯] ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸಿಯಾಡ್ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ (ಅಥವಾ ಪೀಳಿಗೆ) ಬಳಸುತ್ತಾನೆ : ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ. ಈ ಸಂತತಿ ಅಥವಾ ಯುಗಗಳು ದೇವರುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಕ್ರೋನಸ್‌ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮಿಕೆಲ್ಲಾ ಪೀಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂತತಿಯು ಜೀಯಸ್‌ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಸಿಯಾಡ್ ಕಾಲವನ್ನು (ಅಥವಾ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು) ಕಂಚಿನ ಯುಗದ ತಕ್ಶ ಒಳಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮ ಯುಗವೆಂದರೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ, ಕವಿ ಬಾಳಿದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅವಧಿ. ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೀಚತನದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಪಂಡೋರಾದ ಪುರಾಣವು ಆ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿವು,ಅತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿದ ಜಾಡಿಯಿಂದ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯ.[೨೦] ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಒವಿಡ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೆಸಿಯಾಡ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ಯುಗದ ತತ್ವಗಳನ್ನು.[೨೧]

ದೇವರುಗಳ ಯುಗ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಅಮೋರ್ ವಿನ್ಸಿಟ್ ಓಮ್ನೀಯಾ (ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ), ಪ್ರೇಮದ ದೇವರಾದ ಈರೋಸ್‌ನ ವರ್ಣನೆ. ಬೌ ಮೈಖೇಲೇಜೆಲೋ ಮೆರಿಸಿ ಡಾ ಕಾರಾವ್ಯಾಗ್ಗಿಯೊ, ಸಿರ್ಕೋ 1601–1602

"ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣ" ಅಥವಾ "ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರಾಣ"ವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.[೨೨] ಹೆಸಿಯಾಡ್ಥೀಯೋಗಾನಿ ಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ತತ್ವಚಿಂತನೆಯಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದ ಶೂನ್ಯತೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದದ್ದು ಯುರಿನೋಮ್,[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಗಿ ಅಥವಾ ಗಯಾ (ಭೂಮಿ) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೈವಜೀವಿಗಳು: ಎರೋಸ್ (ಪ್ರೀತಿ), ಅಬೀಯ್ಸ್ ( ಟಾರ್ಟಾರಸ್) ಮತ್ತು ಎರೀಬಸ್.[೨೩] ಗಂಡಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗಯಾ ಓರಾನಸ್(ಆಕಾಶ)ಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು ಆನಂತರ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಗರ್ಭದಾನ ಮಾಡಿತು. ಆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮೊದಲು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು ಟೈಟಾನ್ ಗಳು—ಆರು ಪುರುಷರು: ಕೋಅಸ್, ಕ್ರೀಅಸ್, ಕ್ರೋನಸ್, ಹೈಪಿರೀಯಾನ್, ಟೇಪ್ಟಸ್, ಮತ್ತು ಓಸೀಯಾನಸ್; ಮತ್ತು ಆರು ಹೆಣ್ಣುಗಳು: ಮ್ನಿಮೋಸಿನ್, ಫೋಬಿ, ರಿಯಾ, ಥಿಯಾ, ಥೆಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಥಿಸ್. ಕ್ರೋನಸ್ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ನಂತರ ಗಯಾ ಮತ್ತು ಓರಾನಸ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟೈಟಾನ್‌ಗಳು ಜನ್ಮತಾಳದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಯಿತು. ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಒಕ್ಕಣ್ಣಿನ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಕಾಟೋನ್‌ಕೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೂರು ಕೈಗಳುಳ್ಳವು. ಕ್ರೋನಸ್, ("ಗಯಾಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ" ಕಪಟಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ[೨೩]) ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ವೀರ್ಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ-ಹೆಂಡತಿ ರಿಯಾ ಜೊತೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆಳುವವನಾದ ಮತ್ತು ಇತರ ಟೈಟಾನ್‌ಗಳು ಅವನ ಒಡ್ಡೋಲಗದವರಾದರು.

 
ಅಟ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್-ಫಿಗರ್ಡ್ ಅಂಫೋರಾ ಡೆಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥೇನೆ ಬೀಯಿಂಗ್ "ರೀಬಾರ್ನ್" ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಜೀಯಸ್,ವೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಾಲೋವ್ಡ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಮೆಟಿಸ್, ದಿ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಚೈಳ್ಡ್ ಬರ್ಥ,ಎಲಿಥೈಯಿಯಾ,ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಸ್- 550–525 BC - ಲೌವ್ರೇ

ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ತಂದೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಸಂಗ ಕ್ರೋನಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವನ ಮಗ ಜೀಯಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಕ್ರೋನಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ತನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಳುಕಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಿಯಾ ಹಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ರಿಯಾ ಸಹಿಸದೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೀಯಸ್ ಜನಿಸಿದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಕ್ರೋನಸ್ ಅನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದಳು ಕ್ರೋನಸ್ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಮಗುವೆಂದು ತಿಂದನು. ಜೀಯಸ್ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವನ ತಂದೆ ಕ್ರೋನಸ್‌ಗೆ ಔಷಧೀಯ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದನು ಕ್ರೋನಸ್ ಆಗ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅವನು ತಿಂದ ರಿಯಾಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಗುವೆಂದುಕೊಂಡು ತಿಂದ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆಳುವ ರಾಜಾಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀಯಸ್ ಕ್ರೋನಸ್ ಅನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಕೊನೆಗೆ, ಟಾರ್ಟಾರಸ್ ನಿಂದ ಜೀಯಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಜೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ದೊರಕಿತು ಮತ್ತು ಕ್ರೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅವರುಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಟಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಿಡಲಾಯಿತು.[೨೪]

ಜೀಯಸ್‌ಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತನಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವವ ಒಬ್ಬ ಜೀಯಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಮೆಟಿಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಗಳು ಜೀಯಸ್‌ಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದನು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜೀಯಸ್ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ನುಂಗಿದನು. ಅಥೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿಸಿದರು, ಅಥೀನ್ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧದುಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಿಡಿದೆದ್ದನು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೇವರುಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಮರುಹುಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ವಿನಾಯತಿಯ ಹಾಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಥೀನ್‌ನ ಹಾಜರಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಥೀನ್‌ನ ಬಹು ಕಾಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಥೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಂದು ಒಲೈಂಪಿಕ್‌ನ ದೇವತಾಗಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಆರಂಭದ ಗ್ರೀಕ್‌ನವರು, ಕಾವ್ಯವು, ದೇವರುಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯ ಕಥನದ ಮೂಲವೇ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು-ಮೂಲ ಮೈಥೋಗಳು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಿದರು-ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆರ್ಫೀಯಸ್ ಆರ್ಷ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ದೇವತಾಗಣದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯ ಗಾಯಕ, ಅಪೊಲ್ಲೋನೀಯಸ್ ಆರ್ಗೋನಾಟಿಕಾ ದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಗಾಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಅವರೋಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹೇಡ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹರ್ಮ್ಸ್ ತಂತಿವಾದ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಹರ್ಮ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಮರಿಕ್ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಅದು ದೇವರುಗಳ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ.[೨೫] ದೀರ್ಘವಾದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯೊಡನೆ ಕಲಾದೇವತೆಗೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೆಸಿಯಾಡ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ದೇವವಂಶಾವಳಿಯ ಕಥನ ಕೇವಲ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇವರುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ. ದೇವವಂಶಾವಳಿಯ ಕಥನ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಳೆದು ಹೋದ ಕವಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದ ಇತರ ಕವಿಗಳೆಂದರೆ ಆರ್ಫೀಯಸ್, ಮುಸೇಯಸ್, ಎಪೀಮೆನಿಡಿಸ್, ಅಬಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಂತಕತೆಯಾದ ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು, ಈ ಕಥನವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ-ಧಾರ್ಮಿಕವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟೋಗೆ ಆರ್ಫಿಕ್ ದೇವವಂಶಾವಳಿಯ ಕಥನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರುಹು.[೨೬] ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದ:ವನ್ನು ಬಯಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ,ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದವು.

ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಾಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ನ್ಯೂಪ್ಲಾಟೋನಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಉದ್ಧರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಪಿರಸ್ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದೆ. ಹಲವು ಅಂಥ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೆರ್ವೇಣಿ ಪಾಪಿರಸ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ತುಣುಕು BCಯ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಫೀಯಸ್‌ನ ದೇವವಂಶಾವಳಿಯ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯವು ಹೆಸೀಯಾಡ್ಸ್‌ನ ದೇವವಂಶಾವಳಿಯ ಕಥನ ಗೀತೆ ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ವಂಶಾವಳಿ ಪ್ರವರವನ್ನು Nyx (ರಾತ್ರಿ)ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆ ಯೂರಿನೋಮ್,[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಯುರಾನಸ್, ಕ್ರೋನಸ್ ಮತ್ತು ಜೀಯಸ್[೨೭] ಗೂ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮವಾದ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತತ್ವಚಿಂತನೆಯ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿಯೂ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೋಮರ್ ಮತ್ತು ಹೆಸಿಯಾಡ್ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಕಲಾಗಿದೆ. ಹೋಮರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಓಸೀಯಾನಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮತಲವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಕಾಣಲು ಅರ್ಧಾಗೋಳಾಕಾರದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ (ಹೀಲಿಯಸ್) ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಥದಂತೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವೆಯಂತೆ ಸುವರ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪಯಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು, ನದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರು ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂದರಗಳನ್ನು ಹೇಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅವನ ಪೂರ್ವಜರ ನೆಲದಡಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸತ್ತವರ ಮನೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.[೨೮] ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತಾಗಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ದಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಒಲೈಂಪೀಯನ್ಸ್ ಬೈ ಮನ್ಸೀಯಾವೋ,ಸಿರ್ಕಾ ಲೇಟ್ 18th ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ-ಯುಗದ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಟಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ದೇವರುಗಳ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ದೇವತಾಗಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾದ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಯಸ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಒಲೈಂಪಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಾಳುವ ಒಲೈಂಪೀಯನ್ಸ್ ಒಂದು. (ಅವರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದೂ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ.)[೨೯] ಒಲೈಂಪೀಯನ್ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀಕರು ನಾನಾ ವಿಧದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಕೆ-ದೇವರು ಪ್ಯಾನ್, ನಿಂಫ್ಸ್ಗಳು (ನದಿಗಳ ಆತ್ಮ),ನಾಇಯಾಡ್ಗಳು (ವಸಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು), ಡ್ರಯಾಡ್ ಗಳು (ಮರಗಳ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದವು), ನೆರೀಇಡ್ಸ್ ಗಳು (ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು), ನದಿ ದೇವರುಗಳು, ಸಟೈಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು. ಜೊತೆಗೆ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರೀನೈಸ್ (ಅಥವಾ ಫ್ಯೂರೀಸ್), ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ.[೩೦] ದೇವತಾಗಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಕವಿಗಳು ಹೋಮರಿಕ್ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.(ಮುವತ್ಮೂರು ಹಾಡುಗಳ ಗೊಂಚಲು).[೩೧] ಗ್ರಿಗೋರಿ ನ್ಯಾಗಿ ಅನ್ನು "ಸರಳ ಪೀಠಿಕೆ ಇರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ದ ಹೊಮರಿಕ್ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ (ಥೀಯೋಗಾನಿ ಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ), ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತದೆ".[೩೨]

ನಾನಾ ವಿಧದ ಪುರಾಣಗಳ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕತೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಜನರ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವರುಗಳು ದೈಹಿಕ ಆದರೆ ಮಾದರಿ ಶರೀರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಟರ್ ಬರ್ಕರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೀಕ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾರೋಪದ ಪಾತ್ರಗಳು, "ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರು, ಅಪಕರ್ಷಣವಲ್ಲ, ಅವು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.[೩೩] ಮೂಲಾಧಾರಗಳೇನೇ ಇರಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ; ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಾಗುವುದೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಗ್ರೀಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳ ಸೂಚಕವಾದ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಅಮರತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮರತ್ವ, ಮಾಸದ ಯೌವನ, ಸತತವಾಗಿ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದಾಗ ದೇವರುಗಳ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ರಕ್ತವು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೩೪]

 
ಹಂಸದ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀಯಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಟಾದ ರಾಣಿ ಲೀಡಾದ ಶೀಲಭಂಗ ಮಾಡಿದ. ಎ ಸಿಕ್ಸ್‌ಟೀಂಥ ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೈ ಮೈಖಲೇಜೆಲೊ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರೂ ತನ್ನ ವಂಶಾನುಕ್ರಮದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಗಳೆಡೆ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಈ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿವರಣೆಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಫಿತೆಟ್ ಗಳೊಡನೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪೊಲ್ಲೋ ಮುಸಾಗೆಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ "ಅಪೊಲ್ಲೋ, ಕಲಾದೇವಿಯ ಮುಂದಾಳು" ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ). ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಎಫಿತೆಟ್, ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವು ಪುರಾತನವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಧಿಕ ದೇವರುಗಳು ಬದುಕಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೋಟದ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅರೆಸ್ ಸಮರಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಹೇಡ್ಸ್ ಸತ್ತವರ ದೇವರಾದರೆ ಅಥೇನಾ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.[೩೫] ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳು, ಅಪೊಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಡೈಯಾನಿಸಸ್, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ,ಹೆಸ್ಟಿಯಾ (ಅಕ್ಷರಶ: "ಬೆಂಕಿಗೂಡು") ಮತ್ತು ಹೆಲೀಯೋಸ್ (ಅಕ್ಷರಶ: "ಸೂರ್ಯ") ಮುಂತಾದ ದೇವರುಗಳು ಮೂರ್ತೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮನ ತಟ್ಟುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುತದೆ, ಈ ದೇವರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಲೆನಿಕ್ ಉಪಾಸನೆಗಳೆಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ-ಪುಟ್ಟ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತ ದೇವರುಗಳನ್ನು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳೊಡನೆ, ಗೌರವಿಸುವುದು ಉಂಟು. ವೀರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರರ (ಅಥವಾ ಅರೆ ದೇವರುಗಳ) ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು.

ದೇವರುಗಳ ಮತ್ತು ಮರಣಾಧೀನ ಮನುಷ್ಯರ ಯುಗ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲೀಯಸ್ ಆಂಡ್ ಥೆಟಿಸ್, ಬೈ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ರೋಟೆನ್‌ಹ್ಯಾಮರ್

ದೇವರುಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೂ, ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ದೇವರ ಮತ್ತು ಮರಣಾಧೀನ ಮನುಷ್ಯರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೇತುವೆಯಾಗಿಸುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆನಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳು ಬೆರೆತದ್ದು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಆನಂತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಓವಿಡ್ಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಎರಡು ಥಿಮಾಟಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನಿಶ್‌ಮೆಂಟ್.[೩೬]

ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಗೋತ್ರದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭೋಗದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಪಾತೀವ್ರತ್ಯಭಂಗ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗಂಡು ದೇವರು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವೀರರಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರುಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂದ್ಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು;ಬಹಳ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನುಮತಿಸಿದ ಸಂಬಂದ್ಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಖಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.[೩೭] ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದೂ ಉಂಟು, ಹೊಮೆರಿಕ್ ಹೈಂ ಟು ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆ ಅಂಚೈಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿ ಅಯೆನೀಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.[೩೮]

 
ಡಯನೈಸಸ್ ವಿಥ್ ಸಟೈರ್ಸ್.ಇಂಟೀರೀಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಪ್ ಪೇಂಯ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರೈಗಾಸ್ ಪೇಂಯ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡೆಸ್ ಮೆಡೈಲ್ಲೆಸ್

ಎರಡನೆಯ ಶೈಲಿ (ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನಿಶ್‌ಮೆಂಟ್) ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕರಕೌಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಮೀಥೀಯಸ್ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ, ಟಾಂಟಾಲಸ್ ಅಮೃತವನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರ ವನ್ನು ಜೀಯಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಿಂದ ಕದ್ದು ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ದೇವರುಗಳ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಮೀಥೀಯಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕಾನ್ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರೆ, ಡಿಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ವನ್ನು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಲಿಮಸ್ ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಮರ್ಸ್ಯಾಸ್, ಆಲೋಸ್ ಅನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಅಪೊಲ್ಲೋ ಜೊತೆ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಐಯಾನ್ ಮೊರ್ರಿಸ್, ಪ್ರಾಮಿಥೀಯಸ್ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು "ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ" ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.[೩೯] ಮೂರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆನ್ನಬಹುದಾದ ಅನಾಮಿಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ತುಣುಕೊಂದು, ರಾಜ ಥ್ರೇಸ್ಡಿಯೋನೈಸಸ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ತಡವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಲಿಕರ್ಗಸ್, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಯಾನಕ ದಂಡನೆಗಳು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪೦] ಥ್ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟ ಡಿಯೋನೈಸಸ್‌ನ ಆಗಮನದ ಕಥೆ, ಅಸೈಕ್ಲೀನ್ ಟ್ರಿಲಾಜಿಯ ವಸ್ತುವೂ ಹೌದು.[೪೧] ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತದಲ್ಲಿ, ಯೂರಿಪೈಡ್ಸ್ ದಿ ಬಚ್ಚೇಯ್ , ಥೀಬೆಸ್ ನ ರಾಜ, ಪೆಂಥೀಯಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಯೋನೈಸಸ್ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರುಗಳಾದ ಮೇಯ್‌ನಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಗೂಢಚಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.[೪೨]

 
ಡೆಮಿಟರ್ ಆಂಡ್ ಮೆಟಾನಿರಾ ಇನ್ ಎ ಡಿಟೈಲ್ ಆನ್ ಯಾನ್ ಅಪುಲ್ಲೀಯನ್ ರೆಡ್-ಫಿಗರ್ ಹೈಡ್ರಿಯಾ, c. 340 BC - ಬರ್ಲಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಮತ್ತೊಂದು ಹಳೆಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆ -ಮೋಟಿಫ್[೪೩] ಆಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಅಂತಹುದೇ ಕಥೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಮೀಟರ್, ಡೋಸೋ ಎಂಬ ಮುದುಕಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿರುವ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪೆರೋಸಿಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಿಕಾಎಲ್ಲೀಯುಸಿಸ್ನ ರಾಜ ಸೆಲೀಯಸ್ ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಸೆಲೀಯಸ್ ನೀಡಿದ ಆದರಾತಿಥ್ಯದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡ ಡಿಮೀಟರ್ ಅವನ ಮಗ ಡೆಮೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ, ಆದರೆ ಆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರಯಿಸದಾದ, ಕಾರಣ ಡಿಮೊಫೋನ್‌ನ ತಾಯಿ ಮೆಟಾನಿರಾ ಒಳಬಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ಹೌಹಾರಿ ಕಿರುಚಿದಳು, ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಡಿಮೀಟರ್ ಅವಿವೇಕಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಕರ್ಮ-ಪದ್ಧತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟ.[೪೪]

ವೀರೋಚಿತ ಯುಗ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸಾಹಸಿಗಳು ವೀರರು ಇದ್ದ ಕಾಲವನ್ನು ವೀರೋಚಿತರ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪೫] ವೀರಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವಂಶಪರಂಪರೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಂಟಸ್ಥನ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆನ್ ಡವ್ಡನ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಚರಿತ್ರಾವಳಿ ಪರಿಣಾಮವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ: ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ".[೧೭]

ವೀರರ ಆರಾಧನೆಯು ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ, ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ವೀರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಚನೆಯ ಗೋಲವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೯] ದೇವರುಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ, ವೀರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರದಿಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೀರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದೇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನಿಸಲಾರರು, ಆದರೆ ವೀರರು ಸತ್ತವರ ದಂಡಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದು ಬರಬಹುದು. ವೀರರ ಆರಾಧನೆಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆಗೂ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ವೀರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.[೧೯]

ಹೆರಾಕಲ್ಸ್‌ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ವೀರರ ಕಾಲದ ಮುಂಜಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀರರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ : ಅರ್ಗೋನಾಟಿಕ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆ, ಥಿಬಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಜಾನ್ ಯುದ್ಧ.[೪೬]

ಹಿರಾಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿರಾಕ್ಲೀಡೇ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಹೆರಾಕ್ಲಿಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಸ್ ಬೇಬಿ ಟೆಲೀಫೊಸ್ (ಲೌವ್ರೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ,ಪ್ಯಾರಿಸ್).

ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬುವಂತೆ[೪೭] ಹೆರಾಕಲ್ಸ್‌ನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪುರಾಣದ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಗೋಸ್ ನ ಆಧಿಪತ್ಯದ ದಳವಾಯಿ-ಉಂಬಳಿದಾರನಿರಬಹುದೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ಕಥೆ ಸೂರ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಹನ್ನೆರಡು ತಾರಾಪುಂಜದ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಥೆ.[೪೮] ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪುರಾಣಗಳು ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ, ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ವೀರರ ಕಥೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ, ಹೆರಾಕಲ್ಸ್, ಜೇಯಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೀಯಸ್ ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಆಲ್ಕ್ಮೀನ್ ಳ ಮಗ.[೪೯] ಅವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನನ್ಯ ಸಾಹಸಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಜಾನಪದ-ಕಥೆ ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ದಂತಕಥೆಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು. ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿವೇದನ ಪೀಠದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕನಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಾಗುವುದರ ಜೊತೆ ದುರಂತಕ್ಕೂ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದಾನೆ,ಅವನ ಯಾತನಾಮಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ದುರಂತ ಎಂದು ಮತ್ತು ಥಾಲಿಯಾ ಪಾಪಾಡೊಪೌಲೌ ಅನ್ನು "ಬೇರೆ ಯೂರಿಪಿಡೀಯನ್ ನಾಟಕಗಳ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.[೫೦] ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅವನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಯುಧವೆಂದರೆ ಬಿಲ್ಲು ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುದಿ ದಪ್ಪನಾಗಿರುವ ದಂಡ. ಹೂದಾನಿಯ ಮೇಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದುದು ಎಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಿದ್ದನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.[೫೧]

 
ಹೀರಾ ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಹೆರಾಕಲ್ಸ್, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅಥೇನಾ (ಔಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ) ಆಂಡ್ ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್, ಐರಿಸ್, ದಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಪ್ ಹೀರಾ, ವೂ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ವಿಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ (ಕ್ಯಾಡಾಸೀಯಸ್), ಡಿಟೈಲ್ ಫ್ರಂ ಆನ್ ಅಪುಲ್ಲೀಯನ್ ರೆಡ್-ಫಿಗರ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಲೆಕೈಥೋಸ್, c. 360-350 BC - ಆಂಜಿ

ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ಎಟ್ರುಸ್ಕಾನ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಪಟ್ಟನು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕರಿಗೆ "ಹೆರಾಕ್ಲೀಯಸ್" ಹೇಗೆ ಉದ್ಗಾರವೋ ರೋಮನರಿಗೆ "ಮೆಹರ್‌ಕೂಲೆ" ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಲೀಸು ಉದ್ಗಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆರಾಕಲ್ಸ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಕಾರಣ.[೫೧] ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೂ ಬೇರೆಯವರೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ದೇವರೆಂದೂ ಪೂಜಿಸುವುದುಂಟು.[೪೯]

ದೋರಿಯನ್ ರಾಜರುಗಳ ಪೂರ್ವಿಕನೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆರಾಕಲ್ಸ್‌ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಬಹುಶ: ದೋರಿಯನ್, ಪೆಲೊಪೊನ್ನೀಸ್ ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತ ಜನನ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೈಲ್ಲಸ್, ದೋರಿಯನ್ ಫೈಲೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವೀರ, ಇವನು ಹಿರಾಕಲ್ಸ್‌ನ ಮಗನಾದನು ಮತ್ತು ಹೆರಾಕ್ಲೀಡೇ ಅಥವಾ ಹೆರಾಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದನು (ಹೆರಾಕ್ಲಿಸ್‌ನ ಅನೇಕ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಲ್ಲಸ್ ನ ವಂಶಸ್ಥರು — ಅನ್ಯ ಹೆರಾಕ್ಲೀಡೇಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಕಾರಿಯಾ, ಲೈಡಿಯಾ/ಲ್ಯಾಮೋಸ್‌ನ ಹಿರಾಕಲ್ಸ್‌ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮ್ಯಾಂಟೋ, ಬೈಯಾನರ್, ಲಿಪೊಲಿಮಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫಸ್). ಈ ಹೆರಾಕ್ಲಿಡ್ಸ್, ಪಿಲೊಪೊನ್ನಿಸೀಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಮೈಸಿನೇ, ಸ್ಪಾರ್ಟಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಗೋಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪುರಾಣದಂತೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಳುವುದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಲು ಹೊರಡುವ ಅವರನ್ನು "ದೋರಿಯನ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕಾರರು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಲೈಡೀಯನ್ ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಅದೇ ಶ್ರ‍ೇಣಿಯ ಮೆಸಿಡಾನಿಯನ್ ರಾಜರುಗಳು ಹೆರಾಕ್ಲೀಡೇಗಳಾದರು.[೫೨]

ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆರಂಭದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೀಯಸ್, ಡ್ಯುಯೋಕಾಲೀಯಾನ್, ಥೀಸೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೇರೋಫೊನ್ ಅವರುಗಳು ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾನವಾದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೆರಾಕಲ್ಸ್‌ನಂತೆ, ಅವರ ಸಾಹಸಕಾರ್ಯ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ೦ತೆಯೂ ಇತ್ತು, ವಿಕಾರರೂಪದವರಾದ ಚಿಮೇರಾ ಮತ್ತು ಮೆಡುಸಾ ಅನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಲೇರೋಫೋನ್‌ನ ಸಾಹಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೀಸೀಯಸ್ ಅವರುಗಳ ಸಾಹಸವಿರುವಂತೆ. ವೀರನನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕೂಡ, ಮರಳಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೀರರ ಕಥಾ ವಸ್ತುವೇ, ಇದನ್ನು ಪರ್ಸೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೇರೊಫೋನ್ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.[೫೩]

ಸಾಹಸಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಹೆಲ್ಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ವೀರಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ರೋಡ್ಸ್‌ನ ಅಪೊಲ್ಲೋನೀಯಸ್ ಆರ್ಗೊನಾಟಿಕಾ (ವೀರಕಾವ್ಯ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಜ್ಯಾಸನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಲೆ ಕೊಲ್ಕಿಸ್ನಿಂದ ಗೋಳ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಹಸಿಗಳು ಶೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಗಾನಾಟಿಕಾ ದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯಾಸನ್‌ ಅನ್ನು ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ ಪೆಲೀಯಾಸ್ ನು ದೂಡಿದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿವೊಂದು ಒಂಟಿ ಕೆರದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಹ ನ್ಯಾಯವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು. ಜ್ಯಾಸನ್ ಒಂದು ಕೆರವನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೆಲ್ಲೀಯಸ್‌ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವೀರಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೀರರ ತಂಡದ ಬಹುತೇಖ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೆರಾಕಲ್ಸ್, ಜ್ಯಾಸನ್ ಜೊತೆ ಆರ್ಗೋ ಹಡಗಿನಿಂದ ಗೋಳ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್‌ ತಂದರು. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಮಿನೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಥೀಸಿಯಸ್; ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಎಂಬ ನಾಯಕಿ;ಇಲೀಯಾದ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಿ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೀರಕಾವ್ಯದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೆಲೇಗರ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಪಿಂಡಾರ್, ಅಪೊಲ್ಲೋನೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಅಪೊಲ್ಲೋಡಾರಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಹೋರಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಸಿಗಳು.[೫೪]

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪೊಲ್ಲೋನೀಯಸ್ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 3ನೇ ಶತಮಾನದ BCಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು, ಒಡಿಸಿ ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಾಹಸಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಜ್ಯಾಸನ್‌ನ ವೀರಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (ಒಡಿಸಿಯ ಸುತ್ತಾಟವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶ: ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ).[೫೫] ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರೀಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀ ತೆರೆಯುವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವೇ.[೫೬] ಇದು ತೀರಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು, ಚಕ್ರವೊಂದು ರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಮೇಡಿಯಾದ ಕಥೆ ದುರಂತವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕವಿಗಳ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.[೫೭]

 
ಕ್ಯಾಡ್ಮಸ್ ಸೋವಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಟೀಥ್, ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಫೀಳ್ಡ್ ಪ್ಯಾರ್ರಿಶ್, 1908

ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರೀಯಸ್ ಆಂಡ್ ಥೀಬಾನ್ ಸೈಕಲ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಭಯಾನಕ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಆರ್ಗೋ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರದ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಥೈಯೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರೀಯಸ್‌ನ (ಎರಡು ವೀರೋಚಿತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಬ್ಡಾಕಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು) ಪುರಾಣದ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಆದ ಅಟ್ರೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಥೈಯೆಸ್ಟಿಸ್ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಮೈಸಿನೇಯ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು.[೫೮]

ಥೆಬಾನ್ ಸೈಕಲ್,ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ಯಾಡ್ಮಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಥೆಬಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಓಡೀಪಸ್ ಗಳ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ; ಕಥೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆ ಆ ನಗರದ ಸುಲಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಅಗೇಯ್ನ್‌ಸ್ಟ್ ಥೆಬಿಸ್ ಹಾಗೂ ಎಪಿಗೋನಿ ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೫೯] (ಸೆವೆನ್ ಅಗೇಯ್ನ್‌ಸ್ಟ್ ಥೆಬಿಸ್, ಆರಂಭದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.) ಓಡೀಪಸ್ ಸಂಬಂದ್ಧಿಸಿದಂತೆ, ಐಯೋಕಾಸ್ಟೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಥೆಬಿಸ್ ಅನ್ನು ಆಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದ ವೀರಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದನೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಎರಡನೆ ಮದುವೆ ಆದ, ಮದುವೆಯಾದಾಕೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಾದಳು — ಗುರುತರವಾಗಿ ಇದು ತಿಳಿದಿರುವ ದುರಂತಮಯ ಕಥೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಫೋಕ್ಲಿಸ್ ಒಡಿಪಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ )ಗಿಂತ ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.[೬೦]

ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಇನ್ ದಿ ರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕಿಲೆಸ್ ಬೈ ಗಿಯೋವನ್ನೀ ಬಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಟೈಪೊಲೋ (1757, ಫ್ರೆಸ್ಕೊ, 300 x 300 ಸೆಮೀ, ವಿಲ್ಲಾ ವಲ್ಮಾರಾನಾ, ವಿಸೆಂಜಾ) ಆಕಿಲೆಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್‌ರೇಜ್ಡ್ ದಟ್ ಅಗೆಮೆಮ್ನಾನ್ ವುಡ್ ಥ್ರೆಟೆನ್ ಟು ಸೀಜ್ ಹಿಸ್ ವಾರ್‌ಪ್ರೈಜ್, ಬ್ರಿಸೇಯಿಸ್, ಆಂಡ್ ಹಿ ಡ್ರಾಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅಗೆಮೆಮ್ನಾನ್.ಅಥೇನ ದೇವತೆಯ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಕಿಲ್ಲೆಸ್‌ನ ಕೂದಲಿಡಿದು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಿತು.
ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ, ನೋಡಿ, ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರ ಮತ್ತು ಎಪಿಕ್ ಸೈಕಲ್

ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥನವು ’ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ’ದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರೀಕ್‌ನವರ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ನವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಮರ್‌ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ರೂಪತಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ವತಂತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆನಂತರ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳು. ಏನೀಯಸ್ ಕಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರವೂ ಕೂಡ ರೋಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ರೋಜಾನ್ ವೀರನೊಬ್ಬ ಟ್ರ‍ಾಯ್‌ನಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ, ನಗರವೊಂದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು, ಆ ನಗರವೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ’ರೋಮ್’ ಆಯಿತು ಎಂದು ವರ್ಜಿಲ್‌ನ ಏಯ್ನೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.(ವರ್ಜಿಲ್‌ನ ಏಯ್ನೀಡ್ ಪುಸ್ತಕ IIರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್‌ನ ಲೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ).[೬೧] ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಎರಡು ಕೃತಕ-ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಡಿಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ರೆಟೀನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೇರ್ಸ್ ಫ್ರೈಗೀಯಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.[೬೨]

ಸಮರಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರ ಸೈಕಲ್ ಸಂಗ್ರಹವು ವೀರಕಾವ್ಯದ ಪದ್ಯಗಳು : ಅವು, ಕಲ್ಲಿಸ್ಟಿಎರಿಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಳ್ಡನ್ ಆಪ್ಪಲ್, ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಹೆಲೆನ್ ಳ ಅಪಹರಣ, ಆಲಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫಿಜೀನಿಯಾ ತ್ಯಾಗ. ಹೆಲೆನಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮೆನೆಲಾಸ್ ನ ಸಹೋದರ ಆರ್ಗೋಸ್‌ನ ರಾಜ ಅಗಮೆಮ್ನಾನ್ ಅಥವಾ ಮೈಸಿನೇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಕೈಗೊಂಡರು ಆದರೆ ಟ್ರೋಜಾನ್ಸ್‌ಗಳು ಹೆಲೆನಳನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇಲೀಯಾಡ್ , ಇದು ಸಮರದ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಧ ಆಕಿಲ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಗೆಮೆಮ್ನಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಆಕಿಲ್ಲೀಸ್‌ನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂದ್ಧಿಗಳಾದ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ಕುಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಮ್ ನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ, ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಅವರುಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಟ್ರೋಜಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರದೇಶದ ಎರಡು ಮೈತ್ರಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು, ಅವುಗಳು ಅಮೇಜಾನ್‌ ಗಳ ರಾಣಿ ಪೆಂಥೇಸಿಲಿಯಾ,ಇಥೀಯೋಪಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ರಾಜ ಮೆಮ್ನಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾವಿನ ದೇವತೆ ಈಒಸ್.[೬೩] ಆಕಿಲ್ಲೀಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೊಂದನು ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಈ ಆಕಿಲ್ಲೀಸ್‌ನ ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿದನು. ಆಕಿಲ್ಲೀಸ್ ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಯ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ರೀಕ್‌ನವರು ಪಲ್ಲಾಸ್ ಅಥೇನಾ ( ಪಲ್ಲಾಡೀಯಂ) ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಿಟಾಡೆಲ್‌ನಿಂದ ಕದಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಥೇನಾ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವರು ಟ್ರೋಜಾನ್ ಹಾರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಮನ ಮಗಳು ಕ್ಯಾಸ್ಸಂದ್ರಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರೀಕ್ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯ ಸೋಗಿನವನಾದ ಸಿನಾನ್, ಟ್ರೋಜಾನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕುದುರೆ ಯನ್ನು ಟ್ರಾಯ್‌ನ ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥೇನಾಗೆ ಕೊಡಲು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ ; ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಹೋದ ಪಾದ್ರಿ ಲಾಕೂನ್ ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಸರ್ಪಗಳು ಸಾಯಿಸಿದವು. ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಗ್ರೀಕರು ಟ್ರಾಯ್‌ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಸಮರದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿಯ ಜೊತೆ, ಪ್ರಿಯಾಮ್ ಮತ್ತವನ ಉಳಿದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು; the Trojan women passed into slavery in various cities of Greece. ಗ್ರೀಕ್ ನಾಯಕರ ಸಾಹಸ ಪಯಣ ಗೃಹಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಎರಡು ವೀರಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅವು ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಸ್ಟಾಯ್ ) ಮತ್ತು ಹೋಮರ್‌ನ ಒಡಿಸಿ (ಒಡಿಸೀಯಸ್ ನ ಪರ್ಯಟನ ಮತ್ತು ಏಯಿನಸ್ (ದಿ ಏಯಿನೀಯಡ್ ) ಮತ್ತು ಅಗಮೇಮ್ನಾನ್‌ನ ಕೊಲೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ) [೬೪] ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸೈಕಲ್,ಟ್ರೋಜಾನ್ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಸಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓರೆಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮಾಕಸ್).[೬೩]

 
El ಗ್ರೇಕೊ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ‍್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲಾಒಕೂನ್ (1608–1614, ಆಯಿಲ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, 142 x 193 ಸೆಮೀ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್) ಬೈ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಮಿಥ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾಜನ್ ಸೈಕಲ್. ಲಾಒಕೂನ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರಾಜನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವೂ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟ್ರೋಜಾನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಮುದ್ರದ ಸರ್ಪಗಳು.

ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರವು ನಾನಾ ವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರೇರಣಾ ಮೂಲವಾಗಿದೆ(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿನನ ಮೇಲೆ ಮೇಟೋಪ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರಾಯ್‌ನ ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ); ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸೈಕಲ್‌ನಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ್ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.[೬೪] ಅದೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಸೈಕಲ್, ಆನಂತರದ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರೋಜಾನ್‌ನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಬರಹಗಾರರು,ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಮರ್ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾಯ್‌ನ ಪುರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೀರರ ಮತ್ತು ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಥಾಮೂಲವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಇದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿನಯ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾಸ್ಯಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬರಹಗಾರರೆಂದರೆ, ಬೆನಾಯ್ಟ್ ಡಿ ಸೇಂಟ್-ಮೌರೆ (ರೋಮನ್ ಡಿ ಟ್ರಾಯಿ [ರೊಮಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯ್, 1154–60]) ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೀಟರ್ (ಡಿ ಬೆಲ್ಲೋ ಟ್ರಾಯಿನೋ [ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರ, 1183 ಮೇಲೆ]) ಡಿಕ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಅದನ್ನು ಪುನ: ಬರೆದು ಸಮರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೊರೇಸ್ ನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿಲ್‌ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ : ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪುನ: ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿನ: ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.[೬೫]

ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್‌ನವರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್‍ನವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಿದ್ದವು.[೬೬] ಗ್ರೀಕ್‌ನವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ವಂಶಾವಳಿಯ ಬೇರನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದ ವೀರರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಲಿಯಾದ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ರೋಜಾನ್ ಸಮರದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಯದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಅಂಕಣಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಟಾ ಕ್ಲಾರಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾನ್ ಹೀಥ್ ಅವರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೋಮೆರಿಕ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಅವರ ಅನ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗ್ರಹಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿರುವುದು. ಹೋಮರ್ ಎನ್ನುವುದು "ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಶಿಕ್ಷಣ" (Ἑλλάδος παίδευσις) ಮತ್ತವನ ಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ "ಪುಸ್ತಕ".[೬೭]

ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

5ನೇ ಶತಮಾನದ BCನಲ್ಲಿ ತತ್ವಚಿಂತನೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಾದ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ, ಪುರಾಣಗಳ ಹಣೆಬರಹವು ಅಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ವಂಶಾವಳಿಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು, ಈ ಇತಿಹಾಸವು, ಥುಸೈಡಿಡೀಯನ್ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತಹ ಅಲೌಕಿಕವಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತು.[೬೮] ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರರು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗ್ರೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೬]

 
ರಫಾಯಿಲ್‌ನ ಪ್ಲಾಟೋ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಥೇನ್ಸ್ ಫ್ರೆಸ್ಕೊ (ಪ್ರಾಬಬ್ಅಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್‌ನೆಸ್ ಅಫ್ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ). ದಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೋಮರ್, ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಲೇಟೆಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್.

6ನೇ ಶತಮಾನದ BCನಲ್ಲಿ ಕೊಲೋಫಾನ್‌ನ ಎಕ್ಸಿನೋಫೇನ್ಸ್ನಂಥ ಮೂಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಕವಿಗಳನ್ನು, ದೈವ ಯಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ಪಾಷಂಡಿಗಳು ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ; ಹೋಮರ್ ಮತ್ತು ಹೆಸೀಯಾಡ್, "ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ,ಅವಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು; ಕಳ್ಳತನ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು" ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸಿನೋಫೇನ್ಸ್ ದೂರಿದ್ದಾನೆ.[೬೯] ಪ್ಲಾಟೋರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಗಳು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚನೆಯ ಎಳೆಯೇ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟೋ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೂಢಾರ್ಥ ತುಂಬಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ (ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನ Erನ ದರ್ಶನದಂತೆ), ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇವರುಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಕಳ್ಳತನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾದರದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅನೈತಿಕವೆಂದು ಟೀಕಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ.[೬] ಪ್ಲಾಟೋನ ಟೀಕೆ ಹೋಮರಿಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಾಯಿತು[೬೭], ಪುರಾಣಗಳನ್ನು "ಹಳೇ ಹೆಂಡತಿಯರ ವಟಗುಟ್ಟುವಿಕೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.[೭೦] ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್, ಪೂರ್ವ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್‌ನ ತೋರಿಕೆಯ-ಪೌರಾಣಿಕ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯ ಸದೃಶ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತ ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದು "ಹೆಸೀಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದುದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ತೋರುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೌರವವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ... ಪೌರಾಣಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೆ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಪಾಟೀಸವಾಲು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ".[೬೮]

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ಲಾಟೋ ಮತ್ತವನ ಸಮಾಜವು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ‌ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೋಮರ್‌ನ ದುರಂತಮಯ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆಯೇ ಇದೆ, ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಳಸಿರುವುದಾಗಿದೆ:[೭೧]

But perhaps someone might say: "Are you then not ashamed, Socrates, of having followed such a pursuit, that you are now in danger of being put to death as a result?" But I should make to him a just reply: "You do not speak well, Sir, if you think a man in whom there is even a little merit ought to consider danger of life or death, and not rather regard this only, when he does things, whether the things he does are right or wrong and the acts of a good or a bad man. For according to your argument all the demigods would be bad who died at Troy, including the son of Thetis, who so despised danger, in comparison with enduring any disgrace, that when his mother (and she was a goddess) said to him, as he was eager to slay Hector, something like this, I believe,
My son, if you avenge the death of your friend Patroclus and kill Hector, you yourself shall die; for straightway, after Hector, is death appointed unto you. (Hom. Il. 18.96)

he, when he heard this, made light of death and danger, and feared much more to live as a coward and not to avenge his friends, and said,

Straightway may I die, after doing vengeance upon the wrongdoer, that I may not stay here, jeered at beside the curved ships, a burden of the earth.

ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೀಥ್ ಅಂದಾಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಮರಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ಲಾಟೋ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರೀಕತೆಯು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.[೬೭] ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಾಚಾರನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅವು ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಕೆತ್ತನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ಆಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.[೬೮]

ವಿನೋಧವಾಗಿ, 5ನೇ ಶತಮಾನದ BCನಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ನಾಟಕಾರ ಯುಇಪೈಡ್ಸ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಕಿಸುತ್ತ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತ ನಾಟಕವಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೂ ನಾಟಕಗಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪುರಾಣದಿಂದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಬರೆದ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದು ಉತ್ತರವೆಂಬಂತೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುರಿಪೈಡ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತ, ಟೀಕಿಸುತ್ತ ಬರೆಯುವುದು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿನೋಕ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ : ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ದೇವರುಗಳು ಒರಟಾಗಿ ಅಥವಾ ದಡ್ಡತನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾರೋಪ ದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.[೬೯]

ಹೆಲ್ಲೇನಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ವಿಚಾರವಾದ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಹೆಲ್ಲೇನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಜನರ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ,ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ತಿರುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುಗವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಯಿತು.[೭೨] ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಈಹೇಮೆರಸ್ ಪೌರಾಣಿಕ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ.[೭೩] ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನ ಮೂಲ ಕೃತಿ (ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ) ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಡಿಯೋಡಾರಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಂಟೀಯಸ್ ಏನು ದಾಖಲಿಸಿದರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು.[೭೪]

 
ಸಿಸೆರೋ ಸಾ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೆಫೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸ್ಮ್ ವಿಥ್ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮಿಥ್ ಆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕ್‌ಲಿನೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟಿ.

ಪುರಾಣಗಳ ವಿವರಣಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫಿಸಿಕಾಲಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಗಳ ಸ್ಟಾಯಿಕ್ ಮತ್ತು ಈಪಿಕ್ಯೂರೇನ್ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸ್ಟಾಯಿಕ್ಸ್ ದೇವರ ಮತ್ತು ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಭೌತಿಕವಾದ ಇಂದ್ರೀಯಗೋಚರ ಎಂದಿದೆ,ಆದರೆ ಈಹೆಮೆರಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ದೇವರು ಮತ್ತು ವೀರರನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಯಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯೋಪ್ಲಾಟಾನಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನೈತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡತಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.[೭೫] ಈಪಿಕ್ಯೂರಿಯನ್ ಸಂದೇಶದ ಮುಖೇನ ಲುಕ್ರೇಟೀಯಸ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ.[೭೬] ಲಿವಿ ಕೂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಐತಿಹ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ.[೭೭] ರೋಮನರ ಬಲವಾದ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಭಾವದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸವ-ಭೂಮಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನಾನ್ವೇಷಕ ವಾರ್ರೋ, ಧರ್ಮವನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನರಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆಂಟಿಕ್ವೀಟೇಟಿಸ್ ರೀರಮ್ ದಿವಿನಾರಮ್ (ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೃತಿ, ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದೃಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ) ವಾರ್ರೋ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಜನ್ಮದಾತರೆಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ.[೭೬] ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾನೆ:

 1. ನಿಸರ್ಗದ ದೇವರುಗಳು : ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೂರೀಕರಿಸುವುದು.
 2. ಕವಿಗಳ ದೇವರುಗಳು: ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಶೋಧಿಸಿದ್ದು.
 3. ನಗರಗಳ ದೇವರುಗಳು : ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಪಡಿಸಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಾಸಕರು ಶೋಧಿಸಿದ್ದು.

ಪುರಾಣಗಳೊಳಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆಂದು ರೋಮನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೋಟ್ಟ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ.[೭೮] ಸಿಸೇರೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಆದರೆ ವಾರ್ರೋನಂಥೆ ಅವನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿಸುವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಈ ವಿಚಾರವಾದ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.[೭೭] ಸಿಸೇರೋ, ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಂಗಸರರೂ ಮತ್ತು ಹುಡುಗರೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖರೂ, ಹೇಡ್ಸ್‌ನ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಲಾ, ಸೆಂಟಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಾಚಾಳಿ ಜನರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭೋಳೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೂರಿದ.[೭೯] ಡಿ ನ್ಯಾಚುರಾ ಡೀಯೋರಂ ಎನ್ನುವ ಸಾಲು ಸಿಸೇರೋದ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವ.[೮೦]

ಸಮನ್ವಯದ ದಿಕ್ಕುಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ರೋಮನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರಾದ ಅಪೊಲ್ಲೋವನ್ನು ಸೋಲ್ ಇನ್‌ವಿಕ್ಟಸ್ ಜೊತೆ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು (ಅರ್ಲಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ರೋಮನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಥ್ ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ ಗ್ರೀಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್, ಲೌವ್ರೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ). ಕ್ರಿಶ್ಚೀಯಾನಿಟಿ ಇದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮನ್ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ದೇವರುಗಳು ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡನಂತರ ಹೊಸ ರೋಮನ್ ಪುರಾಣ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ರೋಮ್‌ನವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪುರಾಣವಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರೋಮನ್ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಮಾನ ದೇವರುಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು.[೭೭] ಜೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಜುಪಿಟರ್ ಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥನಗಳ ಅತಿವ್ಯಾಪನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಈ ಎರಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ರೋಮ್‌ನವರು ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.[೮೧] ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ, ಆರೇಲಿಯನ್ನವರು ಸಿರಿಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಯಶಸ್ವೀ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಏಷಿಯಾಟೀಕ್‌ನ ದೈವತ್ವ‌ಗಳಾದ ಮಿತ್ರಾಸ್ (ಸೂರ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು) ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಅಪೊಲ್ಲೊ ಮತ್ತು ಹೆಲೀಯಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಸೋಲ್ ಇನ್ವಿಕ್ಟಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸೇರಿದೆ.[೮೨] ಅಪೊಲ್ಲೋ, ಹೆಲೀಯಸ್ ಅಥವಾ ಡಯನೈಸಸ್ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಗುರುತ್ತಿಸಿರುವುದು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಗದೊಂದಾವರ್ತಿ ಬರೆದ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಾಣಗಳು ನೈಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

2ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರ್ಫಿಕ್ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಬೀಯಸ್ಸ್ಯಾಟುರ್ನಾಲಿಯಾ ವಿಚಾರವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಫಿಕ್‌ನ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೂರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಗಳು, ಇದು ಸ್ವತ: ತಾನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಫೀಯಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿರುವುದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಈ ಪದ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪ್‌ನ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಪುರಾಣಗಳ ಸುಳಿವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.[೮೩] ಮ್ಯಾಕ್ರೋಬಿಯಸ್ ತನ್ನ ಓದಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಹೆಲ್ಲೆನಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು ಸ್ಯಾಟುರ್ನಾಲಿಯಾ ದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಉಪಚರಿಸಿದ ದೇವರುಗಳನ್ನು, ಈಜ್ಯಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರೀಕಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಸೇರಿದ ಮತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈಯುಹೆಮೆರಿಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಾಯಿಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯೋಪ್ಲಾಟೋನಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಯಾಟುರ್ನಾಲಿಯಾದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.[೭೫]

ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಆಧುನಿಕ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪರಿ ಉಗಮಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು, ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇಮ್ಮಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, "ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬದ್ಧವೈರವುಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಭಾವ" ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚೀಯನ್ ಪುರಾಣಗಳ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒಂದು "ಸುಳ್ಳು" ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.[೮೪] ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1795ರಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಮರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಗಾಟ್ಟಿಂಗನ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊಹಾನ್ನ್ ಮ್ಯಾಥಿಯಾಸ್ ಗೆಸ್ನರ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚೀಯನ್ ಗಾಟ್ಲಬ್ ಹೇಯ್ನ್ ಜೊಹಾನ್ನ್ ಜೋಯಾಕಿಂ ವಿಂಕ್ಲೇಮನ್ನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.[೮೫]

ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಪುರಾಣಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್. 1867ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್, "ಸೇವೇಜ್ ರೇಸಸ್" ಅನ್ನು ಆರಂಭದ ಯೂರೋಪೀಯನ್ ಪುರಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಅವುಗಳ "ಕದಡುವ" ಸಾದೃಶ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ.

19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಜನಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ರಮ್ಯ ಶೈಲಿಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಯಿತು. ವಿಲ್ಹೆಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಟ್, ಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಥ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರುಗಳು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಕಥನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದರು.[೮೬] 1871ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ನೆಟ್ಟ್ ಟೈಯ್ಲರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆತನ ಪ್ರಿಮಿಟೀವ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದನು.[೮೭] ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕ್ರೂತಿಗಳ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸನಿಹ ತರುವ ಟೈಯ್ಲರ್‌ನ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಲ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪುರಾಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ನಿಸರ್ಗದಾರಾಧನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ. ಬ್ರಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಮಾಲ್ಲಿನೋವ್ಸ್‌ಕಿ, ಪುರಾಣಗಳು, ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ. ಕ್ಲಾಡ್ ಲೆವಿ-ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಜಗಿತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.[೮೬]

thumb|ಕಾರ್ಲ್ ಕೆರೆನ್ಯೀಗೆ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥನವೆಂದರೆ ಅದು "ದೇಹವೆಂಬ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಶೌರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು,ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪಯಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ—ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೈಥ್ಲೋಜೆಮ್ ಎನ್ನುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ—ಈ ಕಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹುದಾದರೂ ಅವುಗಳು ಮರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನಿಯಮವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ".<ಉಲ್ಲೇಖೀಯ ಹೆಸರು="ಜಂಗ್‌ಕೆರೇನ್ಯೀ">ಜಂಗ್-ಕೆರೇನ್ಯೀ, ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆನ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಥಾಲಜಿgy, 1–2</ref> ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಹಾಗು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಮನುಷ್ಯ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ. ಫ್ರಾಯ್ಡ್‌ನ ಪುರಾಣಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಡಿಪಾಯವು ಕನಸುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕನಸುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಯ್ಡ್‌ನ ಕನಸುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ತತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂದ್ಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಯು, ರಚನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಕರ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಅಂಶವಾಗಿ, ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಾಯ್ಡ್‌ನ ಯೋಚನಾಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.[೮೮] ಕಾರ್ಲ್ ಜಂಗ್ ತನ್ನ ಸಿದ್ದಾಂತ "ಸಮಷ್ಟಿ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ"ಯ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು(ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು) ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದರಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ.[೨] ಜಂಗ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, "ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ರಚನಾ ಮೂಲವು ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಪ್ತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು".[೮೯] ಜಂಗ್‌ನ ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ಲ್ ನ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ರಾಬರ್ಟ್ A. ಸೇಗಲ್ ಬರುವ ನಿರ್ಣಯವೆಂದರೆ "ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಒಡೀಸಿ ಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಒಡಿಸೀಯ ಬದುಕು ವೀರನಿಗೆ ತಕ್ಕುನಾದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಪುರಾಣಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ".[೯೦] ಆಧುನಿಕ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಕಾರ್ಲ್ ಕೆರೆನ್ಯೀ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಜಂಗ್ ತತ್ವ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ.[೯೧]

ತತ್ವಗಳ ಉಗಮ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಜ್ಯೂಪಿಟರ್ ಎಟ್ ಥೆಟಿಸ್ ಬೈ ಜೀನ್ ಆಗಸ್ಟೆ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಇನ್ಗ್ರಿಸ್, 1811.

ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ತತ್ವಗಳಿವೆ. ಮತಾಧಾರದ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಪೌರಾಣಿಕ ವೀರರು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥ ದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ನಿರೂಪಣೆಗಳು, ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೯೨] ಐತಿಹಾಸಿಕ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂದ್ಧಪಟ್ಟ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳು ಆನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂತಹುದು. ಅಯೋಲಸ್ ಕಥೆ ಕೂಡ ಆತ ಟೈರ್ಹೇನೀಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ.[೯೩] ಸಾಂಕೇತಿಕ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಗಳು ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕಗಳೇ;ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗಾಳಿ,ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿಸರ್ಗ ಶಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯರೂಪಗಳು.[೯೪] ಮ್ಯಾಕ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪೀಯನ್ ಧರ್ಮದ ರೂಪವನ್ನು ಅದರ ಆರ್ಯನ್ ಮೂಲದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುಳಿವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ. 1891ರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತೆ "ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶೋಧನೆಯೆಂದರೆ.....ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ.... : ಸಂಸ್ಕೃತ ಡಯಸ್-ಪಿತಾರ್ = ಗ್ರೀಕ್ ಜೀಯಸ್ = ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಜುಪಿಟರ್ = ಹಳೆ ನಾರ್ಸ್ ಟೈರ್".[೯೫] ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮೀಪ ಸಮನಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ, ಉರಾನಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವರುಣಾ ಅಥವಾ ಮೊಯ್ರೇಯಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹೋಲಿಕೆಯಂತೆ ಅದು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.[೯೬]

 
ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ ಆಂಡ್ ಆಡೋನಿಸ್, ಅಟ್ಟಿಕ್ ರೆಡ್-ಫಿಗರ್ಡ್ ಆರ್ಯಾಬಲ್ಲೋಸ್-ಶೇಪ್ಡ್ ಲೆಕೈಥೋಸ್ ಬೈ ಐಸನ್ (c. 410 BC, ಲೌವ್ರೇ, ಪ್ಯಾರಿಸ್).

ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಶಿಲ್ಪ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರೀಕ್‌ನವರು ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್‌ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಪೂರ್ವದ "ಸಾಯುವ ದೇವರಂಥೆ", ಆಡೋನಿಸ್ ಗ್ರೀಕ್‌ನ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದ್ದು — ಅದು ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಿಂತ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನಾಟೋಲಿಯಾ ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬೆಲ್ಲೇದ ಬೇರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಯಹೂದ್ಯರ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮಾಶಿಲ್ಪ ಚಿಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದ ದೈವದತ್ತ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸಮನಾಂತರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಎನುಮಾ ಎಲೀಶ್ ನಲ್ಲಿನ ಟಿಯಾಮಟ್ ಗೂ ಚಾವೋಸ್ ಮತ್ತದರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರುವಂತೆ.[೯೭] ಮೇಯೆರ್ ರೇನ್ಹೋಳ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಪೂರ್ವದ ಥೀಯೋಗಾನಿಕ್ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವತ್ವದ ಪರಂಪರೆಯು ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕದನಗಳ ಮುಖೇನ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು".[೯೮] ಇಂಡೋ-ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಮೂಲದ ಹತ್ತಿರದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪೂರ್ವ ಹೆಲ್ಲೇನಿಕ್ ಸಮಾಜಗಳು- ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು : ಕ್ರೀಟ್, ಮೈಸಿನೇಯ್, ಪೈಲೋಸ್, ಥೆಬಿಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೋಮಿನಸ್.[೯೯] ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರಾಕಾರರು ಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂದ್ಧಿಸಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು (ಗೂಳಿ, ಜೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಾವನ್ನು ದೇವರೆಂದು, ಪಸಿಫೇಯಿ ಗೂಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಮಿನೋಟಾರ್ ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ.) ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ P. ನಿಲ್ಸನ್, ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮೈಸಿನೇನಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು.[೧೦೦] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬರ್ಕರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಟನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅವಧಿಯ ವಿಗ್ರಹನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.[೧೦೧]

ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಶಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಬಾಟ್ಟಿಸೆಲ್ಲೀಸ್ ದಿ ಬರ್ಥ್ ಆಫ್ ವೀನಸ್ (c. 1485–1486, ಆಯಿಲ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ಉಫಿಸಿ, ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್) — ಎ ರೆವೈವ್ಡ್ ವೀನಸ್ ಪುಡಿಕಾ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಾಗಾನ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ—ಇಸ್ ಆಫ್ಟನ್ ಸೆಡ್ ಟು ಎಪಿಟೋಮೈಜ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆನೈಸ್ಸನ್ಸ್.<ರೆಫೆರನ್ಸ್ ನೇಮ್="Br" />

ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚೀಯಾನಿಟಿಯು ಪುರಾಣಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಲ್ಲ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಶೋಧಗೊಂಡ ಪ್ರಾಚೀನತ್ವವು, ಒವಿಡ್‌ನ ಕಾವ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳ, ನಾಟಕಾರರ, ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು.[೧೦೨] ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಲಿಯಾನಾರ್ಡೋ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ, ಮೈಖಲೇಂಜೆಲೋ ಮತ್ತು ರಫಾಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚೀಯನ್ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ಪಗಾನ್ ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಸಿದರು.[೧೦೨] ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒವಿಡ್‌ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣವು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪುನುರುಜ್ಜೀವನದ ಕವಿಗಳಾದ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್, ಬೊಕಾಸಿಯೋ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಡಾಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವು.[೨]

ಉತ್ತರದ ಯೂರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣವು ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಯಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಚಾಸರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಷೇಕ್ಸ್ಪೀಯರ್ ನಿಂದ ರಾಬಾರ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ವರೆಗೂ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣವು ಉದ್ದೀಪಿಸಿದೆ. ಫ್ರಾಂಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಸೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಥೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಪುನ: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗ್ರೀಕ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಪುನುರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸಿದರು.[೧೦೨] 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯವು ಯೂರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು,ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುರಣಗಳು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಜಾರ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳ (ಆಪೆರಾ). ಗಳಿಗೆ ಲಿಬ್ರೆಟ್ಟಿ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು.[೧೦೩] 18ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂದ್ಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಮ್ಯತೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳು ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ರುದ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮರ್ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ (ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್, ಕೀಟ್ಸ್, ಬೈರನ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಾರರಾದ (ಲಾರ್ಡ್ ಲೇಯ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಲಾವ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮಾ-ಟಡೇಮಾ) ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ.[೧೦೪] ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಗ್ಲಕ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್, ಜಾಕ್ವಿಸ್ ಆಫೆನ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದರು.[೨] 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಮೇರಿಕಾ ಬರಹಗಾರರಾದ ಥಾಮಸ್ ಬಲ್ಫಿಂಚ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಥೇನೀಯಲ್ ಹಾವ್‌ಥೋರ್ನ್ ಮುಂತಾದವರು ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದರು.[೧೦೫] ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಟಕಕಾರರಾದ ಜೀನ್ ಅನೌಲಿಫ್, ಜೀನ್ ಕಾಕ್ಟಾವೊ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಜೀನ್ ಗಿರಾಡಾಕ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕಾದ ಯೂಗಿನೇ ಓ ನೀಯ್ಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟೇನಿನ ಟಿ. ಎಸ್. ಈಲಿಯಟ್ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ಗೈಡ್ ಅವರುಗಳಿಂದ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಂಡಿದೆ.[೨]

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ; ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ;ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇದ- ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ;ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ದರ್ಶನ;ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ;ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಅದ್ವೈತ;ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್;ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಸೃಷ್ಟಿ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಪುರಾಣ; ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ; ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್; ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್; ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ;ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆ

ಆಕರಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. "Volume: Hellas, Article: Greek Mythology". Encyclopaedia The Helios. 1952.
 2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ ೨.೩ ೨.೪ ೨.೫ ೨.೬ ೨.೭ ೨.೮ "Greek Mythology". Encyclopaedia Britannica. 2002.
 3. ಜೆ.ಎಮ್. ಫಾಲೇಯ್, ಹೋಮರ್ಸ್ ಟ್ರೆಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ , 43
 4. ೪.೦ ೪.೧ F. ಗ್ರಾಫ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜ್ , 200
 5. R. ಹಾರ್ಡ್, ದಿ ರೌಟ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 1
 6. ೬.೦ ೬.೧ ೬.೨ ಮೈಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ , 7 ಉಲ್ಲೇಖ ದೋಷ: Invalid <ref> tag; name "Miles7" defined multiple times with different content
 7. ೭.೦ ೭.೧ ಕ್ಲಾಟ್-ಬ್ರಜೌಸ್ಕಿ, ಏನ್ಶೀಯೆಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , xii
 8. ಮೈಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ , 8
 9. P. ಕಾರ್ಟ್‌ಲೆಡ್ಜ್, ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ , 60, ಆಂಡ್ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ , 22
 10. ಪ್ಯಾಸಿಫೇಯಿ, ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ: ಗ್ರೀಕ್‌ಗಾಡ್ಸ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್
 11. ಹೋಮರ್, ಇಲೀಯಾದ್ , 8. ಟ್ರಾಯ್ ಸಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾವ್ಯ. 366–369
 12. ಕಥ್‌ಬರ್ಟ್‌ಸನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಿಥ್ ಆಂಡ್ ಎಪಿಕ್ (ಮಿಚಿಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್) 1975 ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ ನಿಂದ ವೋಲ್ಟೈರ್ಸ್‌ನ ಹೆನ್ರೈಡೆ ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಲಿನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಸ್ತು, ಪುರಾಣವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಸಮುದಾಯವೊಂದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಹೀಗೆ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ.
 13. ಅಲ್ಬಾಲಾ-ಜಾನ್‌ಸನ್-ಜಾನ್‌ಸನ್, ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಒಡಿಸಿ , 17
 14. ಅಲ್ಬಾಲಾ-ಜಾನ್‌ಸನ್-ಜಾನ್‌ಸನ್, ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಒಡಿಸಿ , 18
 15. A. ಕ್ಯಾಲಿಮ್ಯಾಕ್, ಲವರ್ಸ್ ಲಿಜೆಂಡ್ಸ್: ದಿ ಗೇಯ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥ್ಸ್; , 12–109
 16. W.A. ಪರ್ಸಿ, ಪೆಡೆರಾಸ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಪೆಡಾಗೋಗಿ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಕ್ ಗ್ರೀಸ್ , 54
 17. ೧೭.೦ ೧೭.೧ K. ಡಾವ್ಡೆನ್, ದಿ ಯುಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 11
 18. G. ಮೈಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ , 35
 19. ೧೯.೦ ೧೯.೧ ೧೯.೨ W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜನ್ , 205 ಉಲ್ಲೇಖ ದೋಷ: Invalid <ref> tag; name "Raffan-Barket205" defined multiple times with different content
 20. ಹೆಸೀಯಾಡ್, ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡೇಯ್ಸ್ , 90–105
 21. ಒವಿಡ್, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೊಸೆಸ್ , I, 89–162
 22. ಕ್ಲಾಟ್-ಬ್ರಜೌಸ್ಕೊ, ಆನ್ಶೀಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 10
 23. ೨೩.೦ ೨೩.೧ ಹೆಸಿಯಾಡ್, ಥೀಯಾಗಾನಿ , 116–138
 24. ಹೆಸಿಯಾಡ್, ಥೀಯಾಗಾನಿ , 713–735
 25. ಹೋಮರಿಕ್ ಹೈಮ್ ಟು ಹರ್ಮ್ಸ್ , 414–435
 26. G. ಬೆಟೇಘ್, ದಿ ದರ್ವೇಣಿ ಪಪೈರಸ್ , 147
 27. W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜನ್ , 236
  * ಜಿ. ಬೆಟೇಘ್, ದಿ ದರ್ವೇಣಿ ಪಪೈರಸ್ , 147
 28. "Greek Mythology". Encyclopaedia Britannica. 2002.
  * ಕೆ. ಅಲ್ಗ್ರ್ರಾ, ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ , 45
 29. H.W. ಸ್ಟಾಲ್, ರಿಲೀಜನ್ ಆಂಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ , 8
 30. "Greek Religion". Encyclopaedia Britannica. 2002.
 31. J. ಕ್ಯಾಷ್‌ಫೋರ್ಡ್, ದಿ ಹೋಮರಿಕ್ ಹೈಮ್ಸ್ , vii
 32. G. ನ್ಯೆಗಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಆಂಡ್ ಪೊಯಟಿಕ್ಸ್ , 54
 33. W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜನ್ , 182
 34. H.W. ಸ್ಟಾಲ್, ರಿಲೀಜನ್ ಆಂಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ , 4
 35. H.W. ಸ್ಟಾಲ್, ರಿಲೀಜನ್ ಆಂಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ , 20ff
 36. G. ಮೈಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ , 38
 37. G. ಮೈಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ , 39
 38. ಹೋಮರಿಕ್ ಹೈಮ್ ಟು ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ , 75–109 Archived 2003-02-02 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
 39. I. ಮಾರ್ರಿಸ್, ಆರ್ಕೀಯಾಲಜಿ ಆಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ , 291
 40. J. ವೀವರ್, ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಫಾನಿ , 50
 41. R. ಬುಷ್‌ನೆಲ್, ಎ ಕಂಪಾನಿಯನ್ ಟು ಟ್ರಾಜಿಡಿ , 28
 42. K. ಟ್ರೋಬ್, ಇನ್‌ವೋಕ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ , 195
 43. M.P. ನಿಲ್ಸನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರಿಲೀಜನ್ , 50
 44. ಹೋಮರಿಕ್ ಹೈಮ್ ಟು ಡಿಮೀಟರ್ , 255–274
 45. F.W. ಕೆಲ್ಸೀಯ್, ಆನ್ ಔಟ್‌ಲೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 30
 46. F.W. ಕೆಲ್ಸೀ, ಆನ್ ಔಟ್‌ಲೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 30
  * H.J. ರೋಸ್, ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 340
 47. H.J. ರೋಸ್, ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 10
 48. C. F. ಡುಪೀಯಸ್, ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲೀಜೀಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ , 86
 49. ೪೯.೦ ೪೯.೧ "Heracles". Encyclopaedia Britannica. 2002.
 50. W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ , 211
  * T. ಪಾಪಾಡೊಪೌಲೌ, ಹೆರಾಕಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಯೂರಿಪಿಡೀಯನ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ , 1
 51. ೫೧.೦ ೫೧.೧ W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲಿಜೀಯನ್ , 211
 52. ಹೆರಾಡಾಟಸ್, ದಿ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ , I, 6–7
  * W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜನ್ , 211
 53. G.S. ಕಿರ್ಕ್, ಮಿಥ್ , 183
 54. ಅಪೊಲ್ಲೊಡಾರಸ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಆಂಡ್ ಎಪಿಟೋಮ್ , 1.9.16
  * ಅಪೊಲ್ಲೋನೀಯಸ್, ಆರ್ಗೋನಾಟಿಕಾ , I, 20ff
  * ಪಿಂಡಾರ್, ಪಯ್ಥೀಯನ್ ಒಡೆಸ್ , ಪಯ್ಥೀಯನ್ 4.1
 55. "Argonaut". Encyclopaedia Britannica. 2002.
  * P. ಗ್ರಿಮ್ಮಾಳ್, ದಿ ಡಿಕ್ಷಣರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 58
 56. "Argonaut". Encyclopaedia Britannica. 2002.
 57. P. ಗ್ರಿಮ್ಮಾಳ್, ದಿ ಡಿಕ್ಷಣರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 58
 58. Y. ಬೋನ್ನೀಫಾಯ್, ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ಈಜ್ಯಿಪ್ಟೀಯನ್ ಮೈಥಾಲಜಿಸ್ , 103
 59. R. ಹಾರ್ಡ್, ದಿ ರೌಟ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 317
 60. R. ಹಾರ್ಡ್, ದಿ ರೌಟ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 311
 61. "Trojan War". Encyclopaedia The Helios. 1952.
  *91
 62. J. ಡನ್‌ಲಪ್, ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಷನ್ , 355
 63. ೬೩.೦ ೬೩.೧ "Troy". Encyclopaedia Britannica. 2002.
 64. ೬೪.೦ ೬೪.೧ "Trojan War". Encyclopaedia The Helios. 1952.
 65. D. ಕೆಲ್ಲಿ, ದಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಪಿರಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಲೂಷನ್ , 121
 66. ಆಲ್ಬಾಲಾ-ಜಾನ್ಸನ್-ಜಾನ್ಸನ್, ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಒಡಿಸಿ , 15
 67. ೬೭.೦ ೬೭.೧ ೬೭.೨ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್-ಹೀಥ್, ವ್ಹೂ ಕಿಲ್ಡ್ ಹೋಮರ್ , 37
 68. ೬೮.೦ ೬೮.೧ ೬೮.೨ J. ಗ್ರಿಫಿನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥ್ ಆಂಡ್ ಹೆಸೀಯಾಡ್ , 80
 69. ೬೯.೦ ೬೯.೧ F. ಗ್ರಾಫ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 169–170
 70. ಪ್ಲಾಟೋ, ಥೀಯಾಟೇಟಸ್ , 176b
 71. ಪ್ಲಾಟೋ, ಅಪೊಲಾಜಿ , 28b-d
 72. M.R. ಗೇಲೆ, ಮಿಥ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಲುಕ್ರೀಟೀಯಸ್ , 89
 73. "Eyhemerus". Encyclopaedia Britannica. 2002.
 74. R. ಹಾರ್ಡ್, ದಿ ರೌಟ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 7
 75. ೭೫.೦ ೭೫.೧ J. ಚಾನ್ಸ್, ಮೆಡೀವಲ್ ಮೈಥೋಗ್ರಾಫಿ , 69
 76. ೭೬.೦ ೭೬.೧ P.G. ವಾಲ್ಶ್, ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ (ಇನ್‌ಟ್ರಡಕ್ಷನ್), xxvi
 77. ೭೭.೦ ೭೭.೧ ೭೭.೨ M.R. ಗೆಲೇ, ಮಿಥ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಲುಕ್ರಿಟೀಯಸ್, 88
 78. M.R. ಗೆಲೇ, ಮಿಥ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಲುಕ್ರಿಟೀಯಸ್ , 87
 79. ಸಿಸೇರೋ, ಡಿ ಡಿವಿನೇಟೀಯನೆ , 2.81
 80. P.G. ವಾಲ್ಶ್, ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ (ಇನ್ ಟ್ರಡಕ್ಷನ್), xxvii
 81. ನಾರ್ಥ್-ಬೀಯರ್ಡ್-ಪ್ರೈಸ್, ರಿಲಿಜೀಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ , 259
 82. J. ಹ್ಯಾಕ್ಲಿನ್, ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 38
 83. ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟ್ಸ್, ಆರ್ಫಿಕ್ ಹೈಮ್ಸ್
 84. ರಾಬರ್ಟ್ ಆಕರ್ಮ್ಯಾನ್, 1991. ಇನ್‌ಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಜಾನೆ ಎಲ್ಲೆನ್ ಹ್ಯಾರ್ರಿಸನ್ನ "ಎ ಪ್ರಾಲಿಗೊಮೆನಾ ಟು ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜನ್" , xv
 85. F. ಗ್ರಾಫ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 9
 86. ೮೬.೦ ೮೬.೧ "myth". Encyclopaedia Britannica. 2002.
 87. D. ಅಲ್ಲೆನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇಟಿವಿ ಆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ , 9
  * R.A. ಸೇಗಲ್, ಥೀಯೊರೈಜಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಥ್ , 16
 88. R. ಕಾಲ್ಡ್‌ವೆಲ್, ದಿ ಸೈಕೋಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಇನ್ಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥ್ , 344
 89. C. ಜಂಗ್, ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಳ್ಡ್ ಆರ್ಕೀಟೈಪ್ , 85
 90. R. ಸೇಗಾಲ್, ದಿ ರೋಮಾಂಟಿಕ್ ಅಪೀಲ್ ಆಫ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ಲ್ , 332–335
 91. F. ಗ್ರಾಫ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 38
 92. T. ಬುಲ್ಫಿಂಚ್, ಬುಲ್ಫಿಂಚ್ಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 241
 93. T. ಬುಲ್ಫಿಂಚ್, ಬುಲ್ಫಿಂಚ್ಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 241–242
 94. T. ಬುಲ್ಫಿಂಚ್, ಬುಲ್ಫಿಂಚ್ಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 242
 95. D. ಅಲ್ಲೆನ್, ರಿಲೀಜಿಯನ್ , 12
 96. H.I. ಪೋಲೆಮ್ಯಾನ್, ರಿವ್ಯೂ , 78–79
  * A. ವಿಂಟರ್‌ಬೌರ್ನ್, ವೆನ್ ದಿ ನಾರ್ನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕೆನ್ , 87
 97. L. ಎಡ್ಮಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ರೋಚೆಸ್ ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥ್ , 184
  * R.A. ಸೇಗಾಲ್, ಎ ಗ್ರೀಕ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ , 64
 98. M. ರೇಯ್ನ್‌ಹೋಳ್ಡ್, ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ , 349
 99. W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ , 23
 100. M. ವುಡ್, ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೋಜಾನ್ ವಾರ್ , 112
 101. W. ಬರ್ಕರ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ , 24
 102. ೧೦೨.೦ ೧೦೨.೧ ೧೦೨.೨ "Greek mythology". Encyclopaedia Britannica. 2002.
  * L. ಬರ್ನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥ್ಸ್ , 75
 103. l. ಬರ್ನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥ್ಸ್ , 75
 104. l. ಬರ್ನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥ್ಸ್ , 75–76
 105. ಕ್ಲಾಟ್ಟ್-ಬ್ರಾಜೌಸ್ಕಿ, ಏನ್ಶೀಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ ರೋಮನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ , 4

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳು (ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್)

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ