ದೇವರು

(ದೇವತೆ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ದೇವರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರ, ದಿವ್ಯ, ಅಥವಾ ಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ, ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಆದರ ಗಳಿಸಿರಬಹುದಾದ ಆಧಾರ ಸೂತ್ರ ಸಹಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಒಬ್ಬ ಅಲೌಕಿಕ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗಾತೀತ ಅಮರ ಶಕ್ತಿ.

ನಿರ್ಗುಣ ಕರುಣಾಮಯಿ ನಿರಾಕಾರ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ದೇವರು&oldid=1169017" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ