೨೦೦೬ - ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆರನೇ ವರ್ಷ

ಜನನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಿಧನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೨೦೦೬&oldid=640092" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ