ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ

(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ/ಇತರ ಚರ್ಚೆ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ.png

ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪುಟ.

ಗಮನಿಸಿ::

 • ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಪುಟ ಅಥವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪುಟದ ಚರ್ಚೆ ಪುಟವನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ:

 • ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಲೇಖನದ ಚರ್ಚೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
 • ಅಯಾ ಲೇಖನದ ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಮೇಲಾಗಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಡಲು -

{{ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: Talk:ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡಿ.

 • ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಬಳಸಿ. ಹೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ.
 • ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಬಳಸಿ,
 • ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು (ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು)‌ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಲೈಸೆನ್ಸುಗಳ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ.

justify

ಆರ್ಕೈವ್:

ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ: | | | | | | | | | ೧೦ | ೧೧ | ೧೨|೧೩ | ೧೩ | ೧೪ |೧೫ | ೧೬

ಇತರ ಚರ್ಚೆ: | | |

Board of Trustees - Affiliate Voting Results

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Affiliate voting process has concluded. Representatives from each Affiliate organization learned about the candidates by reading candidates’ statements, reviewing candidates’ answers to questions, and considering the candidates’ ratings provided by the Analysis Committee. The shortlisted 2022 Board of Trustees candidates are:

See more information about the Results and Statistics of this election.

Please take a moment to appreciate the Affiliate representatives and Analysis Committee members for taking part in this process and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. Thank you for your participation.

The next part of the Board election process is the community voting period. View the election timeline here. To prepare for the community voting period, there are several things community members can engage with, in the following ways:

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೫, ೨೦ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ (UTC)

Movement Strategy and Governance News – Issue 7

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance newsletter! The newsletter distributes relevant news and events about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations, other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weekly will be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability: Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. (continue reading)
 • Improving user experience: recent improvements on the desktop interface for Wikimedia projects. (continue reading)
 • Safety and inclusion: updates on the revision process of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines. (continue reading)
 • Equity in decisionmaking: reports from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. (continue reading)
 • Stakeholders coordination: launch of a helpdesk for Affiliates and volunteer communities working on content partnership. (continue reading)
 • Leadership development: updates on leadership projects by Wikimedia movement organizers in Brazil and Cape Verde. (continue reading)
 • Internal knowledge management: launch of a new portal for technical documentation and community resources. (continue reading)
 • Innovate in free knowledge: high-quality audiovisual resources for scientific experiments and a new toolkit to record oral transcripts. (continue reading)
 • Evaluate, iterate, and adapt: results from the Equity Landscape project pilot (continue reading)
 • Other news and updates: a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and change of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. (continue reading)

CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೫೪, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ (UTC)


Vote for Election Compass Statements

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statements to use in the Election Compass. You can vote for the statements you would like to see included in the Election Compass on Meta-wiki.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/neutral/disagree). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೦೦, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ (UTC)

ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ

ವರ್ಗ:ವರ್ಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨ ಕೆಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. Gangaasoonu (ಚರ್ಚೆ) ೨೨:೪೮, ೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨ (UTC)

@Gangaasoonu, ನೀವು ಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ {{stub}} /{{ಚುಟುಕು}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.~aanzx © ೦೫:೨೧, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Delay of Board of Trustees Election

Dear community members,

I am reaching out to you today with an update about the timing of the voting for the Board of Trustees election.

As many of you are already aware, this year we are offering an Election Compass to help voters identify the alignment of candidates on some key topics. Several candidates requested an extension of the character limitation on their responses expanding on their positions, and the Elections Committee felt their reasoning was consistent with the goals of a fair and equitable election process.

To ensure that the longer statements can be translated in time for the election, the Elections Committee and Board Selection Task Force decided to delay the opening of the Board of Trustees election by one week - a time proposed as ideal by staff working to support the election.

Although it is not expected that everyone will want to use the Election Compass to inform their voting decision, the Elections Committee felt it was more appropriate to open the voting period with essential translations for community members across languages to use if they wish to make this important decision.

The voting will open on August 23 at 00:00 UTC and close on September 6 at 23:59 UTC.

Best regards,

Matanya, on behalf of the Elections Committee

CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೧, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨ (UTC)

CIS-A2K Newsletter July 2022


Really sorry for sending it in English, feel free to translate it into your language.

 

Dear Wikimedians,

Hope everything is fine. As CIS-A2K update the communities every month about their previous work via the Newsletter. Through this message, A2K shares its July 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events
Ongoing events
 • Partnerships with Goa University, authors and language organisations
Upcoming events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:10, 17 August 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

WikiConference India 2023: Initial conversations

Dear Wikimedians,

Hope all of you are doing well. We are glad to inform you to restart the conversation to host the next WikiConference India 2023 after WCI 2020 which was not conducted due to the unexpected COVID-19 pandemic, it couldn't take place. However, we are hoping to reinitiate this discussion and for that we need your involvement, suggestions and support to help organize a much needed conference in February-March of 2023.

The proposed 2023 conference will bring our energies, ideas, learnings, and hopes together. This conference will provide a national-level platform for Indian Wikimedians to connect, re-connect, and establish their collaboration itself can be a very important purpose on its own- in the end it will empower us all to strategize, plan ahead and collaborate- as a movement.

We hope we, the Indian Wikimedia Community members, come together in various capacities and make this a reality. We believe we will take learnings from earlier attempts, improve processes & use best practices in conducting this conference purposefully and fruitfully.

Here is a survey form to get your responses on the same notion. Unfortunately we are working with short timelines since the final date of proposal submission is 5 September. We request you please fill out the form by 28th August. After your responses, we can decide if we have the community need and support for the conference. You are also encouraged to add your support on this page, if you support the idea.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ೦೬:೩೯, ೨೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨ (UTC)

2022 Board of Trustees Community Voting Period is now Open

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೩೨, ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨ (UTC)

The 2022 Board of Trustees election Community Voting is about to close

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

The Community Voting period of the 2022 Board of Trustees election started on August 23, 2022, and will close on September 6, 2022 23:59 UTC. There’s still a chance to participate in this election. If you did not vote, please visit the SecurePoll voting page to vote now. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page. If you need help in making your decision, here are some helpful links:

Regards,

Movement Strategy and Governance

CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೫೫, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ ೩೪

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಡೆದು ಹಲವು ದಿನಗಳಾದವು ಎಂದು ವಿಕಾಸ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ, ನಾನು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋಣ? ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಎಂದರೆ ೧೮ ಭಾನುವಾರ ೨೦೨೨ರಂದು ಆಗಬಹುದೇ? ಸಮಯ ಯಾವುದು ಆಗಬಹುದೆಂದು ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದರೆ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. --ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೨, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಆಗಬಹುದು.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೦, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
ಆಗಬಹುದು. ನಾನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಮಯ ೧೮ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ. --ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ| Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೫, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ

ಭಾನುವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮ ಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೩೪ (ಆನ್ಲೈನ್)

Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Revisions committee is requesting comments regarding the Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period will be open from 8 September 2022 until 8 October 2022.

The Committee collaborated to revise these draft guidelines based on input gathered from the community discussion period from May through July, as well as the community vote that concluded in March 2022. The revisions are focused on the following four areas:

 1. To identify the type, purpose, and applicability of the UCoC training;
 2. To simplify the language for more accessible translation and comprehension by non-experts;
 3. To explore the concept of affirmation, including its pros and cons;
 4. To review the balancing of the privacy of the accuser and the accused

The Committee requests comments and suggestions about these revisions by 8 October 2022. From there, the Revisions Committee anticipates further revising the guidelines based on community input.

Find the Revised Guidelines on Meta, and a comparison page in some languages.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the Revisions Guideline Talk Page. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during conversation hours. There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines.

Conversation hours

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations. Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

~ On behalf of the UCoC project team.

CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೪೧, ೧೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅನೂಪ್ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ. ಈ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪುನಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಿರ್ವಾಹಕ_ಮನವಿ_ಪುಟ#~aanzx ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ~aanzx © ೧೧:೨೩, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

WikiConference India 2023: Proposal to WMF

Hello everyone,

We are happy to inform you that we have submitted the Conference & Event Grant proposal for WikiConference India 2023 to the Wikimedia Foundation. We kindly request all the community members to go through the proposal -- including the community engagement survey report, program plan, venue and logistics, participation and scholarships, and the budget, and provide us with your suggestions/comments on the talk page. You can endorse the proposal in the endorsements section, please do add a rationale for supporting this project.

According to the timeline of the Conference and Event Grants program, the community can review till 23 September 2022, post that we will start integrating all the received feedback to make modifications to the proposal. Depending on the response of community members, an IRC may be hosted next week, especially if there are any questions/concerns that need to be addressed.

We reopened the survey form and if you are still interested in taking part in the survey and you have something in mind to share or want to become a part of the organizing team, please fill out the form so we all can work together.

Let us know if you have any questions.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ೦೭:೩೫, ೧೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?

 
The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) ೦೪:೧೫, ೨೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

CIS-A2K Newsletter August 2022


Really sorry for sending it in English, feel free to translate it into your language.

 

Dear Wikimedians,

Hope everything is fine. As CIS-A2K update the communities every month about their previous work via the Newsletter. Through this message, A2K shares its August 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events
Ongoing events
 • Impact report
Upcoming events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 06:51, 22 September 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಯಾಡಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು#ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಷ ಪ್ರತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಪುಟ ತಯಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತೈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಭವನದಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕುವುದು ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ? - Gangaasoonu (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೪೦, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೫, ೨೦೨೨ ಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನೇಮಕ ಈಗಲೇ ಅಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸರಕಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩) ಮಾಡುತ್ತದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ನಾಪತ್ತೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ_ಈ_ದಿನ#ನವೆಂಬರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ_ಈ_ದಿನ#ನವೆಂಬರ್ ಈ ಪುಟ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಸೇರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Gangaasoonu (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೦, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Gangaasoonu, ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. --ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ| Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೪೦, ೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಯಾವುದು?

ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಯಾವುದು?

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ_ಈ_ದಿನ

ಇದೇ ? ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದಿದೆ ? - Gangaasoonu (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೨, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವು ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಡ್ಮಿನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. --ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ| Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೮, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

CIS-A2K Newsletter September 2022


Really sorry for sending it in English, feel free to translate it into your language.

 

Dear Wikimedians,

Hope everything is well. Here is the CIS-A2K's for the month of September Newsletter, a few conducted events are updated in it. Through this message, A2K shares its September 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you MediaWiki message delivery (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೪೩, ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Update on Vector 2022

Hello. I'm sorry for not communicating in your language. I'll be grateful if you translated my message. I'm writing on behalf of the Web team working on the new skin, Vector 2022.

We wanted to apologize for the delays in the deployment of Vector 2022. We know many of you are waiting for this eagerly. We have been delaying the deployment because we have been working on the logos. It has taken us more time than originally expected. Once the logos are ready, we will let you know the exact date of deployment. We are planning for either the next (more likely) or the following week. If your wiki doesn't currently have a localized logo, we encourage you to reach out to us and we can help make one.

We invite you to get involved in the project. Contact us if you have any questions or need any help, particularly with the compatibility of gadgets and user scripts. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) ೨೩:೨೪, ೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Adding flood flag

  phab:T322472

I proposing to add flood flag for admins, it would be useful for making temporary bulk edits.~aanzx © ೦೫:೨೫, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

phab:T322472 ~aanzx © ೧೨:೨೦, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Support/ಬೆಂಬಲ

 1.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೦೫, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. --ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ| Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೦೮, ೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೬, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 4.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ----ವಿದ್ಯಾಧರ ಚಿಪ್ಳಿ (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೩, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 5.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ.-- ಮಹಾವೀರ ಇಂದ್ರ (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೭, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 6.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ.-- ಗುರುಪಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಮುಂಡಿಗೇಸರ (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೩೫, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 7.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ.--Sudheer Shanbhogue (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೯, ೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 8.   ಬೆಂಬಲ I support this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ.--ಸಂಜನಾ ನಿಂಜೂರ್ (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೭, ೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Oppose/ವಿರೋಧ

discussion/ಚರ್ಚೆ

What is flood flag? How it is useful? --ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ| Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೯, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Flood flag, ಬಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಬಹುದು, flood flag ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ 2 ಖಾತೆ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪುಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಟ್ ಖಾತೆ ವಿನಂತಿಸ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ~aanzx © ೧೬:೨೩, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Update default timezone

  phab:T322471

I am proposing to update default timezone fron UTC to Asia/Kolkata on knwiki , knwiktionary and knwikisource wikis.~aanzx © ೦೬:೩೮, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Support

 1.   ಬೆಂಬಲ --Krishna Kulkarni (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೯, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2.   ಬೆಂಬಲ --ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ| Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೦, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3.   ಬೆಂಬಲ--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೩, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೩೫ (ಆನ್ಲೈನ್)

ಅಂತರಜಾಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸಮುದಾಯದ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಭೌತಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಏರ್‍ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್‍ಚಿಸುವುದು. ಸಮ್ಮಿಲನದ ಪುಟ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೩೫ (ಆನ್ಲೈನ್) - ಇದರಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. --ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ| Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೯, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ವೆಕ್ಟರ್ ೨೦೧೦ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ.

ವೆಕ್ಟರ್ ೨೦೨೨ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ತ್ರಾಸು. ವೆಕ್ಟರ್ ೨೦೧೦ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆ/Default Choice ಮಾಡುವಿರಾ? ಬಹುಷಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.. https://www.mediawiki.org/wiki/Talk:Reading/Web/Desktop_Improvements Gangaasoonu (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೨, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Gangaasoonu (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೪, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

CIS-A2K Newsletter October 2022


Please feel free to translate it into your language.

 

Dear Wikimedians,

Hope everything is well. CIS-A2K's monthly Newsletter is here which is for the month of October. A few conducted events are updated in the Newsletter. Through this message, A2K wants your attention towards its October 2022 work. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted and upcoming events.

Conducted events
Upcoming event

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you MediaWiki message delivery (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೮, ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Indic Wikisource proofread-a-thon November 2022

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translate it

Dear Proofreader,
Thank you and congratulation to you for your participation and support last year. The CIS-A2K has been conducted again this year Online Indic Wikisource proofread-a-thon November 2022 to enrich our Indian classic literature in digital format.

WHAT DO YOU NEED

 • Booklist: a collection of books to be proofread. Kindly help us to find some books in your language. The book should not be available on any third-party website with Unicode formatted text. Please collect the books and add our event page book list. You should follow the copyright guideline described here. After finding the book, you should check the pages of the book and create <pagelist/>.
 • Participants: Kindly sign your name at Participants section if you wish to participate in this event.
 • Reviewer: Kindly promote yourself as administrator/reviewer of this proofreadthon and add your proposal here. The administrator/reviewers could participate in this Proofreadthon.
 • Some social media coverage: I would request to all Indic Wikisource community members, please spread the news to all social media channels, we always try to convince your Wikipedia/Wikisource to use their SiteNotice. Of course, you must also use your own Wikisource site notice.
 • Some awards: There may be some award/prize given by CIS-A2K.
 • A way to count validated and proofread pages:Indic Wikisource Contest Tools
 • Time : Proofreadthon will run: from 14 November 2022 00.01 to 30 Novemeber 2022 23.59 (IST)
 • Rules and guidelines: The basic rules and guideline have described here
 • Scoring: The details scoring method have described here

I really hope many Indic Wikisources will be present this time.

Thanks for your attention
Jayanta (CIS-A2K)- 9 November 2022 (UTC)
Wikisource Program officer, CIS-A2K

WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open

Dear Wikimedians,

We are really glad to announce that WikiConference India 2023 has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be Strengthening the Bonds.

We also have exciting updates about the Program and Scholarships.

The applications for scholarships and program submissions are open now! You can find the form for submission here and for program you can go here.

For more information and regular updates please visit the Conference Meta page. If you have something in mind you can write on talk page.

‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from 11 November 2022, 00:00 IST and the last date to submit is 27 November 2022, 23:59 IST.

Regards

MediaWiki message delivery (ಚರ್ಚೆ) ೨೩:೩೮, ೧೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

Invitation to join the Online Indic Wikisource meetup (12th November 2022)

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the Indic Wikisource Community Online meetup on 12 November 2022 7:30 PM IST.

The objectives are below.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on jayanta@cis-india.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.


Thanks for your attention

Jayanta (CIS-A2K)
Wikisource Program officer, CIS-A2K

ಎಡಿತಥಾನ್ ಸಹಾಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಎಡಿತಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಪುಟ ಉಂಟೇ ? ~~~~ Gangaasoonu (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೨೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)

WikiConference India 2023: Extension of Program submissions and scholarship deadline

Hello, wonderful Wikimedians,

As you already know, the program and scholarship applications for WikiConference India 2023 are open. Although today is the last date to submit the program and scholarship applications, we would like to inform you that we are extending the deadline to 14 December 2022. The deadline has been extended to ensure our community members have more time to apply and ensure we are able to receive a diverse spread of applications.

Please let us know if you have any queries by posting them on the conference talk page.

Thank you! MediaWiki message delivery (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೩, ೨೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)

Regards, WCI 2023 Core organizing team.

Movement Charter: South Asia Regional Consultation

Dear community members,

As many of you are aware, the Movement Charter regional consultations have begun. The MCDC seeks community feedback about three sections of the Movement Charter:

 1. Preamble
 2. Values & Principles
 3. Roles & Responsibilities (intentions statement)

How can you participate?

You can participate by joining the regional consultation for South Asia on 2 December 2022 (Friday) from 14:00 to 15:30 UTC (7:30 PM to 9:00 PM IST) on Google Meet. Kindly add the event to your calendar.

Other ways to share feedback are:

 1. Fill the survey.
 2. Write on the Meta Talk pages: Preamble, Values & Principles, Roles & Responsibilities (intentions statement)
 3. Write on the Movement Strategy Forum: Preamble, Values & Principles, Roles & Responsibilities (intentions statement)
 4. Email MCDC at movementcharter@wikimedia.org

If you want to learn more about the Movement Charter, its goals, why it matters, and how it impacts your community, a 12-minute recording of one of the “Ask Me Anything about Movement Charter” sessions is available here.

Thanks for your time and interest. CSinha (WMF) (ಚರ್ಚೆ) ೧೯:೩೬, ೨೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)