ಗಂಗೆಯ ಮಗ ಗಂಗಾಸೂನು, ಅವನನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದಲೂ ಕರೆವರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಷ್ಟೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿ.

  1. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪುಟಗಳು
  2. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು
  3. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರು
  4. ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು
  5. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು