ವೇದಾವತಿ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ( ಸಂಸ್ಕೃತ : वेदवती) ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ. ಅವಳು ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರ. [೧]

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವೇದಾವತಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕುಶಧ್ವಜರ ಮಗಳು. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ವೇದಗಳ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗಳಿಗೆ ವೇದಾವತಿ ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಸಾಕಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದನು. [೨].

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವೇದಾವತಿಯ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯ ಬಯಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಅವರು ಹೀಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಜ ಸಂಭು ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೊಂದನು.

ವೇದಾವತಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಹಾ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು.

ರಾಮಾಯಣವು ಅವಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಹುಲ್ಲೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಜಟಾದಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಋಷಿಯಂತೆ . ಅವಳು ವಿವರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯೌವನದ ಅರಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ವರ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಇಮೋಲೇಶನ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಲಂಕಾದ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಜನಾಂಗದ ರಾವಣನು ತಪಸ್ವಿನಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವೇದಾವತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದನು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಾವಣ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. [೩] ಕುಪಿತಳಾದ ವೇದಾವತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾವನನನ್ನು ಶಪಿಸಿದಳು. [೪] ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹವನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. [೫] ವೇದಾವತಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅವಳು ರಾವಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಕಾರಣವಾದಳು [೬]

ಪುನರ್ಜನ್ಮ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಾವತಿ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಳಾದ ದೇವಿಯು ವೇದಾವತಿಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ವೇದಾವತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದಳು. ವೇದಾವತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅವಳು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಳು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನಾರಾಯಣನು ರಾಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. [೭] ತೃಪ್ತಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಮಿಥಿಲಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ರಾಜ ಜನಕನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಕರಗಿದ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋದ ಜನಕನು ಅಶರೀರವಾಣಿನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಆ ಮಗುವು ನಾರಾಯಣನ ವಧುವಾಗಲೆಂದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅಶರೀರವಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜನಕನು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಜಾನಕಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅವಳನ್ನೇ ಸೀತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. [೮]

ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, [೯] ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ , [೧೦] ತಮಿಳು ಪಠ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮಹಾತ್ಯಮ್ [೧೧] ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ [೧೨] ನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರವು ವೇದಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀತೆಯ ಭ್ರಮೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ವೇದಾವತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಗ್ನಿದೇವನಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣನು ಅಪಹರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸೀತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯೊಡನೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ರಾವಣನು ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಸೀತೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯ ಪತಿ ರಾಮನಿಂದ ರಾವಣನ ಮರಣದ ನಂತರ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ವೇದಾವತಿಯು ಮಾಯಾ ಸೀತೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಇತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವೇದಾವತಿ (ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅಂಶಾವತಾರ) ಎಂಬ ಗುರುತನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾವಣನಿಂದ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಗೆದ್ದ ವೇದಾವತಿಯು ರಾಮನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ರಾಮನು ಸೀತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜಾಂಬವಾನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಜಾಂಬವತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಸೇನಾ (ಭೂದೇವಿಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ) ಎಂಬ ನಾಗ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಲಂಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ೩ ನೇ ಪತ್ನಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ವೇದಾವತಿಯು ಆಕಾಶ ರಾಜನಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಳು.

ಸಹ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. Dowson, John (2013-11-05). A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Routledge. p. 295. ISBN 978-1-136-39029-6.
 2. Muir, J. (2013-08-21). Metrical Translations from Sanskrit Writers (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Routledge. ISBN 978-1-136-38637-4.
 3. The Rāmāyaṇa of Vālmīki: An Epic of Ancient India, Volume VI: Yuddhakāṇḍa (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Princeton University Press. 2017-01-24. p. 907. ISBN 978-0-691-17398-6.
 4. Gupta, Stuti (2020-11-10). Magical Mythology (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Sristhi Publishers & Distributors. ISBN 978-81-947908-6-0.
 5. Gupta, Stuti (2020-11-10). Magical Mythology (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Sristhi Publishers & Distributors. ISBN 978-81-947908-6-0.
 6. Vedavati, The Encyclopaedia for Epics of Ancient India
 7. Yadava, Babu Ram (1974). A Critical Study of the Sources of Kalidasa (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Bhavana Prakashan.
 8. Books, Kausiki (2021-07-09). Brahma Vaivartha Purana: 5 Sri Krishna Janana Khanda Part 2: English Translation only without Slokas: English Translation only without Slokas (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Kausiki Books.
 9. Doniger (1999) p. 23
 10. Mani p. 722
 11. Doniger (1999) p. 16
 12. Devdutt Pattanaik (2008). "10: Valmiki's inspiration". The Book of Ram. Penguin Books. ISBN 978-81-8475-332-5.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವಿಕೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವೇದಾವತಿ&oldid=1131241" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ