ಜನಕರಾಜ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಸಾಕು ತಂದೆ. ಈತ ವಿದೇಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ವಿದೇಹವು ಈಗಿನ ನೇಪಾಲ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

ರಾಮ ಮತ್ತು ದಶರಥರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಕ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜನಕ&oldid=407036" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ