ಭಕ್ತಿ

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಒಂದು.

ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭಕ್ತಿ&oldid=1160499" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ