Octopus
Octopus2.jpg
The Common Octopus, Octopus vulgaris.
Egg fossil classification
Kingdom:
Animalia
Phylum:
Class:
Subclass:
Superorder:
Order:
Octopoda

Suborders

Cirrina
Incirrina

Synonym (taxonomy)
 • Octopoida
  Leach, 1817[೨]

ಆಕ್ಟೊಪಸ್ ಆಕ್ಟೋಪೋಡಾ (ಎಂಟು ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ) ಜಾತಿಯ ಸೆಫಾಲೋಪೋಡಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಲಚರ. ಆಕ್ಟೊಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳಿದ್ದು, ಇತರ ಸೆಫಾಲೋಪೋಡ್ ಗಳಂತೆಯೇ ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವಸಮಾನತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟೊಪಸ್ ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಕ್ಕು ಇದ್ದು, ಅದರ ಬಾಯಿ ಬಾಹುಗಳ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟೊಪಸ್ ಗಳಿಗೂ ಒಳಗಿನ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ನುಸುಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟೊಪಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಲಚರಗಳು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವು. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಸಮುದ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತವೆ, ಅಥವ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಈಜುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ತನ್ನ ಎಂಟು ತೋಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ವಿಷಮಯವಾದವುಗಳು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ನೀಲಿ-ಉಂಗುರದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಘಾತುಕವಾದುವುಗಳು.[೩] ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಳಿಗಳಿವೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಫೆಲೋಪಾಡ್ ತಳಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಜಿನುಸ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಂಬ ಪದನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು.

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ತಮ್ಮ ಎಂಟು ತೋಳುಗಳಿಂದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗಗಳಿಂದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು.[೪] ಅವಯವಗಳ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಜಲಚರಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಇತರೆ ಸೆಫೆಲೋಪಾಡ್ಸ್ ಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಸಿರ್ರಿನ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರಾದ, ಉಪವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಭಾಗ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಿಲ್ಲದೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೃದು ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಾಟಿಲುಸ್ ಗಳಂತೆ ಅವು ಹೊರ ರಕ್ಷಣಾ ಚಿಪ್ಪನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವ ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ ಅಥವ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗಳಂತೆ, ಅಂತರಿಕ ಚಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೆ ಎಲುಬುಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ತದ್ರೂಪು ಆಕಾರದ, ಒಂದು ಕೊಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರೊಳಗಿರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸೀಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೊರೆಸ್ ಅಥವ ಇತರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯವಲ್ಲದ ಸಿರ್ರಿನ ಉಪವರ್ಗದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಎರಡು ಈಜುರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂತರಿಕ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವುಗಳ ಸಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

 
ಸಮುದ್ರದ ಇಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತದ ನಿಂತ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದುಆಕ್ಟೋಪಸ್

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಯುಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ನ ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಳಿಗಳು, ಯೋಗ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸ ಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ: ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಂಡುಗಳು ಜೀವಿಸ ಬಲ್ಲವು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಮರಿಯಾಗದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ (ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ರಸ ಸ್ರವಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನುವಂಶೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ (ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ, ಹೆಣ್ಣು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ನಂತರವೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಗಳು ಬದುಕಿರ ಬಹುದು).

 
ಸ್ಟೌರೊಟೆಥಿಸ್ ಸೈರ್ಟೆನ್ ಸಿಸ್, ಸಿರ್ರಿನ ಉಪವರ್ಗದ ಈಜುರೆಕ್ಕೆಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಮೂರು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಕಿವಿರುಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮೂರನೆಯದು ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ರಕ್ತಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ತಾಮ್ರ-ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಹೊಮೊಸೈನಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಶೇರುಕಗಳ ಹೇರಳ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೆಮೊಗ್ಲಾಬಿನ್ ಗಿಂತ ಸಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒತ್ತಡದ ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಮೊಗ್ಲಾಬಿನ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ರವಾನೆಗಿಂತ ಹೆಮೊಸೈನಿನ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಗಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಮೊಸೈನಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಕರಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಅವುಗಳ ಜಾಲ ನಳಿಗೆಗಳ ಪೊಳ್ಳು ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಎಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿವಿರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಪುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾದ ಕಿವಿರುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಳಗಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಅಥವ ಒಳ ದೇಹದ ಮಾಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಅಕಶೇರುಕಗಳ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವುಗಳು. ಅವುಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯು ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,[೫][೬][೭][೮] ಆದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ-ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿಯೆರಡರ ನೆನಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ-ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಯುಃ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕಲಿಯುವ ಅಳತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಹುಟ್ಟು ಗುಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ವರ್ತನೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೆ ಕಲಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮದ ಉಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಳೆಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು, ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

 
ತಿರುಪು ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಟೋಪಸ್

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಕಾದ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಾಯತ್ತತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅದರ ತೋಳುಗಳ ನರತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಮೂರನೆ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ನರಕೋಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನರಮಂಡಲದ ಕಡೆಪಕ್ಷ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಬಗೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ತೋಳುಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಶೇರುಕಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಾಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಸೊಮ್ಯಾಟೊಟಾಪಿಕ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.[೯] ಇತರೆ ಸಮುದ್ರದ ಜಲಚರಗಳ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನಂತಹ, ಕೆಲವು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸ ಬಹುದು. ಅವು ಅವಲೋಕನದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ವಾಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ,[೧೦] ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಅನೇಕ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೫][೬] ಆಟವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜಲಚರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಥವ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ದುಂಡಗಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗೊಡೆಳಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.[೧೧] ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೀನಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೋಣಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಏಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.[೭] ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಪ್ರಕಾರ (ವೈಜ್ಞನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು) ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನಂತಹ ಸೆಫೆಲೋಪಾಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಕಶೇರುಕ ಗಳೆಂದು ಪರಿಒಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೨] ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅಕಶೇರುಕವಾಗಿದೆ. ವೇಯಿನ್ಡ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳಾದ ಆಂಫಿಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮಾರ್ಜಿನೇಟಸ್ ಗಳು, ಬಿಸಾಕಿದ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರ್ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶೋಧನೆಯು ಕರೆಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೧೩][೧೪]

ರಕ್ಷಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ನೀಲಿ-ಉಂಗುರದ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ (ಹಪಲೊಚ್ಲೆನ ಲುನುಲಟ)

ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಇಲ್ಲವೇ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ (ಮುಖ್ಯ) ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.[೧೫] ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಎರಡನೆಯ ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ (ಒಮ್ಮೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆಗಳು). ವೇಗವಾಗಿ ಪಾರಾಗುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎರಡನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಮಸಿ ಕೋಶಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತೆಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಅವಯವಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರೆ ರಕ್ಷಣೆಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಗಾಢವಾದ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡದಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಣ್ಣದ ಏಜೆಂಟ್ ಮೆಲನಿನ್, ಈ ತದ್ರೂಪ ರಾಸಾಯನಿಕವೇ ಮಾನವರಿಗೆ ಅವರ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಯಿಯ ಮೋಡವು ವಾಸನೆ ನೋಡುವ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಶಾರ್ಕ್ ನಂತಹುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತಳಿಗಳ ಶಾಯಿಯ ಮೋಡಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವ ಮೋಸಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗವಾಗ ಬಹುದು, ಅಥವ ಶತೃವು ಬದಲಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸದಂತೆ ಮರುಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.[೧೬]

 
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಾನು ಶೇಕರಿಸಿದ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಸಹಿತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ತಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೊರ ಚರ್ಮದ ತೋರಿಕೆಯ ಬಣ್ಣ, ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಮ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಕಪಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೊಮೆಟೊಫೋರ್ ಗಳು ಹಳದಿ, ಕೇಸರಿ, ಕೆಂಪು, ಕಂದು, ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಎರಡು ಅಥವ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಇರಿಡಿಯೊಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಕೊಫೋರ್ಸ್ (ಬಿಳಿಯ) ಗಳು ಇತರೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ.[೧೭] ಈ ಬಣ್ಣ-ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇತರೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅಥವ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದಾಗ, ಬಹುವಾಗಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ನೀಲಿ-ಉಂಗುರದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ನೀಲಿ ಉಂಗುರಗಳ ಸಹಿತ ಕಡು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲನಳಿಗೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲನಳಿಗೆಯು ಸಮುದ್ರ ಕಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಚೂಪಾದ ಮೊಳೆಯ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆ, ಇಲ್ಲವೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಒರಟಾದ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗಿನ ರಚನೆಯಂತಹ ಇತರೆ ಕಪಟ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಶರೀರದ ರಚನೆಯು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲದ ಛಾಯೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ರಚನೆಗೆ ಮಿತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ಮತ್ತು/ಅಥವ ಮರಳು-ವಾಸಿಗಳ ಬಂಧುಗಳಿಗಿಂತ ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳ ತೊಡಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ವಾಸಿಸುವ ಅಥವ/ಮತ್ತು ಹಗಲು ಚುರುಕಾದಂತಹ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆಯೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.[೧೫] ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಕೆಲವು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಸ್ಕಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳ ತದ್ರೂಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲಗಳನ್ನು ಕಳಚುವಂತೆ ತೋಳಿನ ದೇಹರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ತೆವಳುವ ತೋಳು ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನಂತಹ, ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಿಂಹ ಮೀನು, ಸಮುದ್ರ ಹಾವುಗಳು, ಮತ್ತು ಈಲ್ ಗಳಂತಹ ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಲು, ಅವು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಬಲ್ಲವು.[೧೮][೧೯]

ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಸುವಾಗ, ಗಂಡುಗಳು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಜಾಲನಳಿಗೆಯ ಪೊಳ್ಳುಭಾಗದೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೊಫೋರ್ ಗಳನ್ನು (ವೀರ್ಯಾಣುವಿನ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು) ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೊಕೊಟಿಲುಸ್ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಕ್ಟೊಕೊಟಿಲುಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಥಿಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಬಲಗೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳೊಳಗೆ ಗಂಡುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಲಿಯುವವರೆಗೂ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ವೀರ್ಯಾಣುವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡಬಲ್ಲವು. ಅವು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಹೆಣ್ಣು ಸುಮಾರು ೨೦೦,೦೦೦ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ (ಈ ಅಂಕಿಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ತಳಿಗಳು, ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಒಳಮೈಯಿಂದ ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೂಗುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಅಥವ ವ್ಯಕ್ತಗತವಾಗಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಳಹದಿಯ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳ ಮೆಲೆ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಊದುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಯಾಗದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪೋಷಣಾಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲವು ತೋಳುಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಜಠರದೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ, ತಾಯಿಯು ವಾಸ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಡ್ ನಂತಹ ಶತೃಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ಬಲಹೀನವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಎಳೆಯ ಮರಿ ಹುಳು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆಯತ್ತವೆ, ಸಮುದ್ರ ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ತಯಾರಾಗುವವರೆಗೂ ಅವು ಸೆಪೆಪೊಡ್ಸ್, ಮರಿ ಏಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಕ್ರವು ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಕಾಲ; ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಳೆಯ ಮರಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಸಂವೇದನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ವುಲ್ಗರಿಸ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಕಣ್ಣು

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೆವೆ. ಇತರ ಸಫೆಲೊಪಾಡ್ಸ್ ಗಳಂತೆ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಏಜಿನಾ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ವುಲ್ಗಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತೆ, ತಳಿಗಳಿಂದ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ನೋಟವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.[೨೦] ಸ್ಟಾಟೊಸಿಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಅಂಗಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇವು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ದೇಹದ ವಿಕಾಸನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಸೀಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿವಂತೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಹೀರುವ ನಳಿಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಕೆಮೊರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಾನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಬಹುದು. ತನ್ನ ತೋಳುಗಳು ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂದು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಿಳಿಯಲು ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗದ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸನಾಶಕ್ತಿಯ ಸಂವೇದನೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ದೇಹ ಅಥವ ತೋಳುಗಳ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗದ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಇದಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ; ಕಶೇರುಕದ ಅವಯವಗಳಿಗಿಂತ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ತೋಳುಗಳ ಮಣಿಯುವಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸನಾಶಕ್ತಿಯ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆದುಳಿನ ಹೊರಮೈ ಹೊದಿಕೆಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರಿಸುತ್ತದೆ.) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಸ್ಟೀರಿಯೊಗ್ನೊಸಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ, ಅದು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾರದ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚ ಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಾರದು.[೨೧] ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತನ್ನ ಚಲನೆಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂಬುದೇ ತೋಳುಗಳ ನರಗಳ ದೇಹರಚನೆಯ ಅರ್ಥ. ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಮೆದುಳು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ ಬಹುದು, ಆದರೆ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿನ ನರತಂತುಗಳು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲು ಮೆದುಳಿಗೆ ನರತಂತುಗಳ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ; ಗೋಚರಿಸುವ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಚಲನೆಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದೇ ಅದು ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ.[೨೧] ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಮಿತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.[೨೨]

 
ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು, ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಈಜುತ್ತವೆ.

ಚಲನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತೆವಳುತ್ತಾ ಅಥವ ಈಜುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಈಜುತ್ತಾ, ನಿಧಾನವಾದ ಚಲನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ ತೆವಳುವುದು. ಈಜುವುದು ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಚಲನೆಯ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಕಾರಂಜಿಯಂತೆ ನೀರನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು.[೨೩] ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಥಳಗಳೆರಡರ ಮೇಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ತೆವಳುತ್ತವೆ. ೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು (ಅಡೊಪುಸ್ ಅಕ್ಯುಲೆಟಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಫಿಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮಾರ್ಜಿನೇಟಸ್ , ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ) ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾ, ಎರಡು ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲವು.[೨೪] ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಶತೃವಿನ ಹುಡುಕುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸದಂತೆ (ಆಹಾರ) ಬಹುಶಃ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಯು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.[೨೩] ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಲಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಜಾಲನಳಿಗೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಈಜುತ್ತವೆ.

ಗಾತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಉತ್ತರ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ನ ವಯಸ್ಕ ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಎಂಟರೋಕ್ಟಪಸ್ ಡೊಫ್ಲೈನಿ

ಉತ್ತರ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳಾದ, ಎಂಟರೊಕ್ಟೋಪಸ್ ಡೊಫ್ಲೆನಿ , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ತಳಿಗಳೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಯಸ್ಕವಾದುವು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ೪.೩ ಮೀಟರ್ (೧೪ ಅಡಿ) ತೋಳಿನಿಂದ ತೋಳಿಗೆ ಅಳೆತೆಯ ಸಹಿತ ಸುಮಾರು ೧೫ ಕೆ.ಜಿ (೩೩ ಪೌಂಡು) ತೂಗುತ್ತವೆ.[೨೫] ಈ ತಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಮೂನೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುವುದು ೭೧ ಕೆ.ಜಿ (೧೫೬.೫ ಪೌಂಡು) ತೂಕದ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ.[೨೬] ಏಳು ತೋಳಿನ ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಹೆಲಿಫ್ರಾನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಸ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ೬೧ ಕೆ.ಜಿ (೧೩೪ ಪೌಂಡು) ತೂಗುವ ಶವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ೭೫ ಕೆ.ಜಿ (೧೬೫ ಪೌಂಡು) ಜೀವಂತವಾಗಿ ತೂಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.[೨೭][೨೮] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಣನೀಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇ.ಡೊಫ್ಲಿನಿ ಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದ ಗಾತ್ರದ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ;[೨೯] ೨೭೨ ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುವ (೬೦೦ ಪೌಂಡು) ಮತ್ತು ೯ ಮೀಟರ್ (೩೦ ಅಡಿ) ತೋಳಿನಿಂದ ತೋಳಿಗೆ ಅಗಲ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯು ಅಂತಹ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.[೩೦]

ಶಾಬ್ದಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾರ್ಥ[ಪರಿಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ]ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಪದ pronounced /ˈɒktəpʊs/,ಗ್ರೀಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆὀκτάπους(ಒಕ್ಟಾಪಸ್ ), "ಅಷ್ಟಪಾದಿ"[೩೧][೩೨], ಅದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ /ˈɒktəpʊsɪz/ ಗಳು, ಆಕ್ಟೋಪಿ /ˈɒktəpaɪ/, ಅಥವ ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ಸ್ /ɒkˈtɒpədiːz/ಎಂದು. ಸಧ್ಯ ಈಗ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಪ, ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಪರೂಪ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು (೨೦೦೮ ರ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ[೩೩]) ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು, ಆಕ್ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ ಗಳು (ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ; ಅದು ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ ಗಳು "ಅಪರೂಪ"ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆoctōpūs , ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಿ "ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ"ಯ ಮೂಲವೆಂದು, ಅದು ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಾಮಪದದ ಎರಡನೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ). ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ನ ಲ್ಯಾಟಿನೀಕರಿಸಿದ ಮೂರನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪುಲ್ಲಿಂಗoktṓpous , (ὀκτώπους ಅಷ್ಟಪಾದ), ಬಹುವಚನoktṓpodes ὀκτώποδες. ಆ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆoctōpēs , ಅದು ಬಹುವಚನ ವಾಗಬಹುದುoctōpedes , ('ಪಾದದ') ಮಾದರಿಯ ನಂತರpēs , "ಶತಪದಿ"ಗೆ[೩೪] ಸಮಾನ ಬಹುವಚನpedēs . ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತದ್ರೂಪು ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ಗ್ರೀಕ್polýpous ನಿಂದ ಬಂದಿದೆpolypus , (πολύπους'ಅನೇಕ ಪಾದ'); ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲದ ಬಹುವಚನದpolypī ಬದಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆpolypodēs . ಆಧುನಿಕ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಪದವುkhtapódi χταπόδι, ಬಹುವಚನkhtapódia χταπόδια, ಮಧ್ಯಕಾಲದಿಂದoktapódion ὀκταπόδιον, ಶ್ರೇಷ್ಠಕ್ಕೆ oktápous ὀκτάπουςಸಮಾನಾರ್ಥ, ವ್ಯತ್ಯಾಸoktṓpous . ಛೇಂಬರ್ಸ್ ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದ ನಿಘಂಟು [೩೫] ಮತ್ತು ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಶಬ್ದಕೋಶ [೩೬] ಕೇವೆಲ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಂಧರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ೨೯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆಕ್ಟೋಪಿ ಯ ೧೧ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಾಡ್ಸ್ ನ ೪. ಮೆರ್ರಿಯಮ್-ವೆಬ್ ಸ್ಟರ್ ನ ೧೧ ನೇ ಕಾಲೆಜು ಮಟ್ಟದ ನಿಘಂಟು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಿ ಯನ್ನು, ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ವೆಬ್ ಸ್ಟರ್ ನ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ನಿಘಂಟು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು, ಆಕ್ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ಸ್ (ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) ಬರೆಯುತ್ತದೆ. "ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ ಬಹುವಚನವೆಂದರೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು" ಎಂದು ಫೌಲರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸೆಜ್ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ಸ್ ಶುಷ್ಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ ಪದ (ಆಕ್ಟೋಪೊಡ್ಸ್ ಅಥವ ಆಕ್ಟೋಪೊಡೆಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುವಚನ) ಆಕ್ಟೋಪೊಡ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ರೂಪವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದೆ.

ಮಾನವರ ಜೊತೆ ಬಂಧುತ್ವಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಮೋಚೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್.ಕ್ರಿ.ಶ. 200 ಲಾರ್ಕೊ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದ ಸಂಗ್ರಹ ಲಿಮ, ಪೆರು

ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದಂತೆ, ಮೆಡಿಟರೀನಿಯನ್ ನ್ನಿನ ಪುರಾತನ ಜನಗಳು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ನೊಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಿನೊಯನ್ ಕ್ರೆಟೆಯ ಕಂಚಿನ ಯುಗದಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಯು ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ತನು ಒಂದು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸುವ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ.[೩೭] ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪುರಾತನ ಪೆರುವಿನ ಮೂಚೆ ಜನಗಳ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.[೩೮]

ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವದ ನಾಶವಾದ ಅವಶೇಷದಿಂದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ, ಈಗಿರುವ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶ್ವದ ಸರಣಿಯ ಕೇವಲ ಕೊನೆಯದೆಂದುಹವಾಯಿಯಸೃಷ್ಟಿ ದಂತ ಕಥೆಯು ಕಲ್ಪಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದೆಂದರೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮಾತ್ರ.[೩೯]

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯುಗೊನ ಪುಸ್ತಕ ಟ್ರವಲಿಯರ್ಸ್ ಡೆ ಲ ಮೆರ್ (ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡುವವರು) ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.[೪೦]

 
ಎ ಎಲ್ ಟಿ=ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು

ಆಹಾರವಾಗಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇತರೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ಹಲವು ಬಾರಿ ತಳಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಾದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸುಶಿ, ಟಕೊಯಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಕಶಿಯಾಕಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಪಾನಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಳಿಗಳು ಹೊಸ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಂದು ಜೀವವಿರುವ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ತೆವಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆಯೇ ಕಾಲುಗಳು ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

 
ಎ ಎಲ್ ಟಿ=ಪೊಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ,ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲವಾದ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಹವಾಯಿಯ ಅಥವ ಜಪಾನಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ("ಹೆ'ಇ" ಮತ್ತು "ಟಕೊ" ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ), ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಗಾಳದ ಹುಳು ಸಹ ಆಗಿದೆ . ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಗಲಿಸಿಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲ್ಬೊ ಅ ಫಿಯರ(ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್) ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ ಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವ ಬಡಿಸುವ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ಪೆರಿಯಾಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಜೆರ್ಬಾ ದಲ್ಲಿನ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಗಳು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ, ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ (೨೦೦೭), ಬೇಯಿಸಿದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಔನ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೩೯ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ B3, B12, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ನಿಂದ ಅಕರವಾಗಿದೆ.[೪೧] ಕೆಸರು, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಲು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ.

ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗಡಸು ರಚನೆಯ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಲೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯುಃ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ, ಅದರ ಜಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಆಗ ತಾನೆ ಜನಿಸಿರ ಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಟೂ-ಸ್ಪಾಟ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು (ಒಂದು ಟೆನಿಸ್ ಚೆಂಡಿನ ಸುಮಾರು ಗಾತ್ರದ) ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ಮಾನವನ್ನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಳೆಯದೆಂದು ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದು. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀನು ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುವ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶಾರ್ಕ್ ನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವುಗಳು ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ.[೪೨]

ವರ್ಗೀಕರಣಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಬೆಸ್ತರವನು ಹಿಡಿದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ
 • ವರ್ಗ

ಸೆಫಾಲೋಪೋಡಾ

  • ಉಪವರ್ಗ

ನಾಟಿಲೋಯ್ಡಿಯಾ: ನಾಟಿಲಸ್

ಸಿರ್ರಿನಾ: ರೆಕ್ಕೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಳ-ಸಮುದ್ರ ಆಕ್ಟೊಪಸ್

      • ಕುಲ

ಆಪಿಸ್ಥೋಟ್ಯೂಥಿಡೇ: ಕೊಡೆ ಆಕ್ಟೊಪಸ್

ಬಾಲಿಟೇಯ್ನಿಡೇ: ಜಿಲಾಟಿನ್ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟೊಪಸ್

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ITIS Report: Octopoda Leach, 1818
 2. Helsinki.fi, Mikko's Phylogeny Archive: Coleoidea - Recent cephalopods
 3. ಯೂನಿಮೆಲ್ಬ್.ಇಡಿಯು.ಎಯು, ವಿಷದ ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗ: ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ವಿಷಮಯ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬುಧವಾರ ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯
 4. ನಾರ್ಮನ್, ಎಮ್. ೨೦೦೦ ಸೆಫೆಲೊಪೊಡ್ಸ್: ವಿಶ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ . ಕೊಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹೆಕೆನ್ ಹೈಮ್. ಪುಟ ೧೫. "ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೋಳು ಗಳ ಪದಗಳ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ನಾಟಿಲುಸ್ ಗಳ ಅನೇಕ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಲಫಿಶ್, ಸ್ಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಂಟು ಅವಯವಗಳ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ತೋಳು ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಲಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಸಹ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ತೋಳು ಜೋಡಿಗಳ ತಳದ ಮಧ್ಯೆ ನೇತುಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಜೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವಯವಗಳಿವೆ (...). ಇವನ್ನು ಆಹಾರ ಕೊಡುವ ಗ್ರಹಣಾಂಗ ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಸೆದು ಮತ್ತು ಬಲಿಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ."
 5. ೫.೦ ೫.೧ ಈ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಏನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ?. ಗ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟ್ ನ್ ನಿಂದ.
 6. ೬.೦ ೬.೧ ಎನ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲು.ಒ ಅರ್ ಜಿ?,ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಸಮುದ್ರದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಕಶೇರುಕವೆ, ಡೊಗ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ನಿಂದ. ಇನ್: ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಫೆಬ್ರುವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೯೭, ಸಂಖ್ಯೆ.೩೫ ನಂ.೨.
 7. ೭.೦ ೭.೧ Giant Octopus—Mighty but Secretive Denizen of the Deep
 8. ಸ್ಲೇಟ್.ಕಾಂ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಚುರುಕು?
 9. ಜುಲ್ಲೊ ಎಲ್, ಸುಂಬ್ರೆ ಜಿ, ಅಗ್ನಿಸೊಲ ಸಿ, ಫ್ಲಾಶ್ ಟಿ, ಹೊಚ್ನರ್ ಬಿ. (೨೦೦೯). ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಚಾಲಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಾನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೊಟಾಪಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕುರ್ರ್ ಬಿಯೊಲ್. ೧೯(೧೯):೧೬೩೨-೬. ಪಿ ಎಮ್ ಐ ಡಿ ೧೯೭೬೫೯೯೩
 10. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ: ಜಾರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ
 11. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? . ಡಾ. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಮ್ಯಾಥರ್ ನಿಂದ, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಲೆಥ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿ. ಆಂಡರ್ಸನ್, ದಿ ಸಿಯಾಟೆಲ್ ಆಕ್ವೇರಿಯುಮ್.
 12. 1986 ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ
 13. http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/8408233.stm
 14. http://www.edutube.org/video/coconut-shelter-evidence-tool-use-octopuses
 15. ೧೫.೦ ೧೫.೧ ಹೆನ್ಲಾನ್, ಆರ್.ಟಿ. & ಜೆ.ಬಿ. ಮೆಸ್ಸೆಂಜರ್ ೧೯೯೬. ಸೆಫೆಲೊಪೋಡ್ ಗಳ ವರ್ತನೆ . ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಜ್.
 16. ಕಾಲ್ಡವೆಲ್, ಅರ್.ಎಲ್. (೨೦೦೫). "ಹಸಿರು ಟರ್ಟಲ್ ಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಬೋಕಿ ಗಳು ಮಸಿ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ತನೆಯ ಅವಲೋಕನ (ಚೆಲೊನಿಯ ಮೈದಾಸ್ ) ಹ್ಯಾಚ್ ಲಿಂಗ್ಸ್." ಫಾಸಿಫಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ೫೯ (೧): ೬೯–೭೨.
 17. Meyers, Nadia. "Tales from the Cryptic: The Common Atlantic Octopus". Southeastern Regional Taxonomic Center. Retrieved 2006-07-27.
 18. ನಾರ್ಮನ್, ಎಮ್.ಡಿ., ಜೆ. ಫಿನ್ & ಟಿ. ಟ್ರೆಜೆನ್ಜ (೨೦೦೧). Dynamic mimicry in an Indo-Malayan octopus. PDF (312 KB) ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಡಾವಳಿಗಳು ೨೬೮ : ೧೭೫೫–೧೭೫೮.
 19. ನಾರ್ಮನ್, ಎಮ್.ಡಿ. & ಎಫ್.ಜಿ. ಹೂಚ್ ಬೆರ್ಗ್ (೨೦೦೫). ದಿ "ಮಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್" (ಥಮುಕ್ಟೋಪಸ್ ಮಿಮಿಕಸ್ ಎನ್. ಜೆನ್. ಎಟ್ ಎಸ್ ಪಿ.), ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಡೊ-ವೆಸ್ಟ್ರ ಪಾಸಿಫಿಕ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ (ಸೆಫೆಲೊಪೊಡಿಯ: ಆಕ್ಟೋಪೊಡಿಯೆ). ಚಿಪ್ಪುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ೨೫ : ೫೭–೭೦. ಸಾರಾಂಶ
 20. ಕವಮುರ, ಜಿ., ಎಟ್ ಆಲ್. (೨೦೦೧). Color Discrimination Conditioning in Two Octopus Octopus aegina and O. vulgaris. PDF (453 KB) . ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸುಯ್ಸಾನ್ ಗಕ್ಕಾಕ್ಸಿ ೬೭(೧): ೩೫–೩೯.
 21. ೨೧.೦ ೨೧.೧ ವೆಲ್ಸ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜಾನ್. ಆಕ್ಟೋಪಸ್: ಮುಂದುವರಿದ ಅಕಶೇರುಕದ ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ . ಲಂಡನ್: ಚಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ; ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ : ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ೧೯೭೮.
 22. Matt Walker (15 June 2009). "The cephalopods can hear you". BBC. Retrieved 2010-04-02.
 23. ೨೩.೦ ೨೩.೧ {0/{1}}ಅಬ್ಡೊಪಸ್ ಅಕ್ಯುಲಿಟುಸ್ ನಿಂದ ಚಲನೆ, ಸಿ.ಎಲ್. ಹುಫ್ಫರ್ಡ್ ೨೦೦೬
 24. ವಿಜ್ಞಾನ , ಸಂಪುಟ. 307, ಪುಟ. 1927
 25. ಸ್ಮಿಥ್ ಸೊನಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೂವಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್: ಫೆಸಿಫಿಕ್ ನ ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್
 26. ಕೊಸ್ ಗ್ರೂವ್, ಜೆ.ಎ ೧೯೮೭. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಡುಫ್ಲೈನಿ ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಾಂಶಗಳು, ಫೆಸಿಫಿಕ್ ನ ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್. ಎ.ಎಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧ. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಕೆನೆಡ), ೧೦೧ ಪಿಪಿ.
 27. ಒ' ಶಿಯ, ಎಸ್. ೨೦೦೪. ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಹೆಲಿಫ್ರಾನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಸ್ (ಮುಲುಸ್ಕ : ಆಕ್ಟೋಪೊಡ) ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಜುವಾಲಜಿ ೩೧ (೧): ೭-೧೩.
 28. ಒ' ಶಿಯ, ಎಸ್. ೨೦೦೨. {೦)ಹೆಲಿಫ್ರಾನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಸ್ {/0} — ಒಂದು ಜಿಲೆಟಿನ್ ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಪ್ ಡೇಟ್  : ೧.
 29. ನಾರ್ಮನ್, ಎಮ್. ೨೦೦೦. ಸೆಫೆಲೋಪೊಡ್ಸ್: ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ . ಕೂಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹೆಕೆನ್ ಹೆಮ್. ಪುಟ. ೨೧೪.
 30. ಹೈ, ಡಬ್ಲು.ಎಲ್. ೧೯೭೬. ಫೆಸಿಫಿಕ್ ನ ದೈತ್ಯ ಆಕ್ಟೋಪಸ್. ಯು.ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸೇವೆ, ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪುನರಾವಲೋಕನ ೩೮ (೯): ೧೭-೨೨.
 31. ಓಕ್ಟೋಪೊಸ್, ಹೆನ್ರಿ ಜಾರ್ಜ ಲಿಡ್ಡೆಲ್, ರಾಬರ್ಟ ಸ್ಕಾಟ್, ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು , ಪೆರ್ಸಯುಸ್ ನಲ್ಲಿ.
 32. {ಗ್ರೀಕ್ ನಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರೀಕ್ {/1} ಸಹ ಗ್ರೀಕ್ ὀκτώποδ-, ὀκτώπους (ಸಹ ὀκτάποδ- ὀκτάπους) "ಅಷ್ಟಪಾದಿ" > ὀκτώ- ಅಥವ ὀκτά- [ಜೋಡಿಸುವ ರೂಪ ὀκτώ "ಎಂಟು"] and πόδ-, πούς "ಪಾದ". ಸಿಎಫ್. ಆಧುನಿಕ ಗ್ರೀಕ್ χταπόδι < οκταπόδι < οκταπόδιον < ὀκτάπους.
 33. ಒಇಡಿ.ಕಾಂ (ಚಂದಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ). ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧, ೨೦೧೦.
 34. "centipede". Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. 2005. Unknown parameter |month= ignored (help)
 35. ಚೇಂಬರ್ ಶರ್ರಪ್.ಕೊ.ಯುಕೆ, ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯, ೨೦೦೭.
 36. ಆಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸಫೊರ್ಡ್.ಕಾಂ, ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯, ೨೦೦೭.
 37. [116] ^ ಸಿ. ಮೈಕೆಲ್ ಹೊಗನ್. ೨೦೦೭ ಕ್ನೊಸೊಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೊಟ್ಸ್ , ದಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿಯನ್
 38. [10] ^ ಬೆರ್ರಿನ್, ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಕೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಪುರಾತನ ಪೆರುವಿನ ಆತ್ಮ: ಟ್ರೆಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಯೊ ಆರ್ಕಿಯೊಲೊಜೊಕೊ ರಾಫೆಲ್ ಲಾರ್ಕೊ ಹೆರ್ರರ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಥೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಡ್ಸನ್, ೧೯೯ ೭.
 39. Dixon, Roland Burrage (1916). The Mythology of All Races. 9. Marshall Jones. p. 15. Unknown parameter |subtitle= ignored (help)
 40.   Chisholm, Hugh, ed. (1911). Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press. Missing or empty |title= (help)
 41. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ
 42. ಒಂದು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಪತ್ರಾಗಾರ, ದಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದ ಮೈಕ್ ಡಿಗ್ರುಯ್

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ