ಪ್ಲಾಸ್ಮ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ
(ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಪ್ಲಾಸ್ಮ ಎಂಬುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪ್ಲಾಸ್ಮ&oldid=803124" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ