ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಸಂಪಾದಿಸಿ


ಗುರುಪಾದ್ ಹೆಗಡೆ
ಸಾಫ್ಟ್‍‍ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ
ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಆಟೋಮೇಷನ್, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

Wikipedia:Babel
en-4 ಈ ಸದಸ್ಯರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹಜ-ಭಾಷೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು.
hi-2 यह सदस्य हिन्दी भाषा का मध्यम स्तर का ज्ञान रखते हैं।
ಬಳಕೆದಾರರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು

ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪುಟಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.

ಲೇಖನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಜ್ಞಾನ/ಗಣಿತ/ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಹಿತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಕಾಲೀನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ನದಿ-ಸ್ಥಳಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರಡು ತಿದ್ದಿದ್ದುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಮತ್ತು ಇತರೇ ವಿಕಿ ಸಂಬಂಧಿತಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೊಂಡಿಗಳು:ಸಂಪಾದಿಸಿ

WPWP:ಸಂಪಾದಿಸಿ

https://kn.wikipedia.org/w/index.php?sort=last_edit_desc&search=incategory%3ANo_local_image_but_image_on_Wikidata&title=%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%87%E0%B2%B7:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns4=1&ns14=1ಸಂಪಾದಿಸಿ

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Pages_Wanting_Photos/Resources

ವರ್ಗ:No local image but image on Wikidata