ಲೀಸ್ ಮೇಟ್ನರ್( ನವೆಂಬರ್ ೭, ೧೮೭೮ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೭, ೧೯೬೮) : ೧೮೭೮ ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಲೀಸ್ ಮೇಟ್ನರ್ ಮೇಧಾವಿ ಆಸ್ತ್ರಿಯನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ೧೯೦೭ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ನೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ, ಬರ್ಲಿನ್ನಿನ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾದರು. ಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಿಯಮ್ ಮೂಲಧಾತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ೧೯೪೪ರಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಓಟೋಹಾನ್ ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ದೊರೆಯಿತು, ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ದುಡಿದ ಲೀಸ್ ಮೇಟ್ನರ್ ರ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗರಾದರೂ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಮೈಟಿನಿರ್ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಮಹಿಳಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದರು[೧][೨]. ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟುಡೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿನಿರ್ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ "ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಅಪುರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ೧೦೯, ಅನ್ನು "ಮೀಟ್ನೇರಿಯಮ್" ಎಂದು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೀಸ್ ಮೇಟ್ನರ್
Lise Meitner (1878-1968), lecturing at Catholic University, Washington, D.C., 1946.jpg
ಜನನನವೆಂಬರ್ ೭, ೧೮೭೮
ವಿಯೆನ್ನಾ
ಮರಣಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೭, ೧೯೬೮
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
ಪ್ರಭಾವಿತರುಒಟ್ಟೋ ಹಾನ್
ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

 
Meitner in 1906

ಮೈಟಿನರ್ ಒಂದು ಯೆಹೂದಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇಯವರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಫಿಲಿಪ್ ಮೈಟೆನಿರ್, ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಮೊದಲ ಯೆಹೂದ್ಸ ಮತದ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಲಿಸ್ ಮೈಟಿನಿಯರ್ ನವೆಂಬರ ೭ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲಿಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಲಿಸ್ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೈಟಿನಿರ್ ೧೭ ನವೆಂಬರ್ ೧೮೭೮ ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿಯೆನ್ನಾ ಜೀವಿಶ್ ಸಮಾಜದ ಜನನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ೭ ಎಂದಿದೆ. ಇವರು ಸಹ ಇದನ್ನೆ ಪಾಲಿಸಿದರು. ವಯಸ್ಕರಾದ ನಂತರು ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು. ೧೯೦೮ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಲಯಿತು.[೩]

ಶಿಕ್ಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯೦೦ರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಟಿನರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೯೦೧ರಲ್ಲಿ akademisches ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಮ್ "ಬಾಹ್ಯ ಮತುರಾ" ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೈಟಿನಿರ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ೧೯೦೫ ರಲ್ಲಿ ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅನಿಲ ದೀಪ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬರ್ಲಿನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್-ವೆಲ್ಹೆಮ್ ಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕಿರಿಸುತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚಕವಾಯಿತು. ನೀಲ್ಸ್ ಬೋಹ್ರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾನ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾನ್,ಬೋಹ್ರ,ಮೇಟ್ನರ್ ಬೇಟಿಯಾದರು.ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸರಣಿ ಪತ್ರಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮುಂದುವರೆಯೆತು.ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಬರ್ಲಿನ್-ದಲೆಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಮಾಣು ವಿದಳನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.ವಿದಳನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಬೇರಿಯಂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಲಾಂಕ ರವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ಮೆಟಿನಿರ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ನ ಸಹಾಯಕಿ ಆದರು. ಮೊದಲು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಒಟ್ಟೋಹಾನ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಹಲವರು ಹೊಸ ಇಸೊಟೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ೧೯೦೯ರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಂಶೋದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ೧೯೧೨ರಲ್ಲಿ ಹಾನ್-ಮೈಟಿನಿರ್ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಬರ್ಲಿನ್-ದಲೆಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೈಸರ್-ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅವರ ಹಾನ್ ನ ರೇಡಿಯೋ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಅತಿಥಿ" ಯಾಗಿ ವೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.೧೯೧೩ರಲ್ಲಿ , ೩೫ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಗ್ ಹೋಗಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ Kwi ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ವಿಶ್ವ ಸಮರ ೧ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ೧೯೧೬ ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರ ನೋವು,ವೈದ್ಯಕೇಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದು ವರಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಅವರು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿದರು.

೧೯೧೭ರಲ್ಲಿ, ಮೈಟ್ನಿರ್ ಮತ್ತು ಹಾನ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಐಸೊಟೋಪ್ protactinium ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಲಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸನಿಂದ ಲೇಬಿನಿಜ್ರ ಪದಕ ದೊರೆಯಿತು. ಅದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ನರ್ ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೈಸರ್ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ನರ್ ಬರ್ಲಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾದರು. ೧೯೩೫ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೋಹಾನ್ transuranium ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ fission of heavy nuclei ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮೈಟ್ನರ್ ಬರ್ಲಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಧ ವರ್ಷ ವಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು "ಜರ್ಮನ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ" ಎಂದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಟ್ಸೈನ್ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಕೈಸರ್ ವೆಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ನರ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ ವಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಮತ್ತಿತರರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತಿದ ಕಾರಣ ಮೈಟ್ನರ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಗೆ ಪೊಲೊನಿಯಮ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ ನ ಒಂದು ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೊನಿಯಮ್ ಪಡೆದರು. ಆದರು ಅವರು ಮೈಟ್ನರ್ ಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು "ಮೈಟ್ನರ್ ದೃಡವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೂಂಡು ಹಾಗು ನ್ನನ್ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ೧೯೪೪ ರಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
 • ೧೯೪೫ ನವೆಂಬರ್ ೧೫ ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ.
 • ೧೯೪೯ ರಲ್ಲಿ ಹಾನ್ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪದಕ ಪದೆದರು.
 • ೧೯೫೫ ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೊದಲ ಒಟ್ಟೋಹಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
 • ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉನ್ನತ ವರ್ಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು.
 • ಮೈಟ್ನರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ೨೧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪಡೆದರು.
 • ೧೯೪೭ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಯೆನ್ನಾ ನಗರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
 • ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಸ್ತ್ರಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
 • ೧೯೬೦ ರಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ನಿರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆನರ್ ಪದಕ.

ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯೪೯ ರಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ನಿರ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಪ್ರಜೆಯಾದರು. ೧೯೬೦ ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ u.k ಗೆ ತರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲಾ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರು ಅವರು ಅರಿಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ೧೯೬೪ ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾದ ಪ್ರವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಮೈಟಿನಿರ್ ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. atherosclerosis ಇಂದಾಗಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕಾರಣ enrico fermi ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು u.s ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅದನ್ನು ಮೈಟ್ನರ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.ಅವರು ೮೯ ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ,೨೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೬೮ ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಒಟ್ಟೊ ಫಿಸ್ಚ್ ಸಮಾಧಿಯ ತಲೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಶಾಸನ ರಚಿಸಿದರು. "ಲೀಸ್ ಮೈಟ್ನರ್, ತನ್ನ ಮಾನವಿಯತ್ತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ". ಮೈಟ್ನಿರ್ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು "ಮೈಟ್ನಿರ್ ಕ್ಲೊಸ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. "Otto Hahn, Lise Meitner and Fritz Strassmann". Chemistry Heritage. Retrieved 3 August 2007.
 2. "The Woman Behind the Bomb". The Washington Post. Retrieved 3 August 2007.
 3. "Lise Meitner | Biography". atomicarchive.com. 27 October 1968. Retrieved 9 April 2012.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. http://cwp.library.ucla.edu/Phase2/Meitner,_Lise@844904033.html
 2. http://alsos.wlu.edu/qsearch.aspx?browse=people/Meitner,+Lise Archived 2019-03-12 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
 3. https://www.wired.com/thisdayintech/2010/02/0211lise-meitner-publishes-nuclear-fission
 4. https://drive.google.com/file/d/0B1yz8B3IPltmeGk2T0J4VlhialE/edit?usp= "