ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್

ನ್ಯೂಟ್ರನ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ರಚನೆ.
ರಚನೆ: ೧ up, ೨ down
ವರ್ಗ: ಫರ್ಮಿಯಾನ್
ಗುಂಪು: ಕ್ವಾರ್ಕ್
ಒಡನಾಟ: ಗುರುತ್ವ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತೀಯ, ದುರ್ಬಲ, ಸಬಲ
ಪ್ರತಿಕಣ: ಆಂಟಿನ್ಯೂಟ್ರಾನ್
ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್[೧]
ಚಿಹ್ನೆ: n
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ: ೧.೬೭೪ ೯೨೭ ೨೯(೨೮) × ೧೦−೨೭ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ.
೯೩೯.೫೬೫ ೫೬೦(೮೧) MeV/c²
೧.೦೦೮೬೬೫ u
ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ: C
ಗಿರಕಿ: ½

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
  1. 1935 Nobel Prize in Physics

ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಉಪಪರಮಾಣು ಕಣ,n ಅಥವ n0 ಅನ್ನುವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಿವ್ವಳ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎರಡು ಕೂಡಿದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ.