ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಫೆಬ್ರುವರಿ ೫

ದಿನಾಂಕ
(ಫೆಬ್ರವರಿ ೫ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಫೆಬ್ರುವರಿ ೫ - ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಐದನೇ ದಿನ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ೩೬ನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೨೯ ದಿನಗಳು(ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೩೦ ದಿನಗಳು) ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.


ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಕನ್ನಡ ಕವಿ)

ಮರಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಜೆಗಳು/ಆಚರಣೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ