ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತಾ, ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ೧೮೬೯ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯು ೨೦೦ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೋತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಸಲಹೆ, ಪ್ರಮುಖ ದಲ್ಲಾಳಿ, ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇವೆಗಳು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಷೇರುಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತೊಡಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಪ್ರೈಮ್ ಅಡಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಿದ್ದ ಕಾರಣ ೨೦೦೮ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿತು, ಮತ್ತು ತರುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ತೆರಳಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಖಜಾನೆಯ ರಾಬರ್ಟ್ ರೂಬಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಪಾಲ್ಸನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಿಯೋ ದ್ರಾಘಿ; ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗವರ್ನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅದರು.

ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಂಕ್.
ಸ್ಥಾಪನೆ೧೮೬೯
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ(ರು)ಮಾರ್ಕಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್
ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ೨೦೦ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ
ಉದ್ಯಮಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು
ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣwww.goldmansachs.com

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೮೬೯ - ೧೯೩೦ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾರ್ಕಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ರವರು ೧೮೬೯ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ೧೮೮೨ ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ೧೮೮೫ ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅವರ ಮಗ ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಳಿಯ ಲುಡ್ವಿಗ್ ಡ್ರೇಫಸ್ ಇವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ & ಕಂ ಎನುವ ಈಗಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದರು. ೧೮೯೮ರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳವು $ ೧.೬ ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟಿತ್ತು (ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $ ೪೬ ಮಿಲಿಯನ್) ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

೧೯೧೨ ರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಎಸ್ ಬೋವರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಕೌಟುಂಬಿಕವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ಅಲ್ಲದ ಪಾಲುದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

೧೯೧೮ ರಲ್ಲಿ ವಾಡೀಇಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ಎನ್ಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ.

೧೯೨೦ ರಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ೬೦ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿಂದ $ ೧.೫ ಮಿಲಿಯನ್ ೧೨ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟವಿದ ೩೦-೩೨ ಪೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು.

೧೯೨೮ ರಂದು, ಕ್ಯಾಚ್ಎನ್ಜಿ ರವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗದ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೪, ೧೯೨೮ ರಂದು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ನಿಧಿ.

೧೯೩೦ - ೧೯೮೦ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯೩೦ ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್, ಹಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ೧೯೫೬ ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಐಪಿಒದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ದಂಗೆಯಿತ್ತು. ೧೯೫೦ ರಲ್ಲಿ ಗಸ್ ಲೆವಿ ಷೇರುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದ. ೧೯೬೯ ರಲ್ಲಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಲೆವಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ೧೯೭೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ೧೯೭೦ ರಲ್ಲಿಯೆ ಹಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಆರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ೧೯೭೬ ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಎಲ್ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ (ಸಿಡ್ನಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಯ ಮಗ), ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಸಿ. ವೈಟ್ಹೆಡ್ ಸಹ ಹಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧೯೮೦ - ೧೯೯೯ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನವೆಂಬರ್ ೧೬, ೧೯೮೧ ರಂದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೆ ಆರಾನ್ & ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಜೆ ಆರಾನ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಗಾರನಾದರು. ೧೯೮೬ ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಐಪಿಒ ಕೈಗೊಂಡು, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಆರ್ಸಿಎಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದರು, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಟೋಕ್ಯೊ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಸೇರಿದರು. ೧೯೮೦ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿತರಿಸಲು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ರೂಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫೆನ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಸಹ ಹಿರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ೧೯೯೪ ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಸರಕು ಸೂಚ್ಯಂಕಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಯಾಹೂ ಐಪಿಒ ಯಿನ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದದಾರ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಡೊಕೊಮೊ ಐಪಿಒ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು.೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ, ಹೆನ್ರಿ ಪಾಲ್ಸನ್ ಹಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು - ೧೯೯೯ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಯೆ ಐಪಿಒ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ೧೯೯೯ ಐಪಿಒ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಸನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿ ಇ ಒ ಆದರು.

ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಟವರ್, ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿ.

ಸಂಪಾದನೆಗಳ (೧೯೯೯ - ೨೦೦೯)ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್, ಹಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ಇದನ್ನು $ ೫೩೧ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೋಟ್ಟು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೦ ರಲ್ಲಿ ಇವರು $ ೬.೩ ಬಿಲಿಯನ್ ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ ದೊಡ್ಡ ತಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಲೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಲಾಗ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ಜೆಬಿ ವೆರೆ ಜೊತ್ತೆ ೪೫% ಶೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ೨೦೦೯ ರಲ್ಲಿ, ಜೆಬಿ ವೆರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರ್ಮ್ ನ್ನು, ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮಾರಲಾಯಿತು. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಬ್ರೋಕರ್-ಡೀಲರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ೨೦೦೬ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇ ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೋದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ನೌಕರರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಮೇರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಮೆರಿಲ್ ಲಿಂಚ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಾರೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಕಛೇರಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ೩೧,೭೦೦ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು.

ಪರಿಹಾರಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳವಾದ $೬೨೨೦೦೦ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ೨೦೧೩ ರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನೌಕಗಾಗಿ $೧೩೫೫೯೪ ಸರಾಸರಿ ಕೋಡುತಿದ್ದರು.

ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಟವರ್, 30 ಹಡ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿ.

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರಕಾರ್ಯಾಲಯವು ೨೦೦ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರಕಚೇರಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಏಷ್ಯನ್ ಕೇಂದ್ರಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಟೋಕ್ಯೊ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳು ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ ಇವೆ.

೧೯೫೭ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ೨೦ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತೆರಳಿದರು.[೧][೨][೩]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ