ಅಮೇರಿಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದ ಉಲ್ಲೇಖ: -ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ -ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡಗಳು"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಮೇರಿಕ&oldid=792267" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ