ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ

ತಂತಿವಾದ್ಯ

 

ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ (ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣಾ ಎಂದು ಸಹ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವೀಣೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಥವಾ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಘುನಾಥ ವೀಣೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಯ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿವೆ, ಅದರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ. ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವವರನ್ನು ವೈಣಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯು ಇಂದಿನ ವೀಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಣೆ, ವಿಚಿತ್ರ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ವೀಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ವೀಣೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇತಿಹಾಸ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವೀಣೆಯು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ೧೭೦೦ರ ವರೆಗಿನ ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರನು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅವನ ಬಿಲ್ಲು ತಂತಿಯಿಂದ ಕಂಪಿಸುವ ಸ್ವರವನ್ನು ವಿಲ್ ಯಾಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಯ ಘೋಷ (ಬಿಲ್ಲಿನ ತಂತಿಯ ಸಂಗೀತದ ಧ್ವನಿ) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಗೀತದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲ ತಂತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಿರುಚಿದ ತೊಗಟೆ, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಬೇರು, ತರಕಾರಿ ನಾರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರುಳಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ವೀಣೆಯ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ, ನಂತರದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಎಂಬ ಪದವು ಮೂಲತಃ "ತಂತಿಯ ವಾದ್ಯ" ವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಕೀಳುವ, ಬಾಗಿದ ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. [೧] [೨]

ವೀಣೆ ವಾದ್ಯಗಳು ಮರದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ವೀಣೆಯಂತಹ ಆಕಾಶ (ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಂತಿಗಳು ಕಂಪಿಸಲು ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ವೀಣೆ) ಮತ್ತು ಔದುಂಬರಿ ವೀಣೆ (ವಾದನ) ದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ವಾದ್ಯಗಳಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೈದಿಕ ಪುರೋಹಿತರ ಪತ್ನಿಯರು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಯಜ್ಞಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ). ವೀಣೆಗಳು ಒಂದು ತಂತಿಯಿಂದ ನೂರರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹದ್ದಿನ ಮೂಳೆ, ಬಿದಿರು, ಮರ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಯಾಝ್ ಪುರಾತನವಾದ ವೀಣೆಯಂತಹ ವಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವೀಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ ವೀಣೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾಜವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರೆಯಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಆಂದೋಲನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಗಗಳ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಗೊಂಡ ವೀಣೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. [೨] ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಆರಂಭಿಕ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ನುಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ವಾದಕ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ತನಕ ಅದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನುಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪಿ. ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ "೨೪ ಸ್ಥಿರವಾದ ಗೀಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ ನಾಯಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಜಾವೂರಿನ ವೀಣೆ ಅಥವಾ ರಘುನಾಥ ವೀಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯು ೪ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥ ನಾಯಕನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟಮುಖಿನ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ವೀಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗೀರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು." [೩] ಕಿನ್ನರಿ ವೀಣೆಯಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ತಯಾರಕರು ತಯಾರಿಸಿದವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಸ್‌ವುಡ್ ವಾದ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಕೀಳುವ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೈಸೂರು ವೀಣೆಯ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಠಾಪುರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಕೂಡ ವೀಣೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ರತ್ನಾಕರ ಅವರು ಇದನ್ನು ಏಕತಂತ್ರಿ ವೀಣೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, [೪] ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವೀಣೆಯ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ವೀಣೆಗಳಾದ ರುದ್ರ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ವೀಣೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜಿಥರ್ಗಳಾಗಿವೆ . ತಾನ್ಸೇನ್ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ರುದ್ರ ವೀಣೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಪೆಗ್ಸ್ (ಕುಂತಿ).

ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೊಡ್ಡ ರೆಸೋನೇಟರ್ ( ಕುಡಮ್ ) ಅನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಿಂದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಮರದಿಂದ) ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಮೊನಚಾದ ಟೊಳ್ಳಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ( ದಂಡಿ ) ಅನ್ನು ೨೪ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್-ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಲೋಪ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಣ, ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಶ್ರುತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನ ತಲೆ ( ಯಾಲಿ ) ವೀಣೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ( ಏಕಾಂದ ) ವೀಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೇಜಿನಂತಹ ಮರದ ಸೇತುವೆ ( ಕುದುರೈ ) — ಸುಮಾರು ೨ x ೨½ x ೨ ಇಂಚುಗಳು — ರಾಳದೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೀನದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ರೋಸೆಟ್‌ಗಳು, ಹಿಂದೆ ದಂತದಿಂದ, ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೊಂಬಿನ, ಅನುರಣನದ ಮೇಲಿನ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ( ಪಾಲಕೈ ) ಇವೆ. ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಟಾನಿಕ್‌ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐದನೆಯದು ಎರಡು ಆಕ್ಟೇವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಸ್ ಕ್ಲೆಫ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್-ಇ ಫ್ಲಾಟ್ - ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್- ಇ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಸ್ ಕ್ಲೆಫ್) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುರಣನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಉತ್ತಮ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ-ತಲೆಯ ಪೆಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಟ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲೆ. ಟಾನಿಕ್, ಐದನೇ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಟಾನಿಕ್‌ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೂರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಡ್ರೋನ್ ತಂತಿಗಳು (ಇ ಫ್ಲಾಟ್ - ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್- ಇ ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಲವು ತೋರುವ ಕರ್ವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿ ಮೂರು ಪೆಗ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ತಂತಿಗಳು ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕೆಳಗಿನ ತಂತಿಗಳು ಘನ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನುಡಿಸುವ ತಂತ್ರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.

ವೀಣೆಯನ್ನು ವಾದಕರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಆಕಾರವು ಎಡ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಎಡಗೈ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಲಗೈಯ ಅಂಗೈ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಲಗೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡ್ರೋನ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಿರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅನುರಣಕವನ್ನು ಬಲ ತೊಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಣೆ ಧನಮ್ಮಾಳ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ರವಿವರ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಿಂತ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿತಾರ್ ನಂತೆ, ಎಡಗೈ ತಂತ್ರವು ಫ್ರೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನುಡಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ತಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಗ್ಲಿಸಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿವಿಧ ರಾಗಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಲಂಕರಣವನ್ನು ( ಗಮಕ ) ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ವನಿ ರಂಧ್ರಗಳು (ವೀಣೆಯಂತೆಯೇ), ಸುಲಭವಾದ ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಮರದ ಪೆಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಸೇರಿವೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದೊಳಗಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಪೋಷಕ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಂಸದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು "ವಿನಾಧರ" ಎಂಬ ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಆಡುವ ಅಥವಾ ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ "ವೀಣೆಯನ್ನು ಹೊರುವವನು". ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿಂದೂ ಋಷಿ ನಾರದರನ್ನು ವೀಣಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. [೫] ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮಕರಂಧದಲ್ಲಿ ೧೯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ಶಿವನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ವಿರೋಧಿ ರಾವಣನು ಬಹುಮುಖ ವೀಣಾವಾದಕನಾಗಿದ್ದನು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸರಸ್ವತಿ ಕಲಿಕೆಯ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಸನಗೊಂಡ ತಂತಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲಾವಿದರು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. [೬]

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತ, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಭರತ ಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವೀಣೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ವೈದಿಕ ಋಷಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ವೀಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ವೀಣಾವಾದನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾದವನು, ಶ್ರುತಿಗಳ (ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೋನ್) ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾದವನು ಮತ್ತು ತಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾದವನು ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ." [೭]

ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಆದಿ ಶಂಕರರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಕುಮಾರಸಂಭವ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲ ದಂಡಕಂ , ಮತ್ತು ತಮಿಳು ತೇವರಂ ಮತ್ತು ತಿರುವಾಸಗಂ [೮] ಹೆಸರಿಸಲು. ಕೆಲವು. ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಂಚರತ್ನಂನಲ್ಲಿ "ವೀಣಾ ವೇಣು ಮೃದಂಗ ವಾಧ್ಯ ರಸಿಕಮ್", ಅಪ್ಪರ್ ಅವರ "ಮಾಸಿಲ್ ವೀನೈಯುಂ ಮಾಲೈ ಮಧ್ಯಮುಮ್" ತೇವರಂ ಸೇರಿವೆ. ವೀಣೆ ಅಥವಾ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಪಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ) [೯] ಅಥವಾ ವಿಪಂಚಿ (ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ) ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮೋಕ್ಷಮುಗಲದಂತಹ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ವೀಣೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. [೧೦]

ವೀಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌತಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಆಸನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದ್ಯದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಶಿವ, ತಂತಿಗಳು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇತುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹೆಡ್ ವಿಷ್ಣು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇದೆ. "ಹೀಗೆ, ವೀಣೆಯು ದೈವತ್ವದ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ." - ಆರ್.ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ [೧೧]

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಣಾವಾದಕ ಇ.ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೀಣೆ ( ದೈವ ವೀಣೆ ) ಮತ್ತು ಮರದ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವೀಣೆ ( ಮಾನುಷಿ ವೀಣೆ ) ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಣೆಯು ಮಾನವ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಕುಡಮ್ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ (ಯಾಲಿ) ಮಾನವ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಟ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಫ್ರೆಟ್‌ಗಳು ಮಾನವನ ೨೪ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ.

ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇಂದು ವೀಣೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. [೧೨] ಅವುಗಳೆಂದರೆ ತಂಜಾವೂರು (ಸರಸ್ವತಿ) ವೀಣೆ, ರುದ್ರ ವೀಣೆ, ವಿಚಿತ್ರ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುವಧ್ಯಂ ವೀಣೆ ( ಚಿತ್ರ ವೀಣೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ).

ವೀಣೆಯ ಆಧುನಿಕ ದಿನವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶ್ರುತಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ನೈಜವಾದ ನುಡಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾದ್ಯ) ಇದನ್ನು ೧೯೬೦ ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಮಣಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. [೧೩]

ಸಮಕಾಲೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವೀಣೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಾದ್ಯಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡವು. ಕಲಾವಿದರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಿರುಗಾಡಿದವು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಲೆಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವೀಣಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ, ರುದ್ರ ವೀಣೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ತಂಜಾವೂರಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ನಂತರ ತಂಜಾವೂರು ವೀಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಚರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ವೀಣೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೂ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. [೧೪] ವಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೀಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯಗಳ ಬಲವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ೨೦೦೩ರ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾರತವು ವೀಣೆಯನ್ನು ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅಂಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೊ ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಾಸನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. [೧೫]

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಣೆ: ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತಂಜಾವೂರು ವೀಣೆಯನ್ನು (ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುಗಳ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಯ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು: ೧. ಕೊಳಲು ಅಥವಾ ಪಿಟೀಲಿನಂತಹ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಪರಿಮಾಣ), ವೀಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯ ಧ್ವನಿಯು ಬಹುತೇಕ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ (ಎಮಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರವರ್ತಕ) ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಿಕಪ್ (ಎಸ್.ಬಾಲಚಂದರ್ ಪ್ರವರ್ತಕ) ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಂಪ್ಲಿಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ೨. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಕರಣದ ದುರ್ಬಲತೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 3. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದ ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರು-ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಮೂಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವೀಣೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೀಣೆ (೧೯೮೬) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಣೆ (೨೦೦೨) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರ್-ಫ್ಲಾಟಿಸ್ಟ್ ಜಿ ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಂದ.(೧೯೭೧)

 
ವಿದ್ಯುತ್ ವೀಣೆ
 
ಆರಂಭಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೀಣೆ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೀಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

ವರ್ಧಿತ ಪರಿಮಾಣ, ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಸೋರೆಕಾಯಿ ರೂಪಗಳ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಂಬುರಾ. ಅಧಿಕೃತ ಮಧುರವಾದ ವೀಣಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಸ್ಪೀಕರ್; ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಲಾ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಮರದ ಫ್ರೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಫ್ರೆಟ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಫ್ರೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು; ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಗಿಟಾರ್ ಮಾದರಿಯ ಕೀಗಳು; ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವೀಣೆಯ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಭ ಜೋಡಣೆ / ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಎಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೀಣೆ ವಾದ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೀಣಾ ಕಛೇರಿಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. [೧೬] [೧೭] [೧೮] [೧೯]

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡುವಾಗ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ರಿಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತಂತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಭಿನ್ನ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಣೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು (ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕ ಜಿ ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು). ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

 
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಣೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಫೋಟೋ
 

ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲಾ ತಂತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಿಚ್‌ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತವೆ; ಮಂದಾರ ಪಂಚಮಂ ಮತ್ತು ತಾಳ ಪಂಚಮಂ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎ /ಎಮ್‍ಎ ಆಯ್ಕೆ – ಪಿಎ ತೆರೆದ ದಾರದಲ್ಲಿ ಎಮ್‍ಎಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಕೋಪವು ಇನ್ನೂ ಸುದ್ಧ ಧೈವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಆವರ್ತನ / ಶ್ರುತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ). ಗಮಕಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ - ಬೆರಳಿನ ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ವಿಚಲನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಲನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ನ ಮಧ್ಯಮ ಎಳೆತದಿಂದ, ಐದು-ಟಿಪ್ಪಣಿ ಗಮಕವನ್ನು ಅದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು; ವರ್ಧಿತ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೋಷಣೆ; ಹೀಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಬಹುದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 'ಸಸ್ಟೆನ್'; ೮ 'ಧ್ವನಿ' ಆಯ್ಕೆಗಳು (ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು) – ಉದಾ ತಂಜೂರಿನ ವೀಣೆ, ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಕೊಳಲು, ಇತ್ಯಾದಿ; ಮರದ ಫ್ರೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫ್ರೆಟ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೇಳದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವರ್ತನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲೈನ್-ಔಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಂಬುರಾ, ಎಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವೀಣೆಯ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ / ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವ ಆಂಪ್ಲಿ-ಸ್ಪೀಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಣೆಯನ್ನು ಜೂನಿಯರ್/ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. [೨೦] [೨೧] [೨೨]

ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರು ವೀಣೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯಗಳು ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ರೆಟ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಾದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಿಟಾರ್‌ನಂತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಶಬ್ದವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಗ್ಲಿಸಾಂಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಫ್ರೆಟ್‌ಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಜೇನುಮೇಣವು ಶಬ್ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಣಿಕರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
೧೯೦೨ ರಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೀಣೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ. ಶೇಷಣ್ಣನವರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು
 • ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್
 • ವೀಣೈ ಧನಮ್ಮಾಳ್ (೧೮೬೭ - ೧೯೩೮) (ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ)
 • ವೀಣಾ ಶೇಷಣ್ಣ (೧೮೫೨ - ೧೯೨೬) (ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ)
 • ವೀಣಾ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ (೧೮೮೭ - ೧೯೫೧)
 • ವೀಣಾ ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (೧೯೨೦ - ೧೯೯೭) (ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ)
 • ಎಮಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (೧೯೨೨ - ೧೯೮೭) (ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿ)
 • ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು (೧೯೩೬- ೧೯೯೬) (ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿ)
 • ಕಾರೈಕುಡಿ ಸಾಂಬಶಿವ ಅಯ್ಯರ್ (೧೮೮೮ - ೧೯೫೮) (ಕಾರೈಕುಡಿ ಶೈಲಿ)
 • ಕೆಎಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (೧೯೧೪ - ೧೯೯೯) (ತಿರುವಾಂಕೂರು ಶೈಲಿ)
 • ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ (೧೯೩೮ - ೨೦೧೦) (ತಿರುವಾಂಕೂರು ಶೈಲಿ)
 • ಎಸ್. ಬಾಲಚಂದರ್ (೧೯೨೭ - ೧೯೯೦) (ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ)

ಇತರ ಘಾತಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ವೀಣೈ ಧನಮ್ಮಾಳ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರಂಭಿಕ ಘಾತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ವೀಣಾ ವಾದಕರಾಗಿದ್ದರು
 • ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ (೧೯೩೨ - ೨೦೧೮) (ಕಾರೈಕುಡಿ ಶೈಲಿ)
 • ಆರ್ ಪಿಚ್ಚುಮಣಿ ಅಯ್ಯರ್ (೧೯೧೯ - ೨೦೧೫)
 • ಮಧುರೈ ಟಿಎನ್ ಶೇಷಗೋಪಾಲನ್
 • ಬಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್
 • ಕಲ್ಪಾಕಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ (೧೯೨೨ - ೨೦೧೧)
 • ಮಂಗಳಂ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ (೧೯೩೭ - ೨೦೦೭)

ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲಾವಿದರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ವೀಣೈ ಗಾಯತ್ರಿ
 
ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮ ವರ್ಮ
 • ಪದ್ಮಾವತಿ ಅನಂತಗೋಪಾಲನ್ (ಜನನ ೧೯೩೪) - ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ, ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವೀಣೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಗುರುಕುಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅರುಂಧತಿ ರಾವ್ (೧೯೪೬-೨೦೨೧) - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯರು, ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ವೀಣಾ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ.
 • ರುಗ್ಮಿಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ (ಜನನ ೧೯೩೬) - ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೂಲದ, ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯೆ.
 • ಕಾರೈಕುಡಿ ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ (ಜನನ ೧೯೪೪) - ಕಾರೈಕುಡಿ ಸಾಂಬಶಿವ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ದತ್ತುಪುತ್ರ, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರೈಕುಡಿ ವೀಣಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ೯ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವೀಣಾ ವಾದಕ.
 • ಇ. ಗಾಯತ್ರಿ (ಜನನ ೧೯೫೯) - ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ, ಕಮಲಾ ಅಶ್ವಥಾಮ ಮತ್ತು ಟಿಎಮ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ, " ಕಲೈಮಾಮಣಿ " ಮತ್ತು " ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ " ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ.
 • ಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (ಜನನ ೧೯೬೧) - ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ, ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ವೀಣಾ ವಾದನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವರು, ಮೈಸೂರು ವಿ. ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯ
 • ಬಿ. ಕಣ್ಣನ್ (ಜನನ ೧೯೬೪) - ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ, ವಸಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿಚುಮಣಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ಯೂತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (ವೈಎಸಿಎಮ್) ಸ್ಥಾಪಕ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಿಲ್ಲಾನಗಳ ಸಂಯೋಜಕ.
 • ನಿರ್ಮಲಾ ರಾಜಶೇಖರ್ (ಜನನ ೧೯೬೬) - ಕಲ್ಪಾಕಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ, ಮೆಕ್‌ನೈಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾದ ರಸ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಅಶ್ವತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರಾಮವರ್ಮ (ಜನನ ೧೯೬೮) - ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಸ್ವಾತಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯ.
 • ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಜನನ ೧೯೬೮) - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ಶ್ರೀ ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದ " ಯುಗಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರ " ಪ್ರಶಸ್ತಿ, " ಅಷ್ಟನ ವಿದ್ವಾನ್ " ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 • ರಾಜೇಶ್ ವೈಧ್ಯ (ಜನನ ೧೯೭೩) - ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ, ಕಲೈಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರಾವ್ನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ವೀಣಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 • ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (ಜನನ ೧೯೭೩) - ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ, ಪದ್ಮಸಿನಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‍‍ಕೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ೯೦ ವರ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜಕ (೭೨-ಮೇಲಕರ್ತ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ೭೨-ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ), ೨೪-ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಾಗಿ ಲಿಂಕಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ.
 • ಜಯಂತಿ ಕುಮರೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅನಂತಗೋಪಾಲನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಲಾಮಾಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ತಮಿಳರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 • ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಯಲ್ಲ - ತಿರುಪತಿ ಮೂಲದ, " ವೀಣಾ ವಿಶಾರದೆ " ಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೀಣಾ ಎಸ್‌ವಿ ಸಂಗೀತ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಟಿಟಿಡಿ, ತಿರುಪತಿ.
 • ಪುಣ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ - ಕಮಲಾ ಅಶ್ವಥಾಮ ಮತ್ತು ಸುಗುಣ ವರದಾಚಾರಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ, ಪಂಚಚನ್ಯಂ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ,೫೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಅವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗೆ.
 • ಜಯಶ್ರೀ-ಜಯರಾಜ್ - ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಕಲಾವಿದರು, ಎ. ಅನಂತರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಎ. ಚಂಪಕವಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ವೀಣಾವಾದಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು " ನಾದ ಕಲಾ ವಿಪಂಚೀ " ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 • ರೇವತಿ ಕೃಷ್ಣ - ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ, ಸುಂದರಂ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಾರದ ಶಿವಾನಂದಂ ಮತ್ತು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ವಾನಂದಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ; ಕಲೈಮನಾನಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳಿಗಾಗಿ.
 • ಅಯ್ಯರ್ ಸಹೋದರರು - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮೂಲದ, ಆರ್. ಪಿಚುಮಣಿ ಮತ್ತು ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 • ಸುವಿರ್ ಮಿಶ್ರಾ - ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರುದ್ರ ವೀಣೆ, ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಸುರ್ಬಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಮಿಸ್ರ್ ವೀಣೆಯ ಸಂಶೋಧಕ, ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಯಾಲ್ ನುಡಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಣಾ ಉತ್ಸವಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಮಾರ್ಗಶಿರ ವೀಣಾ ಉತ್ಸವ - ೨೦೦೪ ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಹ ವಾಗೆಯ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಹ ಸಂಗೀತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. [೨೩]
 • ಮುದ್ರಾ ವೀಣೋತ್ಸವ - ೨೦೦೫ ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ [೨೪]
 • ವೀಣಾ ನವರಾತ್ರಿ - ೨೦೦೭ ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ [೨೫] ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
 • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಣಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವ - ೨೦೦೯ ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಸಪ್ನ) [೨೬]
 • ಗುರುಗುಹ ವಾಗ್ಗೇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಹ ಸಂಗೀತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಣಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 • ಗುರುಗುಹ ವಾಗ್ಗೇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಹ ಸಂಗೀತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ವೀಣಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸಹ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. Bonnie C. Wade (2004). "Music in India". Manohar, 90-93.
 2. ೨.೦ ೨.೧ Padma Bhushan Prof. P. Sambamurthy (2005). "History of Indian Music". The Indian Music Publishing House, 208-214.
 3. Padma Bhushan Prof. P. Sambamurthy (2005). "History of Indian Music". The Indian Music Publishing House, 203.
 4. "Ektantri Veena: Excerpts from Bharatiya Sangeet Vadya - Articles OMENAD". 8 September 2008. Archived from the original on 8 September 2008. Retrieved 20 April 2021.
 5. "Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 5 Verse 1". Archived from the original on 30 September 2007. Retrieved 15 August 2011.
 6. "Saraswati Veena - Articles OMENAD". Omenad.net. Retrieved 20 April 2021.
 7. Padma Bhushan Prof. P. Sambamurthy (2005). "History of Indian Music". The Indian Music Publishing House, 202, 205, 207.
 8. "Jasmine Strings: Nada Yoga". Egayathri.blogspot.com. 15 April 2009. Retrieved 20 April 2021.
 9. "Sree Lalita Sahasra Nama Stotram - English | Vaidika Vignanam". Vignanam.org. Retrieved 20 April 2021.
 10. "Carnatic Songs - mOkSamu galadA galadhA". Karnatik.com. Retrieved 20 April 2021.
 11. Bonnie C. Wade (2004). "Music in India". Manohar, 93.
 12. "Kali | Hindu Matrimonial | Karma | Hinduism | Statue Ganesh | Vedic Astrology at Madhukali.com". Archived from the original on 14 July 2011. Retrieved 15 August 2011.
 13. "Shruti Veena:the Sound Link (Instrument) - Articles OMENAD". Omenad.net. Retrieved 20 April 2021.
 14. "The Last Notes Of The Thanjavur Veena | Forbes India". Forbes India. Retrieved 20 April 2021.
 15. "Clutching the Intangible: Conserving Veena - Articles OMENAD". Omenad.net. Retrieved 20 April 2021.
 16. "Raaga Alapana - Hamsadhwani". YouTube. Archived from the original on 2022-09-24. Retrieved 20 April 2021.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 17. "HINDU TEMPLE OF GREATER CHICAGO: EKANTHA SEVA: SARASWATHI RANGANATHAN: "MANAVYALAKINCHA.."". YouTube. Archived from the original on 2022-09-24. Retrieved 20 April 2021.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 18. "Domain Parked With VentraIP Australia". Musicnagari.com. Archived from the original on 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022. Retrieved 20 April 2021.
 19. "Radel Veena Festival-GRS Murthy-Part 1.wmv". YouTube. Archived from the original on 2022-09-24. Retrieved 20 April 2021.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 20. "Radel Digiveena concert - YouTube". YouTube. Retrieved 20 April 2021.
 21. "Radel Digital Veena Concert - YouTube". YouTube. Retrieved 20 April 2021.
 22. "Flute-digital veena duet 2013 - YouTube". YouTube. Retrieved 20 April 2021.
 23. "10-day veena festival from Sunday". Shimoga. The Hindu. 7 December 2013. Retrieved 24 March 2015.
 24. "Mudhra Veenotsav". Mudhra.org. Retrieved 15 March 2015.
 25. "'Veena Navarathri' inaugurated". The Hindu. Chennai. 12 September 2007. Retrieved 15 March 2015.
 26. "Strings in dialogue". Hyderabad. The Hindu. 27 February 2015. Retrieved 22 March 2015.