ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಯಾಗವು ವೈದಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ (ಮತ್ತು ಅರ್ಚನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ, ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ, ಬಲಿದಾನ) ಪಠಣವು ಜೊತೆಗೂಡಿರುವ ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ. ಯಜ್ಞವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿ. ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದದ ಭವ್ಯ ಅರ್ಥವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಜ್ ಇಂದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ದೇವಪೂಜನ, ಸೌಗತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಾನ.

Vishnu Yagna Kunda.jpg

ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಪದವು (ಸಂಸ್ಕೃತ: यज्ञ;) ಎರಡನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಬಿಸಿ‍ಇನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವಣವೇದ ಹಾಗೂ ಇತರರು, ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ " ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ, ಅರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಆಹುತಿ ಒಂದು ರೂಪ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು" ಎಂದರ್ಥ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯಜ್ಞ&oldid=849545" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ