ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
  • ಅನೇಕ- ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತುen:Universe ಎಂಬ ಅರ್ಥ; ಅದರೆ ಅದನ್ನು en:Galaxyಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದೆ; ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು Xಈ ಲೇಖನವನ್ನುX ಓದಿ,
  • ವಿಶ್ವ - ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ.
  • ವಿಶ್ವ ಎನ್ನುವ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್'ನ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೊಡಿಸಿದೆ; 'ವಿಶ್ವ (ಚಲನಚಿತ್ರ' ಪುಟಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು; ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. 'ವಿಶ್ವ'ಕ್ಕೆ en:Universe ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿ."https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಿಶ್ವ&oldid=676974" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ