ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಕಾಣುವ ಬಗೆ. ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
Nótt, the personification of night in Norse mythology, rides her horse in this 19th-century painting by Peter Nicolai Arbo.

ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ಸೂರ್ಯನು ಕ್ಷಿತಿಜದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಯ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಹಗಲು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ಋತು, ಕಾಲಮಾನ, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾತ್ರಿ&oldid=757808" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ