ಈ ಲೇಖನವನ್ನು Daytime (astronomy) ಆಂಗ್ಲ ಪುಟದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನೀವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಎಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯ. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳೂ ತಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ "ಹಗಲು" ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಸುಮಾರು ೧೩:೦೦ UTC ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಗ್ರಹದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಗಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭೂಭಾಗವು ಸುಮಾರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದ್ದರೂ,ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಇನ್ನಿತರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗದ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಭಾಗಳೂ ಕೊಂಚ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಗಲ್ಪಡುವ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಲ್ಪಡುವ ಭೂಪ್ರದೇಶವು (ಖಗೋಳಾರ್ಧ) ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರೇಖೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಲಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹಗಲು&oldid=408550" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ