ಪಾಂಡು

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ತಂದೆ

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡು ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಚಂದ್ರವಂಶದ ರಾಜ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯ ಮಗನಾದ ಇವನು ಪಂಚ ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರ ಸಾಕು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನು.[೧] ಪಾಂಡುವು ಋಷಿ ಕಿಂದಮನ ಶಾಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಕುಂತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಜನಿಸಿದರು. ಇವನು ಕುರು ರಾಜವಂಶದವನು.

ಕುಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡು

ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ಭೀಷ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹ್ಲಿಕನ ವಂಶವು ಬಹ್ಲಿಕಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಯಿತು. ನಂತರ ಸತ್ಯವತಿ ತನ್ನ ಮಗ ವ್ಯಾಸನನ್ನು ರಾಣಿಯರಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಲಿಕಾಳನ್ನು ನಿಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು.[೨] ವ್ಯಾಸನು ಅಂಬಲಿಕಾಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನ ಭಯಾನಕ ನೋಟದಿಂದ ಅವಳು ಭಯಭೀತಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಸಹ್ಯದಿಂದ ಮಸುಕಾದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಳ ಮಗ ಮಸುಕಾದವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಾಂಡುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ "ಮಸುಕಾದ" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.[೩]

ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪಾಂಡುವು ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪಾಂಡುವು ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥಿ(ಯೋಧ)ಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು ಮತ್ತು ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದನು. ಪಾಂಡು ನಂತರ ಸಿಂಧೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಕಾಶಿ, ಅಂಗ, ತ್ರಿಗರ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಕಳಿಂಗ, ಮಗಧ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು.

ಪಾಂಡುವು ಕುಂತಿ ದೇಶದ ಕುಂತಿಭೋಜ ರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮದ್ರ ದೇಶದ ಋತಾಯನ ರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಮಾದ್ರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು.[೪][೫]

ಕಿಂದಮ ಋಷಿಯ ಶಾಪ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಪಾಂಡು ಜಿಂಕೆಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಕಿಂದಮನನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಪಾಂಡುವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ (ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು), ಸಂಭೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ನಂತರ ಅವರು ಕಿಂದಮ ಋಷಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಿಂಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಋಷಿಯು ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡುವು ಪ್ರೇಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನೂ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಜ ಪಾಂಡು ಕಿಂದಮ ಋಷಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಿದನು. ಋಷಿ ಕಿಂದಮನು "ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮರಣ" ಎಂದು ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಶಪಿಸಿದನು.[೬][೭]

ಗಡಿಪಾರು ಮತ್ತು ಮರಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಿಂದಮ ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಪಾಂಡು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.[೮] ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಪಾಂಡುವಿನ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಿಂದಮನ ಶಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಂಡು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಪಾಂಡು ತನ್ನ ಜನನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಕುಂತಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿ ತನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕುಂತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ನೀತಿವಂತನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಮರಣ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ದೇವತೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಕುಂತಿಯು ತನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದಳು ಆಗ ಯಮನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಆಕೆಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.[೯] ನಂತರ ಪಾಂಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಗನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. ಈ ಬಾರಿ ಕುಂತಿಯು ವಾಯುವನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಭೀಮನು ಜನಿಸಿದನು.[೧೦] ಪಾಂಡು ಕುಂತಿಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ವೀರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನನು ಜನಿಸಿದನು.[೧೧][೧೨][೧೩] ಮಾದ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗೆ ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕುಂತಿಯು ತನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಅವನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಕುಂತಿಯು ಪಾಂಡುವಿನ ಕಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಮಾದ್ರಿಯು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರನ್ನು ಪಡೆದಳು.[೧೪][೧೫][೧೬]

ಒಂದು ದಿನ ಪಾಂಡು ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾದ್ರಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಮದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ಅವಳ ಮನವಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಮುಂದಾದನು. ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅವನ ಶಾಪವು ಈಡೇರಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಳಾದ ಮಾದ್ರಿಯು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಂತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಚಿತೆಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಳು.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. https://www.vyasaonline.com/encyclopedia/%e0%b2%aa%e0%b2%be%e0%b2%82%e0%b2%a1%e0%b3%81/
 2. https://kannada.news18.com/news/astrology/how-did-pandu-and-dhritarashtra-born-in-mahabharat-ssd-1553091.html
 3. https://sacred-texts.com/hin/m01/m01107.htm
 4. https://www.vyasaonline.com/encyclopedia/%e0%b2%aa%e0%b2%be%e0%b2%82%e0%b2%a1%e0%b3%81/
 5. https://www.prajavani.net/community/bharat-yatra/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%81%E2%80%93%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF-1658057
 6. https://www.prajavani.net/community/bharat-yatra/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%81%E2%80%93%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF-1658057
 7. https://aumamen.com/topic/the-five-pandavas-and-the-story-of-their-birth
 8. https://www.prajavani.net/community/bharat-yatra/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%81%E2%80%93%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF-1658057
 9. https://www.prajavani.net/community/bharat-yatra/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%81%E2%80%93%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF-1658057
 10. https://www.prajavani.net/community/bharat-yatra/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%81%E2%80%93%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF-1658057
 11. https://www.prajavani.net/community/bharat-yatra/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%81%E2%80%93%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF-1658057
 12. https://www.vyasaonline.com/encyclopedia/%e0%b2%aa%e0%b2%be%e0%b2%82%e0%b2%a1%e0%b3%81/
 13. https://aumamen.com/topic/the-five-pandavas-and-the-story-of-their-birth
 14. https://www.vyasaonline.com/encyclopedia/%e0%b2%aa%e0%b2%be%e0%b2%82%e0%b2%a1%e0%b3%81/
 15. https://aumamen.com/topic/the-five-pandavas-and-the-story-of-their-birth
 16. https://www.prajavani.net/community/bharat-yatra/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%81%E2%80%93%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF-1658057
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಾಂಡು&oldid=1210497" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ