ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ ಟುಪೌ VI ಟೊಂಗಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಆಗುತ್ತದೆ. ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ರಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮೆಯದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಚ್ಗಳು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ ಟುನಿಷಿಯಾದ-ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಬಾರ್ಡೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ೦ಗ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ದಾಳಿ. ೨೩ ಜನರು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು,ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಇತರ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು.


ಜನನಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಧನಸಂಪಾದಿಸಿ


ಆಚರಣೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ