ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
ದಿಕ್ಕುಗಳು

ದಿಕ್ಕು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕುಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆರವು ದಿಕ್ಕುಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ದಿಕ್ಕು&oldid=847546" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ